O djelatniku

prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Funkcija: Voditeljica katedre za talijansku književnost

Lokacija:
28/3, I. M. Ronjgov 1
Konzultacije:

Utorkom od 11.00 do 12.00 sati uz prethodnu najavu e-poštom na

elis.olujic@pu.t-com.hr

Kabinet: 28/3, I. M. Ronjgova 1

Telefon:
+385 (0)52 377 527
Osobna stranica na Webu:
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba :
Katedra za talijansku književnost

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Elis Deghenghi Olujić rođena je u Puli gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju na talijanskom nastavnom jeziku. Visoku naobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je diplomirala na studijskoj grupi Talijanski jezik i književnost i Engleski jezik i književnost. Akademske stupnjeve magistra i doktora znanosti iz područja teorije i povijesti književnosti stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Po završetku studija prva radna iskustva u odgojno-obrazovnom procesu stječe radeći kao nastavnik talijanskog jezika u osnovnim školama u Puli. Čitav je svoj dosadašnji radni vijek provela u odgojno-obrazovnom sustavu u nastavi, od čega 39 godina u visokoobrazovnom sustavu. Od utemeljenja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli zaposlena je na Odjelu za studij na talijanskom jeziku koji je inkorporiranjem interdisciplinarnog studija Kultura i turizam u svoj sastav, promijenio naziv u Odjel za interdisiplinarne, talijanske i kulturološke studije a potom u Fakultet za interdisiplinarne, talijanske i kulturološke studije. Bila je glavni istraživač i suradnica na znanstveno-istraživačkim projektima kako nacionalnim tako i inozemnim te pozvani predavač na inozemnim sveučilištima. Uz znanstveno-istraživački i nastavni rad sustavno radi i na popularizaciji znanosti i njezinih rezultata sudjelovanjem u radu organizacijskih odbora znanstvenih i stručnih skupova, recenziranjem znanstvenih i stručnih knjiga i radova u filološkim časopisima, članstvom i vodstvom u uredničkim odborima časopisa, ali i sudjelovanjem na okruglim stolovima, javnim tribinama i medijskim prezentacijama književnika. Suradnica je većeg broja časopisa (kao autorica znanstvenih priloga i/ili kao recenzentica). Bibliografski podatci o njenim objavljenim radovima uneseni su u bazu Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI) i javno dostupni. Članica je više domaćih i inozemnih međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga i asocijacija te članica ocjenjivačkih povjerenstava književnih nagrada i natjecanja. Na prijašnjem je Odjelu za studij na talijanskom jeziku u više navrata obnašala čelne dužnosti predstojnice katedre za talijansku književnost i pročelnice Odjela, a od 2013. do 2017. godine obnašala je i funkciju prorektorice za znanost i istraživanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Danas na Odsjeku za talijanske studije Fakulteta za interdisiplinarne, talijanske i kulturološke studije obnaša funkciju voditeljice katedre za talijansku književnost.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

 • 19. veljače 2016.

ZNANSTVENO PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • Znanstveno područje: humanističke znanosti
 • Polje: filologija
 • Grana: teorija i povijest književnosti            

POVIJEST ZAPOSLENJA

     1980. - danas (sveučilišni profesor)

Danas je zaposlena na visokoškolskoj ustanovi u Puli, koja je tijekom godina mijenjala naziv i doživljavala organizacijske promjene (Pedagoški fakultet u Rijeci OOUR Nastavne djelatnosti u Puli, Pedagoški fakultet u Puli Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet u Puli Sveučilišta u Rijeci, Odjel za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli).

     1977. - 1980. Osnovne škole u Puli (nastavnik talijanskog jezika)

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Deghenghi Olujić, Elis; Košuta, Miran.
Versi diversi : poeti di due minoranze. Vol.1 = Drugačni verzi : pesniki dveh manjšin. 1. sv. .
Koper = Capodistria : Edizioni Unione Italiana, 2006 (antologija poezije).

2. Olujić, Elis.
Le riviste culturali italiane pubblicate in Istria nel Novecento .
Pula = Pola ; Rijeka = Fiume : Pietas Iulia ; EDIT, 1999 (ostalo).

3. Olujić, Elis.
Per molti versi .
Rijeka : Edit, 1998 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una societa' in trasformazione / Šuran, Fulvio; Deghenghi Olujić, Elis; Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula : Edizioni DSLI, 2010 (monografija).

2. La forza della fragilita'. La scrittura femminile nell'area istro-quarnerina: aspetti, sviluppi critici e prospettive. / Olujić, Elis (ur.).
Rijeka : Edit, 2004. (ostalo).

3. Argomenti e didattiche a confronto : atti del Corso di aggiornamento e perfezionamento per docenti di italiano L2 : anni 2000, 2001, 2002. / Ambrosi-Randić, Neala; Deghenghi Olujić, Elis; Pederzani, Gabriela; Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula = Pola : Pietas Iulia, 2003 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Deghenghi Olujić, Elis.
Il dialetto istroromanzo di Dignano d'Iistria nei versi di Loredana Bogliun : appunti per un profilo critico // Letteratura italiana nel mondo. Nuove prospettive. / Bonaffini, Luigi ; Perricone, Joseph (ur.).
Isernia : Cosmo Iannone Editore, 2015. Str. 129-148.

2. Deghenghi Olujić, Elis.
Croatia and Slovenia // Poets of the Italian Diaspora. A bilingual anthology. / Bonaffini, Luigi ; Perricone, Joseph (ur.).
New York : Fordham University Press, 2014. Str. 519-747.

