ANDREA MATOŠEVIĆ:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Andrea Matošević

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

Utorkom od 13:00 do 14:00 sati

Kabinet 28/1, I.M. Ronjgova,1

Katedra/služba:
Katedra za društveno-humanističke znanosti
Godina diplomiranja:
2003.
Godina magistriranja:
2005.
Godina doktoriranja:
2010.

Nastava

Životopis

Andrea Matošević (1979.) doktorirao je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvanredan je profesor na Katedri za društveno-humanističke znanosti Fakulteta za interdsciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te jedan od osnivača i istraživača u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS). Bio je pročelnik matične sastavnice od 2015. do 2017., a voditelj Centra akademske godine 2013/2014. te 2017/2018. Na Sveučilištu predaje kolegije iz polja etnologije i antropologije. Objavio je tridesetak znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima radova i četiri knjige: Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću (2011.), Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva (2015.), Doći u Pulu, dospjeti u tapiju. Etno-filozofska studija lokalnog fenomena (2019.) te u suautorstvu s Teom Škokić Polutani dugog trajanja. Balkanistički diskursi (2014.). S Ladom Duraković uredio je zbornik radova Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike (2013.), a s Elvi Piršl i ostalim kolegama radio je na knjizi Vodič za interkulturalno učenje (2016.). Bio je istraživač na nekoliko projekata: Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju (MZOS), Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (HRZZ) te Kulture rada od socijalizma do EU: Slovenija i Hrvatska u komparativnoj perspektivi (Bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija, MZOS).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Druga Labinska republika 1987. godine: povijesno nasljeđe, štrajkaška fonografija i fotografije obustave rada

Matošević, Andrea
Radovi u postupku objavljivanja, 2020.
Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva

„Čovjek je ujedno i ono što može biti“: interpretacija značenja termina otuđenje u socijalizmu i post-socijalizmu

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Politička misao : Croatian political science review

Berge Istra: Uljanik’s Gigantic Ship and Its Representation in Documentaries

Matošević, Andrea
, 2019.

Sedam godina rada Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2019.

Pulski navozi moderniteta. Analiza dokumentarnog filma o brodogradilištu Uljanik na prelasku iz šezdesetih u sedamdesete godine XX stoljeća

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia

Das „symbolische Drama“ der bergmännischen Hauerarbeit und die Homoerotik der Bergarbeiter im jugoslawischen Dokumentarfilm von 1948 bis 1964

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Jahrbuch für Europäische Ethnologie

Documentaries and Uljanik Shipyard: Kolos s Jadrana, Berge Istra and Godine hrđe

Matošević, ANdrea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
SIEF2019 14th Congress: Track Changes: Reflecting on a Transforming World

Doći u Pulu, dospjeti u tapiju. Etno-filozofska studija lokalnog fenomena

Matošević, Andrea
Autorske knjige, 2019.

A Lot of Sweat, a Little Bit of Fun, and Not Entirely "Hard Men": Worker’s Masculinity in the Uljanik Shipyard

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2019.

Between Boredom, Pride and Relaxation: Pula’s feeling of Tapija

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
9th InASEA Congress: Emotions, Senses and Affects in the Context of Southeast Europe

"White Towns of Black Coal": Constructing new Towns in Istria during Fascist Period

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
International Symposium: Tsukuba Day

Tehnička događajnica i radnička intima. Brodogradilište Uljanik u dokumentarnim filmovima Kolos s Jadrana, Berge Istra i Godine hrđe

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva

Živjeli okovi!

Matošević, Andrea
, 2018.

Mediators in the Making of the Socialist Man’s New Nature during Youth Labour Actions in Yugoslavia. Utopia, Dialectics and Time

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas

“Kad si opušten, tada možeš dati sve od sebe”: etnografija rada u pulskoj Arena trikotaži

Maksić, Maja ; Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku

Youth labour actions in Yugoslavia (from the brigadier's point of view): forging a new community

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Doktorska radionica. Novi čovjek za novo socijalističko društvo

Posrednici u stvaranju socijalističkih ljudi na omladinskim radnim akcijama: utopija, dijalektika i vrijeme

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2017.

