O djelatniku

prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: Voditeljica Centra za kompetencije u obrazovanju - CKUO

Lokacija:
kabinet 28/3, Ronjgova 1
Konzultacije:

u vrijeme ispitnih rokova e-mailom ili po dogovoru

 

Telefon:
+385 52 377 520
Telefon kućni:
520

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Diplomirala sam psihologiju 1988. godine u Rijeci, a magistrirala (1994.) i doktorirala psihologiju (2001.) pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.  Od 1996. zaposlena sam na Pedagoškom fakultetu u Puli, kasnije Filozofskom, a danas Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli gdje predajem kolegije: Opća psihologija, Razvojna psihologija, Psihologija učenja i nastave, Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji, Psihologija komuniciranja i Kognitivna psihologija.

Obnašala sam veći broj funkcija: pročelnica Odsjeka za zajedničke predmete (2003. - 2006.); pročelnica katedre za društveno-humanističke znanosti (2007. - 2013.); voditeljica Dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika odnosno Programa stjecanja nastavničkih kompetencija (2005. - 2011.); osnovala sam i vodila Psihološko savjetovališta za studente (2008.- 2011.); dopredsjednica Znanstvene udruge Pietas Iulia (2005. do 2013.). Bila sam članica Odbora za razvoj i financije (2007. - 2013.); zamjenica pročelnice Odjela za studij na talijanskom jeziku (2011. -2013.), a od 2014.-2015. pročelnica istog Odjela. Od 2015. voditeljica sam Centra za kompetencije u obrazovanju.

Za svoj doprinos primijenjenoj psihologiji u Hrvatskoj u 2016. godini dobila sam društveno priznanje Marulić: Fiat Psychologia.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Ambrosi-Randić, Neala.
Promišljanje psihologije - monografija o Dževdetu Hadžiselimoviću .
Pula : Društvo psihologa Istre - Associazione psicologi dell`Istria, 2014. (monografija).

2. Scotti Jurić, Rita; Ambrosi-Randić, Neala.
L`italiano L2 Indagini sulla motivazione .
Rijeka : Edit, 2010. (monografija).

3. Ambrosi-Randić, Neala; Plavšić, Marlena.
Uspješno starenje .
Pula : Društvo psihologa Istre: Istarska županija: Sveučilište Jurja Dobrile, 2008 (monografija).

4. Hadžiselimović, Dževdet; Vukmirović, Žarko; Ambrosi-Randić, Neala.
Test spremnosti za školu TSŠ .
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju, 2008. (priručnik).

5. Hadžiselimović, Dževdet; Ambrosi-Randić, Neala.
Neverbalni prekinuti nizovi. Test intelektualnih sposobnosti .
Pula : Filozofski fakultet U Puli, 2006 (priručnik).

6. Plavšić, Marlena; Ambrosi-Randić, Neala.
U sjeni ladonje : slika starenje u Istri .
Pula : Društvo psihologa Istre, 2005. (monografija).

7. Ambrosi-Randić, Neala.
Razvoj poremećaja hranjenja .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2004 (monografija).

8. Hadžiselimović, Dževdet; Vukmirović, Žarko; Ambrosi-Randić, Neala.
KI-4 test intelektualnih sposobnosti. .
Rijeka : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, 2004 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Treći interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji "Rana intervencija lokalna zajednica" : knjiga sažetaka = The third interdisciplinary symposium on early development and communication "Early intervention and local community" : Book of abstracts / Ambrosi-Randić, Neala; Plavšić, Marlena (ur.).
Pula : Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, 2010 (zbornik).

2. Argomenti e didattiche a confronto : atti del Corso di aggiornamento e perfezionamento per docenti di italiano L2 : anni 2000, 2001, 2002. / Ambrosi-Randić, Neala; Deghenghi Olujić, Elis; Pederzani, Gabriela; Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula = Pola : Pietas Iulia, 2003 (zbornik).