3. Deghenghi Olujić, Elis.
La narrazione della storia sulla scorta della memoria: Pola, città di drammi e sogni nei ricordi di Miroslav Bertoša // Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, knjiga 3. / Jurković, Ivan (ur.).
Pula-Pazin : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli-Državni arhiv u Pazinu, 2013. Str. 261-275.

4. Deghenghi Olujić, Elis.
L'officina poetica di Mauro Sambi, voce raffinata della contemporanea lirica istro-quarnerina // Letteratura e oltre. Studi in onore di Giorgio Baroni / Ponti, Paola (ur.).
Pisa-Roma : Fabrizio Serra Editore, 2012. Str. 650-660.

5. Deghenghi Olujić, Elis.
Voci femminili dell'Istria e di Fiume. // La donna in Istria e in Dalmazia nelle immagini e nelle storie. / Giusy, Criscione (ur.).
Roma, Italia : ANVGD, 2011. Str. 63-80.

6. Deghenghi Olujić, Elis.
La scrittura femminile in Istria ed a Fiume. Riflessioni ed analisi. // Istria e Puglia fra Europa e Mediterraneo / Monzali, Luciano ; Šuran, Fulvio (ur.).
Rim : Edizioni Studium - Roma, 2011. Str. 162-194.

7. Deghenghi Olujić, Elis.
La produzione letteraria di Umberto Matteoni, Loredana Bogliun, Lidia Delton, Libero Benussi, Vlado Benussi, Romina Floris // Le parole rimaste, Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento, Vol. 1 / Milani, Nelida ; Dobran, Roberto (ur.).
Rijeka : EDIT, 2010. Str. 483-488 ; 583-595 ; 597-608 ;-609-617 ; 619-625 ; 627-632.

8. Deghenghi Olujić, Elis.
La produzione letteraria di Maurizio Tremul, Marco Apollonio, Ugo Vesselizza, Roberto Dobran, Silvio Forza, Koraljka Lekovich (poesia), Mauro Sambi, Giuseppe Pino Trani, Roberta Dubac, Carla Rotta, Aljoša Curavić. // Le parole rimaste, Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento, Vol. 2 / Milani, Nelida ; Dobran, Roberto (ur.).
Rijeka : EDIT, 2010. Str. 343-368 ; 369-394 ; 395-406 ; 427-446 ; 447-453 ; 455-462 ;-485-500 ; 531-538 ; 539-543 ; 577-584 ; 585-596.

9. Deghenghi Olujić, Elis.
Prefazione a L'altra parte del cielo // L'altra parte del cielo / Venucci Stefan, Liliana (ur.).
Rijeka : EDIT, 2009. Str. 9-19.

10. Deghenghi Olujić, Elis.
La letteratura italiana dell'Istro-quarnerino tra tradizione e innovazione // Comunicare letterature lingue / Dalla Fior, Giuliana (ur.).
Bologna : Il Mulino, 2004. Str. 307-334.

11. Olujić, Elis.
La storia istriana negli occhi di Aurea Timeus // La forza della fragilita': la scrittura femminile nell'area istro-quarnerina: aspetti, sviluppi critici e prospettive. Vol. 1 / Olujić, Elis (ur.).
Rijeka : EDIT, 2004. Str. 56-62.

12. Olujić, Elis.
La narrazione della memoria come difesa dall'oblio: Irma Sandri Ubizzo // La forza della fragilita'. La scrittura femminile nell'area istro-quarnerina: aspetti, sviluppi critici e prospettive. Vol. 1 / Olujić, Elis (ur.).
Rijeka : EDIT, 2004. Str. 125-137.

13. Olujić, Elis.
Voci poetiche del dialetto: Loredana Bogliun, Lidia Delton, Romina Floris, Gianna Dallemulle Ausenak, Licia Micovillovich // La forza della fragilita'. La scrittura femminile nell'area istro-quarnerina: aspetti, sviluppi critici e prospettive. Vol. 1 / Olujić, Elis (ur.).
Rijeka : EDIT, 2004. Str. 273-317.

14. Deghenghi Olujić, Elis.
Le protagoniste femminili nella letteratura per l'infanzia: per una rivendicazione al femminile // Argomenti e didattiche a confronto. Atti del Corso di aggiornamento linguistico L2, anni 2000-2001-2002 / Ambrosi-Randić, Neala ; Deghenghi Olujić, Elis ; Pederzani, Gabriela ; Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula : Pietas Iulia, 2003. Str. 127-136.

15. Deghenghi Olujić, Elis.
La lirica e la narrativa di Maurizio Tremul // L'italiano fra i giovani dell'Istro-quarnerino, Vol. 2 / Milani Kruljac, Nelida (ur.).
Pula-Rijeka : Pietas Iulia-EDIT, 2003. Str. 219-255.

16. Deghenghi Olujić, Elis.
Incontro con la poesia per l'infanzia: filastrocche, indovinelli, conte e il loro impiego nell'insegnamento della L2 // Argomenti e didattiche a confronto. Atti del Corso di aggiornamento linguistico L2, anni 2000-2001-2002 / Ambrosi-Randić, Neala ; Deghenghi Olujić, Elis ; Pederzani, Gabriela ; Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula : Pietas Iulia, 2003. Str. 103-125.

17. Deghenghi Olujić, Elis.
Uno sguardo alla poesia italiana contemporanea e uno sguardo alla poesia italiana dell'Istroquarnerino // Per molti versi / Deghenghi Olujić, Elis (ur.).
Rijeka : EDIT, 1998. Str. 11-26.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Deghenghi Olujić, Elis.
Il fascino del fiabesco: la fiaba tra passato e presente. // Studia Polensia. 7 (2018) , 1; 73-108 (pregledni rad, znanstveni).

