O djelatniku

doc. dr. sc. Nataša Urošević

Zvanje: docent

Konzultacije:

Srijedom od 14 do 15 sati

Četvrtkom od 15 do 16 sati

Prije i poslije nastave te po potrebi u dodatnim terminima uz najavu e-mailom.

Katedra/služba :
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Nastava

Životopis

Nataša Urošević docentica je na Interdisciplinarnom studiju Kultura i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje je zaposlena od travnja 2009. Predaje na kolegijima Kulturna povijest Hrvatske, Kulturni identitet Hrvatske, Europski identitet – kulturne i političke osnove, Putopisi i turistički itinerari, Putopisna književnost, Upravljanje kulturnom baštinom i Kulturne rute.

Rođena je u Puli, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli temom iz upravljanja međunarodnim marketingom u turizmu te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi, gdje je studirala slavensku i germansku filologiju. Od 2000. do 2009. radila je kao novinarka u pulskoj redakciji „Jutarnjeg lista“ i paralelno se bavila izdavaštvom i prevođenjem, a prethodno je radila na agencijskim i marketinškim poslovima u turizmu. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u siječnju 2012., na temu artikulacije kulturnog identiteta Istre u stvaralaštvu istarskog polihistora i znanstvenika Mije Mirkovića/Mate Balote.

Sudjelovala je na europskim projektima poput Cultural Heritage Counts for Europe i ADRIFORT – Adriatic Fortresses and Military Areas kao i na aktualnom projektu HRZZ ArchaeoCulTour (2018-2021). Od 2019. do 2021. surađuje na europskom HERA projektu "European Spa", a od 2018. i na MED-HUB Project - Establishing EMUNI Knowledge Hub on Euro-Mediterranean Studies. Aktivno je radila na organizaciji znanstveno-stručnih skupova (predsjednica organizacijskog i znanstvenog odbora konferencije "Borders&Crossings" International and Multidisciplinary Conference on Travel Writing 2018, Fažanski kolokvij itd.). Kao gost-urednik International Journal of Euro-Mediterranean Studies priredila je za tisak izbor radova s konferencije "Borders&Crossings". Članica je međunarodnog savjeta časopisa za poticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije „Interkulturalnost“ Zavoda za kulturu Vojvodine, Novi Sad.

U akademskoj godini 2015/2016 dobitnica je stipendije Richard Plaschka austrijskog Ministarstva znanosti, istraživanja i ekonomije za svoj istraživački projekt „Valorisation of the common European heritage of Pula as the former main Austrian naval port and Brijuni Islands as an elite resort“. U akademskoj godni 2016/2017 dobitnica je stipendije poljskog Ministarstva kulture Thesaurus Poloniae Fellowhship za istraživački projekt „Creative Cities – Central European Models of Urban Regeneration“.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Uredničke knjige
 

1. MODELS OF VALORISATION OF CULTURAL HERITAGE IN SUSTAINABLE TOURISM / Urošević, Nataša; Afrić Rakitovac, Kristina (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2017 (monografija).

2. Mate Balota, DRAGI KAMEN. Prvo akcentuirano izdanje / Urošević, Nataša; Urošević, Mirko (ur.).
Pula : AmforaPress Pula, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Urošević, Nataša; Afrić Rakitovac, Kristina; Vojnović, Nikola.
Project ArchaeoCulTour: Innovative Valorization of Archaeological Heritage in Istria County Through Sustainable Cultural and Creative Tourism // Smart Tourism as a Driver for Culture and Sustainability / Vicky Katsoni, Marival Segarra-Oña (ur.).
Athens : Springer International Publishing, 2018. Str. 61-77.

2. Nataša Urošević.
Historic urban environment and sustainable development. A case study of Pula, Croatia // HERITAGE COUNTS / Van Balen K. & Vandesande A. (ur.).
Antwerpen-Apeldoorn : Garant, 2016. Str. 269-281.

3. Urošević, Nataša.
Prvo akcentuirano izdanje Dragog kamena // Mate Balota, DRAGI KAMEN. Prvo akcentuirano izdanje / Urošević, Nataša ; Urošević, Mirko (ur.).
Pula : AmforaPress Pula, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 177-193.

4. Urošević, Nataša; Golja, Tea.
Povezanost kulture i turizma // Menadžment u kulturi i turizmu / Golja, Tea (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 1-25.

