Ispit iz glotodidaktičkih i...

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije/Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli sklopio je 2018. godine Ugovor o suradnji sa Sveučilištem za strance u Sieni/Università per stranieri di Siena (Italija). Ovim Ugovorom omogućava se svim zainteresiranim nastavnicima talijanskog jezika kao L2 iz Hrvatske i drugih država Europske Unije, te iz svih ostalih država izvan Europske Unije, polaganje ispita iz glotodidaktičkih i metodoloških sadržaja poučavanja talijanskog jezika. Položenim ispitom kandidat pridobiva međunarodno priznato Uvjerenje o stečenim glotodidaktičkim i metodološkim kompetencijama talijanskog jezika za strance – Certificazione DITALS (Didattica dell’Italiano a Stranieri). Ovim dokumentom zajamčene su nove mogućnosti zapošljavanja nastavnika talijanskog jezika za strance u Europskoj Uniji kao i moguće dalje usavršavanje pri centru DITALS u svrhu polaganja ispita za pridobivanje Uvjerenja DITALS – DITALS BASE (DITALS osnove), DITALS I LIVELLO (DITALS I razina) i DITALS II LIVELLO (DITALS II razina).

DITALS BASE (DITALS osnove), DITALS I LIVELLO - solo per i profili adulti/anziani e immigrati (DITALS I razina – samo za odrasle/starije i doseljenike), DITALS II LIVELLO (DITALS II razina)

  • Otvoreni upisi: do 7. lipnja 2019.
  • Ispitni rok: 19. srpnja 2019.

Ugovor o suradnji sa Sveučilištem za strance u Sieni/Università per stranieri di Siena (Italija)

Upisni obrasci (preuzimanje): https://ditals.unistrasi.it/59/44/Iscrizioni_agli_Esami_DITALS.htm

Važno je napomenuti da se upisi zatvaraju četrdeset (40) dana prije ispita!

Cijene upisa i ispita (https://ditals.unistrasi.it/58/94/Tasse.htm):

Upis  – 20,00 eura za DITALS BASE (DITALS osnove) i DITALS I LIVELLO (DITALS I razina) - (ili iznos u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a)

Upis – 40,00 eura za DITALS II LIVELLO (DITALS II razina) - (ili iznos u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a)

Ispit –90,00 eura za DITALS BASE (DITALS osnove) - (ili iznos u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a)

Ispit – 150,00 eura za DITALS I LIVELLO (DITALS I razina) - (ili iznos u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a)

Ispit – 220,00 eura za DITALS II LIVELLO (DITALS II razina) - (ili iznos u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a)

Uskoro će uslijediti naputci za uplatu.

Kontakt

Popis obavijesti