2. Deghenghi Olujić, Elis.
Dalla Trilogia istriana: appunti sul romanzo La ragazza di Petrovia di Fulvio Tomizza. // Studia Universitatis Hereditati. 4 (2016) , 2; 9-20 (članak, znanstveni).

3. Deghenghi Olujić, Elis.
Il ruolo del libro e della lettura nella Bildung della persona: I classici della letteratura per l'infanzia, prima esperenzia letteraria e prima finestra sul mondo. // Studia Polensia. 5 (2016) , 1; 58-85 (pregledni rad, znanstveni).

4. Deghenghi Olujić, Elis.
L'innesto fecondo e originale del pensiero rinascimentale nell'opera di Marin Držić. // Critica Letteraria. 164-165 (2014) , 3-4; 643-668 (pregledni rad, znanstveni).

5. Deghenghi Olujić, Elis.
La creatività artistica quale strumento di emancipazione culturale. Lettteratura e pitttura degli italiani di Croazia e Slovenia: l'esempio di Claudio Ugussi. // Studia Polensia. 2 (2013) , 2; 25-50 (pregledni rad, znanstveni).

6. Deghenghi Olujić, Elis; Cergna, Sandro; Golojka, Cristina.
La tradizione rovignese nella raccolta di racconti Odore di casa di Giovanni Santin. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 1 (2013) , 11; 93-102 (članak, znanstveni).

7. Deghenghi Olujić, Elis; Fioretti, Fabrizio.
I "mafiosi" di Leonardo Sciascia. Analisi di una riscrittura. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 1 (2013) , 11; 103-114 (članak, znanstveni).

8. Deghenghi Olujić, Elis.
Gli Itinerari istriani di Romano Farina: percorsi di viaggio e di scrittura. // La Battana. 185 (2012) ; 9-35 (članak, znanstveni).

9. Deghenghi Olujić, Elis.
L'universo femminile, lo spazio domestico e la famiglia nelle opere di Clara Sereni. // Studia Polensia. 1 (2012) , 1; 45-67 (pregledni rad, znanstveni).

10. Deghenghi Olujić, Elis.
Viaggi, costumi, storia, fiabe e leggende. Il mondo adriatico di Giacomo Scotti.. // Adriatico/Jadran, Rivista di cultura tra le due sponde.. 1-2 (2010) ; 248-267 (pregledni rad, znanstveni).

11. Deghenghi Olujić, Elis.
Un ritratto d'autore. Il poligrafo Gianrinaldo Carli nell'Ereditiera veneziana di Fulvio Tomizza. // Archeografo triestino. LXX/1 (2010) ; 111-133 (članak, znanstveni).

12. Deghenghi Olujić, Elis.
Una nuova stagione della contemporanea narrativa istro-quarnerina. // Comunicare letteratura. 3 (2010) ; 303-308 (pregledni rad, znanstveni).

13. Deghenghi Olujić, Elis.
I testi dei cantautori italiani: la poesia del terzo millennio?. // Metodički obzori. 1 (2006) ; 89-103 (pregledni rad, znanstveni).

14. Deghenghi Olujić, Elis.
Percorsi e funzioni della rivista istro-quarnerina «La Battana» (Fiume, 1964). // Rivista di letteratura italiana. 3 (2005) ; 47-61 (pregledni rad, znanstveni).

15. Deghenghi Olujić, Elis.
La poesia degli italiani dell'Istria e di Fiume, una realtà culturale in continua crescita. // Almanacco del Ramo d'Oro. 5-6 (2005) ; 159-182 (pregledni rad, znanstveni).

16. Deghenghi Olujić, Elis.
Verità storica e finzione letteraria in Fulvio Tomizza e Leonardo Sciascia. // Rivista di letteratura italiana. XX/1 (2002) ; 70-112 (članak, znanstveni).

17. Olujić, Elis.
"Pagine Istriane": un'elaborazione culturale di gruppo. // Etnia extra serie. 1 (1998) ; 137-160 (članak, znanstveni).

18. Deghenghi Olujić, Elis.
Il giallo sciasciano: un genere "ameno" che diventa "impegnato". // "Radovi" Pedagoškog Fakulteta Rijeka, OOUR Znanstveno-nastavna djelatnost Pula. 6 (1986) ; 153-161 (pregledni rad, znanstveni).

19. Deghenghi Olujić, Elis.
L'Illuminismo nelle opere di Leonardo Sciascia con particolare riferimento al romanzo Il Consiglio d'Egitto. // Radovi Pedagoškog Fakulteta Rijeka, OOUR Znanstveno-nastavna djelatnost Pula. 5 (1985) ; 322-328 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Deghenghi Olujić, Elis.
Mauro Sambi, Diario d'inverno. // La Battana. 199 (2016) ; 116-127 (osvrt, stručni).

2. Deghenghi Olujić, Elis.
Abitare poeticamente la vita. Appunti sulle Orme armoniose di Daniel Načinović. // La Battana. 187 (2013) ; 93-107 (članak, stručni).

3. Deghenghi Olujić, Elis.
Siamo parte della letteratura d'Italia. // Panorama. 10 (2011) ; 20-21 (članak, ostalo).

4. Deghenghi Olujić, Elis.
Appunti sulla silloge Piovono formiche carnivore e altre inezie di Alessandro Salvi. // La Battana. 175 (2010) ; 130-137 (pregledni rad, stručni).

