Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

doc. dr. sc. Nada Poropat Jeletić

Zvanje: docent
Lokacija: 28/1, I. M. Ronjgova 1
Telefon:+385 52 377 526
Telefon kućni:326
E-mail: E-mail
URL službenih stranica na Webu: https://fitiks.unipu.hr/fitiks/nada.poropat_jeletic
Katedra/služba: Odsjek za talijanistiku
Godina doktoriranja:2014.
Na katedri od:2011.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

Konzultacije

Petkom 17:30 - 18:30 sati (uz predhodnu najavu e-mailom)

ERASMUS studenti - Utorkom 19:30 - 20:30 sati (uz predhodnu najavu e-mailom)

Svakodnevno putem e-maila

Životopis

Nada Poropat Jeletić (Pula, 1986.) docentica je pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, gdje je od 2011. zaposlena na suradničkim zvanjima i radnim mjestima asistentice-znanstvene novakinje (od 2011.) te poslijedoktorandice (od 2014.). Godine 2015. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika te 2016. u znanstveno-nastavno zvanje docentice znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije.  Godine 2011. dobitnica je trogodišnje stipendije za doktorski studij Talijanske unije i Otvorenoga učilišta u Trstu (Italija) te je 2014. stekla zvanje doktorice znanosti na Sveučilištu u Zadru, obranivši disertaciju pod naslovom „Teorija i praksa dvojezičnosti u Istri“. Tijekom visokoškolskoga obrazovanja usavršavala se na studijskim boravcima na Sveučilištu Harvard te na sveučilištima u Oxfordu, Sydneyu, Barceloni, Hamburgu, Rimu, Padovi i dr.

Predmet njezina znanstvenoga interesa su sociolingvistička i pragmalingvistička obilježja dvojezičnosti/višejezičnosti, korpusna lingvistika te jezična politika i jezično planiranje. Urednica je četiriju znanstvenih monografija te je autorica jedne znanstvene monografije i više od 30 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima diljem svijeta te poglavlja u znanstvenim monografijama. Sudjelovala je s izlaganjem na više od 20 međunarodnih znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu (Sveučilište Harvard, Sveučililšte u Oxfordu, Sveučilište Monash u Melbournu, itd.). Trenutno surađuje kao istraživačica na trima međunarodnim znanstvenim projektima te je članica više strukovnih udruženja i fakultetskih tijela.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Je li samoprocjena jezičnih djelatnosti dvojezičnih govornika objektivna mjera jezične kompetencije?

Hržica, Gordana ; Poropat Jeletić, Nada
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
XXXIV. međunarodni znanstveni skup JEZIČNO I IZVANJEZIČNO U MEĐUDJELOVANJU

Prefazione alla monografia "Curiosando nella vita. Giacomo Scotti, poliedrico intellettuale di frontiera"

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella
, 2019.

Un percorso letterario di cinquant’anni: analisi computazionale dei corpora letterari

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella
Poglavlja u knjigama, 2019.

Dialetti in contatto nella Regione Istriana

Moscarda Mirković, Eliana ; Poropat Jeletić, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive

Dijatopijska rasprostranjenost recepcije kodnoga preključivanja u Istri

Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia

The Istrian Istrovenetian-Croatian Bilingual Corpus

Poropat Jeletić, Nada ; Hržica, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
ICTCLCM 2019 : International Conference on Theoretical Corpus Linguistics and Corpus Methodology

Istarski italofoni i kroatofoni dvojezični korpus govornoga jezika

Poropat Jeletić, Nada ; Hržica, Gordana ; Moscarda Mirković, Eliana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
XXXIII. međunarodni znanstveni skup "Značenje u jeziku - Od individualnoga do kolektivnoga"

Istroveneto e italofonia in Istria: prospettive e visioni di un'insularità etnolinguistica

Blagoni, Robert ; Poropat Jeletić, Nada ; Blecich, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2018.

