Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pokretanje postupka izbora...

Fakultetsko vijeće FITIKS-a na svoj 41. dopisnoj sjednici održanoj od 20. do 24. ožujka 2020. godine donijelo je Odluku o pokretanju izbora dekana/dekanice za sljedeće mandatno razdoblje te Odluku o imenovanju Povjerenstva za prikupljanje prijedloga i provođenje postupka izbora dekana/dekanice.

Imenovano je Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga i provođenje postupka izbora dekana u sastavu doc. dr. sc. Nikola Vojnović, predsjednik povjerenstva, doc. dr. sc. Tanja Habrle, članica, Sanja Dolenec, mag. oec., asistentica, članica.

 

Popis obavijesti