5. Deghenghi Olujić, Elis.
Il dialetto, voce inimitabile del patrimonio antropologico e comunitario istro-quarnerino. // La Battana. 177 (2010) ; 9-58 (pregledni rad, stručni).

6. Deghenghi Olujić, Elis.
La poesia che «spoglia» di Aljoša Curavić. // La Battana. 171 (2009) ; 131-145 (pregledni rad, stručni).

7. Deghenghi Olujić, Elis.
La produzione di Carla Rotta: dagli abissi dell’anima femminile al fantastico mondo dell’infanzia. // La Battana. 173/174 (2009) ; 162-176 (pregledni rad, stručni).

8. Deghenghi Olujić, Elis.
Giacomo Scotti: l’approccio ludico e creativo alla scrittura. // La Battana. 173/174 (2009) ; 55-65 (pregledni rad, stručni).

9. Deghenghi Olujić, Elis.
Una vita passata a trasmettere la passione per la letteratura. // Panorama. 20 (2008) ; 14-15 (nekrolog, ostalo).

10. Deghenghi Olujić, Elis.
Appunti sulle sillogi Note di viaggio e Trittico di Alessandro Damiani. // La Battana. 167 (2008) ; 9-19 (pregledni rad, stručni).

11. Deghenghi Olujić, Elis.
Il "canto del disincanto", ovvero come "invadere" il lettore. // La Battana. 169 (2008) ; 69-78 (pregledni rad, stručni).

12. Deghenghi Olujić, Elis.
Gabriella Musetti, "A chi di dovere". // La Battana. 166 (2008) ; 159-165 (pregledni rad, stručni).

13. Deghenghi Olujić, Elis.
Znakovi u tkivu vremena. // Vijenac. 374 (2008) ; 10-10 (članak, ostalo).

14. Deghenghi Olujić, Elis.
Una storia poetica. Sulla silloge "Ri-Oriente" di Marina Moretti. // TRIESTE Arte&Cultura. 130 (2008) ; 10-11 (pregledni rad, stručni).

15. Deghenghi Olujić, Elis.
Vlado Benussi, la geografia e l'anima di Rovigno. // La Battana. 161 (2007) ; 27-37 (pregledni rad, stručni).

16. Deghenghi Olujić, Elis.
Marco Apollonio tra tradizione e innovazione. // La Battana. 165 (2007) ; 119-142 (pregledni rad, stručni).

17. Deghenghi Olujić, Elis.
Alla ricerca di sé attraverso l’altro oltre le frontiere e i continenti. // La Battana. 163 (2007) ; 175-186 (pregledni rad, stručni).

18. Deghenghi Olujić, Elis.
Quel bambino ipersensibile. // Panorama. 22 (2007) ; 11-13 (pregledni rad, stručni).

19. Deghenghi Olujić, Elis.
Storie raccontate con voce minima. // Panorama. 4 (2006) ; 37-39 (pregledni rad, stručni).

20. Olujić, Elis.
Storie raccontate con voce minima. // Panorama. 54 (2006) , 4; 37-39 (članak, stručni).

21. Deghenghi Olujić, Elis.
Nel verso della madre antica. Excursus sulla poesia in istrioto di Eligio Zanini e Giusto Curto. // Percorsi didattici. 4 (2005) ; 89-106 (pregledni rad, stručni).

22. Olujić, Elis.
La poesia salva il dialetto. // Panorama : rivista quindicinale. 54 (2005) , 18; 38-40 (članak, stručni).

23. Deghenghi Olujić, Elis.
La lirica di Maurizio Tremul. // La Battana. 149/150 (2004) ; 143-150 (pregledni rad, stručni).

24. Deghenghi Olujić, Elis.
Il divenire della poesia dialettale. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 4 (2001) ; 139-148 (članak, stručni).

25. Deghenghi Olujić, Elis.
Il piacere del sentir leggere. Aspetti psicopedagogici delle lettura vicariale e la possibilità della sua applicazione nell'insegnamento della L2. // Scuola Nostra. 28 (2000) ; 69-79 (članak, stručni).

26. Olujić, Elis.
Le riviste culturali in lingua italiana in Istria nel nostro secolo come laboratorio di idee e strumenti di dibattito. // TABULA. 1 (1999) , 1; 121-130 (pregledni rad, stručni).

27. Olujić, Elis.
Antonio Gian Giuricin. // La Battana. 1 (1998) , 127; 35-38 (članak, stručni).

28. Olujić, Elis.
Le radici di Irma Sandri Ubizzo. // La Battana. 1 (1997) , 125; 25-29 (članak, ostalo).

29. Olujić, Elis.
Tempi & Cultura dell'IRCI. // La Battana. 1 (1997) , 126; 120-123 (članak, ostalo).

30. Deghenghi Olujić, Elis.
Italo Calvino, Marcovaldo ovvero Le stagioni in città: proposta di un'opera d'autore per il pubblico giovanile. // Scuola nostra. 26 (1996) ; 105-112 (pregledni rad, stručni).

31. Olujić, Elis.
La lirica di Anita Forlani. // La Battana. 1 (1996) , 119; 21-27 (članak, ostalo).

32. Deghenghi Olujić, Elis.
I fogli comico-satirici in lingua italiana in Istria agli inizi del '900: "El Merlo", "El Pevere" e "La Befana". // La Battana. 115 (1995) ; 116-129 (pregledni rad, stručni).