Jezici i višejezičnost u popisima stanovništva na primjeru Istre

Blagoni, Robert ; Poropat Jeletić, Nada
Poglavlja u knjigama, 2018.

Multikulturalizam i popis stanovništva: etnolingvističke, demografske i političke perspektive


Uredničke knjige, 2018.

Istrian Italophone and Croatophone Bilingual Corpus

Hržica, Gordana ; Poropat Jeletić, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Multilingual Awareness and Multilingual Practices

New L3(s): Language Anxiety in English and the Role of Code- Switching in Istria

Selvaggi, Dino ; Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Rivista di psicolinguistica applicata

Official Croatian-Italian Bilingual Legislative Regulations: The Language Policy of the Istria County

Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Language and Education

Attitudes towards bilingualism as a general phenomenon and the practical application of Croatian-Italian bilingualism in Istria

Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
British educational research journal

Sociolinguistic variables and dialectal/interlinguistic variants

Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
American Journal of Science and Technologies

Language planning ideologies: influential family language policy factors

Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Science and Education Studies

O hrvatsko-talijanskoj dvojezičnosti u Istri i ishodima jezične doticajnosti

Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia

Language Learning Desirability in the Istria County

Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
The XVI International Academic Congress "Applied Studies in the Modern World"

Self-perception of near-native forms in Italian: a study on the University students of Pula

Selvaggi, Dino ; Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
International Science and Society Scientific Conference (Language and Linguistics)

Italofona dijasistemska raslojenost u hrvatskoj Istri: jezični i komunikcijski status, korpus i prestiž

Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Annales : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and mediterranean studies. Ser. hist. sociol

Curiosando nella vita. Giacomo Scotti, poliedrico intellettuale di frontiera


Uredničke knjige, 2016.

Prefazione alla monografia "Traduzione e plurilinguismo. Significati ed equivalenze"

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella
, 2016.

Prefazione alla monografia "Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo"

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella
, 2016.

„Talijanski me ne zanima, ali ga učim jer je koristan”: ispitivanje motivacije i stavova o učenju talijanskoga jezika u (sjeverozapadnoj) Istri

Poropat Jeletić, Nada ; Štokovac, Tarita
Poglavlja u knjigama, 2016.

Paesaggio linguistico plurilingue urbano: il caso della città di Pola

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada
Poglavlja u knjigama, 2016.

Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo


Uredničke knjige, 2016.

Isole linguistiche in Istria tra sociolinguistica e politica linguistica

Blagoni, Robert ; Poropat Jeletić, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Le isole linguistiche dell'Adriatico

The Italophone Reefs in the Croatophone Sea

Blagoni, Robert ; Poropat Jeletic, Nada ; Blecich, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2016.

The guardians of language. Maternal role in intergenerational mother tongue transmission

Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
3rd International Multidisciplinary Scientific Conference - Education and Educational Research

Traduzione e plurilinguismo. Significati ed equivalenze


Uredničke knjige, 2016.

Enrolment rate trends in the Istria County Italian pre-school and elementary school institutions

Poropat Jeletić, Nada ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts 2016

Linguistic repertoire of the Istrian italophone speaking community

Poropat Jeletic, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International Multidisciplinary Conference

The Istrian Cross-Cultural Syncretism and its Diasystemic and Heteroglossic Diversity

Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
International Journal of Arts and Sciences

Jezični pleter. Ogledi iz obiteljskoga planiranja dvojezičnosti

Blagoni, Robert ; Poropat Jeletić, Nada
Autorske knjige, 2015.

Autopercezione delle forme non native nell’italiano standard: uno studio sugli studenti universitari di Pola

Selvaggi, Dino ; Poropat Jeletić, Nada
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
III Congresso della Società italiana di didattica delle lingue e linguistica educativa

Italian language in Istria: status planning, corpus planning and acquisition planning

Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
5th ICSS 2015 - European Center for Science, Education and Research

Italian Language in Istria: Status Planning, Corpus Planning and Acquisition Planning

Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Mediterranean Journal of Social Sciences

Variation in late bilinguals’ linguistic development: evidence from personal narratives

Štokovac, Tarita ; Poropat Jeletić, Nada
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON BILINGUALISM - MALTA 2015

Teorija i praksa dvojezičnosti u Istri

Poropat Jeletić, Nada
Doktorske disertacije, 2014.