3. Razgovori o videomedijskoj ovisnosti ili – tko je ubio djeda? / Ambrosi-Randić, Neala (ur.).
Pula : Gradska knjižnica i čitaonica Pula ; Društvo Naša djeca, 2002 (monografija).

4. Razgovori o nasilju nad djecom / Ambrosi-Randić, Neala (ur.).
Pula : Društvo Naša djeca ; Gradska knjižnica i čitaonica Pula, 2001 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Ambrosi-Randić, Neala; Glivarec, Žanet.
Self-assessment of thinking and learning abilities in the context of intelligence, self- esteem, and fear of testing // Reaching Horizons in Contemporary Education / Tatković, Nevenka ; Šuran, Fulvio ; Diković, Marina (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2018. Str. 139-151.

2. Tucak Junaković, Ivana; Nekić, Marina; Ambrosi- Randić, Neala.
Some psychosocial predictors of successful aging among Croatian older adults // Book of Selected Proceedings of the 20th Psychology Days in Zadar / Burić, Irena (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2017. Str. 275-286.

3. Ambrosi-Randić, Neala.
Psihosocijalni aspekti pretilosti // Pretilost - Spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. Str. 27-45.

4. Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ružić, Alen.
Tjelesna aktivnost prekomjerno teških i pretilih pacijeneta s kardiološkim problemima // Pretilost - Spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. Str. 159-171.

5. Ambrosi Randić, Neala; Piršl, Elvi; Bezinović, Petar.
Bologna process and the first-year students expectations at University of Pula // Comparative Education, Teacher Training, Education Policy and Social Inclusion / Popov, Nikolay ; Wolhuter, Charl ; Leutwyler, Bruno ; Kysilka, Marcella ; Ogunleye, James (ur.).
Sofia : Bureau for Educational Services, 2008. Str. 161-166.

6. Ambrosi-Randić, Neala.
Analisi dello spazio semantico nell`italiano standard e nella lingua dei giovani // L`italiano fra i giovani dell`istro-quarnerino. / Milani-Kruljac, Nelida (ur.).
Pula - Rijeka : Pietas Iulia – ; Edit, 2003. Str. 151-166.

7. Ambrosi-Randić, Neala.
Strategie per apprendere e ricordare // Argomenti e didattiche a confronto / Ambrosi-Randić, Neala ; Deghenghi Olujić, Elis ; Pederzani, Gabriella, Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula : Pietas Iulia, 2003. Str. 259-265.

8. Ambrosi-Randić, Neala.
Le abilita' comunicative complesse: l'assertivita' a scuola // Argomenti e didattiche a confronto. Atti del corso di aggiornamento per docenti di italiano L2 / Ambrosi-Randić, N. ; Deghenghi Olujić, E., Pederzani, G. ; Scotti Jurić, R. (ur.).
Pula : Societa' di ricerche Pietas Iulia, 2003. Str. 287-297.

9. Ambrosi-Randić, Neala.
L`mmagine dell`Altro nella valutazione del proprio Sé // Civilta` Istriana: ricerche e proposte / Milani-Kruljac, Nelida (ur.).
Trieste-Rovigno : Edit, 1998. Str. 247-261.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Ambrosi-Randić, Neala; Tucak Junaković, Ivana; Nekić, Marina.
Usporedba biomedicinskoga i alternativnoga modela uspješnoga starenja. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 27 (2018) , 3; 519-538 (članak, znanstveni).

2. Ambrosi-Randić, Neala; Nekić, Marina; Tucak Junaković, Ivana.
Felt Age, Desired, and Expected Lifetime in the Context of Health, Well-Being, and Successful Aging. // International journal of aging & human development. 1 (2017) , 1; 1-19 (članak, znanstveni).

3. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Ambrosi-Randić, Neala.
Binge eating as a determinant of emotional state in overweight and obese males with cardiovascular disease. // Maturitas. 74 (2013) , 4; 352-356 (članak, znanstveni).