Posrednici u stvaranju socijalističkih ljudi na omladinskim radnim akcijama: utopija, dijalektika i vrijeme

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Radionica Stvaranje socijalističkoga čovjeka

Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju: Rezultati istraživanja

Piršl, Elvi, Benjak, Mirjana, Diković, Marina, Matošević, Andrea, Jelača, Matija
Poglavlja u knjigama, 2016.

Više od zbroja infrastrukturnih postignuća: omladinske radne akcije i fenomenologija moralne ekonomije dara

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku

Antropološki pristup moralnoj ekonomiji udarništva

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Peti kongres hrvatskih povjesničara: krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi

Towards ethics of giving: Heroes of Labour and Shock Workers

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
EASA2016: Anthropological legacies and human futures ; Panel: Works that matter (not): valuing productivity through and against the market

Vodič za interkulturalno učenje

Piršl, Elvi ; Benjak, Mirjana ; Diković, Marina ; Jelača, Matija ; Matošević, Andrea
Autorske knjige, 2016.

Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju: rezultati istraživanja

Piršl, Elvi ; Benjak, Mirjana ; Diković, Marina ; Matošević, Andrea ; Jelača, Matija
Poglavlja u knjigama, 2016.

Problemski aspekti etno-antropološkog pristupa interkulturalizmu: odabrani primjeri

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2016.

Prkos političkoj i zemaljskoj sili teži. Genealogija „devete“ umjetnosti u ranom opusu Antuna Motike

Matošević, Andrea ; Youens, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia

Povijest budućnosti u Motikinom (proto)stripu (U povodu izložbe Antun Motika - protostrip i karikature otvorene 3. prosinca 2015. u sklopu pulskog Sajma knjige)

Matošević, Andrea
, 2015.

Povijest budućnosti i ludičke (političke) alegorije u "devetoj" umjetnosti Antuna Motike

Matošević, Andrea
, 2015.

Omladinske radne akcije: kontinuiteti i odmaci iz iskustva akcijaša

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana

Kamena vuna prijepora. Suživot s tvornicom Rockwool na Pićanštini

Matošević, Andrea ; Baćac, Elis
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Etnološka tribina

Kamena vuna prijepora: Suživot s tvornicom Rockwool na Pićanštini

Matošević, Andrea ; Baćac, Elis
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Climate Justice – Perspectives from the Natural&Social Sciences

From Trained Gorillas to Heroes of Labour. Organization of Work and Articulation of Labour under Fascism and Socialism in Rasa Mines

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
The Scottish Oral History Centre workshops and seminars

Omladinske radne akcije. Kontinuiteti i odmaci u izgradnji socijalističke omladine

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
2. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi. Socijalizam: izgradnja i razgradnja

Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva

Matošević, Andrea
Autorske knjige, 2015.

Stakhanovism and its Feminine Side: the USSR and Yugoslavia’s New Proletariat

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Past, Present, Future 2015: Identity in Flux

Poratni politički i simbolički aspekti rada u socijalističkoj Jugoslaviji

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
XII. internacionalni filozofski simpozij: „Ideja socijalizma“

O „kuriozitetu“ socijalističke proizvodnje – primjer radnog junaštva

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Predavanje održano u sklopu bilateralne suradnje Hrvatska-Slovenija (MZOS): "Kulture rada od socijalizma do EU: Slovenija i Hrvatska u komparativnoj perspektivi"

„Druže Tito, samo želim veću lopatu!“. Moralna ekonomija Junaka rada

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Pre/poznavanje kulture: između konstrukcija, značenja i reprezentacija

Uvodnik u tematski blok radova nastalih na temelju izlaganja s međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi: kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava, Pula, prosinac 2013.

Matošević, Andrea
, 2014.

Polutani dugog trajanja. Balkanistički diskursi

Matošević Andrea ; Škokić Tea
Autorske knjige, 2014.