33. Deghenghi Olujić, Elis.
La prima serie della rivista "Pagine Istriane" (1904-1918). // La Battana. 108 (1993) ; 68-75 (pregledni rad, stručni).

34. Deghenghi Olujić, Elis.
La seconda serie della rivista "Pagine Istriane" (l’annata 1922-1923). // La Battana. 110 (1993) ; 82-93 (pregledni rad, stručni).

35. Deghenghi Olujić, Elis.
Maschile e femminile. // La Battana. 109 (1993) ; 38-44 (pregledni rad, stručni).

36. Deghenghi Olujić, Elis.
La pubblicistica italiana in Istria dai primi del '900 al 1918. // La Battana. 106 (1992) ; 50-59 (pregledni rad, stručni).

37. Deghenghi Olujić, Elis.
La mia gente di Aurea Timeus. // La Battana. 105 (1992) ; 68-71 (pregledni rad, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Olujić, Elis.
La poesia degli italiani dell'Istria e di Fiume, una realta' culturale in continua crescita. // Incontro di poesia e scrittura a Trieste e nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Parlare di poesia oggi : Almanacco del Ramo d'Oro / Musetti, Gabriella (ur.).
Trst : Il Ramo d'Oro Editore, 2005. 159-182 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Deghenghi Olujić, Elis.
Leggere la città: Pola nella lirica in istroveneto // Dai margini a dentro, da dentro ai margini. Mappe dei cambiamenti letterari e culturali / Anna Szirmai, Andre Szkárosi, Norbert Mátyus, Kata Szakál (ur.).
Firenze : Francesco Cesati Editore, 2018. 109-120 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Deghenghi Olujić, Elis.
La letteratura degli italiani dell'Istria e di Fiume dal 1945 a oggi: una realta' da includere nella contemporanea storia della letteratura italiana // Nuove (e vecchie) geografie nell'Italia del XXI secolo / Contarini, Silvia ; Marras, Margherita ; Pias, Giuliana (ur.).
Firenze, Italija : Franco Cesati Editore, 2016. 101-109 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Deghenghi Olujić, Elis.
I Sentieri di luce di Tullio Bressan: appunti per una teoria della letteratura giovanile. // Letteratura dalmata italiana. / Baroni, Giorgio ; Benussi, Cristina (ur.).
Pisa-Roma, Italija : Fabrizio Serra Editore, 2016. 480-485 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Deghenghi Olujić, Elis.
Oltre il viaggio, la scrittura e la vita. Appunti sull'opera di Claudio Magris. // Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana/i dalje od mora/ - Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre IV. / Balić Nižić, Nedjeljka ; Borsetto, Luciana ; Jusup Magazin, Andrijana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016. 399-424 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Deghenghi Olujić, Elis.
Un itinerario sofferto, personale e collettivo. Il destino degli istriani, vittime invincibili, nelle pagine dei testimoni // L'esodo giuliano-dalmata nella letteratura / Baroni, Giorgio ; Benussi, Cristina (ur.).
Pisa-Roma : Fabrizio Serra Editore, 2014. 34-40 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Deghenghi Olujić, Elis.
Letteratura e pittura nelle pubblicazioni della collana "Altre lettere italiane" della casa editrice EDIT di Fiume (Croazia) // Faber in fabula. Casi di intertestualità artistica nella letteratura italiana / Musarra-Schröder, Ulla ; Musarra, Franco (ur.).
Firenze : Francesco Cesati Editore, 2014. 215-225 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Deghenghi Olujić, Elis.
La terra e le origini ritrovate: il ritorno in Istria, spazio fisico interiore, di Anna Maria Mori // "Gia' tante volte esuli" letteratura di frontiera e di esilio, tom II. / Di Nunzio, Novella ; Ragni, Francesco (ur.).
Perugia : Università degli Studi di Perugia, 2014. 177-191 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Deghenghi Olujić, Elis.
Appunti sulla silloge Illudere parvenze di vita/Dočarati privid življenja (1986) di Alessandro Damiani // U spomen na prof.dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) / Peša Matracki, Ivica ; Ljubičić, Maslina ; Županović Filipin, Nada ; Kovačić, Vinko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu - FF press, 2014. 555-564 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Deghenghi Olujić, Elis.
Il patrimonio culturale e testimoniale degli italiani di Croazia e Slovenia ne Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento, knjiga II. // Šesti međunarodni simpozijum, Suret kultura / Živančević Sekeruš, Ivana (ur.).
Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2013. 1187-1197 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Deghenghi Olujić, Elis.
Immagini dell'Istria nei racconti di G. Stuparich // Giani Stuparich tra ritorno e ricordo / Benussi, Cristina ; Baroni, Giorgio (ur.).
Pisa-Roma : Fabrizio Serra Editore, 2012. 287-293 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Deghenghi Olujić, Elis.
Le passioni letterarie di un lessicografo // U spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. - 2005.) / Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, FF-press, 2012. 83-93 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Deghenghi Olujić, Elis.
L'epilogo di una navigazione umana e di un'esperienza letteraria: Il sogno dalmata di Fulvio Tomizza // Con Fulvio Tomizza "nel chiaro della notte" / Gugnini, Elvio (ur.).
Trst : Circolo della Cultura e delle Arti Trieste, 2011. 61-83 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Deghenghi Olujić, Elis.
Un'anima color cobalto. Il viaggio sentimentale di Laura Marchig nell'arcipelago quarnerino tra immagini e colori mediterranei // Letteratura adriatica: Le donne e la scrittura di viaggio / Carriero, Eleonora (ur.).
Bari, Italija : Edizioni digitali del CISVA, 2010. 253-265 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Deghenghi Olujić, Elis.
La fisicita' della memoria: eventi, luoghi e paesaggi nella letteratura femminile istro-quarnerina. // Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana, Vol. III: Narrativa del Novecento e degli anni Duemila / Bastiaensen, Michel ; Bianchi, Alberto ; De Marchi, Pietro ; Reichardt, Dagmar ; O’ Connell, Daragh ; Salvadori Lonergan, Corinna ; Sosnowski, Roman ; Van den Bossche, Bart ; Vedder, Ineke (ur.).
Bruxelles : A.I.P.I. – Associazione Internazionale Professori d’Italiano, 2009. 109-120 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Deghenghi Olujić, Elis.
La letteratura degli Italiani di Croazia e Slovenia. Un patrimonio di valori etici ed estetici nell'Europa delle tante culture // Civiltà italiana e geografie d’Europa / Da Rif, Maria (ur.).
Trieste : EUT-Edizioni Universtà di Trieste, 2009. 229-233 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Deghenghi Olujić, Elis.
Il mito dell'infanzia nel romanzo "Le redini bianche" di Pier Antonio Quarantotti Gambini // Pier Antonio Quarantotti Gambini / Tremul, Maurizio ; Bertok, Andrej ; Costamagna, Barbara ; Vincoletto, Roberta (ur.).
Koper-Capodistria : Unione Italiana-Italijanska Unija, 2008. 23-36 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Deghenghi Olujić, Elis.
La letteratura per l’infanzia oggi: prospettive metodologiche e itinerari di ricerca // Zgodnje učenje in poučevanje otrok / Medved-Udovič, Vida ; Cotič, Mara ; Felda, Darjo ; Rožac-Darovec, Vida ; Darovec, Darko (ur.).
Koper-Capodistria : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006. 237-247 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