4. Ambrosi-Randić, Neala; Plavšić, Marlena.
Strategies for goal-achievement in older people with different levels of well-being. // Studia psychologica. 53 (2011) , 1; 97-106 (članak, znanstveni).

5. Ambrosi-Randić, Neala; Bobanović-Kostić, Moira.
English as a foreign language learning strategies used by Croatian learners. // Annales - Anali za istrske in mediteranske studije - Series Historia et Sociologia (Koper). 18 (2008) , 1; 89-96 (članak, znanstveni).

6. Bobanović-Kostić, Moira; Ambrosi-Randić, Neala.
Language learning strategies in different english as a foreign language education levels. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 1-2; 281-300 (članak, znanstveni).

7. Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra.
Self-reported versus measured weight and height by adolescent girls : a Croatian sample. // Perceptual and Motor Skills. 104 (2007) , 1; 79-82 (članak, znanstveni).

8. Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Takšić, Vladimir.
Nine, seven, five, or three: How many figures do we need for assessing body image?. // Perceptual and motor skills. 100 (2005) , 2; 488-493 (članak, znanstveni).

9. Ambrosi-Randić, Neala; Tokuda, Katsumi.
Perceptions of body image among Japanese and Croatian children of preschool age. // Perceptual and Motor Skills. 98 (2004) , 2; 473-478 (članak, znanstveni).

10. Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra.
Body-size preferences in Croatian children ages seven to ten years. // Perceptual and Motor Skills. 96 (2003) ; 1185-1186 (članak, znanstveni).

11. Ambrosi-Randić, Neala.
Učestalost i korelati provođenja dijete u adolescenciji. // Društvena istraživanja. 10 (2001) , br. 1; 415-430 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Ambrosi-Randić, Neala.
Perception of current and ideal body size in preschool age children. // Perceptual and Motor Skills. 90 (2000) , 3Part1; 885-889 (znanstveni, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala.
Illness Perception in Overweight and Obese Patients with Cardiovascular Diseases. // Eating and weight disorders. 23 (2018) , 88; 1-10 (članak, znanstveni).

2. Tucak Junaković, Ivana; Ambrosi-Randić, Neala; Nekić, Marina.
Odnos otvorenosti prema iskustvu i uspješnog starenja: Provjera posredujuće uloge životnih žaljenja. // Psihologijske teme. 27 (2018) , 3; 499-518 (članak, znanstveni).

3. Ambrosi-Randić, Neala; Glivarec, Jeanette.
Grafomotorika kao prediktor intelektualnih sposobnosti u školskoj dobi. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 158 (2017) , 3; 305-318 (članak, znanstveni).

4. Ambrosi-Randić, Neala, Nekić, Marina, Tucak Junaković, Ivana.
Percepcija kroničnih bolesti u kontekstu psihološke dobrobiti starijih osoba. // Socijalna psihijatrija. 45 (2017) , 4; 231-240 (članak, znanstveni).

5. Nekić, Marina; Tucak Junaković, Ivana; Ambrosi-Randić, Neala.
Korištenje interneta u starijoj dobi: je li važno za uspješno starenje?. // Suvremena psihologija. 19 (2016) , 2; 179-193 (članak, znanstveni).

6. Tucak Junaković, Ivana; Nekić, Marina; Ambrosi-Randić, Neala.
Roditeljsko zadovoljstvo, generativnost i uspješno starenje. // Suvremena psihologija. 19 (2016) , 2; 149-163 (članak, znanstveni).

7. Ambrosi-Randić, Neala.
Animismo, artificialismo e finalismo nel pensiero preoperatorio. // Studia Polensia. IV (2015) ; 51-64 (članak, znanstveni).

8. Ambrosi-Randić, Neala.
Motivazione integrativa e strumentale nell'apprendimento dell'italiano. // Studia Polensia. 3 (2014) , 3; 39-50 (članak, znanstveni).

9. Ambrosi-Randić, Neala.
Stili attributivi motivazionali nell'apprendimento dell'italiano L1-L2. // Studia Polensia. 2 (2013) , 2; 75-83 (članak, znanstveni).

