O djelatniku

prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: Voditeljica Centra za kompetencije u obrazovanju - CKUO

Lokacija:
kabinet 28/3, Ronjgova 1
Konzultacije:

u vrijeme ispitnih rokova e-mailom ili po dogovoru

 

Telefon:
+385 52 377 520
Telefon kućni:
520

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Diplomirala sam psihologiju 1988. godine u Rijeci, a magistrirala (1994.) i doktorirala psihologiju (2001.) pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.  Od 1996. zaposlena sam na Pedagoškom fakultetu u Puli, kasnije Filozofskom, a danas Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli gdje predajem kolegije: Opća psihologija, Razvojna psihologija, Psihologija učenja i nastave, Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji, Psihologija komuniciranja i Kognitivna psihologija.

Obnašala sam veći broj funkcija: pročelnica Odsjeka za zajedničke predmete (2003. - 2006.); pročelnica katedre za društveno-humanističke znanosti (2007. - 2013.); voditeljica Dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika odnosno Programa stjecanja nastavničkih kompetencija (2005. - 2011.); osnovala sam i vodila Psihološko savjetovališta za studente (2008.- 2011.); dopredsjednica Znanstvene udruge Pietas Iulia (2005. do 2013.). Bila sam članica Odbora za razvoj i financije (2007. - 2013.); zamjenica pročelnice Odjela za studij na talijanskom jeziku (2011. -2013.), a od 2014.-2015. pročelnica istog Odjela. Od 2015. voditeljica sam Centra za kompetencije u obrazovanju.

Za svoj doprinos primijenjenoj psihologiji u Hrvatskoj u 2016. godini dobila sam društveno priznanje Marulić: Fiat Psychologia.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Moje uže područje znanstvenog interesa vezano je uz sliku tijela i poremećaje hranjenja, a u posljednjih se petnaest godina intenzivnije bavim inteligencijom i pozitivnim aspektima starenja.

Članica sam Hrvatskog psihološkog društa, Hrvatske psihološke komore i Sekcije za psihologiju starenja