O djelatniku

doc. dr. sc. Nada Poropat Jeletić

Zvanje: docent

Lokacija:
28/1, I. M. Ronjgova 1
Konzultacije:

Petkom 17:30 - 18:30 sati (uz predhodnu najavu e-mailom)

ERASMUS studenti - Utorkom 19:30 - 20:30 sati (uz predhodnu najavu e-mailom)

Svakodnevno putem e-maila

Telefon:
+385 52 377 526
Telefon kućni:
326
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba :
Odsjek za talijanske studije
Godina doktoriranja:
2014
Na katedri od:
2011

Nastava

Životopis

Nada Poropat Jeletić (Pula, 1986.) docentica je pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, gdje je od 2011. zaposlena na suradničkim zvanjima i radnim mjestima asistentice-znanstvene novakinje (od 2011.) te poslijedoktorandice (od 2014.). Godine 2015. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika te 2016. u znanstveno-nastavno zvanje docentice znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije.  Godine 2011. dobitnica je trogodišnje stipendije za doktorski studij Talijanske unije i Otvorenoga učilišta u Trstu (Italija) te je 2014. stekla zvanje doktorice znanosti na Sveučilištu u Zadru, obranivši disertaciju pod naslovom „Teorija i praksa dvojezičnosti u Istri“. Tijekom visokoškolskoga obrazovanja usavršavala se na studijskim boravcima na Sveučilištu Harvard te na sveučilištima u Oxfordu, Sydneyu, Barceloni, Hamburgu, Rimu, Padovi i dr. Voditeljica je sveučilišnoga Diplomskog studija s dvojnom diplomom (Double University Degree) ITAS sa Sveučilištem za strance u Perugi (Italija).

Predmet njezina znanstvenoga interesa su sociolingvistička i pragmalingvistička obilježja dvojezičnosti/višejezičnosti, korpusna lingvistika te jezična politika i jezično planiranje. Urednica je triju znanstvenih monografija te je autorica jedne znanstvene monografije i više od 30 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima diljem svijeta. Sudjelovala je s izlaganjem na više od 20 međunarodnih znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu (Sveučilište Harvard, Sveučililšte u Oxfordu, Sveučilište Monash u Melbournu, itd.). Trenutno surađuje kao istraživačica na trima međunarodnim znanstvenim projektima te je članica više strukovnih udruženja i fakultetskih tijela.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Jezični pleter. Ogledi iz obiteljskoga planiranja dvojezičnosti .
Zagreb : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Multikulturalizam i popis stanovništva: etnolingvističke, demografske i političke perspektive / Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada (ur.).
Osijek : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018 (monografija).

2. Traduzione e plurilinguismo. Significati ed equivalenze / Scotti Jurić, Rita; Poropat Jeletić, Nada; Matticchio, Isabella (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija).

3. Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo / Scotti Jurić, Rita; Poropat Jeletić, Nada; Matticchio, Isabella (ur.).
Rim : Aracne editrice, 2016 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Jezici i višejezičnost u popisima stanovništva na primjeru Istre // Multikulturalizam i popis stanovništva: etnolingvističke, demografske i političke perspektive / Blagoni, Robert ; Poropat Jeletić, Nada (ur.).
Osijek : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018. Str. 156-184.

2. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada; Blecich, Kristina.
Istroveneto e italofonia in Istria: prospettive e visioni di un'insularità etnolinguistica // Le isole linguistiche dell'Adriatico / Lucija Šimičić, Lucija ; Škevin, Ivana ; Vuletić, Nikola (ur.).
Rim : Gioacchino Onorati Editore, 2018. Str. 69-92.

3. Blagoni, Robert; Poropat Jeletic, Nada; Blecich, Kristina.
The Italophone Reefs in the Croatophone Sea // Bilingual Landscape of the Contemporary World / Grucza, S. ; Olpińska-Szkiełko, M. ; Romanowski, P. (ur.).
Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang Verlag, 2016. Str. 11-36.

4. Poropat Jeletić, Nada; Štokovac, Tarita.
„Talijanski me ne zanima, ali ga učim jer je koristan”: ispitivanje motivacije i stavova o učenju talijanskoga jezika u (sjeverozapadnoj) Istri // Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo / Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella (ur.).
Rim : Aracne editrice, 2016. Str. 507-532.

5. Scotti Jurić, Rita; Poropat Jeletić, Nada.
Paesaggio linguistico plurilingue urbano: il caso della città di Pola // Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo / Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella (ur.).
Rim : Aracne editrice, 2016. Str. 319-338.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Poropat Jeletić, Nada.
Italofona dijasistemska raslojenost u hrvatskoj Istri: jezični i komunikcijski status, korpus i prestiž. // Annales : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and mediterranean studies. Ser. hist. sociol. 27 (2017) , 1; 191-204 (članak, znanstveni).

2. Poropat Jeletić, Nada.
O hrvatsko-talijanskoj dvojezičnosti u Istri i ishodima jezične doticajnosti. // Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia. 27 (2017) , 3; 629-639 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Poropat Jeletić, Nada.
Language planning ideologies: influential family language policy factors. // Science and Education Studies. 1 (2018) , 29; 245-263 (članak, znanstveni).

2. Poropat Jeletić, Nada.
Sociolinguistic variables and dialectal/interlinguistic variants. // American Journal of Science and Technologies. 10 (2018) , 28; 334-349 (članak, znanstveni).

3. Poropat Jeletić, Nada.
Attitudes towards bilingualism as a general phenomenon and the practical application of Croatian-Italian bilingualism in Istria. // British educational research journal. 44 (2018) , 6; 1407-1429 (članak, znanstveni).

4. Poropat Jeletić, Nada.
Official Croatian-Italian Bilingual Legislative Regulations: The Language Policy of the Istria County. // Language and Education. 6 (2018) , 2; 655-669 (članak, znanstveni).

5. Selvaggi, Dino; Poropat Jeletić, Nada.
New L3(s): Language Anxiety in English and the Role of Code- Switching in Istria. // Rivista di psicolinguistica applicata. 18 (2018) , 2; 91-110 (članak, znanstveni).

6. Poropat Jeletić, Nada.
Italian Language in Istria: Status Planning, Corpus Planning and Acquisition Planning. // Mediterranean Journal of Social Sciences. 6 (2015) , 2; 385-392 (članak, znanstveni).

7. Poropat Jeletić, Nada.
The Istrian Cross-Cultural Syncretism and its Diasystemic and Heteroglossic Diversity. // International Journal of Arts and Sciences. 8 (2015) , 3; 647-664 (članak, znanstveni).

8. Poropat Jeletić, Nada.
Matched-guise technique: measuring attitudes towards Croatian, Italian, Chakavian, Istrovenetian and code-switching among students in Istria.. // Humanities and Social Sciences Review. 2 (2013) , 3; 35-40 (članak, znanstveni).

9. Poropat, Nada.
Modalità e vincoli funzionali nell'ambito della commutazione di codice: il parlato dei giovani bilingui istriani. // Italica Belgradensia. 1/2013 (2013) ; 161-173 (članak, znanstveni).

10. Scotti Jurić, Rita; Poropat, Nada.
Bilingual Official Policy and Ideologies in Formal Interactions and Development of Plurilingualism and Interculturalism in Informal Interactions Among the Young Croatian-Italian Bilinguals in Istria. // Journal of Teaching and Education. 1 (2012) ; 415-432 (članak, znanstveni).

11. Scotti Jurić, Rita; Poropat, Nada.
L’implicito negli enunciati umoristici: prospettiva pragmalinguistica. // Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, God. 4 (2011), broj 4. 1 (2011) ; 29-49 (članak, znanstveni).

12. Scotti Jurić, Rita; Poropat, Nada.
Bilingual Education in Italian Schools in Croatia. Diachronic and Synchronic Official Position and the New Linguistic Situation. // National Association of Bilingual Education - NABE. 33 (2011) , 2/3; 9-11 (članak, znanstveni).

13. Scotti Jurić, Rita; Poropat, Nada.
Lo studio delle barzellette: per una competenza pragmatica interculturale. // Ricerche sociali, Centro di ricerche storiche Rovigno, Trieste-Rovigno. 17 (2010) ; 59-82 (članak, znanstveni).

