Razvoj kulturnih politika koje potiču rast kulturnih i kreativnih industrija u Istri te razvoj kreativnih klastera i kulturnog poduzetnišva bile su glavne teme konferencije „Suvremeni trendovi – od kreativnih klastera do umjetnika poduzetnika“ koja se 13. i 14. studenog održala u Labinu. Na skupu koji je okupio predstavnike kulturnog i kreativnog sektora iz cijele Hrvatske, u sklopu redovne terenske nastave sudjelovali su i studenti treće godine preddiplomskog i prve godine diplomskog studija Kultura i turizam, koji se temama konferencije (kulturne politike, sudionički modeli upravljanja, kreativni gradovi, revitalizacija industrijske baštine kroz kreativne klastere) bave na nekoliko kolegija. 

Konferenciju „Suvremeni trendovi – od kreativnih klastera do umjetnika poduzetnika“ u labinskom društveno-kulturnom centru Lamparna organizirali su Istarska kulturna agencija i Labin Art Express XXI u sklopu projekta „Društveno-kulturni centar Lamparna“, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, s ciljem kreiranja sudioničkog modela upravljanja te razvoja programa budućeg društveno-kulturnog centra Lamparna testiranjem raznih polivalentnih sadržaja. 

U tu svrhu, svoja iskustva u stvaranju pozitivnog okruženja za razvoj kreativnih industrija u Istri iznijeli su izlagači s bogatim iskustvom u razvoju kreativnog sektora u Hrvatskoj, a bilo je riječi i o međunarodnim iskustvima i primjerima dobre prakse društveno kulturnih centara kao svojevrsnih kreativnih klastera. Tako je Nives Kopajtich Škrlec, koordinatorica Udruge gradova u Republici Hrvatskoj predstavila projekt „Kreativni gradovi Hrvatske“, dok su izazovi razvoja Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija analizirani u prezentaciji Ivane Nikolić Popović, koordinatorice istoimene udruge. Studente Kulture i turizma posebno su zanimale mogućnosti uključenja istarskih gradova u mrežu Kreativnih gradova Hrvatske i način kreiranja kreativnih klastera. Popodnevni program nastavljen je predstavljanjem sudioničkih modela upravljanja društvenim, kreativnim i kulturnim prostorima, a Irena Boljunčić Gracin, predsjednica mreže Trans Europe Halles (TEH) i predsjednic Saveza udruga Rojca (SUR) govorila je o međunarodnim i lokalnim modelima razvoja društveno-kulturnih centara i prenamjene napuštenih prostora u kreativne klastere. Boris Vincek predstavio je projekt „Mi plus platformu“ koji ima za cilj osnivanje produkcijskog centra za nove medije. Drugi dan konferencije posvećen je kulturnom poduzetnišvu i pozicioniranju samostalnih umjetnika na polju suvremene kulture i umjetnosti na tržištu rada, o čemu je govorila Kristina Nefat, koordinatorica razvoja istraživačko-zagovaračkog programa HUiU-a, a sudionici su imali priliku čuti i iskustva nezavisnih umjetnika Dragane Sapanjoš, Vjerana Juhasa-Piro i Nataše Petrić-Tashe.

U okviru šireg programa „Kreativne jeseni u Istri“ koja je plod suradnje civilnih i javnih organizacija u kulturi Istarske županije i ima za cilj osmišljavanje modela održive valorizacije kulturnih i kreativnih resursa istarskih gradova, studenti Kulture i turizma sudjelovat će 4. prosinca i u javnoj raspravi o novoj Istarskoj kulturnoj strategiji, koja će se održati na našem Sveučilištu.

Preuzmite:

Pogledajte i galeriju fotografija sa skupa:

Nataša Urošević

Popis obavijesti