O djelatniku

doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković

Zvanje: docent

Funkcija: Prodekanica i predstojnica Odsjeka za talijanske studije

Lokacija:
28/3, I. M. Ronjgova 1
Konzultacije:

Utorak 9.00-10.00 (uz prethodnu najavu e-mailom)

 

Telefon:
+385 52 377527
Katedra/služba :
Katedra za talijansku književnost
Godina diplomiranja:
1998
Godina magistriranja:
2008
Godina doktoriranja:
2012
Na katedri od:
2003

Nastava

Životopis

Školovala se u Trstu i Zagrebu te je dobitnica stipendije za doktorande Talijanske Unije. Zvanje doktorice znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistike stekla je  2012. godine obranivši disertaciju pod naslovom Polifonia plurilinguistica, interculturale ed intertestuale nella produzione letteraria di Carolus L. Cergoly / Plurilingvistička, interkulturalna i intertekstualna polifonija u književnome stvaralaštvu Carolusa L. Cergolyja na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. znanstvena je suradnica. Od 2003. do 2006. godine bila je znanstvena novakinja – asistentica na projektu prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić Književnice na talijanskome jeziku u Istri i Kvarneru pri Talijanskome odsjeku Filozofskoga fakulteta u Puli (poslije Odjelu za studij na talijanskome jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli). Od 2008. do 2012. bila je asistentica na Katedri za talijansku književnost na istome odjelu, a od 2012. poslijedoktorandica. Danas je docentica na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije. Uključena je u nastavu jednopredmetnoga sveučilišnoga studija Talijanski jezik i književnost i sveučilišnoga studija Kultura i turizam.

Predmet njezina znanstvenoga interesa su analize književnih djela istarskih i tršćanskih autora, višejezičnost i multikulturalizam u književnim djelima, kritički osvrti na prevođena književna djela te lingvističko i filološko proučavanje istriotskoga dijalekta iz mjesta Galižana. Autorica je triju knjiga, objavila je tridesetak znanstvenih radova. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te na raznim projektima i seminarima. Članica je više strukovnih udruga i sveučilišnih tijela.

Voditeljica je međunarodnoga znanstvenog projekta Archivio della memoria linguistica e culturale istriana/Arhiv jezične i kulturalne baštine Istre. Glavna je urednica znanstvenoga časopisa Studia Polensia. Glavna je voditeljica sveučilišnoga Diplomskog studija s dvojnom diplomom (Double University Degree) ITAS sa Sveučilištem za strance u Perugi (Italija).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Polifonia plurilinguistica, interculturale e intertestuale nella produzione letteraria di Carolus L. Cergoly, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija)

I multipli itinerari della memoria. Percorsi autobiografici nella letteratura femminile istro-quarnerina, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2014 (monografija)

Sulle orme della tradizione culinaria gallesanese. Aspetti culturali e storico-linguistici, Galižana: Unione Italiana di Fiume - Comunità degli Italiani 'Armando Capolicchio' di Gallesano, 2015 (monografija)

Profesionalni interesi i članstva

Istraživački interesi

Književna kritika, višejezičnost i multikulturalizam u književnim djelima, kritički osvrti na prevođena književna djela te lingvističko i filološko proučavanje istriotskoga dijalekta iz mjesta Galižana.

Članstvo u strukovnim udrugama:

Međunarodna udruga talijanista – A.I.S.L.L.I. (Associazione internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana)

Međunarodna udruga profesora talijanskoga jezika – AIPI (Associazione internazionale dei professori di italiano)

ATINER - Athens Institute for Education and Research

ICLA - International Comparative Literature Association

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - HDPL

Znanstvena udruga Pietas Iulia – Pula

Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale (R.E.I.), European Commission

Centar za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre

Izabrani projekti

Naziv projekta: Archivio della memoria linguistica istriana / Jezični arhiv Istre

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
 • Trajanje projekta: 2018.-2020.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište u Puli, Università popolare di Trieste
 • Voditelji: Doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković (Sveučilište u Puli), Prof. dr. sc. Franco Crevatin (Sveučilište u Trstu)

Naziv projekta: Sulle orme della tradizione culinaria gallesanese. Aspetti culturali e storico linguistici / Tragom gastronomske tradicije Galižene. Kulturni i povijesno-jezični aspekti

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
 • Trajanje projekta: 2013.-2015.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Talijanska Unija Rijeka - Talijanska zajednica Armando Capolicchio Galižana
 • Voditeljica: Doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Naziv projekta: Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju

 • Međunarodni uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost
 • Trajanje projekta: 2018.-2022.
 • Znanstveno područje: Društvene znanosti; Znanstveno polje: Logopedija 
 • Ustanove: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; Sveučilište "Sorbona" u Parizu; Sveučilište u Beču, Sveučilište u Osijeku; Sveučilište u Puli; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • Voditeljica: Doc. dr. sc. Gordana Hržica (Sveučilište u Zagrebu)

Naziv projekta: Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri - primjer prevođenja administrativnih tekstova

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Slovenije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 • Trajanje projekta: 2018.-2019.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište u Mariboru, Sveučilište u Puli
 • Voditeljice: Doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat (Sveučilište u Puli), Doc. dr. sc. Mojica Kompara (Sveučilište u Mariboru)

Naziv projekta: Storia della Letteratura della Comunità Nazionale Italiana / Povijest književnosti Talijanske nacionalne zajednice

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
 • Trajanje projekta: 2005.-2008.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Udruga Pietas Iulia
 • Voditeljica: Profesor Emeritus Nelida Milani Kruljac

Naziv projekta: Književnice na talijanskom jeziku u Istri i Kvarneru

 • Znanstveno-istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost
 • Trajanje projekta: 2002.-2006.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište u Puli, Filozofski fakultet
 • Voditeljica: Prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Naziv projekta: L’italiano fra i giovani dell’istro-quarnerino / Talijanski jezik među mladima Istre i Kvarnera

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
 • Trajanje projekta: 2001.-2003.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Udruga Pietas Iulia
 • Voditeljica: Profesor Emeritus Nelida Milani Kruljac

Naziv projekta: Civiltà istriana. Ricerche e proposte / Istarska civilizacija. Istraživanja i prijedlozi

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
 • Trajanje projekta: 2005.-2008.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Udruga Pietas Iulia
 • Voditeljica: Profesor Emeritus Nelida Milani Kruljac

 

Povijest zaposlenja

Od 2017. do danas - Prodekanica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Od 2017. do danas - Predstojnica Odsjeka za talijanske studije

2016. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija

2012.-2016. - poslijedoktorandica za talijanski jezik i književnost na Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2008.-2012. - asistentica za talijanski jezik i književnost na Odjelu za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2003.-2008. - znanstvena novakinja na talijanskom odsjeku Filozofskog fakulteta u Puli

1999. - 2002. - nastavnica talijanskog jezika i književnosti te latinskog jezika u srednjoj školi «Leonardo da Vinci» u Bujama

Od 2001. do danas - stalni sudski tumači za talijanski jezik

1994.-1995. - novinarka dnevnih novina «La Voce del Popolo» Edit, Rijeka