Nastupno predavanje Tee Sinčić na...

Dekanica FITIKS-a donijela je Odluku  o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika za kolegije talijanskog jezika i kulture te prevođenje na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije - Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali. Tea Sinčić, mag. specijalističkog i konferencijskog prevođenja održat će nastupno predavanja u srijedu, 11. prosinca 2019., u 12.45 sati, dvorana 8 na temu „La cultura italiana attraverso l'alimentazione“.

Popis obavijesti