18. Deghenghi Olujić, Elis.
Le riviste italiane in Istria nella prima metà del Novecento // Rivista di letteratura italiana / Baroni, Giorgio (ur.).
Pisa-Roma : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2005. 187-190 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

19. Deghenghi Olujić, Elis.
Il mare nella lirica italiana dell'Istroquarnerino: il poeta e "pescadour" Eligio (Ligio) Zanini // I mari di Niccolò Tommaseo / Čale, Morana ; Roić, Sanja ; Jerolimov, Ivana (ur.).
Zagreb : Biblioteka časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, FF-Press, 2004. 517-534 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

20. Deghenghi Olujić, Elis.
Le riviste culturali in lingua italiana pubblicate in Istria nel corso dei tre periodi che hanno caratterizzato la storia della penisola: sviluppo e ruolo // Jezici i kulture u doticajima / Glavinić, Vera (ur.).
Pula : Pedagoški fakultet Pula, 1995. 27-37 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Deghenghi Olujić, Elis.
Appunti sulla letteratura per l'infanzia. Le opere per l'infanzia di Mario Schiavato a Radio Capodistria // 60 anni di radio tra di noi / Pohar, Donatella ; Drčić, Lara (ur.).
Koper-Capodistria : RTV Slovenija, Javni zavod, Radio Capodistria, 2011. 55-67 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Deghenghi Olujić, Elis.
Le pubblicazioni di Frano Čale nella rivista di cultura "La Battana" (Fiume, 1964) // Hrvatsko talijanski književni odnosi 10 / Husić, Snježana ; Roić, Sanja (ur.).
Zagreb : FF-press, 2010. 209-219 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Deghenghi Olujić, Elis.
Sulle orme di Carlo Dionisotti: alcune riflessioni sulla "geografia della letteratura" // Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una società in trasformazione / Šuran, Fulvio ; Deghenghi Olujić, Elis ; Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula : Edizioni DSLI, 2010. 105-111 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Deghenghi Olujić, Elis.
La scoperta dell'America, ovvero ipotesi per come componeva Tomizza // Tomizza i mi. Susreti uz granicu 1. / Fanuko, Neda (ur.).
Umag-Umago : Pučko otvoreno učilište, 2000. 99-108 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Deghenghi Olujić, Elis.
La scoperta dell'America, ovvero ipotesi per come componeva Tomizza // Tomizza i mi. Susreti uz granicu 1. / Fanuko, Neda (ur.).
Umag-Umago : Pučko otvoreno učilište, 2000. 99-108 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

6. Deghenghi Olujić, Elis.
La cultura francese nell'opera di Leonardo Sciascia // Jezici i kulture u doticajima / Glavinić, Vera (ur.).
Pula : Pedagoški Fakultet Rijeka, OOUR Znanstveno-nastavna djelatnost Pula, 1989. 115-120 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Deghenghi Olujić, Elis.
La voce malinconica dell'Istria // Bollettino/Bilten / Vascotto, Patrizia ; Kalc, Dušan (ur.).
Trst : Grupo/Skupina 85, 2012. 106-126 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

2. Deghenghi Olujić, Elis.
Soggettività e luoghi poetici nella poesia istriota. // Il dialetto come lingua della poesia / Senardi, Fulvio (ur.).
Trst : Università degli studi di Trieste, Dipartimento di lingue straniere, Centro studi Biagio Marin, Università degli Studi di Pécs, Dipartimento di italianistica, 2007. 49-56 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Olujić, Elis.
La scoperta dell'America, ovvero ipotesi per come componeva Tomizza // Tomizza i mi, Tomizza e noi, Tomizza in mi. Susreti uz granicu / Fanuko, N. (ur.).
Umag : Pučko otvoreno učilište Ante Babić, 2000. 99-108 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Olujić, Elis.
Voci poetiche femminili dell'Istria e di Fiume. // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Olujić, Elis.
La poesia contemporanea degli Italiani dell'Istria e di Fiume. // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Olujić, Elis.
La cultura degli italiani dell'Istro-quarnerino. // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Olujić, Elis.
La scrittura femminile nell'Istro-quarnerino. // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Olujić, Elis.
La scrittura femminile nell'Istro-quarnerino. // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Olujić, Elis.
Le riviste culturali in lingua italiana pubblicate in Istria nel Novecento / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 9.01. 1996., 322 str. Voditelj: Glavinić, Vera.
 
