Poslijediplomski specijalistički...

Područje studijskog programa su humanističke znanosti, a trajanje studija 2 semestra (60 ECTS), odnosno 3 s predsemestrom. Akademski naziv koji se stječe završetkom studija je sveučilišni specijalist hrvatsko-talijanskog prevođenja (univ. spec. philol.).

Uvjeti upisa na studij i selekcijski postupak

Sveučilišni specijalistički studij mogu upisati osobe koje su završile diplomski ili dodiplomski studij humanističkog ili društvenog smjera, s postignutom prosječnom ocjenom od najmanje 3.5. Studenti koji imaju prosječnu ocjenu manju od 3.5 trebaju priložiti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika. Za kandidate koji nisu završili diplomski ili dodiplomski studij filoloških znanstvenih polja, potrebno je u predsemestru položiti kolegije koji su naznačeni u izvedbenom nastavnom planu. Poznavanje talijanskog jezika, koji mora biti na višoj razini, provjeravat će se razgovorom s kandidatom. Mjerodavno povjerenstvo svaki će zasebni slučaj razmatrati na temelju zamolbe pristupnika.

Više o studiju saznajte na stranici studija:

Popis obavijesti