Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Kontakti

Dekanica: 

Prodekanica:

Tajnica Fakulteta:


Broj telefona: +385 (52) 377 523
Broj faksa: +385 (52) 377 511

Adresa: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula

E-mail: fitiks-ured@unipu.hr

IBAN: HR4523600001500141808

Kako do nas?