Dekanica FITIKS-a donijela je Odluku  o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika za kolegij engleski jezik i kultura te prevođenje na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije - Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali. Anita Stipić, sveučilišna specijalistica konferencijska prevoditeljica za hrvatski jezik (A-jezik) i engleski (B-jezik) te diplomirani učitelj s pojačanim predmetom engleski jezik održat će nastupno predavanja u četvrtak, 12. prosinca 2019., u 16.45 sati, dvorana 28/4 na temu „Problemsko prevođenje – od prakse do teorije (Teasers: from screens to dreams)“.

Popis obavijesti