NOVOSTI FITIKS:

UNWTO Affiliate Member


Upoznavanjem s atraktivnim projektima valorizacije kulturne baštine Istre kroz posebne oblike turizma studenti druge i treće godine Interdisciplinarnog studija Kultura i turizam uspješno su zaključili još jednu akademsku godinu. Izvanredna situacija koja nas je pratila ovaj semestar nije spriječila 130 studenata koji u ovom semestru slušaju kolegij Posebni oblici turizma i njihove gošće, stručnjakinje za europske projekte u kulturi i turizmu, da prodiskutiraju aktualnu problematiku i potencijale valorizacije kulturne baštine kroz održive oblike turizma koji mogu reducirati sezonalnost i ojačati lokalne ekonomije i u kriznim situacijama.

Stručnjakinja za europske projekte iz TV Vrsar Tea Štifanić predstavila je Vrsar kao destinaciju posebnih oblika turizma, ukazavši kako je,  aktivnim uključivanjem lokalne zajednice, kroz nekoliko europskih projekata stvorena baza za održivu valorizaciju vrijedne lokalne prirodne i kulturne baštine. Posebno je predstavila aktualni projekt ArchaeoCulTour, usmjeren na iznalaženje modela održive valorizacije, prezentacije i interpretacije arheološke baštine kroz kulturni turizam, u kojem sudjeluju i istraživači s naše sastavnice, a i studenti su aktivno uključeni kroz terensku nastavu i istraživanja.

Viša stručna suradnica za međunarodnu suradnju županijskog Odjela za kulturu i zavičajnost, Sandra Ilić, predstavila je cijeli niz projekata prekogranične suradnje, koji su u zadnjih desetak godina stvorili bazu za revitalizaciju kulturne baštine Istre – od projekata Heart of Istria i Revitas, koji su rezultirali cijelom mrežom kulturnih ruta i posjetiteljskih centara za interpretaciju istarskih freski, arheoloških parkova i kaštela, do projekata usmjerenih na razmjenu iskustava održive valorizacije UNESCO lokaliteta na Jadranu (EX.PO.AUS), koji su uključili i porečku Eufrazijevu baziliku.

Projekt  Adria Muse uspješno je povezao regionalne muzeje i manifestacije kroz kreativni i kulturni turizam. Kroz HERA Adriatic projekt razvoja kulturnih ruta izrađen je zajednički akcijski plan kulturno-turističke strategije jadranskog bazena, standarne specifikacije i smjernice za kulturne rute i posjetiteljske centre te je predložena i konkretna ruta vezana za lokalnu baštinu iz austrougarskog razdoblja s potencijalom razvoja na cijelu Srednju Europi.

 Upravo navodeći primjer pulskih utvrda naša gošća predstavila je nekoliko mogućnosti inovativne reinterpretacije baštine kroz multimedijalne posjetiteljske centre i kreativne inkubatore te iskustvene centre ekstremnih sportova. Spori, pametni, održivi, zeleni i kreativni turizam, usmjeren na prekograničnu suradnju na Jadranu na temu prirodne i kulturne baštine tema je aktualnog projekta TAKE IT SLOW, u okviru kojega ćemo, kako smo saznali, uskoro moći posjetiti kreativni centar za kaštele u centru Momjana i kušati lokalne specijalitete. Studenti Kulture i turizma, koji pišu seminarske, završne i diplomske radove vezano za predstavljene teme, zahvalili su gošćama na zanimljivim predavanjima, pokazavši velik interes za uključivanje u aktualne i buduće projekte kroz terensku nastavu i ostale aktivnosti.

O atmosferi s gostujućih predavanja u galeriji u prilogu:

Nataša Urošević

Popis obavijesti