Iz medija

Studenti Kulture i turizma osmišljavali nove proizvode kulturnog i cikloturizma u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Fažana. 

Pročitajte više


Predstavljanjem aktualnih projekata...

Predstavljanjem aktualnih projekata uspješno zaključena akademska godina

Ivica Petrinić

Upoznavanjem s atraktivnim projektima valorizacije kulturne baštine Istre kroz posebne oblike turizma studenti druge i treće godine Interdisciplinarnog studija Kultura i turizam uspješno su zaključili još jednu akademsku godinu. Izvanredna situacija koja nas je pratila ovaj semestar nije spriječila 130 studenata koji u ovom semestru slušaju kolegij Posebni oblici turizma i njihove gošće, stručnjakinje za europske projekte u kulturi i turizmu, da prodiskutiraju aktualnu problematiku i potencijale valorizacije kulturne baštine kroz održive oblike turizma koji mogu reducirati sezonalnost i ojačati lokalne ekonomije i u kriznim situacijama.

Prilika za studente: besplatna...

Prilika za studente: besplatna edukacija o interpretaciji kulturne i prirodne baštine u Labinu

Ivica Petrinić

Grad Labin sudjeluje u prekograničnom projektu MINE TOUR - Aktivna zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine rudnika i rudarstva za razvoj održivog turizma koji se bavi izazovom neiskorištenog turističkog potencijala rudarske baštine prirodnog spomenika rudnika Sitarjevec u Litiji (Slovenija) i spomenikom kulture (Šoht) u Labinu. Cilj projekta je aktivno očuvanje rudarske baštine kroz razvoj novih održivih prekograničnih turističkih proizvoda.