Održivo upravljanje i prezentacija arheološke baštine Istre  kroz kulturni turizam bile su glavne teme izlaganja doc. dr. sc. Nataše Urošević na UNESCO-UNITWIN konferenciji „Vrijednost baštine u turizmu“, koja je održana od 8. do 12. travnja na KU Leuven u Belgiji.

Šesti međunarodni skup ugledne akademske mreže koja povezuje teme kulture, turizma i održivog razvoja poticanjem vrhunskih istraživanja kroz međunarodno umrežavanje okupio je 150 stručnjaka, znanstvenika i istraživača iz cijeloga svijeta, koji su cijeli radni tjedan diskutirali o najaktualnijim temama valorizacije kulturne baštine u održivom turizmu, predstavivši recentne projekte u stimulativnom okruženju prestižnog sveučilišta koje je zahvaljujući kvaliteti istraživanja godinama u samom vrhu najinovativnijih europskih sveučilišta.

Pulsko sveučilište predstavilo se kroz prezentaciju rezultata istraživanja prve godine projekta ArchaeoCulTour („Archaeological Landscape in Sustainable Development of Cultural Tourism in Istria County“), tokom koje je istraživački tim u sastavu izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac, doc. dr. sc. Nataša Urošević i doc. dr. sc. Nikola Vojnović istražio stavove ključnih dionika u participativnom upravljanju arheološkom baštinom Općine Vrsar (stručnjake, lokalno stanovništvo i turiste), u čemu su sudjelovali i studenti kroz terensku nastavu, dok je doc. dr. sc. Tamara Floričić održala zanimljivo izlaganje na temu „Diversification of Heritage Labels in Hospitality Industry – Aspects, Context and Cases“. Konferencija je, uz vrlo bogat radni dio i dogovore o suradnji na aktualnim i budućim projektima, uključila i studijske obilaske Bruxellesa, memorijalnog lokaliteta iz 1. svjetskog rata „Flanders Fields“ te samog sveučilišnog grada Leuvena, u kojem studira čak 44.000 studenata i u kojem je upravo Sveučilište najveći investitor u bogatu kulturnu baštinu koja se kontinuirano restaurira i prenamjenjuje u znanstvene i kulturne svrhe, poput UNESVO-vog lokaliteta Beguinage u kojem su uređeni stanovi za gostujuće profesore. Doc. dr. sc Nataša Urošević je s kolegama sa KU Leuven već surađivala u okviru projekta Cultural Heritage Counts for Europe, čiji su rezultati objavljeni u monografiji Heritage Counts.

Već tradicionalno druženje stručnjaka za kulturnu baštinu, turizam i održivi razvoj nastavit će se za dvije godine na sljedećoj konferenciji, ovaj put u  najbližem susjedstvu – na Sveučilištu Primorska, na kojem također djeluje UNESCO-UNITWIN katedra Culture, Tourism and Development.  

Nataša Urošević

Pogledajte galeriju fotografija sa skupa.

Popis obavijesti