10. Močinić, Andrea; Ambrosi-Randić, Neala.
Abilita` metalinguistiche negli alunni bilingui e monolingui. // Studia Polensia. 1 (2012) , 1; 31-43 (članak, znanstveni).

11. Ambrosi-Randić, Neala; Hadžiselimović, Dževdet.
EMOCIJE PRI ISPITIVANJU INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA. // Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja,. 17 (2010) , 1-2; 133-148 (članak, znanstveni).

12. Ambrosi-Randić, Neala; Ružić, Helena.
Motivacija i strategije učenja u sveučilišnim programima s nastavom na talijanskom jeziku. // Metodički obzori. 5 (2010) , 10; 41-50 (članak, znanstveni).

13. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala; Ružić, Alen.
Weight Loss and Maintenance in Overweight and Obese Patients with Cardiovascular Disease. // Psihologijske teme. 19 (2010) ; 355-372 (članak, znanstveni).

14. Ambrosi-Randić, Neala; Kostić-Bobanović, Moira.
English as a foreign language learning strategies used by Croatian learners. // Annales (Koper). 18 (2008) , 1; 89-96 (članak, znanstveni).

15. Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra, Ogresta, Jelena; Lacovich, Mauro.
Poremećaji hranjenja i internet: analiza sadržaja hrvatskih web stranica. // Psihologijske teme. 17 (2008) , 1; 37-55 (članak, znanstveni).

16. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala; Kukić, Miljana.
Thin-Ideal Internalization and Comparison Process as Mediators of Social Influence and Psychological Functioning in the Development of Disturbed Eating Habits in Croatian College Females. // Psihologijske teme. 17 (2008) , 2; 221-245 (članak, znanstveni).

17. Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra.
Psychometric properties of the Eating Attitudes Test and Children’ s Eating Attitudes Test in Croatia. // Eating and Weight Disorders. 10 (2005) , 4; 76-82 (članak, znanstveni).

18. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Stubbs, Lavinia; Ambrosi-Randić, Neala.
Različiti aspekti slike tijela i navike hranjenja u adolescenciji. // Psihologijske teme. 13 (2004) ; 91-104 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Cerin, Jasmina; Ambrosi-Randić, Neala.
LE CONOSCENZE DEI BAMBINI SUL FUNZIONAMENTO DELLA MEMORIA. // Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu,. 3 (2008) , 1; 155-164 (članak, stručni).

2. Ambrosi-Randić, Neala.
Novija istraživanja u području predodžbe o vlastitom tijelu. // Metodički ogledi. 10 (2003) ; 69-82 (pregledni rad, stručni).

