O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Andrea Matošević

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

Utorkom od 14:30 do 15:30 sati

Kabinet 28/1, I.M. Ronjgova,1

Katedra/služba :
Katedra za društveno-humanističke znanosti
Godina diplomiranja:
2003.
Godina magistriranja:
2005.
Godina doktoriranja:
2010.

Nastava

Životopis

Andrea Matošević (1979.) doktorirao je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvanredan je profesor na Katedri za društveno-humanističke znanosti Fakulteta za interdsciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te jedan od osnivača i istraživača u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS). Bio je pročelnik matične sastavnice od 2015. do 2017., a voditelj Centra akademske godine 2013/2014. te 2017/2018. Na Sveučilištu predaje kolegije iz polja etnologije i antropologije. Objavio je tridesetak znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima radova i četiri knjige: Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću (2011.), Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva (2015.), Doći u Pulu, dospjeti u tapiju. Etno-filozofska studija lokalnog fenomena (2019.) te u suautorstvu s Teom Škokić Polutani dugog trajanja. Balkanistički diskursi (2014.). S Ladom Duraković uredio je zbornik radova Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike (2013.), a s Elvi Piršl i ostalim kolegama radio je na knjizi Vodič za interkulturalno učenje (2016.). Bio je istraživač na nekoliko projekata: Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju (MZOS), Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (HRZZ) te Kulture rada od socijalizma do EU: Slovenija i Hrvatska u komparativnoj perspektivi (Bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija, MZOS).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Matošević, Andrea.
Doći u Pulu, dospjeti u tapiju. Etno-filozofska studija lokalnog fenomena .
Zagreb : Durieux i Institut za etnologiju i folkloristiku, 2019 (monografija).

2. Piršl, Elvi; Benjak, Mirjana; Diković, Marina; Jelača, Matija; Matošević, Andrea.
Vodič za interkulturalno učenje .
Zagreb : Ljevak, 2016. (monografija).

3. Matošević, Andrea.
Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva .
Zagreb-Pula : Institut za etnologiju i folkloristiku i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015. (monografija).

4. Matošević Andrea; Škokić Tea.
Polutani dugog trajanja. Balkanistički diskursi .
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2014 (monografija).

5. Matošević, Andrea.
Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću .
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike / Duraković Lada, Matošević Andrea (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2013 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Matošević, Andrea.
A Lot of Sweat, a Little Bit of Fun, and Not Entirely "Hard Men": Worker’s Masculinity in the Uljanik Shipyard // Everyday Life in the Balkans / Montgomery, David (ur.).
Bloomington : Indiana University Press, 2019.

2. Matošević, Andrea.
Posrednici u stvaranju socijalističkih ljudi na omladinskim radnim akcijama: utopija, dijalektika i vrijeme // Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / Duda, Igor (ur.).
Zagreb - Pula : Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017.. Str. 75-97.

3. Matošević, Andrea.
Problemski aspekti etno-antropološkog pristupa interkulturalizmu: odabrani primjeri // Vodič za interkulturalno učenje / Piršl, Elvi (ur.).
Zagreb : Ljevak, 2016.. Str. 23-47.

4. Piršl, Elvi; Benjak, Mirjana; Diković, Marina; Matošević, Andrea; Jelača, Matija.
Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju: rezultati istraživanja // Vodič za interkulturalno učenje / Tomašević, Nives (ur.).
Zagreb : Ljevak, 2016.. Str. 89-143.

5. Matošević, Andrea.
Politika rada Pokreta za visoku produktivnost // Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike / Duraković, Lada i Matošević, Andrea (ur.).
Zagreb/Pula : Srednja Europa ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Sa(n)jam knjige u Istri, 2013.. Str. 103-125.

6. Matošević, Andrea.
Rudari Labinštine – aspekti „profesionalne osmoze“ i tromeđe identiteta // Zbornik za narodni život i običaje (Knjiga 56) / Perić-Polonijo, Tanja i Grbić-Jakopović, Jadranka (ur.).
Zagreb : HAZU, 2012.. Str. 373-393.

7. Matošević, Andrea.
"È facile riconoscere un Istriano: ha un carattere mite, è laborioso, paziente". Aspetti della costruzione dell'identità nella penisola istriana // Istria e Puglia fra Europa e Mediterraneo / Luciano Monzali e Fulvio Šuran (ur.).
Roma : Edizioni Studium, 2011. Str. 195-207.

8. Matošević, Andrea.
"Život je radostan drugovi udarnici!". O "žrtvovanoj generaciji" demijurga socijalističkog etosa // Horror-porno-ennui. Kulturne prakse postsocijalizma / Prica, Ines i Škokić, Tea (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011.. Str. 219-243.

