Prošli je petak, 27. travnja, na 4. Sajmu zdravog života i ljepote u Hotelu Park Plaza Histria u Puli u organizaciji Strukovne škole Pula i Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, predstavljen prvi broj školskog časopisa Strukovne škole Pula "Žuti list". U projektu realizacije novog izdanja školskog lista Strukovne škole Pula, a na inicijativu knjižničarke Ane Šarčević, sudjelovala je i nastavnica našeg Fakulteta, komunikologinja doc. dr. sc. Tijana Vukić.

Suradnja je ostvarena tijekom tekuće školske godine u obliku četiri višesatne radionice za članove Novinarske skupine čiji je cilj, prvenstveno, bio kreirati konkretan sadržaj za prvi broj novoga školskoga lista. Radionice su bile koncipirane tako da se, osim teorijskih osnova, na konkretnim primjerima, podijeljenima i oblikovanima u manje zahtjevne vježbe, učenike vodilo kroz proces izrade novinarskog priloga za takvu vrstu časopisa. 

Članovi Novinarske grupe Strukovne škole Pula, nastavnici i suradnici

 

Realizacija "Žutog lista" posljedica je revitalizacije ideje o kreiranju školskog lista u Strukovnoj školi, kojim bi se, iz učeničke perspektive, predstavio život i rad u Strukovnoj školi Pula u protekloj godini. Posljednji put to je učinjeno u časopisu "Strukovnjak", šk. g. 2006./2007. Za razliku od njega, "Žuti list" je grafički oblikovan, tiskan i upisan u popis serijskih publikacija Republike Hrvatske. 

S obzirom na to da je projektno povezivanje sveučilišta i ostalih obrazovnih institucija iznimno važno, posebno ono iz kojega, kao u ovom slučaju, proiziđu konkretni rezultati, namjera je nastaviti suradnju i dogodine. 

Fotografirala: Asja Spasojević

Popis obavijesti