O djelatniku

doc. dr. sc. Ivana Lalli-Paćelat

Zvanje: docent

Funkcija: Voditeljica bilateralnog projekta između Hrvatske i Slovenije, Voditeljica Regionalnog aktiva HDPL-a

Lokacija:
28/1 I. M. Ronjgova 1
Konzultacije:

Konzultacije će se održavati ponedjeljkom od 15:15-16:15 sati (28/1) uz prethodnu najavu e-mailom.

U ponedjeljak, 16. prosinca konzultacije se neće održati. Umjesto ponedjeljka studenti mogu doći na konzultacije u srijedu ,18. prosinca, od 10-11h u 28/4.

Telefon:
+385 52 377 526
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba:
Katedra za talijanski jezik
Godina diplomiranja:
2004.
Godina doktoriranja:
2014.
Na katedri od:
2008.

Nastava

Životopis

Ivana Lalli Paćelat (1979) diplomirala je 2004. njemački jezik i književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Na istome je fakultetu 2014. godine obranila je doktorski rad pod nazivom Analiza zakonodavnopravnoga stila hrvatskoga i talijanskoga jezika: unutarjezična, međujezična i prijevodna perspektiva pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Tadića i prof. dr. sc. Masline Ljubičić.        

2015. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice na području humanističkih znanosti – polje filologije. Od 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na projektu MZOS Interkulturalni pristup jezičnim, književnim i didaktičkim sadržajima. Od 2014. zaposlena je na radno mjesto poslijedoktorand – viši asistent, a od 2017. na radno mjesto docent. Od 2002. do 2008. radila je kao nastavnica obaju jezika na svim obrazovnim razinama.

Koautorica je preddiplomskoga studijskog programa Jezična i interkulturna medijacija. Od 2009. do 2015. bila je članica Odjela u Odboru za nastavu i studente, a od 2016. članica je Odbora za znanstveni i umjetnički rad Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Od 2014. godine članica je radne skupine Osservatorio dellʼitaliano istituzionale fuori dʼItalia (OIIFI) u sklopu Mreže za izvrsnost talijanskoga institucionalnog jezika (Rete REI) pri Europskoj komisiji. Od 2016.do 2018. bila je aktivna članica Bilingualism Matters@Rijeka. Od 2018. voditeljica je međunarodnog znanstvenog bilateralnog projekta između Hrvatske i Slovenije pod nazivom Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri: primjer prevođenja administrativnih tekstova.  Od 2016. voditeljica je Regionalnog aktiva Pula Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL).

Znanstveno se i stručno usavršavala na ljetnim školama u zemlji i inozemstvu, mnogobrojnim seminarima i radionicama s područja opće i korpusne lingvistike, prevođenja te metodike nastave stranoga jezika (npr. Zagreb 2017, Lancaster 2013, Trst 2012, Dubrovnik 2012, Venezia 2009, Perugia 2004, Gemona 2002 i dr.)

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Parallel Corpus of Croatian-Italian Administrative Texts

Brkic Bakaric, Marija ; Lalli Pacelat, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
2nd Workshop on Human-Informed Translation and Interpreting Technology

La terminologia amministrativa in una lingua minoritaria: il caso dell’italiano nella Regione

Lalli Pacelat, Ivana ; Matticchio, Isabella
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive

Studio sull'immaginario italiano. Una prospettiva interdisciplinare.


Uredničke knjige, 2019.

Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri: primjer prevođenja administrativnih tekstova

Lalli Paćelat, Ivana ; Brkić Bakarić, Marija ; Vičić, Jernej ; Matticchio, Isabella ; Grčić Simeunović, Larisa ; Kovačić, Vinko ; Paolucci, Sandro ; Lenassi, Nives
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
ZNAČENJE U JEZIKU – OD INDIVIDUALNOGA DO KOLEKTIVNOGA // MEANING IN LANGUAGE – FROM INDIVIDUAL TO COLLECTIVE

GLI STRUMENTI DI TRADUZIONE E LE RISORSE LINGUISTICHE NELLE TRADUZIONI DAL CROATO ALL’ITALIANO E DALL’ITALIANO AL CROATO

Lalli Paćelat, Ivana ; Maras, Petra
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Studia Polensia

Razvoj dječjeg jezika, jezične svjesnosti i stava o jeziku u prve tri godine života – primjer hrvatsko-talijanskog dvojezičnog djeteta

Lalli Paćelat, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
CLARC 2018 PERSPECTIVES ON LINGUISTIC DIVERSITY International Linguistics Conference

Utjecaj gramatičkoga roda u kategoriziranju izvanjezične stvarnosti kod dvojezičnih govornika – primjer hrvatsko-talijanskih, slovensko-talijanskih i talijansko-slovenskih dvojezičnih govornika

Lalli Paćelat, Ivana ; Kompara, Mojca
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
XXXII. međunarodni znanstveni skup / 32nd International Conference JEZIK I UM / LANGUAGE AND MIND

Primjer primjene korpusa u nastavi jezika

Lalli Paćelat, Ivana
, 2017.