5. Urošević, Nataša; Urošević-Hušak, Jelena.
Fortisovim stopama - Hrvatsko-talijanski odnosi u putopisima prosvjetiteljstva // KNJIŽEVNOST, UMJETNOST, KULTURA IZMEDU DVIJU OBALA JADRANA I DALJE OD MORA IV. / Nedjeljka Balić-Nižić, Luciana Borsetto, Andrijana Jusup Magazin (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016. Str. 139-158.

6. Urošević, Nataša.
Urban Identity, Heritage Management and Sustainable Development – The Case of Pula // THE LIMITS OF HERITAGE - the 2nd Heritage Forum of Central Europe / Jagodzińska, Katarzyna ; Purchla, Jacek (ur.).
Kraków : International Cultural Centre, Kraków, 2015. Str. 504-520.

7. UROŠEVIĆ, Nataša; AFRIĆ RAKITOVAC, Kristina.
MEASURING THE MULTIDIMENSIONAL ROLE OF CULTURE IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT // The 7th International Conference European Union Future Perspectives: Innovation, Enterpreneurship and Economic Policy. Conference proceedings / Danijela Rabar ; Ksenija Černe ; Robert Zenzerović (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, FET Dr. Mijo MIrković, 2015. Str. 373-388.

8. Urošević, Nataša.
Mediteranski itinerari - Istra i Dalmacija u djelima europskih putopisaca // Dalmacija u prostoru i vremenu: Što Dalmacija jest, a što nije. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa povodom 10. godišnjice obnove zadarskog sveučilišta. / Lena Mirošević (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014. Str. 273-281.

9. Urošević, Nataša.
Fažansko područje u prvim turističkim publikacijama // Fažanski libar 7 / Urošević, Mirko (ur.).
Pula-Fažana : AmforaPress Pula, 2014. Str. 95-120.

10. Urošević, Nataša; Urošević-Hušak, Jelena.
Fažana u putopisima // Fažanski libar 6, AmforaPress, Pula-Fažana, 2013, str. 77-96 / Uroševi, Mirko (ur.).
Pula-Fažana : AmforaPress Pula, 2013. Str. 77-96.

11. Urošević, Nataša.
Češko-hrvatski kulturni odnosi u djelu Mije Mirkovića/Mate Balote // Proceedings of international conference „Jazyk, literatura a region“, Usti nad Labem, Češka, 2012 / Pavel Horký (ur.).
Usti nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2012. Str. 290-297.

12. Urošević, Nataša.
„Brioni – Rivista Illustrata di Sport e Mondanita'“ (1929-1940), Modeli medijske promocije i brendiranja Brijuna kao destinacije sporta, zdravlja i kulture // Fažanski libar 5, AmforaPress, Pula-Fažana / Urošević, Mirko (ur.).
Pula : AmforaPress Pula, 2012. Str. 57-68.

13. Urošević, Nataša.
"Brioni Insel Zeitung“ i počeci kulturnog turizma // Fažanski libar 4, AmforaPress, Pula-Fažana 2011, str. 79-111 / Urošević, Mirko (ur.).
Pula : AmforaPress Pula, 2011. Str. 79-111.

14. Urošević, Nataša.
The effects of including the cultural sector in the tourist product of destination - strategic considerations regarding Istria as the region of cultural tourism and Pula as the European Capital of Culture // Tourism & Hospitality Management 2010, Conference Proceedings / Perić, Jože (ur.).
Opatija : University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2010. Str. 1305-1317.

15. Urošević, Nataša; Urošević, Mirko.
Mijo Mirković: novinar, publicist i književnik // Mijo Mirković 1898-1963. Zbornik radova. / Stipetić, Vladimir (ur.).
Zagreb : HAZU, 2010. Str. 69-100.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Urošević, Nataša.
Modeli artikulacije urbanog identiteta u monografiji Puna je Pula Mije Mirkovića/Mate Balote. // Annales : Anali za Istrske in Mediteranske studije : Series historia et sociologia. 2 (2013) , 23; 463-475 (članak, znanstveni).

2. Urošević, Nataša.
CULTURAL IDENTITY AND CULTURAL TOURISM - BETWEEN THE LOCAL AND THE GLOBAL. // Singidunum Journal of Applied Sciences. 9 (2012) ; 67-76 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Urošević, Nataša; Afrić Rakitovac, Kristina.
Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism. // Management. 12 (3) (2017) , 3, Fall 2017; 199-215 (članak, znanstveni).

