Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije želi sretne blagdane svim djelatnicima, studentima i suradnicima.

La Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali porge a tutti i Suoi dipendenti, studenti e collaboratori i migliori auguri di Buone Feste.

Popis obavijesti