Impiego diretto dei corpora nell’insegnamento delle lingue e della traduzione

Lalli Paćelat, Ivana ; Kompara, Mojca
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Convegno Scientifico Internazionale IMMAGINI E IMMAGINARI DELLA CULTURA ITALIANA in occasione del 40° anniversario degli Studi di Italianistica a Pola Međunarodni znanstveni skup PRIKAZI I IMAGINARIJI TALIJANSKE KULTURE povodom 40. godišnjice studija talijanistike u Puli

Prijevodne univerzalije – primjer hrvatskih i talijanskih prijevoda

Lalli Paćelat, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
JEZIK I NJEGOVI UČINCI XXXI. međunarodni znanstveni skup

Priprema usporedivih korpusa za usporedbu

Lalli Paćelat, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Language Technologies & Digital Humanities

Korpusi u učenju i poučavanju jezika

Lalli Paćelat, Ivana
, 2016.

Korpusno-kontrastivni pristup u analizi funkcionalnih stilova i prijevoda

Lalli Paćelat, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
JEZIK KAO PREDMET PROUČAVANJA I JEZIK KAO PREDMET POUČAVANJA

Korpusnolingvistički pogled na hrvatski jezik iz kontrastivne perspektive

Lalli Paćelat, Ivana ; Ljubičić, Maslina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Peti međunarodni znanstveni skup HRVATSKI KAO DRUGI I STRANI JEZIK V. HIDIS

Hrvatske glagolske imenice i njihove istovrijednice u talijanskome jeziku – korpusna analiza

Ljubičić, Maslina ; Tadić, Marko ; Lalli Paćelat, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Riječki filološki dani

Legislative register analysis of Croatian and Italian: intralingual, interlingual and translational perspectives

Lalli Paćelat, Ivana ; Tadić, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
UCCTS-4 - Using Corpora in Contrastive and Translation Studies

Analiza zakonodavnopravnoga stila hrvatskoga i talijanskoga jezika: unutarjezična, međujezična i prijevodna perspektiva

Lalli Paćelat, Ivana
Doktorske disertacije, 2014.

Službena dvojezičnost u Istarskoj županiji: prijevodna perspektiva

Lalli Paćelat, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja

Zatvornički sljedovi unutar sloga i preko granice sloga: moguće poteškoće izvornih govornika talijanskoga jezika u učenju hrvatskoga jezika

Jelaska, Zrinka ; Lalli Paćelat, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Jezikoslovlje

Il bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana – problematiche traduttive

Lalli Paćelat, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
L'italiano oltre confine. Lingua istituzionale e di comunicazione in altri Paesi europei

Didattiche implicite ed esplicite tra apprendimento e acquisizione

Scotti Jurić, Rita ; Lalli Paćelat, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Jezici i kulture u vremenu i prostoru

L’italiano adattato all’amministrazione croata: problemi e prospettive del bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana.

Lalli Paćelat, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Italica Belgradensia

Zatvornički sljedovi unutar sloga i preko granice sloga: moguće poteškoće izvornih govornika talijanskoga jezika u učenju hrvatskoga jezika

Jelaska, Zrinka ; Lalli Paćelat, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof.dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.)

Competenza comunicativa plurilingue e interculturale tra apprendimento e acquisizione

Scotti Jurić, Rita ; Lalli Paćelat, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2

Odnos izvornika i prijevoda u istraživanju obilježja pravnog registra hrvatskog i talijanskog jezika

Lalli Paćelat, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Jezik kao informacija - Language as Information

L'italiano adattato all'amministrazione croata: problemi interculturali e prospettive del bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana

Lalli Paćelat, Ivana ; Scotti Jurić, Rita
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell'italiano

Sprecherwechsel beim Instant Messaging

Blagus, Monika ; Lalli Paćelat, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Awareness of Cultural Connotation of Words in Learners of Italian as L2: Semantic Approach