3. Ambrosi-Randić; Neala.
Lo stress nell'insegnamento. // SN. Scuola nostra. 27 (1999) , 1; 155-165 (članak, stručni).

4. Ambrosi-Randić, Neala.
Riflessi culturali nello specchio. // La Battana. 1 (1998) , 127; 88-95 (članak, stručni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Ambrosi-Randić, Neala; Tucak Junaković, Ivana; Nekić, Marina.
Provjera alternativnog modela uspješnog starenja // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa : program i sažeci priopćenja = 23th Ramiro and Zoran Bujas’ Days, : program and abstracts / Arambašić, Lidija ; Erceg, Ina ; Kamenov, Željka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb ; Medicinska naklada d.o.o., 2017. 112-112 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ružić, Alen.
Physical activity in overweight and obese patients with cardiovascular problems // Psicoterapia cognitiva e comportamentale / Sanavio, Ezio (ur.).
Trento : Edizioni Erickson, 2010. 515-515 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Plavšić, Marlena; Ambrosi-Randić, Neala.
Students’ Wisdom Related Knowledge as Expertise // Education Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World. BCES Conference Books / Chigisheva, Oksana ; Popov, Nikolay (ur.).
Sofia, Bugarska : Bulgarian Comparative Education Society, 2016. 23-29 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ambrosi-Randić, Neala; Plavšić, Marlena.
The role of education in development of wisdom // Quality, Social Justice and Accountability in Education Worldwide ; BCES Conference Books / Chigisheva, Oksana & Popov, Nikolay (ur.).
Sofija, Bugarska : Bulgarian Comparative Education Society, 2015. 11-17 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Scotti Jurić, Rita; Ambrosi-Randić, Neala.
Fattori psicolinguistici in contesti plurilingui formali e informali nell'apprendimento/acquisizione delle lingue // Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una societa' in trasformazione, Atti del Convegno internazionale 'Trent'anni di studi di Italianistica a Pola: passato, presente, futuro' / Šuran, Fulvio ; Deghenghi Olujić, Elis ; Scotti Jurić, Rita ; (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za studij na talijanskom jeziku, 2010. 195-204 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Plavšić, Marlena; Ambrosi-Randić, Neala.
Predictors of Life Satisfaction in Older People // 3rd European Conference on Positive Psychology Understanding Positive Life Research and Pratice on Positive Psychology : proceedings / Freire, Teresa (ur.).
Lisboa : Climepsi Editores, 2009. 117-130 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Bosnar, Ksenija; Vukmir, Vedrana; Ambrosi-Randić, Neala.
Attitudes toward dieting in non-athletes and in athletes participateing either in combat sports or sports with a marked aesthetic component // 4th International Scientific Conference on Kinesiology "Science and Profession - Challenge for the Future" : proceedings book / Milanović, Dragan ; Prot, Franjo ; Andrijašević, Mirna ; Bartoluci, Mato ; Bosnar, Ksenija ; Caput-Jogunica, Romana ; Ciliga, Dubravka ; Findak, Vladimir ; Heimer, Stjepan ; Jukić, Igor ; Matković, Branka R. ; Medved, Vladimir ; Mišigoj-Duraković, Marjeta ; Perasović, Benjamin (ur.).
Zagreb : Faculty of Kinesiology, 2005. 641-644 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Piršl, Elvi; Ambrosi-Randić, Neala.
Prati li reforma učenja reformu visokog obrazovanja? // Društvo i tehnologija 2010 / Plenković, Juraj (ur.).
Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo i Nonacom, 2010. 132-140 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Tucak Junaković, Ivana; Nekić, Marina; Ambrosi-Randić, Neala.
Životna žaljenja u relaciji sa zdravstvenim statusom i subjektivnom dobrobiti starijih osoba // 24. dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Jelić, Margareta ; Tomas, Jasmina (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2019. 183-183 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Ambrosi-Randić, Neala; Glivarec, Jeannette.
Odnos redoslijeda rođenja i inteligencije: metodološka pogreška ili nešto više? // Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke / Brajša-Žganec, A., Penezić, Z., Tadić Vujčić, M. (ur.).
Jastrebarsko : Hrvatsko psihološko društvo, 2018. 231-231 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Ambrosi-Randić, Neala; Tucak Junaković, Ivana; Nekić, Marina.
Optimizam, zadovoljstvo i zdravlje starijih osoba // Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke / Brajša-Žganec, Andera ; Penezić, Zvjezdan ; Tadić Vujčić, Maja (ur.).
Jastrebarsko : Hrvatsko psihološko društvo, 2018. 63-63 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Tucak Junaković, Ivana; Ambrosi-Randić, Neala; Nekić, Marina.
Odnos otvorenosti prema iskustvu i uspješnog starenja: provjera medijacijske uloge životnih žaljenja // XXI. dani psihologije u Zadru - sažetci priopćenja / Nikolić, Matilda ; Tokić, Andrea ; Ćubela Adorić, Vera ; Dodaj, Arta ; Gregov, Ljiljana ; Ivanov, Lozena ; Macuka, Ivana ; Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana ; Valerjev, Pavle ; Vidaković, Marina (ur.).
Zadar : Sveučilište u zadru, Odjel za psihologiju, 2018. 99-99 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Ambrosi-Randić, Neala; Glivarec, Jeanette.
Strategije suočavanja u kontekstu intelektualnih sposobnosti, emocionalne inteligencije i samopoštovanja // Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti / Ćubela Adorić, Vera ; Franc, Renata ; Kalebić Maglica, Barbara ; Nakić Radoš, Sandra (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo ; Hrvatska psihološka komora ; Društvo psihologa Zadar, 2017. 181-181 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Tucak Junaković, Ivana; Nekić, Marina; Ambrosi-Randić, Neala.
Parental satisfaction and generativity in the context of successful aging // Abstract Book - 15th European Congress of Psychology.
Amsterdam, 2017. 106-107 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Ambrosi-Randić, Neala; Glivarec, Žanet.
Spremnost za školu kao prediktor intelektualnih sposobnosti, samopoštovanja i depresivnosti u školskoj dobi // Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja: knjiga sažetaka / Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Miletić, Irena ; Juretić, Jasminka ; Lopižić, Josip (ur.).
Opatija : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 164-164 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Ambrosi-Randić, Neala; Nekić, Marina; Tucak Junaković, Ivana.
Percepcija kroničnih bolesti kod starijih osoba // Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja: knjiga sažetaka / Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Miletić, Irena ; Juretić, Jasminka ; Lopižić, Josip (ur.).
Opatija : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 35-35 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

