O djelatniku

prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Funkcija: Voditeljica katedre za talijansku književnost

Lokacija:
28/3, I. M. Ronjgov 1
Konzultacije:

U zimskom semestru ak. god. 2019./2020. 

Četvrtkom od 10.30 do 11.30 sati uz prethodnu najavu e-poštom na

elis.olujic@pu.t-com.hr

Kabinet: 28/3, I. M. Ronjgova 1

Telefon:
+385 (0)52 377 527
Osobna stranica na Webu:
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba :
Katedra za talijansku književnost

Nastava

Životopis

Elis Deghenghi Olujić rođena je u Puli gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju na talijanskom nastavnom jeziku. Visoku naobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je diplomirala na studijskoj grupi Talijanski jezik i književnost i Engleski jezik i književnost. Akademske stupnjeve magistra i doktora znanosti iz područja teorije i povijesti književnosti stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Po završetku studija prva radna iskustva u odgojno-obrazovnom procesu stječe radeći kao nastavnik talijanskog jezika u osnovnim školama u Puli. Čitav je svoj dosadašnji radni vijek provela u odgojno-obrazovnom sustavu u nastavi, od čega 39 godina u visokoobrazovnom sustavu. Od utemeljenja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli zaposlena je na Odjelu za studij na talijanskom jeziku koji je inkorporiranjem interdisciplinarnog studija Kultura i turizam u svoj sastav, promijenio naziv u Odjel za interdisiplinarne, talijanske i kulturološke studije a potom u Fakultet za interdisiplinarne, talijanske i kulturološke studije. Bila je glavni istraživač i suradnica na znanstveno-istraživačkim projektima kako nacionalnim tako i inozemnim te pozvani predavač na inozemnim sveučilištima. Uz znanstveno-istraživački i nastavni rad sustavno radi i na popularizaciji znanosti i njezinih rezultata sudjelovanjem u radu organizacijskih odbora znanstvenih i stručnih skupova, recenziranjem znanstvenih i stručnih knjiga i radova u filološkim časopisima, članstvom i vodstvom u uredničkim odborima časopisa, ali i sudjelovanjem na okruglim stolovima, javnim tribinama i medijskim prezentacijama književnika. Suradnica je većeg broja časopisa (kao autorica znanstvenih priloga i/ili kao recenzentica). Bibliografski podatci o njenim objavljenim radovima uneseni su u bazu Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI) i javno dostupni. Članica je više domaćih i inozemnih međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga i asocijacija te članica ocjenjivačkih povjerenstava književnih nagrada i natjecanja. Na prijašnjem je Odjelu za studij na talijanskom jeziku u više navrata obnašala čelne dužnosti predstojnice katedre za talijansku književnost i pročelnice Odjela, a od 2013. do 2017. godine obnašala je i funkciju prorektorice za znanost i istraživanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Danas na Odsjeku za talijanske studije Fakulteta za interdisiplinarne, talijanske i kulturološke studije obnaša funkciju voditeljice katedre za talijansku književnost.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

 • 19. veljače 2016.

ZNANSTVENO PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • Znanstveno područje: humanističke znanosti
 • Polje: filologija
 • Grana: teorija i povijest književnosti            

POVIJEST ZAPOSLENJA

     1980. - danas (sveučilišni profesor)

Danas je zaposlena na visokoškolskoj ustanovi u Puli, koja je tijekom godina mijenjala naziv i doživljavala organizacijske promjene (Pedagoški fakultet u Rijeci OOUR Nastavne djelatnosti u Puli, Pedagoški fakultet u Puli Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet u Puli Sveučilišta u Rijeci, Odjel za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli).

     1977. - 1980. Osnovne škole u Puli (nastavnik talijanskog jezika)

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Područje znanstvenog interesa

Područje je znanstvenog rada i istraživanja dr.sc. Elis Deghenghi Olujić, književno stvaralaštvo pripadnika talijanske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji kao i Istrana koji žive u Republici Italiji, periodika na talijanskom jeziku na prostoru Istre i Kvarnera i njena kulturološka i formativna funkcija te dječja književnost i književnost za mlade u njenim teorijskim i konkretnim spisateljskim aspektima.