Politika rada Pokreta za visoku produktivnost

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava

Čovjek je najvredniji kapital. O organizaciji rada u raškim ugljenokopima 1930-ih i 1940-ih

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću

From Enthusiasm to Oblivion. Imagining Shock Workers through Documentary and Feature Movies

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
The Body in Eastern European and Russian Cinema

Herojski bricolage post-jugoslavenske strip naracije

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Identiteti između zbilje i naracije: višestrukost, mijene, prijepori

Rad i entuzijazam. Aspekti poratnog udarništva Jugoslavije

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Refleksije vremena 1945-1955.

Uvodna riječ urednika

Matošević, Andrea ; Duraković, Lada
, 2013.

Politika rada Pokreta za visoku produktivnost

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2013.

“This is a Matter of Numbers, Not of Heart”. Re-signing Shock Labor in 1970s Film

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku

Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike


Uredničke knjige, 2013.

Autorizacija Balkana ili tko je osvojio pravo na glas?

Matošević, Andrea ; Škokić, Tea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Koliko mentaliteta? Između znanstvenog koncepta i kulturnog konstrukta

Etnografija podzemlja. Kako i za koga?

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Istraži, zabilježi, sačuvaj…

„Juče krvlju, a danas znojem!“. Aspekti Balkanologije jugoslavenskog ranog socijalizma,

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Kultura, identitet, politika. Znanstveni skup u čast Dunji Rihtman-Auguštin

Etnografija kove. Od crne svakodnevice do radničke aristokracije

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Ciklus javnih predavanja ; Državni arhiv u Pazinu

Rudari Labinštine – aspekti „profesionalne osmoze“ i tromeđe identiteta

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2012.

Udarništvo - simfonija i melankolija

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja

Radnička klasa ide u raj. Modeli, prezentacije i imaginariji udarništva u socijalističkoj Jugoslaviji

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Kultura i umetnost u socijalističkoj Jugoslaviji

Absolute heroes. Ethnography of socialist Yugoslavia minig aristocracy

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
On the Surface: The Heritage of Mines and Mining

Located in transit(ion). Student's practices and experiences in pullman between Pula and Padua

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Remaking Borders: First EastBordNet Conference

Labinske republike - od paradigme simboličkog kapitala do nemogućeg događaja

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2011.

"Život je radostan drugovi udarnici!". O "žrtvovanoj generaciji" demijurga socijalističkog etosa

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2011.

(Auto)egzotizacija Balkana i etnografija nositelja značenja u tri primjera sedme umjetnosti

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku

Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću

Matošević, Andrea
Autorske knjige, 2011.

"È facile riconoscere un Istriano: ha un carattere mite, è laborioso, paziente". Aspetti della costruzione dell'identità nella penisola istriana

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2011.

Predgovor, Tabula: Časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, 8 (2010), 7-9.

Duda, Igor ; Matošević, Andrea
, 2010.

Lidija Nikočević, Iz “etnološkog mraka”. Austrijski etnografski tekstovi o Istri s kraja 19. i početka 20. stoljeća, “Žakan Juri”, Pula 2008., 317 str.

Matošević, Andrea
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku

Labinske republike – od paradigme simboličkog kapitala do nemogućeg događaja

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
11. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo/ Kulturna dedeščina in industrijskih panog

„Dosta nam je više tog teškog života, tih crnih priča i crnog okoliša!“ Dvojnost diskursa naspram memorije i industrijske baštine na kovarskoj Labinštini

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Kako žive seljaci? Identitet, reprezentacije, kulturne prakse suvremenog seljaštva

Industry forging masculinity. “Tough men”, hard labour and aspects of class identity

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Crisis and imagination (panel: Class, Crisis and Anthropology: the place of class in understanding the discipline and the world), 11th EASA Biennal Conference

La città di fondazione tra l’ideologia e vita: Aspetti antropologici e socioculturali dell’Arsia

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2010.

Industry forging masculinity. "Tough men", hard labor and identity

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku

Pronađeno u prijevozu: studentske osobne prakse i iskustva u autobusu između Padove i Pule

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Studia ethnologica Croatica

Regressus ad inferos. Sićušni rudar i mitologija kao interpretacija podzemnog radnog habitusa

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2010.