9. Matošević, Andrea.
Labinske republike - od paradigme simboličkog kapitala do nemogućeg događaja // Kulturna dedeščina industrijskih panog I Industrijska kulturna baština (11. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo / 11. Hrvatsko-slovenske etnološke paralele) / Černelič Krošelj, Alenka ; Jelavić, Željka ; Rožman, Helena (ur.).
Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2011.. Str. 184-198.

10. Matošević, Andrea.
Istria - un'isola socio-culturale? Riflessioni sulla ricerca dell'identita' regionale // Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una societa' in trasformazione / Šuran, Fulvio ; Deghenghi Olujić, Elis ; Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2010.. Str. 267-273.

11. Matošević, Andrea.
Regressus ad inferos. Sićušni rudar i mitologija kao interpretacija podzemnog radnog habitusa // Mitski zbornik / Marjanić, Suzana i Prica, Ines (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo, Scarabeus, 2010. Str. 347-363.

12. Matošević, Andrea.
La città di fondazione tra l’ideologia e vita: Aspetti antropologici e socioculturali dell’Arsia // Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una societa' in trasformazione / Šuran, Fulvio ; Deghenghi Olujić, Elis ; Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2010.. Str. 273-285.

13. Matošević, Andrea.
Maksimalizacija proizvodnje i dehumanizacija radnika – Anbinden, Bedaux, Stahanovizam. (Znanstveni) Sistemi organizacije rada // Raša 28. veljače 1940. / Vorano, Tullio (ur.).
Raša : Arsia Art, 2009.. Str. 17-30.

14. Matošević, Andrea.
Romi u Padovi - prikaz rada u nomadskome kampu San Lazzaro // Pedagogija. Prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko ; Šoljan, Nikša Nikola ; Hrvatić, Neven (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007. Str. 397-404.

15. Matošević, Andrea.
Massimizzare la produzione e disumanizzare l'operaio – Anbinden, Bedaux, Stacanovismo. Sistemi (scientifici) di organizzazione del lavoro // Arsia 28 Febbraio 1940 / Dorigo, Livio i Scropetta, Fabio (ur.).
Trst : Circolo di cultura Istro-Veneta "Istria", 2007. Str. 17-30.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Matošević, Andrea; Youens, Iva.
Prkos političkoj i zemaljskoj sili teži. Genealogija „devete“ umjetnosti u ranom opusu Antuna Motike. // Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia. 26 (2016) , 2; 303-317 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Matošević, Andrea.
Das „symbolische Drama“ der bergmännischen Hauerarbeit und die Homoerotik der Bergarbeiter im jugoslawischen Dokumentarfilm von 1948 bis 1964. // Jahrbuch für Europäische Ethnologie. 14 (2019) ; 95-113 (članak, znanstveni).

2. Maksić, Maja; Matošević, Andrea.
“Kad si opušten, tada možeš dati sve od sebe”: etnografija rada u pulskoj Arena trikotaži. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 55 (2018) , 1; 95-110 (članak, znanstveni).

3. Matošević, Andrea.
Mediators in the Making of the Socialist Man’s New Nature during Youth Labour Actions in Yugoslavia. Utopia, Dialectics and Time. // Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas. 76 (2018) , 1; 64-81 (članak, znanstveni).

4. Matošević, Andrea.
Tehnička događajnica i radnička intima. Brodogradilište Uljanik u dokumentarnim filmovima Kolos s Jadrana, Berge Istra i Godine hrđe. // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 48 (2018) , 41; 194-212 (članak, znanstveni).

5. Matošević, Andrea.
Više od zbroja infrastrukturnih postignuća: omladinske radne akcije i fenomenologija moralne ekonomije dara. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 53 (2016) , 2; 61-77 (članak, znanstveni).

6. Matošević, Andrea.
Omladinske radne akcije: kontinuiteti i odmaci iz iskustva akcijaša. // Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana. 44 (2015) , 3; 93-113 (članak, znanstveni).

7. Matošević, Andrea; Baćac, Elis.
Kamena vuna prijepora. Suživot s tvornicom Rockwool na Pićanštini. // Etnološka tribina. 45 (2015) , 38; 139-149 (članak, znanstveni).

8. Matošević, Andrea.
“This is a Matter of Numbers, Not of Heart”. Re-signing Shock Labor in 1970s Film. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 50/1 (2013) ; 12-40 (članak, znanstveni).

9. Matošević, Andrea.
(Auto)egzotizacija Balkana i etnografija nositelja značenja u tri primjera sedme umjetnosti. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 48 (2011) , 2; 31-49 (članak, znanstveni).