9. Nekić, Marina; Tucak Junaković, Ivana; Ambrosi-Randić, Neala.
Subjektivna, željena i očekivana dob i neki aspekti dobrobiti: što starijima treba da bi se osjećali mlađe? // XX. Dani psihologije u Zadru: Sažetci priopćenja / Penezić, Zvjezdan ; Slišković, Ana ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Nikolić, Matilda ; Nekić, Marina ; Ombla, Jelena ; Šimunić, Ana ; Tokić, Andrea (ur.).
Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2016. 105 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Nekić, Marina; Tucak Junaković, Ivana; Ambrosi-Randić, Neala.
Srebrni surferi: je li korištenje interneta važno za uspješnije starenje? // Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja: sažetci priopćenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Miletić, Irena ; Juretić, Jasminka ; Lopižić, Josip (ur.).
Opatija : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 36-36 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

11. Tucak Junaković, Ivana; Nekić, Marina; Ambrosi-Randić, Neala.
Psihosocijalni aspekti dobrobiti u kontekstu uspješnog starenja // XX. Dani psihologije u Zadru: Sažetci priopćenja / Penezić, Zvjezdan ; Slišković, Ana ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Nikolić, Matilda ; Nekić, Marina ; Ombla, Jelena ; Šimunić, Ana ; Tokić, Andrea (ur.).
Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2016. 131 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Ambrosi-Randić, Neala; Plavšić, Marlena.
Mudrost i zdravlje kod starijih osoba // Psihologija starenja pogled u budućnost: knjiga sažetaka / Despot Lučanin, Jasminka ; Černja, Iva ; Lopižić, Josip ; Rudolfi, Nelija (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo ; Hrvatska psihološka komora ; Društvo psihologa u Splitu, 2015. 140-140 (predavanje,sažetak,znanstveni).

13. Plavšić, Marlena; Ambrosi-Randić, Neala.
Mudrost i teška životna iskustva // Psihologija starenja pogled u budućnost: knjiga sažetaka / Despot Lučanin, Jasminka ; Černja, Iva ; Lopižić, Josip ; Rudolfi, Nelija (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo ; Hrvatska psihološka komora ; Društvo psihologa u Splitu, 2015. 176-176 (predavanje,sažetak,znanstveni).