14. Scotti Jurić, Rita; Poropat, Nada.
Analisi pragmalinguistica: due situazioni comunicative a confronto. // Metodički obzori. 3 (2008) , 6; 5-17 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Poropat Jeletić, Nada.
Language Learning Desirability in the Istria County // Proceedings of the XVI International Academic Congress "Applied Studies in the Modern World" / Dixon, Richard (ur.).
Oxford : Oxford University Press, 2017. 286-299 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Selvaggi, Dino; Poropat Jeletić, Nada.
Self-perception of near-native forms in Italian: a study on the University students of Pula // Conference proceedings of the International Science and Society Scientific Conference (Language and Linguistics).
Beč, 2017. 219-231 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Poropat Jeletić, Nada.
The guardians of language. Maternal role in intergenerational mother tongue transmission // Education and Educational Research (book 1) - Conference proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Education and Educational Research.
Sofia, 2016. 1129-1135 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Poropat Jeletić, Nada; Lazarić, Lorena.
Enrolment rate trends in the Istria County Italian pre-school and elementary school institutions // Conference Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts 2016, Vol. 1.
Vienna, 2016. 471-478 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Poropat Jeletić, Nada.
Italian language in Istria: status planning, corpus planning and acquisition planning // Proceedings of the 5th ICSS 2015 / Ecirli, A. ; Dobrescu, E. ; Erimia, C. L. (ur.).
Rim : Mediterranean Center for Social and Educational Research, 2015. 200-209 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Blagoni, Robert; Poropat, Nada.
L’inserto satirico El Spin nel panorama giornalistico italiano in Istria // Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico III - Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana III / Balić Nižić, Nedjeljka ; Borsetto, Luciana ; Jusup Magazin, Andrijana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2013. 351-358 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Blagoni, Robert; Poropat, Nada.
Interferenza e creatività linguistica. Contatti e conflitti di lingue, dialetti e culture nell’inserto satirico El Spin // Zbornik radova Šestog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma Susret kultura.
Novi Sad : Filozofski fakultet, 2013. 469-475 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Blagoni, Robert; Poropat, Nada.
Particelle e segnali discorsivi: note per una cornice sociolinguistica nello studio del discorso // Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. - 2005.), izdanje niza Studia Romanica et Anglica Zagabrensia, svezak 4 / Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, FF-press, 2012. 307-314 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Poropat Jeletić, Nada; Hržica, Gordana; Moscarda Mirković, Eliana.
Istarski italofoni i kroatofoni dvojezični korpus govornoga jezika // Značenje u jeziku - Od individualnoga do kolektivnoga, Knjiga sažetaka / Matešić, M. ; Nigoević, M. (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2019. 69-69 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Poropat Jeletic, Nada.
Linguistic repertoire of the Istrian italophone speaking community // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Selvaggi, Dino; Poropat Jeletić, Nada.
Autopercezione delle forme non native nell’italiano standard: uno studio sugli studenti universitari di Pola // Lingua al plurale: la formazione degli insegnanti / Barni, Monica (ur.).
Cosenza : Università della Calabria, 2015. 62-63 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Štokovac, Tarita; Poropat Jeletić, Nada.
Variation in late bilinguals’ linguistic development: evidence from personal narratives // INTERNATIONAL CONFERENCE ON BILINGUALISM - MALTA 2015, Book of Abstracts.
Valletta, Malta : University of Malta, 2015. 119-120 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Poropat Jeletic, Nada.
Sociolinguistic biographies: qualitative approach to multilingualism // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Scotti Jurić, Rita; Poropat, Nada.
The function of bilingual official policy and ideologies in formal interactions vs. the development of plurilingualism and interculturalism in informal interactions among young Croatians // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Bilinguismo e autobiografia sociolinguistica // Knjiga sažetaka Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof.dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) / Peša Matracki, Ivica ; Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF- press, 2012. 26-26 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Poropat, Nada.
Modalità e vincoli strutturali e funzionali nell'alterazione di codice: il parlato dei giovani bilingui italo-croati // Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell'italiano, izdanje niza Italica Belgradiensia / Vučo, Julijana ; Milinković, Snežana (ur.).
Beograd : Beograd : Filološki fakultet Univerziteta, Belpak, 2012. 56-56 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Štokovac, Tarita; Poropat, Nada.
Prebacivanje koda u računalom posredovanoj komunikaciji između dvojezičnih govornika hrvatskog jezika i istromletačkog dijalekta // Knjižica sažetaka - Riječki filološki dani 9.
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, 2012. 53-53 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Blagoni, Robert; Poropat, Nada.
Interferenza e creatività linguistica. Contatti e conflitti di lingue, dialetti e culture nell’inserto satirico El Spin // Susret kultura (The Sixth International Interdisciplinary Symposium: Encounter of cultures) 6, 2011 - Book of Abstracts.
Novi Sad : Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 2011. 39-39 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Hržica, Gordana; Poropat Jeletić, Nada.
Istrian Italophone and Croatophone Bilingual Corpus // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Isole linguistiche in Istria tra sociolinguistica e politica linguistica // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Variabili sociolinguistiche e varianti dialettali // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Štokovac, Tarita; Poropat Jeletić, Nada.
Prebacivanje koda u računalom posredovanoj komunikaciji između dvojezičnih govornika hrvatskog jezika i istromletačkog dijalekta // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Bilinguismo e autobiografia sociolinguistica // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Visioni della lingua italiana in Istria tra bilinguismo e diglossia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Štokovac, Tarita; Poropat Jeletić, Nada.
Bilingual family discourse strategies: conversational analytic approach to codeswitching // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Poropat Jeletić, Nada.
Parents' Guides on Bilingual Education // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Poropat Jeletić, Nada.
Teorija i praksa dvojezičnosti u Istri / doktorska disertacija.
Zadar : Poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti, 06.06. 2014., 421 str. Voditelj: Blagoni, Robert.
 
