Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Lokacija: kabinet 28/3, Ronjgova 1
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za nastavničko obrazovanje

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

cjeloživotno učenje

Konzultacije

ponedjeljak i četvrtak od 10.30-11.30 

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Psihosocijalne odrednice objektivnih i subjektivnih pokazatelja uspješnog starenja

Tucak Junaković, Ivana ; Ambrosi-Randić, Neala ; Vranić, Andrea ; Nekić, Marina ; Macuka, Ivana ; Šimić, Nataša ; Martinčević, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
23. Dani psihologije u Zadru

Optimizacija ponašanja i selekcija ciljeva u kontekstu uspješnog starenja

Ambrosi-Randić, Neala ; Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
23. Dani psihologije u Zadru

Emocije, ličnost i socijalni odnosi u kontekstu uspješnog starenja

Ambrosi-Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 2022.

Psihološki i zdravstveni korelati uspješnog starenja: razlike s obzirom na spol, dob i obrazovanje

Ambrosi-Randić, Neala ; Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Laičke koncepcije uspješnog starenja: kako starije osobe u Hrvatskoj vide uspješno starenje?

Tucak Junaković, Ivana ; Ambrosi-Randić, Neala ; Nekić, Marina ; Macuka, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
3. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Životni stil i uspješno starenje

Ambrosi-Randić, Neala ; Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Objektivni i subjektivni indikatori uspješnog starenja

Ambrosi-Randić, Neala ; Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
25. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Illness Perception in Overweight and Obese Patients with Cardiovascular Diseases

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Spolne i dobne razlike u uspješnom starenju i nekim njegovim korelatima

Ambrosi-Randić, Neala ; Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
22. Dani psihologije u Zadru

Konstrukcija i validacija Skale samoprocjene uspješnog starenja

Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina ; Ambrosi- Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Odnos intelektualnih sposobnosti, samopoštovanja i strategija suočavanja u djetinjstvu

Ambrosi-Randić, Neala ; Glivarec, Jeanette
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Životna žaljenja u relaciji sa zdravstvenim statusom i subjektivnom dobrobiti starijih osoba

Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. dani Ramira i Zorana Bujasa

Usporedba biomedicinskoga i alternativnoga modela uspješnoga starenja

Ambrosi-Randić, Neala ; Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Odnos redoslijeda rođenja i inteligencije: metodološka pogreška ili nešto više?

Ambrosi-Randić, Neala ; Glivarec, Jeannette
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Optimizam, zadovoljstvo i zdravlje starijih osoba

Ambrosi-Randić, Neala ; Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Odnos otvorenosti prema iskustvu i uspješnog starenja: Provjera posredujuće uloge životnih žaljenja

Tucak Junaković, Ivana ; Ambrosi-Randić, Neala ; Nekić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Self-assessment of thinking and learning abilities in the context of intelligence, self- esteem, and fear of testing

Ambrosi-Randić, Neala ; Glivarec, Žanet
Poglavlja u knjigama, 2018.

Odnos otvorenosti prema iskustvu i uspješnog starenja: provjera medijacijske uloge životnih žaljenja

Tucak Junaković, Ivana ; Ambrosi-Randić, Neala ; Nekić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
XXI. dani psihologije u Zadru

Provjera alternativnog modela uspješnog starenja

Ambrosi-Randić, Neala ; Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Dani Ramira i Zorana Bujasa (23 ; 2017)

Grafomotorika kao prediktor intelektualnih sposobnosti u školskoj dobi

Ambrosi-Randić, Neala ; Glivarec, Jeanette
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Felt Age, Desired, and Expected Lifetime in the Context of Health, Well-Being, and Successful Aging

Ambrosi-Randić, Neala ; Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Parental satisfaction and generativity in the context of successful aging

Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
15th European Congress of Psychology

Strategije suočavanja u kontekstu intelektualnih sposobnosti, emocionalne inteligencije i samopoštovanja

Ambrosi-Randić, Neala ; Glivarec, Jeanette
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Some psychosocial predictors of successful aging among Croatian older adults

Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina ; Ambrosi- Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 2017.