14. Plavšić, Marlena; Ambrosi-Randić, Neala.
Wisdom and health in adulthood // Abstractbook: 7th European Conference on Positive Psychology, 2014 Amsterdam, 1-4 July.
Amsterdam, Nizozemska, 2014. 241-241 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Ambrosi-Randić, Neala; Plavšić, Marlena.
Tko su mudri ljudi? Prilog istraživanju implicitnih teorija mudrosti // Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije / Sušanj, Zoran ; Miletić, Irena ; Kalebić Maglica, Barbara ; Lopižić, Josip (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2013. 115-115 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Ambrosi-Randić, Neala; Plavšić, Marlena.
Mjerenje mudrosti s aspekta eksplicitnih teorija // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 203-203 (predavanje,sažetak).

17. Plavšić, Marlena; Ambrosi-Randić, Neala.
Jesu li djed i baka mudriji od mame i tate? Prilog istraživanju implicitnih teorija mudrosti // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 248-248 (predavanje,sažetak).

18. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala; Bosnar, Ksenija.
Stavovi o dijeti i odstupajuće navike hranjenja u hrvatskih adolescenata // II. hrvatski kongres primijenjene psihologije: "Zaštita zdravlja djece i mladih" / Pačić-Turk, Lj. ; Vlašić-Cicvarić, I. ; Barušić, T. (ur.).
Zagreb : Naklada Slap, 2009. 68-69 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

19. Ambrosi-Randić, Neala; Plavšić, Marlena.
Strategies for goal-achievement in older people with different levels of well-being // 4th European Conference on Positive Psychology - Book of Abstracts / Ingrid Brdar (ur.).
Rijeka : Faculty of Arts and Sciences, University of Rijeka, 2008. 108-108 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Plavšić, Marlena; Ambrosi-Randić, Neala.
Starije osobe u dnevnim novinama - analiza sadržaja // Knjiga sažetaka 16. godišnje konferencije hrvatskih psihologa Psihologija - mediji - etika / Hadžiselimović, Dževdet ; Kolesarić, Vladimir ; Pregrad, Jasenka ; Plavšić, Marlena (ur.).
Poreč : Hrvatsko psihološko društvo ; Društvo psihologa Istre, 2008. 39-40 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Scotti Jurić, Rita; Ambrosi- Randić, Neala.
Sociolinguistic elements / scopes in natural and institutional context of the Italian language in a Croatian sample // La recherche sur l'acquisition des langues et ses contextualisations / Dewaele, Jean-Marc (ur.).
Aix-en-Provence : Universite' de Provence, 2008. 102-102 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bullian, Alessandra; Ogresta, Jelena; Lacovich, Mauro.
Blogovi o poremećajima hranjenja // 15. konferencija hrvatskih psihologa Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost : knjiga sažetaka / Lopižić, Josip (ur.).
Društvo psihologa, 2007. 24-25 (predavanje,sažetak,znanstveni).

23. Plavšić, Marlena; Ambrosi-Randić, Neala.
Stavovi o stari(ji)m osobama u Istri // 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost ; knjiga sažetaka / Lopižić, Josip (ur.).
Cavtat : Hrvatsko psihološko društvo ; Društvo psihologa Dubrovnika, 2007. 19-20 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Greblo, Zrinka; Ambrosi-Randić, Neala; Bosnar, Ksenija.
Provjera metrijskih karakteristika skale stava prema dijeti // Prvi hrvatski kongres primijenjene psihologije "Psiholozi u unaprjeđenju i zaštiti zdravlja - interdisciplinarni pristup", Knjiga sažetaka / Pačić - Turk, Ljiljana (ur.).
Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2006. 82 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

25. Greblo, Zrinka; Bosnar, Ksenija; Ambrosi-Randić, Neala; Vukmir, Vedrana.
Attitudes toward dieting in girls with different professional interests // 26th International Congress of Applied Psychology: Abstracts.
Athens : International Association of Applied Psychology, 2006. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