  Diplomski radovi
 

1. Poropat, Nada.
Il mondo delle guide sull'educazione bilingue per genitori / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za studij na talijanskom jeziku, 10.03.2010. 2010, 135 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

2. Poropat, Nada.
"El Spin" - L'inserto satirico de "L'Arena di Pola" / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za studij na talijanskom jeziku, 18.05. 2008, 46 str. Voditelj: Blagoni, Robert.
 
  Druge vrste radova
 

1. Scotti Jurić, Rita; Poropat Jeletić, Nada; Matticchio, Isabella.
Prefazione alla monografia "Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo", 2016. (predgovor).

2. Scotti Jurić, Rita; Poropat Jeletić, Nada; Matticchio, Isabella.
Prefazione alla monografia "Traduzione e plurilinguismo. Significati ed equivalenze", 2016. (predgovor).

3. Poropat, Nada; Ive, Adriana.
Il lavoro delle donne: ieri e oggi, 2004. (popularan rad).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Orbanić, Petra.
Abitudini linguistiche dei giovani italofoni: l'uso dell'istroveneto / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 25.09. 2017, 105 str. Voditelj: Scotti Jurić, Rita.

2. Festini, Tea.
Dialetto fiumano / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Filozofski fakultet, 28.09. 2016., 40 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

3. Kolić, Valentina.
Pianificazione familiare del bilinguismo / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 12.07. 2016., 32 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

4. Korkut, Matea.
Minoranze linguistiche in Italia: aspetti sociolinguistici e linguistico-politici / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 13.12. 2016., 104 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

5. Tonello, Iva.
Bilinguismo in famiglia: il caso di una famiglia bilingue di Rovigno / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 07.07. 2016., 78 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

6. Luketić, Nives.
Il plurilinguismo nella Regione di Karlovac / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za studij na talijanskom jeziku, 29.09. 2015., 48 str. Voditelj: Scotti Jurić, Rita.

7. Pintur, Matea.
Vantaggi e svantaggi del bilinguismo / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za humanističke znanosti, 14.09. 2015., 38 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

8. Čordaš, Mislav.
La Comunità italiana di Zara / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za studij na talijanskom jeziku, 20.10. 2014., 52 str. Voditelj: Scotti Jurić, Rita.