Percepcija kroničnih bolesti u kontekstu psihološke dobrobiti starijih osoba

Ambrosi-Randić, Neala, Nekić, Marina, Tucak Junaković, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Psihosocijalni aspekti dobrobiti u kontekstu uspješnog starenja

Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
XX. Dani psihologije u Zadru

Subjektivna, željena i očekivana dob i neki aspekti dobrobiti: što starijima treba da bi se osjećali mlađe?

Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
XX. Dani psihologije u Zadru

Spremnost za školu kao prediktor intelektualnih sposobnosti, samopoštovanja i depresivnosti u školskoj dobi

Ambrosi-Randić, Neala ; Glivarec, Žanet
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. Godišnja konferencija psihologa Hrvatske

Percepcija kroničnih bolesti kod starijih osoba

Ambrosi-Randić, Neala ; Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. Godišnja konferencija psihologa Hrvatske

Srebrni surferi: je li korištenje interneta važno za uspješnije starenje?

Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Roditeljsko zadovoljstvo, generativnost i uspješno starenje

Tucak Junaković, Ivana ; Nekić, Marina ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Korištenje interneta u starijoj dobi: je li važno za uspješno starenje?

Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Motivazione nell'apprendimento / insegnamento della lingua italiana

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 2016.

Students’ Wisdom Related Knowledge as Expertise

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
XIV Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES)

Animismo, artificialismo e finalismo nel pensiero preoperatorio

Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

The role of education in development of wisdom

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
XIII Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES): Quality, Social Justice and Accountability in Education Worldwide

Mudrost i zdravlje kod starijih osoba

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija starenja pogled u budućnost

Promišljanje psihologije - monografija o Dževdetu Hadžiselimoviću

Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2014.

Motivazione integrativa e strumentale nell'apprendimento dell'italiano

Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Wisdom and health in adulthood

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
7th European Conference on Positive Psychology

In memoriam prof.dr.sc. Vera Glavinić

Deghenghi Olujić, Elis ; Ambrosi Randić, Neala
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Binge eating as a determinant of emotional state in overweight and obese males with cardiovascular disease

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Tkalčić, Mladenka ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Instrumentalna i integrativna motivacija za učenje talijanskog jezika kod učenika osnovnih škola s nastavom na hrvatskom i talijanskom jeziku

Ambrosi-Randić, Neala
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
21. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Stili attributivi motivazionali nell'apprendimento dell'italiano L1-L2

Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Tko su mudri ljudi? Prilog istraživanju implicitnih teorija mudrosti

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Abilita` metalinguistiche negli alunni bilingui e monolingui

Močinić, Andrea ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Jesu li djed i baka mudriji od mame i tate? Prilog istraživanju implicitnih teorija mudrosti

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Mjerenje mudrosti s aspekta eksplicitnih teorija

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Psihosocijalni aspekti pretilosti

Ambrosi-Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 2011.

Tjelesna aktivnost prekomjerno teških i pretilih pacijeneta s kardiološkim problemima

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ružić, Alen
Poglavlja u knjigama, 2011.

Strategies for goal-achievement in older people with different levels of well-being

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Physical activity in overweight and obese patients with cardiovascular problems

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ružić, Alen
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
XL Congress of European Association for Behavioural & Cognitive Therapies (EABCT 2010)

L`italiano L2 Indagini sulla motivazione

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2010.

Weight Loss and Maintenance in Overweight and Obese Patients with Cardiovascular Disease

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ambrosi-Randić, Neala ; Ružić, Alen
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Motivacija i strategije učenja u sveučilišnim programima s nastavom na talijanskom jeziku

Ambrosi-Randić, Neala ; Ružić, Helena
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

EMOCIJE PRI ISPITIVANJU INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA

Ambrosi-Randić, Neala ; Hadžiselimović, Dževdet
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Prati li reforma učenja reformu visokog obrazovanja?

