U okviru kolegija Posebni oblici turizma, koji u ovom semestru sluša 130 studenata druge i treće godine Interdisciplinarnog studija Kultura i turizam, u sklopu teme „Budućnost turizma“ održana su gostujuća predavanja Ivane Maružin, direktorice TZ Kanfanar i Rikarda Staraja, načelnika Općine Mošćenićka Draga.

Oni su svojim kolegama (Ivana je bivša studentica Kulture i turizma, a Rikardo se trenutno usavršava na našem Studiju) predstavili kako se njihove lokalne zajednice nose s aktualnim izazovima i krizom kroz razvoj turizma posebnih interesa. Nakon kratkog uvoda nositeljice kolegija Nataše Urošević, koja je govorila o aktualnom kontekstu razvoja turizma posebnih interesa i prognozama Svjetske turističke organizacije (UNWTO) te potrebi prilagodbe novim motivima za putovanja, otvorena je rasprava o održivim modelima razvoja cjelogodišnjeg turizma i mogućnostima koje pružaju upravo posebni oblici turizma u ovakvim nepredvidivim okolnostima.

Kolegica Ivana Maružin predstavila je modele razvoja posebnih oblika turizma na razini destinacije kroz aktivnosti TZ Kanfanar, posebno u okviru klastera sa susjednim općinama i gradovima te ključne segmente: bike,  outdoor i ruralni turizam te naglasila potrebu valorizacije autentičnih tradicijskih vrijednosti destinacije kroz posebne oblike turizma, s naglaskom na kulturni, sportski i ruralni turizam. Pohvalila je i turističke poduzetnike u svojoj  općini, koji zahvaljujući prihvaćenom modelu održivog cjelogodišnjeg turizma, za razliku od puno većih destinacija, gotovo nisu ni osjetili aktualnu krizu. Posebno se osvrnula na inovativne oblike doživljajnog turizma, poput nagrađivanog projekta Istra Inspirit, zahvaljujući kojem se, kako je naglasila, nakon studija Kulture i turizma, i odlučila za karijeru u turizmu.

Rikardo Staraj predstavio je Mošćenićku Dragu kao destinaciju posebnih oblika turizma, kroz aktualne projekte interpretacije, valorizacije i življenja vrijedne lokalne tradicijske baštine: od eko-muzeja Mošćenićka Draga, koji uključuje rodnu kuću Eugena Kumičića, Interpretacijski centar Mošćenice, Interpretacijski centar maritimne kulture i Interpretacijski centar Trebišća-Perun, preko povijesno-mitske staze Trebišća-Perun koja, kao savršen spoj povijesti, prirode i tradicije, predstavlja idealan primjer održivog upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom i ima ogroman turistički potencijal. Uz zanimljive primjere oživljavanja povijesti, u kojima sudjeluje cijela lokalna zajednica, predstavljene su i šetnice i poučne staze u parku prirode Učka, mogućnosti razvoja sportskog i pustolovnog turizma, oblici valorizacije vrijedne ribarske i pomorske baštine kroz maritimne festivale i tematske rute, lokalna gastronomija i nematerijalna baština. U dinamičnoj diskusiji koja je uslijedila, studenti su dobili korisne savjete za nastavak karijere i pohvalili zanimljive projekte i inicijative gostujućih predavača.

Dio atmosfere s predavanja pogledajte u galeriji:

Nataša Urošević

Popis obavijesti