O vanjskom suradniku

doc. dr. sc. Marinela Dropulić Ružić

Zvanje: docent

E-mail:
Katedra/služba :
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Nastava

sveučilišni diplomski