Piršl, Elvi ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Društvo i tehnologija

Treći interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji "Rana intervencija lokalna zajednica" : knjiga sažetaka = The third interdisciplinary symposium on early development and communication "Early intervention and local community" : Book of abstracts


Uredničke knjige, 2010.

Stavovi o dijeti i odstupajuće navike hranjenja u hrvatskih adolescenata

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ambrosi-Randić, Neala ; Bosnar, Ksenija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
II. hrvatski kongres primijenjene psihologije

Predictors of Life Satisfaction in Older People

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
European Conference on Positive Psychology (3 ; 2006)

Language learning strategies in different english as a foreign language education levels

Bobanović-Kostić, Moira ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

English as a foreign language learning strategies used by Croatian learners

Ambrosi-Randić, Neala ; Bobanović-Kostić, Moira
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Test spremnosti za školu TSŠ

Hadžiselimović, Dževdet ; Vukmirović, Žarko ; Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2008.

Thin-Ideal Internalization and Comparison Process as Mediators of Social Influence and Psychological Functioning in the Development of Disturbed Eating Habits in Croatian College Females

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ambrosi-Randić, Neala ; Kukić, Miljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Poremećaji hranjenja i internet: analiza sadržaja hrvatskih web stranica

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra, Ogresta, Jelena ; Lacovich, Mauro
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Bologna process and the first-year students expectations at University of Pula

Ambrosi Randić, Neala ; Piršl, Elvi ; Bezinović, Petar
Poglavlja u knjigama, 2008.

Sociolinguistic elements / scopes in natural and institutional context of the Italian language in a Croatian sample

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi- Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
EUROSLA

English as a foreign language learning strategies used by Croatian learners

Ambrosi-Randić, Neala ; Kostić-Bobanović, Moira
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

LE CONOSCENZE DEI BAMBINI SUL FUNZIONAMENTO DELLA MEMORIA

Cerin, Jasmina ; Ambrosi-Randić, Neala
Stručni radovi, 2008.

Sociolinguistic elements/scopes in natural and Eurosla 18. Institutional context of the Italian Language in a Croatian sample

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi Randić, Neala
Prošireni sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
, La recherche sur l’acquisition des langues et ses contextualisations. Second language Acquzisition Research in Context

Uspješno starenje

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Autorske knjige, 2008.

Strategies for goal-achievement in older people with different levels of well-being

Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
4th European Conference on Positive Psychology

Starije osobe u dnevnim novinama - analiza sadržaja

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija - mediji - etika

Sociocultural attitudes towards appearance and body dissatisfaction among adolescent girls in Croatia

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ambrosi-Randić, Neala
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Self-reported versus measured weight and height by adolescent girls : a Croatian sample

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Blogovi o poremećajima hranjenja

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bullian, Alessandra ; Ogresta, Jelena ; Lacovich, Mauro
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Konferencija hrvatskih psihologa (15 ; 2007)

Stavovi o stari(ji)m osobama u Istri

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost ;

Provjera metrijskih karakteristika skale stava prema dijeti

Greblo, Zrinka ; Ambrosi-Randić, Neala ; Bosnar, Ksenija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Prvi hrvatski kongres primijenjene psihologije "Psiholozi u unaprjeđenju i zaštiti zdravlja - interdisciplinarni pristup"

Neverbalni prekinuti nizovi. Test intelektualnih sposobnosti

Hadžiselimović, Dževdet ; Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2006.

Nove norme za Test spremnosti za školu (tsš) i metrijske značajke b-forme testa. Dodatak priručniku za TSŠ

Hadžiselimović, Dževdet ; Ambrosi-Randić, Neala
, 2006.