Rudarenje na Labinštini. Etnološki pristup rudarskom pozivu u XX. stoljeću

Matošević, Andrea
Doktorske disertacije, 2010.

Istria - un'isola socio-culturale? Riflessioni sulla ricerca dell'identita' regionale

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2010.

Klasni voajerizam. Aspekti ideološke sublimacije radničkog tijela

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Asistentski dan. Znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znansoti i Odjela za studij na talijanskom jeziku

La citta' istriana di fondazione tra ideologia e vita. Aspetti antropologici e socioculturali dell Arsia

Matošević, Andrea
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2009.
Corso di relazioni interadriatiche - La identita' e le identita' adriatiche

Gods in hell shaft, anonymous in history. Shock workers as a paradigm of an ideological use and (mis)interpretation of body

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Performance Studies International, Conference 15 –Misperformance

Istria – un isola socio-culturale? Riflessioni sulla ricerca dell'identita' regionale

Matošević, Andrea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Identità Adriatiche

„Nek se topi!“ Etnološka interpretacija memorije i odnosa naspram rudarske prošlosti na Labinštini

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
II. znanstveno-kulturološki simpozij Istra i Istrijanstvo

Deveta umjetnost u opusu Antuna Motike

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
31. Pazinski memorijal: Umjetnost 20. stoljeća u Istri - likovne teme

Regressus ad inferos - sićušni rudar i mitologija kao interpretacija podzemnog radnog habitusa

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku

Maksimalizacija proizvodnje i dehumanizacija radnika – Anbinden, Bedaux, Stahanovizam. (Znanstveni) Sistemi organizacije rada

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2009.

Pronađeno u prijevozu: studentske osobne prakse I iskustva u autobusu između Pule I Padove

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Etnografije putovanja: transnacionalne prakse migranata

Osjeti granicu, poveži prebivališta. Dijalektika studentskog identiteta (između Istre i Veneta)

Matošević, Andrea
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2009.
Forum Tomizza 2009 - Crossover

Istria – un’isola socio-culturale? Riflessioni sulla ricerca dell’identita’ regionale

Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Identita’ Adriatiche

Spretni prsti u rudnicima - Atoyama, Kamins, Dulang, Pallirs...

Matošević, Andrea
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Treća : časopis Centra za ženske studije

Massimizzare la produzione e disumanizzare l'operaio – Anbinden, Bedeaux, Stacanovismo. Sistemi (scientifici) di organizzazione del lavoro

Matošević, Andrea
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2008.
Arsia 28 febbraio 1940

Educazione alla cittadinanza europea nella società multiculturale

Piršl, Elvi ; Diković, Marina ; Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Trent’anni di studi di italianistica a Pola : passato, presente e futuro

Raša – Grad spomenik industrijskome elanu

Matošević, Andrea
, 2007.

Crno Bijela menažerija

Matošević, Andrea
, 2007.

Industrijska tišina

Matošević, Andrea
, 2007.

Antropologija rudarenja i kultura podzemlja

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja

Giorni canicolari

Matošević, Andrea
, 2007.

Romi u Padovi. Prikaz rada u nomadskom kampu San Lazzaro

Matošević, Andrea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Prvi kongres pedagoga hrvatske

Massimizzare la produzione e disumanizzare l'operaio – Anbinden, Bedaux, Stacanovismo. Sistemi (scientifici) di organizzazione del lavoro

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2007.

Romi u Padovi - prikaz rada u nomadskome kampu San Lazzaro

Matošević, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2007.

Podzemna zajednica: Antropologija rudarenja i kultura podzemlja na području Raše

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva

TEACHERS’ INTERCULTURAL COMPETENCE IN EDUCATION

Piršl, Elvi ; Kola, Ana ; Matošević, Andrea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Living Together: Education and Intercultural Dialogue

Hrvatski strip 1990-ih: Etnološki aspekti

Matošević, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva

Il multiculturalismo nello jugoslavismo della Jugoslavia socialista

Matošević, Andrea
, 2004.