O djelatniku

doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković

Zvanje: docent

Funkcija: Voditeljica jednopredmetnih sveučilišnih studija Talijanski jezik i književnost te sveučilišnoga diplomskog studija s dvojnom diplomom ITALI

Lokacija:
28/3, I. M. Ronjgova 1
Konzultacije:

Konzultacije će se do daljnjega održavati prema dogovoru putem e-maila ili online

 

Telefon:
+385 52 377527
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba:
Odsjek za talijanistiku
Godina diplomiranja:
1998.
Godina magistriranja:
2008.
Godina doktoriranja:
2012.
Na katedri od:
2003.

Nastava

Životopis

Školovala se u Trstu i Zagrebu te je dobitnica stipendije za doktorande Talijanske Unije. Zvanje doktorice znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistike stekla je  2012. godine obranivši disertaciju pod naslovom Polifonia plurilinguistica, interculturale ed intertestuale nella produzione letteraria di Carolus L. Cergoly / Plurilingvistička, interkulturalna i intertekstualna polifonija u književnome stvaralaštvu Carolusa L. Cergolyja na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uključena je u nastavu jednopredmetnoga sveučilišnoga studija Talijanski jezik i književnost i sveučilišnoga studija Kultura i turizam.

Predmet njezina znanstvenoga interesa su analize književnih djela istarskih i tršćanskih autora, višejezičnost i multikulturalizam u književnim djelima, kritički osvrti na prevođena književna djela te lingvističko i filološko proučavanje istriotskoga dijalekta iz mjesta Galižana. Autorica je triju knjiga, objavila je tridesetak znanstvenih radova. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te na raznim projektima i seminarima. Članica je više strukovnih udruga i sveučilišnih tijela.

Voditeljica je međunarodnoga znanstvenog projekta Archivio della memoria linguistica e culturale istriana/Arhiv jezične i kulturalne baštine Istre. Glavna je urednica znanstvenoga časopisa Studia Polensia. Voditeljica je sveučilišnoga Diplomskog studija s dvojnom diplomom (Double University Degree) ITAS sa Sveučilištem za strance u Perugi (Italija).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Una scoperta del pensiero: lo sperimentalismo poetico di Mauro Sambi

Moscarda Mirković, Eliana ; Radoš-Perković, Katja
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Prefazione al volume Sguardo sull'immaginario italiano. Aspetti linguistici, letterari e italiani

Moscarda Mirković, Eliana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Concorso d'Arte e Cultura "Istria Nobilissima", Sezione Giovani

Moscarda Mirković, Eliana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Sguardo sull'immaginario italiano. Aspetti linguistici, letterari e culturali


Uredničke knjige, 2019.

Dialetti in contatto nella Regione Istriana

Moscarda Mirković, Eliana ; Poropat Jeletić, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive

Ut pictura poesis: sconfinamenti di viaggio tra arti visive e scrittura nelle opere di Simone Mocenni

Moscarda Mirković, Eliana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
L'ITALIANISTICA NEL TERZO MILLENNIO: LE NUOVE SFIDE NELLE RICERCHE LINGUISTICHE, LETTERARIE E CULTURALI-60 ANNI DI STUDI ITALIANI ALL’UNIVERSITÀ "SS CIRILLO E METODIO" DI SKOPJE

Immagini e prospettive geografiche adriatiche in "Viaggio alle Incoronate" di Hans Kitzmüller

Moscarda Mirković, Eliana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Studio sull'immaginario italiano. Una prospettiva interdisciplinare.


Uredničke knjige, 2019.

Istarski italofoni i kroatofoni dvojezični korpus govornoga jezika

Poropat Jeletić, Nada ; Hržica, Gordana ; Moscarda Mirković, Eliana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
XXXIII. međunarodni znanstveni skup "Značenje u jeziku - Od individualnoga do kolektivnoga"

Una scoperta del pensiero: lo sperimentalismo poetico di Mauro Sambi

Moscarda Mirković, Eliana ; Radoš Perković, Katja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Gli studi di romanistica tra passato e presente

Incroci inter/intratestuali come strategie identitarie nei romanzi di Carolus L. Cergoly

Moscarda Mirković, Eliana ; Peruško, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Studi Medievali e Moderni. Anno XXIII

Riflessioni sul canone del Novecento letterario italiano in Croazia

Moscarda Mirković, Eliana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Viaggio alle Incoronate. L'itinerario adriatico di Hans Kitzmüller

Moscarda Mirković, E.
Poglavlja u knjigama, 2018.