Attitudes toward dieting in girls with different professional interests

Greblo, Zrinka ; Bosnar, Ksenija ; Ambrosi-Randić, Neala ; Vukmir, Vedrana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
26th International Congress of Applied Psychology

Some Predictors of Life Satisfaction in Older Men and Women in North-West Croatia

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
European Conference on Positive Psychology (3 ; 2006)

Nine, seven, five, or three: How many figures do we need for assessing body image?

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Takšić, Vladimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Psychometric properties of the Eating Attitudes Test and Children’ s Eating Attitudes Test in Croatia

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Attitudes toward dieting in non-athletes and in athletes participateing either in combat sports or sports with a marked aesthetic component

Bosnar, Ksenija ; Vukmir, Vedrana ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
International Scientific Conference on Kinesiology "Science and Profession - Challenge for the Future" (4 ; 2005)

METRIC PROPERTIES OF THE GENERAL ATTITUDE TOWARD DIETING SCALE IN A SAMPLE OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Bosnar, Ksenija ; Ambrosi-Randić Neala ; Vukmir, Vedrana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
7th Alps-Adria Conference in Psychology

U sjeni ladonje : slika starenje u Istri

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2005.

Self-reported Life Satisfaction of Elderly People in Northwest Croatia

Plavšić, Marlena ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Alps-Adria Conference in Psychology (7 ; 2005)

Različiti aspekti slike tijela i navike hranjenja u adolescenciji

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Stubbs, Lavinia ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Konstrukcija skale stava prema dijeti

Bosnar, Ksenija ; Ambrosi-Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa PSIHOLOG I ZAJEDNICA

Perceptions of body image among Japanese and Croatian children of preschool age

Ambrosi-Randić, Neala ; Tokuda, Katsumi
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Razvoj poremećaja hranjenja

Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2004.

KI-4 test intelektualnih sposobnosti.

Hadžiselimović, Dževdet ; Vukmirović, Žarko ; Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2004.

Body-size preferences in Croatian children ages seven to ten years

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Analisi dello spazio semantico nell`italiano standard e nella lingua dei giovani

Ambrosi-Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 2003.

Novija istraživanja u području predodžbe o vlastitom tijelu

Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Strategie per apprendere e ricordare

Ambrosi-Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 2003.

Le abilita' comunicative complesse: l'assertivita' a scuola

Ambrosi-Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 2003.

Argomenti e didattiche a confronto : atti del Corso di aggiornamento e perfezionamento per docenti di italiano L2 : anni 2000, 2001, 2002.


Uredničke knjige, 2003.

Spolna orijentacija, nezadovoljstvo tijelom i navike hranjenja u školskoj dobi

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ambrosi-Randić, Neala ; Mustapić, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
10. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Razgovori o videomedijskoj ovisnosti ili – tko je ubio djeda?


Uredničke knjige, 2002.

Učestalost i korelati provođenja dijete u adolescenciji

Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Razgovori o nasilju nad djecom


Uredničke knjige, 2001.

Neke mjerne značajke testa intelektualnih sposobnosti KI-4

Hadžiselimović, Dževdet ; Ambrosi-Randić, Neala
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
9. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Biološki, psihološki i socijalni faktori u razvoju poremećaja hranjenja

Ambrosi-Randić, Neala
Doktorske disertacije, 2001.

Perception of current and ideal body size in preschool age children

Ambrosi-Randić, Neala
Drugi radovi u časopisima, 2000.

Lo stress nell'insegnamento

Ambrosi-Randić ; Neala
Stručni radovi, 1999.

L`mmagine dell`Altro nella valutazione del proprio Sé

Ambrosi-Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 1998.

Riflessi culturali nello specchio

Ambrosi-Randić, Neala
Stručni radovi, 1998.

Provjera konstrukta "predodžba o vlastitom tijelu" kod muškaraca od 19 godina

Ambrosi-Randić, Neala
Magistarski radovi, 1994.