  Druge vrste radova
 

1. Deghenghi Olujić, Elis.
Prefazione a La Carédia, 2018. (predgovor).

2. Deghenghi Olujić, Elis.
Pretresljive digresije o zlu in tesnobi življenja, 2016. (pogovor knjizi majhni brodolomi pred svitanjem).

3. Deghenghi Olujić, Elis.
Prefazione a Illudere parvenze di vita/Slepiti videze življenja di Alessandro Damiani, 2015. (predgovor).

4. Deghenghi Olujić, Elis.
Prefazione a Mini e Maxi/Mini in Maxi di Mario Schiavato, 2015. (predgovor).

5. Deghenghi Olujić, Elis.
Prefazione a Racconti di guerra/Vojne zgodbe di Nelida Milani, 2015. (predgovor).

6. Deghenghi Olujić, Elis.
Prefazione a Martin Muma/Martin Muma di Ligio Zanini, 2015. (predgovor).

7. Deghenghi Olujić, Elis.
Prefazione a I multipli itinerari della memoria. Percorsi autobiografici nella letteratura femminile istro-quarnerina, 2014. (predgovor).

8. Deghenghi Olujić, Elis.
Una nuova scrittura che unisce, 2010. (članak u novinskom prilogu o kulturi).

9. Deghenghi Olujić, Elis.
Prefazione alla silloge Scadenze quotidiane di Anita Forlani, 2010. (predgovor).

10. Deghenghi Olujić, Elis.
Poesia, desiderio di vita e verità, 2009. (članak u novinskom prilogu o kulturi).

11. Deghenghi Olujić, Elis.
Marianna Jelicich e il dovere di amare, 2009. (članak u novinskom prilogu o kulturi).

12. Deghenghi Olujić, Elis.
Il dialetto: espressione affettuosa, calorosa, spontanea e arguta per il sussurro e l'urlo, 2009. (članak u novinskom prilogu o kulturi).

13. Deghenghi Olujić, Elis.
"Dieze poesie" da sentire e vedere, 2008. (članak u novinskom prilogu o kulturi).

14. Olujić, Elis.
Prefazione a Femminile singolare, 2006. (predgovor).

15. Deghenghi Olujić, Elis.
Prefazione a Granai de pulvaro (Granelli di polvere), 2005. (predgovor).

16. Deghenghi Olujić, Elis.
Fachinetti, Michele, 2005. (enciklopedijska natuknica).

17. Deghenghi Olujić, Elis.
Maier, Bruno, 2005. (enciklopedijska natuknica).

18. Deghenghi Olujić, Elis.
Prefazione al libro Personaggi femminili di Bianca Pitzorno, 2004. (predgovor).

19. Deghenghi Olujić, Elis.
Prefazione al libro Argomenti a didattiche a confronto. Atti del Corso di aggiornamento linguistico L2, anni 2000-2001-2002, 2003. (predgovor).

20. Deghenghi Olujić, Elis.
Il viaggio a ritroso nel mondo dell'infanzia alla ricerca di sé, 2000. (predgovor knjizi ricordi d'infanzia/sjećanja iz djetinjstva).

21. Deghenghi Olujić, Elis.
Prefazione alla silloge poetica Indefiniti smarrimenti, 2000. (predgovor zbirci pjesama indefiniti smarrimenti).

22. Olujić, Elis.
Il viaggio a ritroso nel mondo dell'infanzia alla ricerca di se, 2000. (predgovor).

23. Olujić, Elis.
Indefiniti smarrimenti, 2000. (predgovor).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Moscarda, Debora.
Le figure femminili nell'opera di Alberto Moravia / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 16.12. 2017, 89 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis ; Habrle, Tanja.

2. Ivančić, Kristina.
Il rapporto madre - figlia nelle opere di Dacia Maraini, Lalla Romano e Francesca Sanvitale / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 21.04. 2016, 94 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis ; Habrle, Tanja.

3. Putigna, Massimo.
Il tema della morte negli illuministi lombardi: Cesare Beccaria e Pietro Verri / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 19.09. 2016, 46 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis ; Habrle, Tanja.

4. Samuele Ban, Tatjana.
Tra realta' e immaginazione nell'opera di Roberto Piumini / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 19.09. 2016, 53 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis ; Habrle, Tanja.

5. Borovac, Laura.
L'educazione civica nelle opere di Bianca Pitzorno / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 15.09. 2015, 50 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis ; Habrle, Tanja.

6. Popović, Martina.
La vita narrata attraverso le protagoniste delle opere di Dacia Maraini / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 17.07. 2015, 94 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis ; Habrle, Tanja.

7. Fioretti, Fabrizio.
La mafia attraverso la letteratura italiana. Dal romanticismo di Carmelo Piola alla nascita della letteratura d’impegno. / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 05.12.2014. 2014., 283 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis.

