O djelatniku

doc. dr. sc. Nada Poropat Jeletić

Zvanje: docent

Lokacija:
28/1, I. M. Ronjgova 1
Konzultacije:

Petkom 17:30 - 18:30 sati (uz predhodnu najavu e-mailom)

ERASMUS studenti - Utorkom 19:30 - 20:30 sati (uz predhodnu najavu e-mailom)

Svakodnevno putem e-maila

Telefon:
+385 52 377 526
Telefon kućni:
326
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba:
Odsjek za talijanske studije
Godina doktoriranja:
2014.
Na katedri od:
2011.

Nastava

Životopis

Nada Poropat Jeletić (Pula, 1986.) docentica je pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, gdje je od 2011. zaposlena na suradničkim zvanjima i radnim mjestima asistentice-znanstvene novakinje (od 2011.) te poslijedoktorandice (od 2014.). Godine 2015. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika te 2016. u znanstveno-nastavno zvanje docentice znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije.  Godine 2011. dobitnica je trogodišnje stipendije za doktorski studij Talijanske unije i Otvorenoga učilišta u Trstu (Italija) te je 2014. stekla zvanje doktorice znanosti na Sveučilištu u Zadru, obranivši disertaciju pod naslovom „Teorija i praksa dvojezičnosti u Istri“. Tijekom visokoškolskoga obrazovanja usavršavala se na studijskim boravcima na Sveučilištu Harvard te na sveučilištima u Oxfordu, Sydneyu, Barceloni, Hamburgu, Rimu, Padovi i dr.

Predmet njezina znanstvenoga interesa su sociolingvistička i pragmalingvistička obilježja dvojezičnosti/višejezičnosti, korpusna lingvistika te jezična politika i jezično planiranje. Urednica je četiriju znanstvenih monografija te je autorica jedne znanstvene monografije i više od 30 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima diljem svijeta te poglavlja u znanstvenim monografijama. Sudjelovala je s izlaganjem na više od 20 međunarodnih znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu (Sveučilište Harvard, Sveučililšte u Oxfordu, Sveučilište Monash u Melbournu, itd.). Trenutno surađuje kao istraživačica na trima međunarodnim znanstvenim projektima te je članica više strukovnih udruženja i fakultetskih tijela.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Indeksiranost u bazi podataka: Current Content, Web of Science, SCOPUS

Poropat Jeletić, Nada, Dijatopijska rasprostranjenost recepcije kodnoga preključivanja u Istri // Annales - Series Historia et Sociologia, 30 (2019), 2; 259-272 doi:10.19233/ASHS.2019.18

Indeksiranost u bazi podataka: Current Content, Web of Science, SCOPUS

Poropat Jeletić, Nada, Italofona dijasistemska raslojenost u hrvatskoj Istri: jezični i komunikcijski status, korpus i prestiž // Annales - Series Historia et Sociologia, 27 (2017), 1; 191-204 doi:10.19233/ASHS.2017.15 

Indeksiranost u bazi podataka:  Current Content, Web of Science, SCOPUS

Poropat Jeletić, Nada, O hrvatsko-talijanskoj dvojezičnosti u Istri i ishodima jezične doticajnosti // Annales - Series Historia et Sociologia,  27 (2017), 3; 629-639 doi:10.19233/ASHS.2017.44 

Indeksiranost u bazi podataka: SCOPUS

Poropat Jeletić, Nada, Italian Language in Istria: Status Planning, Corpus Planning and Acquisition Planning // Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (2015), 2; 385-392 

 

Profesionalni interesi i članstva

Članica je sljedećih strukovnih udruženja:

 • European Academy for Education and Social Research (od 2010.)
 • Women of Europe Association (Field of Research) (od 2011.)
 • Mediterranean Studies Association (od 2011.)
 • Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale - European Commission (od 2014.)
 • Società di studi e ricerche Pietas Iulia (od 2015.)
 • Centar za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre (od 2018.)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (od 2019.)

Izabrani projekti

 

Naziv projekta: Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju

 • Međunarodni uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost (2018.-2022.)
 • Znanstveno područje: Društvene znanosti; Znanstveno polje: Logopedija
 • Ustanove: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; Sveučilište "Sorbona" u Parizu; Sveučilište u Beču, Sveučilište u Osijeku; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • Voditeljica: Doc. dr. sc. Gordana Hržica (Sveučilište u Zagrebu)

Naziv projekta: Arhiv istarske jezične baštine

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Otvoreno učilište u Trstu (2018.-2020.)
 • Voditelji: Doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Prof. dr. sc. Franco Crevatin (Sveučilište u Trstu)

Naziv projekta: Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri - prevođenje administrativnih tekstova

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Slovenije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (2018.-2019.)
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište u Mariboru, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • Voditeljice: Doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Doc. dr. sc. Mojica Kompara (Sveučilište u Mariboru)

Naziv projekta: Interkulturalni pristup jezičnim, književnim i didaktičkim sadržajima

 • Znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 2011.-2014.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • Voditeljica: Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Povijest zaposlenja

2019. - danas:

Član ispitivačkoga povjerenstva certifikacijskoga centra PLIDA (Società "Dante Alighieri" - Rim, Italija)

2018. - 2020.:

Suvoditeljica sveučilišnoga Diplomskog studija s dvojnom diplomom (Double University Degree) ITAS sa Sveučilištem za strance u Perugi (Italija)

2012. - 2019.:

Vanjska suradnica - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli.

2017. - danas:

Zvanje Docentice - Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2015. - danas:

Zvanje Znanstvenoga suradnika (28.01.2015.) - Odjel za studije na talijanskome jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2014. - 2017.:

Zvanje Post-doktorandice - Odjel za studije na talijanskome jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2014. - danas:

Zvanje Doktorice znanosti (dr. sc.) - Sveučilište u Zadru

2011. - 2014.:

Asistentica-znanstvena novakinja - Odjel za studije na talijanskome jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2010. - 2011.:

INFORMO / European Academy for Education and Social Reserach (Buje/Dublin) (Internship)