O djelatniku

doc. dr. sc. Nikola Vojnović

Zvanje: docent

Lokacija:
Kabinet 10; Preradovićeva 1/1
Konzultacije:

Ponedjeljkom

12 sati

Kabinet 10

Preradovićeva 1/1

Katedra/služba :
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski