U Novinarskom domu u Zagrebu, u utorak 9. svibnja, predstavljena je znanstvena monografija "Od novinara do novinarstva – Studija novinarskih vještina" Tijane Vukić, docentice komunikologije s Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Knjiga je objavljena u prosincu 2017. godine, a izdavači su Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Golden Marketing – Tehnička knjiga iz Zagreba. Riječ je o djelu koje novinarske vještine istražuje iz nove perspektive. U njemu je težište s novinarske struke, do sada uobičajenog pristupa u komunikacijskim znanostima, premješteno na onoga koji novinarstvo stvara – novinara. Stoga umjesto tradicionalnog pitanja Što novinar treba znati i moći?, autorica postavlja pitanje Kakav novinar treba biti? 

U odgovoru na to pitanje, s obzirom na iznimnu kompleksnost teme, knjiga na jedinstveni način problematizira i kritički analizira svekolike suvremene okolnosti funkcioniranja masovnih medija i novinarskog obrazovanja u svijetu i Hrvatskoj, detaljno analizira obrazovanje novinara kroz povijest i dosadašnje pristupe istraživanju obrazovanja novinara, koristeći interdisciplinarnu prirodu komunikacijskih znanosti, u sprezi s psihologijom i pedagogijom, predlaže definicije ključnih pojmova te donosi prikaz rezultata istraživanja novinarskih vještina u hrvatskim suvremenim programima za obrazovanje novinara u Hrvatskoj. Izvorni doprinos znanosti, uz to, je i novimodel obrazovanja novinara; plod istraživanja, autoričina znanja i praktičnih iskustava.

Predstavljači knjige slijeva nadesno: prof. dr. sc. Gordana Vilović, doc. dr. sc. Tijana Vukić, doc. dr. sc. Jelena Jurišić i Omer Rak (fotografirala: Diana Berisha)

O knjizi su, osim autorice, govorili Omer Rak, urednik knjige i moderator, docentica Jelena Jurišić s Odsjeka za komunikologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te recenzentica knjige, prof. dr. sc. Gordana Vilović, predstojnica Odsjeka za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta za političke znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

Omer Rak je, opisavši suradnju na knjizi, izdvojio da je riječ o posebnom djelu jer usustavljuje veliku količinu najrecentnijih istraživanja iz oblasti medija, novinarstva i novinarskog obrazovanja i sadrži iznimno opsežan popis referenci. Docentica Jurišić je, nakon temeljite i sustavne analize strukture i sadržaja knjige, istaknula kako je to jedina knjiga u nas koja tematizira novinarstvo, a ne bavi se poviješću medija i novinarstva. Profesorica Vilović je preporučuje kao ključnu literaturu za studente, one koji se bave obrazovanjem novinara, ali i za one koji rade u medijima ne bi li se novinarstvu kakvo danas poznajemo vratio ugled kakvoga zaslužuje i to ne samo u Hrvatskoj, već i u zemljama u regiji. 

(fotografirala Lidija Menges)

Završna rasprava s publikom o stanju u hrvatskome novinarstvu i medijima svjedoči o tome da su teme koje problematizira ova knjiga, posebno one vezane uz obrazovanje novinara, više nego aktualne danas, kada se budućnost novinarstva i tradicionalnih masovnih medija te kvaliteta medijskog sadržaja propituju na razne načine. 

Knjiga će u Puli biti predstavljena ujesen. 

Popis obavijesti