Dekanica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, donijela je odluku o održavanju nastupnih predavanja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment:

  1. pristupnice dr. sc. Josipe Cvelić-Bonifačić, znanstvene suradnice, na temu "Planiranje kao funkcija menadžmenta s osvrtom na organizacije u sektoru kulture i turizma"
  2. pristupnika dr. sc. Ivana Tolića, znanstvenog suradnika, na temu "Organiziranje kao funkcija menadžmenta s osvrtom na organizacije u kulturi i turizmu"
  3. pristupnice dr. sc. Marinele Dropulić Ružić, znanstvene suradnice, na temu "Osnove strateškog menadžmenta"

koja će se održati 7. studenoga 2017. s početkom u 16.10 sati, u dvorani 202 Fakulteta za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula.

 

Popis obavijesti