Književno-povijesni, komparativno-traduktološki i jezični aspekti u talijanskim prijevodima Šume Striborove Ivane Brlić-Mažuranić

Moscarda Mirković, E. ; Lazarić, L.
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić, Međunarodna znanstvena konferencija

Traduktološki pristup, prijevodne strategije i kulturološki doprinos u prvom cjelovitom talijanskom prijevodu Hektorovićeve ekloge Ribanje i ribarsko prigovaranje

Moscarda Mirković, E. ; Radoš Perković, K.
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
1. Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (u povodu 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli)

Immagini e Immaginari della Cultura Italiana. Convegno Scientifico Internazionale-Libro dei riassunti


Uredničke knjige, 2017.

Gli scrittori della ‘Fionda’: considerazioni sull’editoria della letteratura per ragazzi in Croazia

Moscarda Mirković, Eliana ; Habrle, Tanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Italica Wratislaviensia

Polifonia plurilinguistica, interculturale e intertestuale nella produzione letteraria di Carolus L. Cergoly

Moscarda Mirković, E.
Autorske knjige, 2016.

I mari del sud : problematiche traduttologiche della poesia di Cesare Pavese

Moscarda Mirković, Eliana ; Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2016.

La dimensione storica della Dalmazia entro gli spazi narrativi di Annamaria Tiberi

Moscarda Mirković, E.
Poglavlja u knjigama, 2016.

Interkulturalna i transkulturalna dimenzija tršćanske književnosti - primjer Cergolyja

Moscarda Mirković, E.
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Riječki filološki dani 10

Latitudini mitteleuropee nella tradizione letteraria triestina

Moscarda Mirković, Eliana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Sulle orme della tradizione culinaria gallesanese. Aspetti culturali e storico-linguistici.

Moscarda Mirković, E., Moscarda, L.
Autorske knjige, 2015.

I multipli itinerari della memoria. Percorsi autobiografici nella letteratura femminile istro-quarnerina

Moscarda Mirković, E.
Autorske knjige, 2014.

L’influsso delle opere di Dante Alighieri sulla letteratura e la cultura croate

Moscarda Mirković, E.- Perišić, I.
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Studia Polensia

I "Canti clandestini" della coscienza storica

Moscarda Mirković, Eliana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Convegno ICOJIL 7 - Letteratura italo-ebraica e cultura mitteleuropea

Plurime identità: convergenze letterarie e linguistiche nella produzione di Carolus L. Cergoly

Moscarda Mirković, Eliana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Međunarodni znanstvni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.)

Il dialogo tra la storia e la memoria nella narrativa femminile istro-quarnerina

Moscarda Mirković, Eliana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
L'esodo giuliano-dalmata nella letteratura

Il sussurro dei ricordi. Ruolo storico e culturale della memoria nelle narrazioni autobiografiche

Moscarda Mirković, Eliana
Poglavlja u knjigama, 2014.

The Concept of Open Language in Cergoly's Collection Opera 79 Noun in Love

Moscarda Mirković, Eliana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
ATINER's Conference Paper Series

The Multilingualism as Identity Research in the Literary Opus of Carolus L. Cergoly

Moscarda Mirković, Eliana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
The XXth Congress of the International Comparative Literature Association (ICLA)

Una ricerca dello stile: le prime raccolte in dialetto triestino di Carolus L. Cergoly

Moscarda Mirković, Eliana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Studia polensia

Geografie giuliane del movimento futurista

Moscarda Mirković, Eliana
Stručni radovi, 2012.
Studia Polensia

Polifonia plurilinguistica, interculturale ed intertestuale nella produzione letteraria di Carolus L. Cergoly

Moscarda Mirković, Eliana
Doktorske disertacije, 2012.