Sociolinguistic biographies: qualitative approach to multilingualism

Poropat Jeletic, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Annual Multidisciplinary Conference at Harvard University

Variabili sociolinguistiche e varianti dialettali

Blagoni, Robert ; Poropat Jeletić, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Colloque international sur l'étymologie et la géolinguistique romanes à la mémoire de Vojmir Vinja (1921-2007)

Matched-guise technique: measuring attitudes towards Croatian, Italian, Chakavian, Istrovenetian and code-switching among students in Istria.

Poropat Jeletić, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Humanities and Social Sciences Review

Interferenza e creatività linguistica. Contatti e conflitti di lingue, dialetti e culture nell’inserto satirico El Spin

Blagoni, Robert ; Poropat, Nada
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret Kultura

Modalità e vincoli funzionali nell'ambito della commutazione di codice: il parlato dei giovani bilingui istriani

Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Italica Belgradensia

L’inserto satirico El Spin nel panorama giornalistico italiano in Istria

Blagoni, Robert ; Poropat, Nada
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Convegno internazionale 'Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico' - Međunarodni znanstveni skup 'Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana'

The function of bilingual official policy and ideologies in formal interactions vs. the development of plurilingualism and interculturalism in informal interactions among young Croatians

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
International Conference for Academic Disciplines

Prebacivanje koda u računalom posredovanoj komunikaciji između dvojezičnih govornika hrvatskog jezika i istromletačkog dijalekta

Štokovac, Tarita ; Poropat Jeletić, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Riječki filološki dani 9

Bilinguismo e autobiografia sociolinguistica

Blagoni, Robert ; Poropat Jeletić, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Convegno internazionale in onore del Prof. Žarko Muljačić (1922-2009)

Visioni della lingua italiana in Istria tra bilinguismo e diglossia

Blagoni, Robert ; Poropat Jeletić, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana"

Bilingual family discourse strategies: conversational analytic approach to codeswitching

Štokovac, Tarita ; Poropat Jeletić, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
15th Annual Mediterranean Studies Congress

Prebacivanje koda u računalom posredovanoj komunikaciji između dvojezičnih govornika hrvatskog jezika i istromletačkog dijalekta

Štokovac, Tarita ; Poropat, Nada
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Riječki filološki dani 9

Modalità e vincoli strutturali e funzionali nell'alterazione di codice: il parlato dei giovani bilingui italo-croati

Poropat, Nada
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell'italiano

Bilinguismo e autobiografia sociolinguistica

Blagoni, Robert ; Poropat Jeletić, Nada
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof.dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.)

Bilingual Official Policy and Ideologies in Formal Interactions and Development of Plurilingualism and Interculturalism in Informal Interactions Among the Young Croatian-Italian Bilinguals in Istria

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Journal of Teaching and Education

Particelle e segnali discorsivi: note per una cornice sociolinguistica nello studio del discorso

Blagoni, Robert ; Poropat, Nada
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. - 2005.)

Interferenza e creatività linguistica. Contatti e conflitti di lingue, dialetti e culture nell’inserto satirico El Spin

Blagoni, Robert ; Poropat, Nada
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozij: Susret kultura (The Sixth International Interdisciplinary Symposium: Encounter of cultures)

Bilingual Education in Italian Schools in Croatia. Diachronic and Synchronic Official Position and the New Linguistic Situation

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
National Association of Bilingual Education - NABE

L’implicito negli enunciati umoristici: prospettiva pragmalinguistica

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, God. 4 (2011), broj 4

Il mondo delle guide sull'educazione bilingue per genitori

Poropat, Nada
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2010.