26. Plavšić, Marlena; Ambrosi-Randić, Neala.
Some Predictors of Life Satisfaction in Older Men and Women in North-West Croatia // 3rd European Conference on Positive Psychology : Book of Abstracts / Freire, Teresa ; Delle Fave, Antonella ; Henry, Jane ; Huppert, Felicia ; Marujo, Helena ; Moneta, Giovanni ; Vitterso, Joar (ur.).
Braga : European Network on Positive Psychology ; University of Minho, 2006. 32-32 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

27. Bosnar, Ksenija; Ambrosi-Randić Neala; Vukmir, Vedrana.
METRIC PROPERTIES OF THE GENERAL ATTITUDE TOWARD DIETING SCALE IN A SAMPLE OF HIGH SCHOOL STUDENTS // 7th Alps-Adria Conference in Psychology Book of Abstracts / Manenica, Ilija (ur.).
Zadar : Department of Psychology, University of Zadar, 2005. 165 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

28. Plavšić, Marlena; Ambrosi-Randić, Neala.
Self-reported Life Satisfaction of Elderly People in Northwest Croatia // 7th Alps-Adria Conference in Psychology : Abstracts / Manenica, Ilija (ur.).
Zadar : University, Department of Psychology, 2005. 58-58 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

29. Bosnar, Ksenija; Ambrosi-Randić, Neala.
Konstrukcija skale stava prema dijeti // Psiholog i zajednica. Sažeci radova 12. godišnje konferencije hrvatskih psihologa / Svjetlana Kolić-Vehovec (ur.).
Rijeka : Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, 2004. 93 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

30. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala.
Accuracy of body perceptions and body image preferences in children ages seven to ten years // .
(poster,sažetak,znanstveni).

31. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala; Mustapić, Jelena.
Spolna orijentacija, nezadovoljstvo tijelom i navike hranjenja u školskoj dobi // Psihologija i psiholozi u prevladavanju krize - Knjiga sažetaka / Hrvatsko psihološko društvo (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2002. 36-36 (poster,sažetak,znanstveni).

32. Hadžiselimović, Dževdet; Ambrosi-Randić, Neala.
Neke mjerne značajke testa intelektualnih sposobnosti KI-4 // .
(poster,sažetak,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Ambrosi-Randić, Neala.
Instrumentalna i integrativna motivacija za učenje talijanskog jezika kod učenika osnovnih škola s nastavom na hrvatskom i talijanskom jeziku // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Ambrosi-Randić, Neala.
Biološki, psihološki i socijalni faktori u razvoju poremećaja hranjenja / doktorska disertacija.
Zagreb, Hrvatska : Filozofski fakultet, 05.09. 2001, 212 str. Voditelj: Vizek Vidović, Vlasta.
 
  Magistarski radovi
 

1. Ambrosi-Randić, Neala.
Provjera konstrukta "predodžba o vlastitom tijelu" kod muškaraca od 19 godina / magistarski rad.
Zagreb, Hrvatska : Filozofski fakultet, 30.11. 1994, 135 str. Voditelj: Fulgosi, Ante.
 
  Druge vrste radova
 

1. Hadžiselimović, Dževdet; Ambrosi-Randić, Neala.
Nove norme za Test spremnosti za školu (tsš) i metrijske značajke b-forme testa. Dodatak priručniku za TSŠ, 2006. (dodatak priručniku).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Legović, Silvija.
Primjena elemenata neverbalne komunikacije u turizmu / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Sveučilišni interdisciplinarni studij Kultura i turizam, 29.04. 2013., 41 str. Voditelj: Ambrosi Randić, Neala.

2. Paulišić, Edita.
Espressione e riconoscimento delle emozioni / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za studij na talijanskom jeziku, 04.11. 2008, 30 str. Voditelj: Ambrosi-Randić, Neala.
 

Profesionalni interesi i članstva

Moje uže područje znanstvenog interesa vezano je uz sliku tijela i poremećaje hranjenja, a u posljednjih se petnaest godina intenzivnije bavim inteligencijom i pozitivnim aspektima starenja.

Članica sam Hrvatskog psihološkog društa, Hrvatske psihološke komore i Sekcije za psihologiju starenja