Identità di confine

Moscarda Mirković, Eliana
Poglavlja u knjigama, 2011.

L’ “istrianità” di Ester Sardoz Barlessi

Moscarda Mirković, Eliana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Ricerche sociali - Centro di ricerche storiche Rovigno

La produzione letteraria di Mirella Malusà, Koraljka Leković, Lino Scotti, Saša Vulićević, Rosanna Bubola

Moscarda Mirković, Eliana
Poglavlja u knjigama, 2010.

Storie dell'io e del noi: la scrittura come mediatore della memoria

Moscarda Mirković, Eliana
Poglavlja u knjigama, 2010.

L'espressione autobiografica nel contesto della letteratura italiana sull'Istria. Realtà storica e parola letteraria in Graziella Fiorentin

Moscarda Mirković, Eliana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli

Quattro identità a confronto. L'esperienza letteraria di Marisa Madieri, Nelida Milani- Kruljac, Anna Maria Mori e Graziella Fiorentin

Moscarda Mirković, Eliana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Ricerche sociali - Centro di ricerche storiche Rovigno

La letteratura femminile istro-quarnerina: il ruolo della memoria in Marisa Madieri e Nirvana Beltrame Ferletta

Moscarda Mirković, Eliana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Civiltà italiana e geografie d'Europa-XIX Congresso A.I.S.L.L.I.

Il ruolo della memoria nella prosa delle autrici italiane dell'Istria e del Quarnero

Moscarda Mirković, Eliana
Magistarski radovi, 2008.

La letteratura femminile istriana.

Moscarda Mirković, Eliana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
XIX Congresso A.I.S.L.L.I. 2006 (Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana), "Civilta' italiana e geografie d'Europa".

Marisa Madieri: Verde acqua.

Moscarda Mirković, Eliana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
La forza della fragilita'. La scrittura femminile nell'area istro-quarnerina: aspetti,

La prosa di Nirvana Beltrame Ferletta

Moscarda Mirković, Eliana
Poglavlja u knjigama, 2004.

Marisa Madieri: Verde acqua.

Moscarda Mirković, Eliana
Poglavlja u knjigama, 2004.

Conoscenza e uso linguistico dei giovani di Gallesano

Moscarda Mirković, Eliana
Poglavlja u knjigama, 2003.

La tradizione paremiologica a Gallesano (Parte III)

Moscarda Mirković, Eliana
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno

La tradizione paremiologica a Gallesano (Parte II)

Moscarda Mirković, Eliana
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno

La tradizione paremiologica a Gallesano (Parte I)

Moscarda Mirković, Eliana
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno

I proverbi dei mesi nell'agricoltura a Gallesano

Moscarda Mirković, Eliana
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.
Etnia

Izabrane publikacije

Studio sull'immaginario italiano. Una prospettiva interdisciplinare, (ur. Eliana Moscarda Mirković, Ivana Lalli Paćelat, Tanja Habrle), Prospero Editore, Asti, 2019., ISBN  978-88-85491-72-4 (monografija).

Sguardo sull'immaginario italiano. Aspetti linguistici, letterari e culturali, (ur. Eliana Moscarda Mirković, Tanja Habrle), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2019., ISBN  978-953-8278-25-9 (zbornik).

Polifonia plurilinguistica, interculturale e intertestuale nella produzione letteraria di Carolus L. Cergoly, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija)

I multipli itinerari della memoria. Percorsi autobiografici nella letteratura femminile istro-quarnerina, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2014 (monografija)

Sulle orme della tradizione culinaria gallesanese. Aspetti culturali e storico-linguistici, Galižana: Unione Italiana di Fiume - Comunità degli Italiani 'Armando Capolicchio' di Gallesano, 2015 (monografija)

Profesionalni interesi i članstva

Istraživački interesi

Književna kritika, višejezičnost i multikulturalizam u književnim djelima, kritički osvrti na prevođena književna djela te dijalektologija (lingvističko i filološko proučavanje istriotskoga dijalekta iz mjesta Galižana)

Članstvo u strukovnim udrugama:

Međunarodna udruga talijanista – A.I.S.L.L.I. (Associazione internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana)

Međunarodna udruga profesora talijanskoga jezika – AIPI (Associazione internazionale dei professori di italiano)

ATINER - Athens Institute for Education and Research

ICLA - International Comparative Literature Association

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - HDPL

Znanstvena udruga Pietas Iulia – Pula

Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale (R.E.I.), European Commission

Centar za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre

Izabrani projekti

Naziv projekta: Archivio della memoria linguistica istriana / Jezični arhiv Istre

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
 • Trajanje projekta: 2018.-2020.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište u Puli, Università popolare di Trieste
 • Voditelji: doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), prof. dr. sc. Franco Crevatin (Sveučilište u Trstu)

Naziv projekta: Sulle orme della tradizione culinaria gallesanese. Aspetti culturali e storico linguistici / Tragom gastronomske tradicije Galižene. Kulturni i povijesno-jezični aspekti

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
 • Trajanje projekta: 2013.-2015.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Talijanska Unija Rijeka - Talijanska zajednica Armando Capolicchio Galižana
 • Voditeljica: doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Naziv projekta: Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju

 • Međunarodni uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost
 • Trajanje projekta: 2018.-2022.
 • Znanstveno područje: Društvene znanosti; Znanstveno polje: Logopedija 
 • Ustanove: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; Sveučilište "Sorbona" u Parizu; Sveučilište u Beču, Sveučilište u Osijeku; Sveučilište u Puli; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • Voditeljica: doc. dr. sc. Gordana Hržica (Sveučilište u Zagrebu)

Naziv projekta: Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri - primjer prevođenja administrativnih tekstova

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Slovenije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 • Trajanje projekta: 2018.-2019.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište u Mariboru, Sveučilište u Puli
 • Voditeljice: doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat (Sveučilište u Puli), doc. dr. sc. Mojica Kompara (Sveučilište u Mariboru)

Naziv projekta: Storia della Letteratura della Comunità Nazionale Italiana / Povijest književnosti Talijanske nacionalne zajednice

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
 • Trajanje projekta: 2005.-2008.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Udruga Pietas Iulia
 • Voditeljica: profesor emeritus Nelida Milani Kruljac

Naziv projekta: Književnice na talijanskom jeziku u Istri i Kvarneru

 • Znanstveno-istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost
 • Trajanje projekta: 2002.-2006.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište u Puli, Filozofski fakultet
 • Voditeljica: prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Naziv projekta: L’italiano fra i giovani dell’istro-quarnerino / Talijanski jezik među mladima Istre i Kvarnera

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
 • Trajanje projekta: 2001.-2003.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Udruga Pietas Iulia
 • Voditeljica: profesor emeritus Nelida Milani Kruljac

Naziv projekta: Civiltà istriana. Ricerche e proposte / Istarska civilizacija. Istraživanja i prijedlozi

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
 • Trajanje projekta: 2005.-2008.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Udruga Pietas Iulia
 • Voditeljica: profesor emeritus Nelida Milani Kruljac

 

Povijest zaposlenja

Od 2019 do danas - voditeljica sveučilišnoga diplomskog studija s dvojnom diplomom ITALI (Double University Degree) sa Sveučilištem za strance u Perugi (Italija)

Od 2017 do danas - glavna urednica časopisa Studia Polensia

Od 2001. do danas - stalni sudski tumači za talijanski jezik

Od 2017. do 2020 - prodekanica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Od 2017. do 2019. - predstojnica Odsjeka za talijanske studije

2016. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija

2012.-2016. - poslijedoktorandica za talijanski jezik i književnost na Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2008.-2012. - asistentica za talijanski jezik i književnost na Odjelu za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2003.-2008. - znanstvena novakinja na talijanskom odsjeku Filozofskog fakulteta u Puli

1999. - 2002. - nastavnica talijanskog jezika i književnosti te latinskog jezika u srednjoj školi «Leonardo da Vinci» u Bujama

1994.-1995. - novinarka dnevnih novina «La Voce del Popolo» Edit, Rijeka