10. Matošević, Andrea.
Udarništvo - simfonija i melankolija. // Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. 323-324 (2011) ; 12-13 (članak, znanstveni).

11. Matošević, Andrea.
Pronađeno u prijevozu: studentske osobne prakse i iskustva u autobusu između Padove i Pule. // Studia ethnologica Croatica. 22 (2010) ; 115-137 (članak, znanstveni).

12. Matošević, Andrea.
Industry forging masculinity. "Tough men", hard labor and identity. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 47/1 (2010) ; 29-49 (članak, znanstveni).

13. Matošević, Andrea.
Lidija Nikočević, Iz “etnološkog mraka”. Austrijski etnografski tekstovi o Istri s kraja 19. i početka 20. stoljeća, “Žakan Juri”, Pula 2008., 317 str.. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 47/2 (2010) ; 269-271 (prikaz, znanstveni).

14. Matošević, Andrea.
Regressus ad inferos - sićušni rudar i mitologija kao interpretacija podzemnog radnog habitusa. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 46/2 (2009) ; 37-55 (članak, znanstveni).

15. Matošević, Andrea.
Spretni prsti u rudnicima - Atoyama, Kamins, Dulang, Pallirs.... // Treća : časopis Centra za ženske studije. 10 (2008) ; 155-159 (prikaz, znanstveni).

16. Matošević, Andrea.
Podzemna zajednica: Antropologija rudarenja i kultura podzemlja na području Raše. // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 37 (2007) , 30; 5-20 (članak, znanstveni).

17. Matošević, Andrea.
Antropologija rudarenja i kultura podzemlja. // Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. 210-211 (2007) ; 22-23 (članak, znanstveni).

18. Matošević, Andrea.
Hrvatski strip 1990-ih: Etnološki aspekti. // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 34/35 (2004/2005) , 27-28; 77-89 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Matošević, Andrea.
Pulski navozi moderniteta. Analiza dokumentarnog filma o brodogradilištu Uljanik na prelasku iz šezdesetih u sedamdesete godine XX stoljeća. // Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia. (2020).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Matošević, Andrea.
La citta' istriana di fondazione tra ideologia e vita. Aspetti antropologici e socioculturali dell Arsia // Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una societa' in trasformazione.
(pozvano predavanje,objavljeni rad).

2. Matošević, Andrea.
Istria – un isola socio-culturale? Riflessioni sulla ricerca dell'identita' regionale // Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una societa' in trasformazione.
(pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Matošević, Andrea.
Massimizzare la produzione e disumanizzare l'operaio – Anbinden, Bedeaux, Stacanovismo. Sistemi (scientifici) di organizzazione del lavoro // Arsia 28 Febbraio 1940.
(pozvano predavanje,objavljeni rad).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Matošević, Andrea.
Romi u Padovi. Prikaz rada u nomadskom kampu San Lazzaro // Pedagogija. Prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja.
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Matošević, Andrea.
Osjeti granicu, poveži prebivališta. Dijalektika studentskog identiteta (između Istre i Veneta) // .
(predavanje,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Matošević, ANdrea.
Documentaries and Uljanik Shipyard: Kolos s Jadrana, Berge Istra and Godine hrđe // 14th Congress of SIEF: Track Changes: Reflecting on a Transforming World.
Santiago de Campostela, 2019. 275-275 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Matošević, Andrea.
Towards ethics of giving: Heroes of Labour and Shock Workers // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Matošević, Andrea.
Antropološki pristup moralnoj ekonomiji udarništva // .
(predavanje,sažetak).

4. Matošević, Andrea.
Stakhanovism and its Feminine Side: the USSR and Yugoslavia’s New Proletariat // .
(predavanje,sažetak).

5. Matošević, Andrea.
Omladinske radne akcije. Kontinuiteti i odmaci u izgradnji socijalističke omladine // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Matošević, Andrea; Baćac, Elis.
Kamena vuna prijepora: Suživot s tvornicom Rockwool na Pićanštini // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Matošević, Andrea.
„Druže Tito, samo želim veću lopatu!“. Moralna ekonomija Junaka rada // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Matošević, Andrea.
Politika rada Pokreta za visoku produktivnost // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Matošević, Andrea; Škokić, Tea.
Autorizacija Balkana ili tko je osvojio pravo na glas? // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Matošević, Andrea.
Čovjek je najvredniji kapital. O organizaciji rada u raškim ugljenokopima 1930-ih i 1940-ih // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

11. Matošević, Andrea.
From Enthusiasm to Oblivion. Imagining Shock Workers through Documentary and Feature Movies // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

