Studenti treće godine preddiplomskog studija i prve godine diplomskog studija u sklopu nastave iz kolegija Održivi razvoj turističkih destinacija, odnosno Društveno odgovorno poslovanje u kulturi i turizmu, imali su jedinstvenu priliku slušati o implementacija znanja iz navedenih kolegija u praksi. Dekanica i nositeljica navedenih kolegija, izv. prof. dr. sc. Tea Golja ugostila je 11. travnja 2018. pročelnicu Upravnog odjela za turizam gđu. Nadu Prodan Mraković i koordinatoricu projekta MITOMED+ iz Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča.

Pročelnica Upravnog odjela za turizam gđa. Nada Prodan Mraković studente je upoznala s djelokrugom poslova Upravnog odjela za turizam, raznim županijskim projektima u području turizma, inicijativama Istarske županije, a posebno se osvrnula na vrlo kvalitetan i koristan projekt certificiranja privatnog smještaja eco-friendly certifikatom – EcoDomus, projektu koji se provodi na području Istarske županije s ciljem diversificiranja ponude privatnog smještaja, podizanja njegove kvalitete te poticanja odgovornog upravljanja ovom vrstom turističkog proizvoda, a sve u cilju poticanja održivog razvoja turističke destinacije. Studenti su ovom prigodom, a temeljem prethodno sklonjenom Sporazumu o suradnji, pozvani na stručnu praksu i praktičnu nastavu u tijelima Istarske županije, suradnju na projektima u provedbi, poput projekta EcoDomus, Istra Inspirit, Istra Bike & Bed i drugim projektima na kojima je Istarska županija partner ili nositelj, a po svojoj su tematici vezani uz kulturu i/ili turizam.  

Koordinatorica projekta MITOMED+ iz instituta za poljoprivredu i turizam, doc. dr. sc. Kristina Brščić, prezentirala je studentima model „Zelene plaže“, projektnu aktivnost u sklopu MITOMED+ projekta, partner kojega je Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Projektne su aktivnosti podijeljene u 2 skupine – pilot 1 i pilot 2. Pilot 1  aktivnost obuhvaća kreiranje online platforme koja objedinjuje čitav niz pokazatelja održivog turizma svrstanih u tri temeljne kategorije – ekonomska, ekološka i društvena - koja će poslužiti za monitoring uspješnosti pojedinih destinacija. Pilot 2 aktivnost pretpostavlja implementaciju modela „Zelena plaža“ na kojemu se je doc. dr. sc. Brščić posebno zadržala i pojasnila studentima cilj implementacije ovog modela te pokazala kako će se model  inicijalno primijeniti na plaže u Rapcu, Poreču i Novigradu. Studentima su podijeljene prigodne brošure o prezentiranim temama te su pozvani na aktivno uključivanje u ovaj projekt kroz razne mogućnosti koje će se nuditi tijekom njegova trajanja.

Popis obavijesti