9. Korkut, Matea.
La commutazione di codice / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za humanističke znanosti, 13.07. 2014., 41 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

10. Ivančić, Kristina.
Il dialetto istroveneto nella comunicazione dei giovani del polese e del rovignese / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za studij na talijanskom jeziku, 30.09. 2013., 60 str. Voditelj: Scotti Jurić, Rita.

11. Kuhar, Ana.
Bilinguismo e pianificazione linguistica / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za humanističke znanosti, Odjel za studij na talijanskom jeziku, 10.07. 2013., 65 str. Voditelj: Blagoni, Robert.
 

Izabrane publikacije

Indeksiranost u bazi podataka: Current Content, Web of Science, SCOPUS

Poropat Jeletić, Nada, Italofona dijasistemska raslojenost u hrvatskoj Istri: jezični i komunikcijski status, korpus i prestiž // Annales - Series Historia et Sociologia, 27 (2017), 1; 191-204 doi:10.19233/ASHS.2017.15 

 

Indeksiranost u bazi podataka:  Current Content, Web of Science, SCOPUS

Poropat Jeletić, Nada, O hrvatsko-talijanskoj dvojezičnosti u Istri i ishodima jezične doticajnosti // Annales - Series Historia et Sociologia,  27 (2017), 3; 629-639 doi:10.19233/ASHS.2017.44 

 

Indeksiranost u bazi podataka: SCOPUS

Poropat Jeletić, Nada, Italian Language in Istria: Status Planning, Corpus Planning and Acquisition Planning // Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (2015), 2; 385-392 

 

Profesionalni interesi i članstva

Članica je sljedećih strukovnih udruženja:

 • European Academy for Education and Social Research (od 2010.)
 • Women of Europe Association (Field of Research) (od 2011.)
 • Mediterranean Studies Association (od 2011.)
 • Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale - European Commission (od 2014.)
 • Società di studi e ricerche Pietas Iulia (od 2015.)
 • Centar za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre (od 2018.)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (od 2019.)

Izabrani projekti

 

Naziv projekta: Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju

 • Međunarodni uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost (2018.-2022.)
 • Znanstveno područje: Društvene znanosti; Znanstveno polje: Logopedija
 • Ustanove: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; Sveučilište "Sorbona" u Parizu; Sveučilište u Beču, Sveučilište u Osijeku; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • Voditeljica: Doc. dr. sc. Gordana Hržica (Sveučilište u Zagrebu)

Naziv projekta: Arhiv istarske jezične baštine

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Otvoreno učilište u Trstu (2018.-2020.)
 • Voditelji: Doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Prof. dr. sc. Franco Crevatin (Sveučilište u Trstu)

Naziv projekta: Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri - prevođenje administrativnih tekstova

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Slovenije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (2018.-2019.)
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište u Mariboru, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • Voditeljice: Doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Doc. dr. sc. Mojica Kompara (Sveučilište u Mariboru)

Naziv projekta: Interkulturalni pristup jezičnim, književnim i didaktičkim sadržajima

 • Znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 2011.-2014.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • Voditeljica: Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Povijest zaposlenja

2019. - danas:

Voditeljica sveučilišnoga Diplomskog studija s dvojnom diplomom (Double University Degree) ITAS sa Sveučilištem za strance u Perugi (Italija)

2019. - danas:

Član ispitivačkoga povjerenstva certifikacijskoga centra PLIDA (Società "Dante Alighieri" - Rim, Italija)

2012. - 2019.:

Vanjska suradnica - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli.

2017. - danas:

Zvanje Docentice - Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2016. - danas:

Zvanje Znanstvenoga suradnika - Odjel za studije na talijanskome jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2014. - 2017.:

Zvanje Post-doktorandice - Odjel za studije na talijanskome jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2014. - danas:

Zvanje Doktorice znanosti (dr. sc.) - Sveučilište u Zadru

2011. - 2014.:

Asistentica-znanstvena novakinja - Odjel za studije na talijanskome jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2010. - 2011.:

INFORMO / European Academy for Education and Social Reserach (Buje/Dublin) (Internship)