8. Cergna, Sandro.
La produzione poetica istriota dell'Istria sudoccidentale dal 1835 ad oggi / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 16.11.2012. 2012., 375 str. Voditelj: Deghenghi Olujic, Elis.

9. Saftich, Dario.
Enzo Bettiza al confine tra le culture / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultete u Zagrebu, 27.03.2012. 2012., 345 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis.

10. Moscarda Mirković, Eliana.
Il ruolo della memoria nella prosa delle autrici italiane dell'Istria e del Quarnero / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 9.10.2008. 2008., 209 str. Voditelj: Olujić, Elis.

11. Sciucca, Melita.
La scrittura femminile a Fiume dalla meta' dell'Ottocento alla Regenza del Carnaro / diplomski rad.
Pula : Filozofski fakultet, 30.09. 2003., 65 str. Voditelj: Olujić, Elis.
 

Profesionalni interesi i članstva

Područje znanstvenog interesa

Područje je znanstvenog rada i istraživanja dr.sc. Elis Deghenghi Olujić, književno stvaralaštvo pripadnika talijanske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji kao i Istrana koji žive u Republici Italiji, periodika na talijanskom jeziku na prostoru Istre i Kvarnera i njena kulturološka i formativna funkcija te dječja književnost i književnost za mlade u njenim teorijskim i konkretnim spisateljskim aspektima.

Stručni doprinos

Stručna djelatnost dr.sc. Elis Deghenghi Olujić ogleda se u sudjelovanju u radu organizacijskih odbora znanstvenih i stručnih skupova, u  učestvovanju s izlaganjem na istima, u objavljivanju stručnih radova i prikaza te recenziranju znanstvenih i stručnih knjiga domaćih i inozemnih autora, u članstvu i vodstvu uredničkih odbora časopisa, edicija i stručnih povjerenstava, članstvu u sveučilišnim nastavno-znanstvenim tijelima, objavljivanju tekstova u zbornicima radova i časopisima kao i u svim ostalim aktivnostima vezanim uz popularizaciju znanosti.

Članstva u strukovnim udruženjma i asocijacijama

 • Znanstvena udruga Pietas Iulia - Pula - Članica od njenog utemeljenja 1995. godine. Bila je dopresednicom od 1995. do 2005. god.
 • Društvo književnica Italije - SIL (Società Italiana delle Letterate) od 2006. god.
 • Međunarodno udruženje talijanista - A.I.P.I. (Associazione Internazionale Professori di Italiano) od 2006. god.
 • Međunarodno udruženje talijanista - A.I.S.L.L.I. (Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana) od 2006. god.
 • Međunarodno udruženje talijanista - AATI (American Association of Teachers of Italian) od 2011. god.
 • Međunarodna Udruga za studij talijanskog jezika - AAIS (Associazione Americana di Studi Italiani).
 • Udruga talijanista Balkana - AIBA (Associazione degli Italianisti nei Balcani) od 2012. god.
 • Međunarodno udruženje - MSA (Mediterranian Studies Association) od 2010. god.
 • Međunarodni znanstveni Odbor Interuniverzitetskog centra - Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico (C.I.S.V.A.) od 2009. god.
 • Talijanski P.E.N. centar u Trstu od 2014. god.
 • Studia Mediterranea (SMED) - Centar za interdisciplinarne studije Filozofskog fakulteta u Splitu od 2017. god.
 • Centar za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre pri Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije od 2018. godine. Voditeljica Centra.

Izabrani projekti

A. Međunarodni znanstveno - istraživački projekti

2001. - 2003. god. - Međunarodni znanstveno-istraživački projekt znanstvene udruge Pietas Iulia iz Pule "L’italiano fra i giovani dell’istro-quarnerino/Talijanski jezik među mladima Istre i Kvarnera". Suradnica i autor, voditeljica prof. emerita Nelida Milani Kruljac,

2005. – 2006. god. - Međunarodni znanstveno-istraživački projekt programa Phare CBC 2003 između Slovenije i Italije. Suradnica i autor u projektu "Pesniki dveh manjšin/Poeti di due minoranze".

2005. – 2008. god. – Međunarodni znanstveno-istraživački projekt znanstvene udruge Pietas Iulia (posredstvom UI/Talijanske unije, financiralo ga je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije). Suradnica i autor u projektu "Storia della letteratura della Comunità Nazionale Italiana".

2008. god. – Međunarodni projekt Radne zajednice Alpe-Adria. Suradnica i autor na projektu "Poeti e Poesia in Alpe – Adria "fluSSidiverSi".

2009. – 2013. god. - Europski projekt "Jezik – Lingua", Višejezičnost kao bogatstvo i vrijednost u graničnom području Italije i Slovenije. Projekt je financiran iz europskog fonda za regionalni razvitak u sklopu Programa za prekograničnu suradnju između Republike Italije i Republike Slovenije 2007. – 2013. Suradnica i autor.

B. Domaći znanstveno-istraživački projekti u potpori Ministarstva znanosti i obrazovanja

1996. – 2002. god. Suradnica i autor u projektu "Knjiženi atlas Istre" (šifra 0140002).

2002. – 2006. god. Voditeljica i autor u projektu "Književnice na talijanskom jeziku u Istri i Kvarneru "(šifra 0140012).

C. Hrvatska zaklada za znanost

2015. – 2019. god. Suradnica i autor u istraživačkom projektu "Jadranska priča - interdisciplinarno istraživanje jadranskih narativa" (šifra 9300 IP).