Stručni doprinos

Stručna djelatnost dr.sc. Elis Deghenghi Olujić ogleda se u sudjelovanju u radu organizacijskih odbora znanstvenih i stručnih skupova, u  učestvovanju s izlaganjem na istima, u objavljivanju stručnih radova i prikaza te recenziranju znanstvenih i stručnih knjiga domaćih i inozemnih autora, u članstvu i vodstvu uredničkih odbora časopisa, edicija i stručnih povjerenstava, članstvu u sveučilišnim nastavno-znanstvenim tijelima, objavljivanju tekstova u zbornicima radova i časopisima kao i u svim ostalim aktivnostima vezanim uz popularizaciju znanosti.

Članstva u strukovnim udruženjma i asocijacijama

 • Znanstvena udruga Pietas Iulia - Pula - Članica od njenog utemeljenja 1995. godine. Bila je dopresednicom od 1995. do 2005. god.
 • Društvo književnica Italije - SIL (Società Italiana delle Letterate) od 2006. god.
 • Međunarodno udruženje talijanista - A.I.P.I. (Associazione Internazionale Professori di Italiano) od 2006. god.
 • Međunarodno udruženje talijanista - A.I.S.L.L.I. (Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana) od 2006. god.
 • Međunarodno udruženje talijanista - AATI (American Association of Teachers of Italian) od 2011. god.
 • Međunarodna Udruga za studij talijanskog jezika - AAIS (Associazione Americana di Studi Italiani).
 • Udruga talijanista Balkana - AIBA (Associazione degli Italianisti nei Balcani) od 2012. god.
 • Međunarodno udruženje - MSA (Mediterranian Studies Association) od 2010. god.
 • Međunarodni znanstveni Odbor Interuniverzitetskog centra - Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico (C.I.S.V.A.) od 2009. god.
 • Talijanski P.E.N. centar u Trstu od 2014. god.
 • Studia Mediterranea (SMED) - Centar za interdisciplinarne studije Filozofskog fakulteta u Splitu od 2017. god.
 • Centar za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre pri Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije od 2018. godine. Voditeljica Centra.

Izabrani projekti

A. Međunarodni znanstveno - istraživački projekti

2001. - 2003. god. - Međunarodni znanstveno-istraživački projekt znanstvene udruge Pietas Iulia iz Pule "L’italiano fra i giovani dell’istro-quarnerino/Talijanski jezik među mladima Istre i Kvarnera". Suradnica i autor, voditeljica prof. emerita Nelida Milani Kruljac,

2005. – 2006. god. - Međunarodni znanstveno-istraživački projekt programa Phare CBC 2003 između Slovenije i Italije. Suradnica i autor u projektu "Pesniki dveh manjšin/Poeti di due minoranze".

2005. – 2008. god. – Međunarodni znanstveno-istraživački projekt znanstvene udruge Pietas Iulia (posredstvom UI/Talijanske unije, financiralo ga je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije). Suradnica i autor u projektu "Storia della letteratura della Comunità Nazionale Italiana".

2008. god. – Međunarodni projekt Radne zajednice Alpe-Adria. Suradnica i autor na projektu "Poeti e Poesia in Alpe – Adria "fluSSidiverSi".

2009. – 2013. god. - Europski projekt "Jezik – Lingua", Višejezičnost kao bogatstvo i vrijednost u graničnom području Italije i Slovenije. Projekt je financiran iz europskog fonda za regionalni razvitak u sklopu Programa za prekograničnu suradnju između Republike Italije i Republike Slovenije 2007. – 2013. Suradnica i autor.

B. Domaći znanstveno-istraživački projekti u potpori Ministarstva znanosti i obrazovanja

1996. – 2002. god. Suradnica i autor u projektu "Knjiženi atlas Istre" (šifra 0140002).

2002. – 2006. god. Voditeljica i autor u projektu "Književnice na talijanskom jeziku u Istri i Kvarneru "(šifra 0140012).

C. Hrvatska zaklada za znanost

2015. – 2019. god. Suradnica i autor u istraživačkom projektu "Jadranska priča - interdisciplinarno istraživanje jadranskih narativa" (šifra 9300 IP).