U srijedu, 12. lipnja s početkom u 10 sati prostorima Fakulteta za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" za javnost je održana početna konferencija u okviru projekta UP.03.1.1.01.0070 "Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli" čiji je nositelj Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

Riječ je o međunarodnom kompetitivnom projektu koji je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a posredovatelj je Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH. Projekt traje od ožujka 2019. do veljače 2022. godine. 

U projektu sudjeluje Odsjek za kulturu i turizam Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u partnerstvu s Odsjekom za turizam i informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Zajednički je cilj izraditi dva standarda zanimanja - jedno iz kulture, jedno iz turizma te pripadajući standard kvalifikacija s kojima će se, potom, i uskladiti oba sveučilišna preddiplomska studijska programa Kultura u turizam u Republici Hrvatskoj. 

Na taj će se način, osim podizanja kvalitete studijskog programa i jačanja kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unapređenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju,  prvostupnicima/cama Kulture i turizma omogućiti veća prepoznatljivost i bolja zapošljivost na tržištu rada. 

Ta je inicijativa od iznimne važnosti za Odsjek za kulturu i turizam i Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije jer, dobivanjem ovoga projekta, Kultura i turizam postaje prvi studijski program Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koji, kao njegov nositelj, izrađuje standarde zanimanja i standard kvalifikacije na temelju čega će se taj studijski program uskladiti sukladno Hrvatskom, odnosno Europskom kvalifikacijskom okviru.

Na projektu su zaposlene:  doc. dr. sc. Tijana Vukić, voditeljica projektnog tima KIT; Sandra Lorenzin, dipl. oec.; izv. prof. Ljiljana Zekanović Korona, pročelnica Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru; izv. prof. Božena Krce Miočić, zamjenica pročelnice Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru te Gabrijela Vidić, asistentica na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. U provedbi projekta će, prema potrebi sudjelovati i ostalo nastavno i nenastavno osoblje sa sastavnicama obaju institucija. 

 

Popis obavijesti