Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Kontakti

Dekanica: izv. prof. dr. sc. Tea Golja
Prodekanica: doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković
Tajnica: Barbara Ferro Ghiraldo

Broj telefona: +385 (52) 377 523
Broj Faksa: +385 (52) 377 511

Adresa: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula

E-mail: fitiks-ured@unipu.hr

IBAN: HR4523600001500141808

Kako do nas?