12. Matošević, Andrea.
Herojski bricolage post-jugoslavenske strip naracije // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

13. Matošević, Andrea.
Etnografija podzemlja. Kako i za koga? // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

14. Matošević, Andrea.
„Juče krvlju, a danas znojem!“. Aspekti Balkanologije jugoslavenskog ranog socijalizma, // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

15. Matošević, Andrea.
Located in transit(ion). Student's practices and experiences in pullman between Pula and Padua // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

16. Matošević, Andrea.
Labinske republike – od paradigme simboličkog kapitala do nemogućeg događaja // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

17. Matošević, Andrea.
Industry forging masculinity. “Tough men”, hard labour and aspects of class identity // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

18. Matošević, Andrea.
„Dosta nam je više tog teškog života, tih crnih priča i crnog okoliša!“ Dvojnost diskursa naspram memorije i industrijske baštine na kovarskoj Labinštini // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

19. Matošević, Andrea.
Klasni voajerizam. Aspekti ideološke sublimacije radničkog tijela // .
(predavanje,sažetak).

20. Matošević, Andrea.
Gods in hell shaft, anonymous in history. Shock workers as a paradigm of an ideological use and (mis)interpretation of body // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

21. Piršl, Elvi; Kola, Ana; Matošević, Andrea.
TEACHERS’ INTERCULTURAL COMPETENCE IN EDUCATION // Living Together: Education and Intercultural Dialogue / Prof. Adila Pašalić Kreso, Ph.D. and Larisa Kasumagić, M.A. (ur.).
Sarajevo : Organizing Committee of XIII World Congress of Comparative Education Societies and Faculty of Philosophy of the University of Sarajevo, 2007. 136-136 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Matošević, Andrea.
"White Towns of Black Coal": Constructing new Towns in Istria during Fascist Period // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Matošević, Andrea.
Between Boredom, Pride and Relaxation: Pula’s feeling of Tapija // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Matošević, Andrea.
Posrednici u stvaranju socijalističkih ljudi na omladinskim radnim akcijama: utopija, dijalektika i vrijeme // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Matošević, Andrea.
Youth labour actions in Yugoslavia (from the brigadier's point of view): forging a new community // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Matošević, Andrea.
From Trained Gorillas to Heroes of Labour. Organization of Work and Articulation of Labour under Fascism and Socialism in Rasa Mines // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Matošević, Andrea.
Poratni politički i simbolički aspekti rada u socijalističkoj Jugoslaviji // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Matošević, Andrea.
O „kuriozitetu“ socijalističke proizvodnje – primjer radnog junaštva // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Matošević, Andrea.
Rad i entuzijazam. Aspekti poratnog udarništva Jugoslavije // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Matošević, Andrea.
Etnografija kove. Od crne svakodnevice do radničke aristokracije // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Matošević, Andrea.
Radnička klasa ide u raj. Modeli, prezentacije i imaginariji udarništva u socijalističkoj Jugoslaviji // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Matošević, Andrea.
Absolute heroes. Ethnography of socialist Yugoslavia minig aristocracy // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Matošević, Andrea.
Deveta umjetnost u opusu Antuna Motike // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Matošević, Andrea.
„Nek se topi!“ Etnološka interpretacija memorije i odnosa naspram rudarske prošlosti na Labinštini // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

14. Matošević, Andrea.
Istria – un’isola socio-culturale? Riflessioni sulla ricerca dell’identita’ regionale // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

15. Matošević, Andrea.
Pronađeno u prijevozu: studentske osobne prakse I iskustva u autobusu između Pule I Padove // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

16. Piršl, Elvi; Diković, Marina; Matošević, Andrea.
Educazione alla cittadinanza europea nella società multiculturale // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Matošević, Andrea.
Rudarenje na Labinštini. Etnološki pristup rudarskom pozivu u XX. stoljeću / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 26.05. 2010., 262 str. Voditelj: Grbić, Jadranka.
 
  Druge vrste radova
 

1. Matošević, Andrea.
Živjeli okovi!, 2018. (katalog).

2. Matošević, Andrea.
Povijest budućnosti i ludičke (političke) alegorije u "devetoj" umjetnosti Antuna Motike, 2015. (izložba).

3. Matošević, Andrea.
Povijest budućnosti u Motikinom (proto)stripu (U povodu izložbe Antun Motika - protostrip i karikature otvorene 3. prosinca 2015. u sklopu pulskog Sajma knjige), 2015. (popularan rad).

4. Matošević, Andrea.
Uvodnik u tematski blok radova nastalih na temelju izlaganja s međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi: kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava, Pula, prosinac 2013., 2014. (uvodnik).

