U okviru terenske nastave iz kolegija Kulturne rute, studenti prve godine diplomskog studija Interdisciplinarnog studija Kultura i turizam posjetili su t.d. Maistra d.d. Rovinj, eko-muzej Batana u Rovinju te sudjelovali na radionici uključivanja dionika lokalne zajednice u procese participativnog upravljanja u općini Vrsar u okviru projekta ArchaeoCulTour.

Studijski posjet Rovinju započeo je predavanjem u hotelu Lone, tokom kojega su se studenti upoznali s ključnim elementima poslovanja Maistre d.d. kao jedne od četiri strateške poslovne jedinice Adris grupe. Kroz razradu misije i vizije, predstavljen je konkurentski položaj Maistre u Hrvatskoj i okruženju, kao i ključna obilježja investicijske politike. Radi se o vodećoj turističkoj kompaniji s diverzificiranom ponudom na području Rovinja i Vrsara, a uskoro i u Zagrebu i Dubrovniku. Predstavljen je i sustav upravljanja ljudskim resursima utemeljen na brizi o razvoju ljudskog kapitala i stimulativnom sustavu nagrađivanja.  Pored ostalog, studentima su dani korisni savjeti vezani uz razvoj buduće karijere. Studenti su uz stručno vodstvo imali priliku razgledati dizajnerski hotel Lone i hotel Monte Mulini, prvi hrvatski hotel koji se nalazi na prestižnoj listi The Leading Hotels od the World. 

Uslijedio je posjet eko–muzeju Batana u Rovinju koji je od 2016. godine upisan u UNESCO-ov Registar najboljih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine svijeta.

U nastavku, studenti su sudjelovali na radionici koju je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u okviru projekta ArchaeoCulTour suorganiziralo s Općinom Vrsar i Turističkom zajednicom Općine Vrsar. Svrha radionica bila je uključivanje dionika lokalne zajednice u proces participativnog upravljanja baštinom, s ciljem promišljanja ključnih razvojnih resursa održivog kulturnog turizma i kreiranja arheoloških ruta koje će na inovativan način prezentirati i interpretirati bogatu lokalnu arheološku baštinu.

Popis obavijesti