Scotti Jurić, Rita ; Štokovac, Tarita ; Lalli Paćelat, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Accross Languages and cultures ; 4th International Adriatic- Ionian Conference

La competenza interculturale degli studenti di lingua e cultura italiana: il ruolo del contesto di appartenenza

Štokovac, Tarita ; Lalli Paćelat, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Dvojezičnost i jezična relativnost: uloga gramatičkog roda u poimanju izvanjezične stvarnosti kod hrvatsko-talijanskih dvojezičnih govornika

Lalli Paćelat, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Aktualna istraživanja u primjenjenoj lingvistici, 25. međuanrodni znanstveni skup

Izmjena sugovornika u računalno posredovanom razgovoru (chatu)

Blagus, Monika ; Lalli Paćelat, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene ; XXIV. međunarodni znanstveni skup, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL

Atteggiamenti linguistici e interculturali degli insegnanti nell'insegnamento della lingua

Scotti Jurić, Rita ; Lalli Paćelat, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Tent'anni di studi di Italianistica a Pola: passato, presente, futuro

Approccio interculturale allo studio del plurilinguismo in Istria

Scotti Jurić, Rita ; Lalli Paćelat, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Plurilinguisme, Diversité, Citoyenneté

Izabrane publikacije

L’italiano adattato all’amministrazione croata: problemi e prospettive del bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana. U Italica Belgradensia, Atti del Convegno Internazionale Oltre i confini: aspetti transregionali e interculturali dell’italiano, Vučo, Julijana; Milinković, Snežana (ur.). Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, Belpak Italica Belgradensia. 1/2013, 2013., str. 148–161. 

Priprema usporedivih korpusa za usporedbu. U Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities / Erjavec, Tomaž, Fišer, Darja (ur.). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani / Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. str. 111-120.

Zatvornički sljedovi unutar sloga i preko granice sloga: moguće poteškoće izvornih govornika talijanskoga jezika u učenju hrvatskoga jezika. Jezikoslovlje, 15, 1, 2014., str. 67–89 (u koautorstvu sa Zrinkom Jelaska).

Legislative register analysis of Croatian and Italian: intralingual, interlingual and translational perspectives. Proceedings of the Conference Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (UCCTS-4), Lancaster (UK), 24. – 26. srpnja 2014., Lancaster University, 2014, str. 37-39 (u koautorstvu s Markom Tadićem).

Razvoj dječjeg jezika, jezične svjesnosti i stava o jeziku u prve tri godine života – primjer hrvatsko-talijanskog dvojezičnog djeteta // PERSPECTIVES ON LINGUISTIC DIVERSITY International Linguistics Conference June 8 - 10, 2018, Filozofski fakultet u Rijeci, 2018., str. 102-105.

 

Izabrani projekti

Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri - primjer prevođenja administrativnih tekstova; Međunarodni znanstveno-istraživački projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Republike Slovenije (2018.-2019.). Voditeljice: doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) i doc. dr. sc. Mojca Kompara (Sveučilište u Kopru)

Archivio per la memoria linguistica dell'Istria, međunarodni znanstveno-istraživački projekt (2018.-2020.). Voditelji: doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) i prof. dr. sc. Franco Crevatin (u miru) (Narodno sveučilište u Trstu)

Interkulturni pristup jezičnim, književnim i didaktičkim sadržajima; Znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (2008.-2014.). Voditeljica: Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Povijest zaposlenja

  • od 2017. docent na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
  • od 2015. znanstveni suradnik na Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
  • od 2014. znanstveni novak - poslijedoktorand na Odjelu za studije na talijanskom jeziku
  • od 2008.- 2014. znanstveni novak i asistent na Odjelu za studije na talijanskom jeziku
  • od  2005. stalni sudski tumač za talijanski i njemački jezik;
  • 2005. – 2008. voditelj Akademije za strane jezike; voditelj stručnih studija logistike i turističkog menadžmenta, F+U Akademija Heidelberg (predstavnik Berufsakademie Nordhessen i F&U) i WIFI Hrvatska (predstavnik Wirtschaftsförderungsinstitut Österreich);
  • 2002. – 2005. nastavnik njemačkog jezika, Srednja škola „Mate Balota“, Poreč; Osnovna škola „Centar“, Pula; nastavnik talijanskog i njemačkog jezika, Škola za strane jezike „Triangolo“, Pula; nastavnik talijanskog jezika, Škola za strane jezike Studentskog centra, Zagreb, Škola za strane jezike „Izvor“, Zagreb.