5. Matošević, Andrea; Duraković, Lada.
Uvodna riječ urednika, 2013. (uvodnik).

6. Duda, Igor; Matošević, Andrea.
Predgovor, Tabula: Časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, 8 (2010), 7-9., 2010. (predgovor: tabula 8, 2010.).

7. Matošević, Andrea.
Osjeti granicu-poveži prebivališta. Dijalektika studentskog identiteta (Između Istre i Veneta), 2009. (znanstveni).

8. Matošević, Andrea.
Giorni canicolari, 2007. (predgovor kataloga izložbe).

9. Matošević, Andrea.
Industrijska tišina, 2007. (popularan rad).

10. Matošević, Andrea.
Crno Bijela menažerija, 2007. (popularan rad).

11. Matošević, Andrea.
Raša – Grad spomenik industrijskome elanu, 2007. (popularan rad).

12. Matošević, Andrea.
Il multiculturalismo nello jugoslavismo della Jugoslavia socialista, 2004/2005. (rukopis).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Sušanj, Emma.
Etnografija volontiranja: koncepti, porivi i problematika / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 26.04. 2018, 47 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

2. Gojković, Dina.
Savezne omladinske radne akcije u Jugoslaviji 1945-1955 / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula, Hrvatska : Filozofski fakultet, 25.09. 2017, 88 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

3. Labud, Milena.
Turistička imagologija i tradicionalizacija identiteta / završni rad - preddiplomski studij.
Pula, Hrvatska : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 25.09. 2017, 28 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

4. Mirković, Maja.
Etnografija i etnografski film / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 1. 3. 2017., 78 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

5. Sanja Horvat.
Glogovac - od industrijskog rudarskog kompleksa do suvremenih projekata oživljavanja kulture / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula, Hrvatska : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 15.09. 2017, 76 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

6. Zovko, Barbara.
Fratarski otok - povijest i etnografija pulske mikrodestinacije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula, Hrvatska : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 12. 4. 2017., 61 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

7. Jovanović, Gorana.
Omladinske radne akcije u socijalističkoj Jugoslaviji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 14.12. 2016., 66 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

8. Jurcan, Marino.
Kulturne politike grada Pule / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet za ekon. i turizam ; Sveučilišni Interdisciplinarni diplomski studij Kultura i turizam, 23.02. 2016., 78 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

9. Maksić, Maja.
Trikotaža Arena Pula: etnologija ženskog rada / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 3.04. 2016., 89 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

10. Gruičić, Vladimir.
Goli otok: od usmenog svjedočanstva do biopolitičke paradigme / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za humanističke znanosti, 13.07.2015. 2015., 68 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

11. Ivas, Dina.
Festival jugoslavenskog igranog filma u Puli u razdoblju od 1953./54. do 1971. godine / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za humanističke znanosti, 9.01. 2015., 87 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

12. Baćac, Elis.
Suživot uz tvornicu kamene vune na Pićanštini (etnografski pristup) / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za ekon. i turizam ; Sveučilišni Interdisciplinarni diplomski studij Kultura i turizam, 12.09. 2014., 32 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

13. Youens, Iva.
Clifford Geertz i interpretativna antropologija / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za ekon. i turizam ; Sveučilišni Interdisciplinarni diplomski studij Kultura i turizam, 30.06.2014. 2014., 38 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

14. Bogunović, Boris.
Zadruge: od tradicije do suvremenosti / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet za ekon. i turizam ; Sveučilišni Interdisciplinarni diplomski studij Kultura i turizam, 11.07. 2013., 107 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

15. Flego, Toni.
Analiza hip-hop kulture na primjeru grada Pule / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet za ekon. i turizam ; Sveučilišni Interdisciplinarni diplomski studij Kultura i turizam, 09.12. 2013., 86 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

16. Horvat, Sanja.
"Bilogorski rudnici" Koprivnica (Pogon Bregi) 1960-ih i 1970-ih. Antropološki pristup / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za ekon. i turizam ; Sveučilišni Interdisciplinarni diplomski studij Kultura i turizam, 19.09. 2013., 42 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

17. Morić, Toni.
Rad i slavlje. Prvi maj u Poreču i okolici 1970-ih / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za humanističke znanosti, 27.06. 2013., 88 str. Voditelj: Matošević, Andrea.

18. Prepušt, Matija.
Kavane i gostionice - "marginalna" povijest svakodnevice Pule i okolice na razmeđu XIX. i XX. stoljeća / diplomski rad.
Pula : Odjel za humanističke znanosti, 16.12. 2013., 78 str. Voditelj: Matošević, Andrea.