Lo studio delle barzellette: per una competenza pragmatica interculturale

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Ricerche sociali, Centro di ricerche storiche Rovigno, Trieste-Rovigno

Parents' Guides on Bilingual Education

Poropat Jeletić, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
International Conference on Bilingualism and Multilingualism

"El Spin" - L'inserto satirico de "L'Arena di Pola"

Poropat, Nada
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2008.

Analisi pragmalinguistica: due situazioni comunicative a confronto

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Metodički obzori

Il lavoro delle donne: ieri e oggi

Poropat, Nada ; Ive, Adriana
, 2004.

Izabrane publikacije

Blagoni, R.; Poropat Jeletic, N.; Blecich, K. - The Italophone Reefs in the Croatophone Sea // Bilingual Landscape of the Contemporary World / Grucza, S. ; Olpińska-Szkiełko, M. ; Romanowski, P. (ur.).
Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang Verlag, 2016. str. 11-36

Blagoni, R.; Poropat Jeletić, N.; Blecich, K. - Istroveneto e italofonia in Istria: prospettive e visioni di un'insularità etnolinguistica // Le isole linguistiche dell'Adriatico / Lucija Šimičić, Lucija ; Škevin, Ivana ; Vuletić, Nikola (ur.).
Roma: Gioacchino Onorati Editore, 2018. str. 69-92

Profesionalni interesi i članstva

Članica je sljedećih strukovnih udruženja:

 • European Academy for Education and Social Research (od 2010.)
 • Women of Europe Association (Field of Research) (od 2011.)
 • Mediterranean Studies Association (od 2011.)
 • Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale - European Commission (od 2014.)
 • Società di studi e ricerche Pietas Iulia (od 2015.)
 • Centar za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre (od 2018.)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (od 2019.)

Izabrani projekti

 

Naziv projekta: Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju

 • Međunarodni uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost (2018.-2022.)
 • Znanstveno područje: Društvene znanosti; Znanstveno polje: Logopedija
 • Ustanove: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; Sveučilište "Sorbona" u Parizu; Sveučilište u Beču, Sveučilište u Osijeku; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • Voditeljica: Doc. dr. sc. Gordana Hržica (Sveučilište u Zagrebu)

Naziv projekta: Arhiv istarske jezične baštine

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Otvoreno učilište u Trstu (2018.-2020.)
 • Voditelji: Doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Prof. dr. sc. Franco Crevatin (Sveučilište u Trstu)

Naziv projekta: Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri - prevođenje administrativnih tekstova

 • Međunarodni znanstveno-istraživački projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Slovenije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (2018.-2019.)
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište u Mariboru, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • Voditeljice: Doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Doc. dr. sc. Mojica Kompara (Sveučilište u Mariboru)

Naziv projekta: Interkulturalni pristup jezičnim, književnim i didaktičkim sadržajima

 • Znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 2011.-2014.
 • Znanstveno područje: Humanističke znanosti; Znanstveno polje: Filologija 
 • Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • Voditeljica: Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Povijest zaposlenja

2019. - danas:

Član ispitivačkoga povjerenstva certifikacijskoga centra PLIDA (Società "Dante Alighieri" - Rim, Italija)

2018. - 2020.:

Suvoditeljica sveučilišnoga Diplomskog studija s dvojnom diplomom (Double University Degree) ITAS sa Sveučilištem za strance u Perugi (Italija)

2012. - 2019.:

Vanjska suradnica - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli

2016. - danas:

Zvanje Docentice - Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (30.12..2016.)

2015. - danas:

Zvanje Znanstvenoga suradnika - Odjel za studije na talijanskome jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (28.01.2015.)

2014. - 2017.:

Zvanje Post-doktorandice - Odjel za studije na talijanskome jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2014. - danas:

Zvanje Doktorice znanosti (dr. sc.) - Sveučilište u Zadru

2011. - 2014.:

Asistentica-znanstvena novakinja - Odjel za studije na talijanskome jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2010. - 2011.:

INFORMO / European Academy for Education and Social Reserach (Buje/Dublin) (Internship)