2. Urošević, Nataša.
Culture and Sustainable Urban Developement – Valuing a Common European Heritage in Croatian Candidates for the European Capital of Culture.. // Lundgren B. and Matiu O. (eds.): Culture and Growth – Magical Companions or Mutually Exclusive Counterparts, 8th UNEECC Conference Proceedings, Umea, 2015.. 2015 (2015) ; 127-138 (članak, znanstveni).

3. Urošević, Nataša.
The Brijuni Islands – recreating paradise : media representations of an élite Mediterranean resort in the first tourist magazines. // Journal of tourism history. 6 (2014) , 2/3; 122-139 (članak, znanstveni).

4. Urošević, Nataša.
Feljtonistički i putopisni diskurs u publicistici Mije Mirkovića/Mate Balote Kulturne transformacije u seriji feljtona Istra se mijenja. // Fluminensia. 24 (2013) , 2; 21-31 (članak, znanstveni).

5. Urošević, Nataša.
Pula as a multicultural and intercultural city – Croatian Candidates for the European Capital of Culture 2020. // , „Cultural Encounters - The Mosaic of Urban Identites“, 7th UNEECC Conference Proceedings, Marseille, 2013, str. 82-97.. 2013 (2013) ; 82-97 (članak, znanstveni).

6. Urošević, Nataša.
Kulturni identitet, multikulturalnost i interkulturalnost – istarska iskustva,. // INTERKULTURALNOST - ČASOPIS ZA PODSTICANJE I AFIRMACIJU INTERKULTURALNE KOMUNIKACIJE. 3 (2012) ; 92-100 (članak, znanstveni).

7. Urošević, Nataša.
OBRAZOVANJE ZA KULTURU I TURIZAM U KONTEKSTU EUROPSKIH INTEGRACIJA – PRIKAZ ISTRAŽIVANJA O POTREBI UVOĐENJA DIPLOMSKOG STUDIJA KULTURA I TURIZAM NA PULSKOM SVEUČILIŠTU. // Magistra Iadertina. 7 (2012) , 1; 155-169 (članak, znanstveni).

8. Urošević, Nataša; Urošević-Hušak, Jelena.
Tematske rute u zavičajnoj nastavi - Istarski književni itinerari. // Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu,. 7 (2012) , 15; 125-139 (članak, znanstveni).

