Dobrodošli na internetsko sjedište Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije!

Ovo nije obična internetska stranica već prava komunikacijska platforma razvijena na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (Quilt). Ona će nastavnicima, djelatnicima, studentima i našim partnerima omogućiti kvalitetniju online suradnju povezivanjem različitih tehnologija koje već koristimo za nastavne, poslovne i druge potrebe rada i učenja u XXI. stoljeću te novim funkcionalnostima koje do sada nismo imali na webu. Za detaljnije informacije, pitanja ili sugestije molimo da se slobodno javite Službi za informatičku podršku.


Nastupno predavanje Anite Stipić na...

Nastupno predavanje Anite Stipić na temu „Problemsko prevođenje – od prakse do teorije (Teasers: from screens to dreams)“

Dominik Tomislav Vladić

Dekanica FITIKS-a donijela je Odluku  o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika za kolegij engleski jezik i kultura te prevođenje na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije - Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali. Anita Stipić, sveučilišna specijalistica konferencijska prevoditeljica za hrvatski jezik (A-jezik) i engleski (B-jezik) te diplomirani učitelj s pojačanim predmetom engleski jezik održat će nastupno predavanja u četvrtak, 12. prosinca 2019., u 16.45 sati, dvorana 28/4 na temu „Problemsko prevođenje – od prakse do teorije (Teasers: from screens to dreams)“.

Nastupno predavanje Tee Sinčić na...

Nastupno predavanje Tee Sinčić na temu „La cultura italiana attraverso l'alimentazione“

Dominik Tomislav Vladić

Dekanica FITIKS-a donijela je Odluku  o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika za kolegije talijanskog jezika i kulture te prevođenje na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije - Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali. Tea Sinčić, mag. specijalističkog i konferencijskog prevođenja održat će nastupno predavanja u srijedu, 11. prosinca 2019., u 12.45 sati, dvorana 8 na temu „La cultura italiana attraverso l'alimentazione“.