9. Urošević, Nataša.
The role of culture in creation of regional and a common European cultural Identity – Istrian Case Study. // Fredriksson, Martin (ed.), Current Issues in European Cultural Studies, Linköping University Electronic Press, Norrköping, Sweden.. 2011 (2011) ; 147-158 (članak, znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Urošević, Nataša.
Das Erbe Maria Theresias in Kroatien - Ergebnisse der Modernisierungsreformen in Istrien und Rijeka // Jahrbuch für mitteleuropäische Studien 2016/17.
Vienna : New Academic Press, Vienna, 2018. 335-348 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Urošević, Nataša; Afrić Rakitovac, Kristina.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT POTENTIAL OF FORTIFIED HERITAGE IN CROATIA // Conference Proceedings of the 8th International Scientific Conference “Future World by 2050 / Križman Pavlović, Danijela ; Paulišić, Morena ; Kostelić ; Katarina (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirković”, 2017. 327-353 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Urošević, N.; Afrić Rakitovac, K.
Measuring the Multidimensional Role of Culture in Sustainable Tourism // International Scientific Conference "European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy / Rabar, D. ; Černe, K. ; Zenzerović, R. (ur.).
Pula : Jurja Dobrila University of Pula, 2015. 305-316 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Urošević, Nataša.
Education and Employment Policies in the Context of European Integration: an Istria Case Study // Proceedings - International Symposium „Education between Tradition and Modernitiy“, Ohrid..
2011. 75-87 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Urošević, Nataša; B. Bogunović, S. Blašković Janko, A. Kancelar, M. Bajlo, I. Kihli.
Strategic Marketing Analysis Of Cultural Tourism Destination (Case Study Pula) // 22th CROMAR Congress Proceedings, Pula, 2011.
2011. 993-1007 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Urošević, Nataša; Afrić Rakitovac, Kristina.
Potentials of Valorisation of Archaeological Heritage in Istria County - From Cultural to Creative Tourism // CREATOUR - Emerging and Future Trends in Creative Tourism.
Braga, Portugal : CREATOUR Project, Universidade do Minho, Braga, Portugal, 2018. 19-20 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Urošević, Nataša; Afrić Rakitovac, Kristina; Vojnović, Nikola.
Project ArchaeoCulTour: Innovative Valorisation of Archaeological Heritage in Istria County through Sustainable Cultural and Creative Tourism // 5th International Conference "Exploring Smart Tourism: The Cultural and Sustainability Synergies".
Athens, Greece : International Association of Cultural and Digital Tourism, 2018. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Urošević, Nataša.
Communicating World Heritage in Croatia // Communicating World Herigage.
Ironbridge : Ironbridge International Institute for Cultural Heritage, 2017. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Urošević, Nataša.
The role of industrial heritage in sustainable development of rural communities: the case of mining heritage in Labin and Raša, Croatia // Traditions and transformations in the sustainability of rural communities: Balancing Living Culture and Nature - 11th North Atlantic forum.
Bø : University College of Southeast Norway, 2017. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Urošević, Nataša.
Valorising the common European heritage – from national to transnational perspective // Heritage Studies: Critical Approaches and New Directions.
London, Velika Britanija : The AHRC Heritage Priority Area team, 2017. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Urošević, Nataša.
Mijo Mirković kao ekspert na međunarodnim mirovnim konferencijama // 43. znanstveni skup PAZINSKI MEMORIJAL - 70. obljetnica Pariških mirovnih ugovora.
Pazin : Čakavski sabor Pazin, 2017. (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Urošević, Nataša; Afrić Rakitovac, Kristina.
Valorising the Common European Heritage through Transnational Networks: from Fortified Heritage to Sustainable Cultural Tourism Attractions // Heritage&Society. 4th Heritage Forum of Central Europe.
Kraków : International Cultural Centre, Kraków, 2017. 75-76 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Urošević, Nataša.
INTERPRETING A COMMON EUROPEAN HERITAGE – FROM MILITARY ARCHITECTURE TO CULTURAL TOURISM ATTRACTIONS // Interpret Europe: Heritage Interpretation for the Future of Europe.
Mechelen : Interpret Europe, Herita, 2016. 19-20 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Urošević, Nataša.
Croatia and the European Union – Between national and European idenity (Memories, Identities and Narratives of Europe) // 8. Pan-European Conference on the European Union, Trento, Italy.
16.-18. lipnja 2016. : ECPR, 2016. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Urošević, Nataša.
In search of a common European identity – Possibilities of development of new cross-border cultural routes in Croatia // Tourism governance of the Council of Europe's Cultural Routes Conference.
Pariz, Francuska : European Institute of Cultural Routes, Luxembourg, 2016. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Urošević, Nataša.
Mijo Mirković i ekonomska povijest Hrvatske - o važnosti prometne infrastrukture u regionalnom razvoju // Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa "Istarsko gospodarstvo jučer i sutra".
Pazin, Pula : Državni arhiv u Pazinu, 2016. 117-118 (predavanje,sažetak,znanstveni).

12. Urošević, Nataša.
Between Nation and Globalization – Croatia and the European Union // 45. Annual UACES Conference, Bilbao.
Bilbao, 2015. (predavanje,sažetak,znanstveni).

13. Urošević, Nataša.
THE ROLE OF CULTURAL HERITAGE IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT – A CASE STUDY OF PULA, CROATIA // Culture(s) in sustainable futures: theories, practices and policies.
Helsinki : University of Jyväskylä, Finland, 2015. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Urošević, Nataša.
Travel writing and Cultural Routes - Mediterranean Itineraries // BORDERS & CROSSINGS/ SEUILS ET TRAVERSES: International conference on Travel Writing.
Liverpool : Liverpool Hope University, 2013. 20-21 (predavanje,sažetak,znanstveni).

15. Urošević, Nataša.
Cultural identity, multiculturalism, interculturalism - Istrian experiences // The Future of Multiculturalism: Structures, Integration Policies and Practices.
Surrey : University of Surrey, 2012. 40-41 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Urošević, Nataša.
Development and market potential of cultural tourism – Istrian case study, ; Proceedings: Book of Extended Abstracts, str. 201-202 // Proceedings International Conference ICES 2010, „Economic Development Perspectives of SEE Region in Global Recession Context“, Sarajevo, 2010.
2010. 201-202 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

17. Urošević, Nataša.
Istrian Oral History – In Search of Identity // XVI International Oral History Conference, IOHA Prague 2010.
Prag : IOHA, COHA, 2010. 236-237 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Urošević, Nataša; Afrić Rakitovac, Kristina.
Modeli valorizacije kulturne baštine u održivom turizmu, 2017. (zbornik radova - sažeci sa znanstvenog kolokvija).