Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studenti Kulture i turizma istražuju...

U okviru kolegija Upravljanje kulturnom baštinom, tridesetak studenata diplomskog studija Kultura i turizam upoznalo se s aktivnostima europskog HERA projekta The European Spa koji se bavi valorizacijom zajedničke europske baštine povijesnih turističkih destinacija. Nakon gostujućih predavanja voditelja projekta dr. Christiana Noacka sa Sveučilišta u Amsterdamu i dr. Mirjane Kos-Nalis, ravnateljice Muzeja turizma u Opatiji, partnera na projektu, studenti su imali priliku prodiskutirati mogućnosti istraživanja i prezentacije bogate turističke baštine hrvatskih i europskih spa destinacija kroz virtualne izložbe i studentske konferencije, na čemu će raditi u sljedećih godinu dana u sklopu priprema za finalnu konferenciju projekta, koja će se održati u Puli i na Brijunima.

Voditelj projekta dr. Christian Noack predstavio je velik europski istraživački konzorcij, u koji je, uz sveučilišta u Amsterdamu, Berlinu, Londonu i Lundu te pulsko Sveučilište, uključena i EHTTA – Europska udruga povijesnih termalnih destinacija, muzeji u Sopotu i Baden-Badenu te Hrvatski muzej turizma. Posebno je istaknuta inicijativa transnacionalne nominacije na UNESCO-vu listu 11 europskih povijesnih spa destinacija, koje su već ujedinjene u Europsku kulturu rutu povijesnih lječilišta i predstavljene na prethodnoj projektnoj konferenciji u Baden-Badenu. Unutar financijske inicijative Europske Unije HERA-e (Humanities in the European Research Area) posvećene temi Javni prostori: kultura i integracija u Europi, projekt The European Spa (2019-2022) nastoji preispitati povijesne spa destinacije kao ključni koncept i objekt europske rasprave. Istražuje se kako su se europske spa destinacije s karakterističnim institucijama, infrastrukturom i međunarodnom  kozmopolitskom klijentelom razvile u transnacionalni javni prostor i funkcionirale kao pozornica za pregovaranje o političkim, socijalnim i kulturnim pitanjima od europskog značaja. Projekt se bavi transnacionalnom spa kulturom na raskršću arhitekture i politike, prirode i kulture, medicine i dokolice, a glavni cilj je promisliti povijesne turističke destinacije kao ključne pozornice europskog identiteta i baštine, kroz istraživanje ključnih koncepata i perioda, historiografskih, književnih i umjetničkih reprezentacija, u komparativnoj, transnacionalnoj i europskoj perspektivi. Dr. Mirjana Kos-Nalis, ravnateljica Muzeja turizma u Opatiji predstavila je brojne izložbene i izdavačke aktivnosti središnjeg hrvatskog muzeja koji se bavi poviješću turizma i bogatom baštinom hrvatskih klimatskih, termalnih i kupališnih destinacija. Studentima je pojasnila proces nastajanja izložbe, od koncipiranja ideje, istraživanja i prikupljanja građe, do same realizacije, u izložbenom prostoru ili virtualnom obliku. Upravo na tome radit će studenti Kulture i turizma, koji će u sljedećem semestru, nakon analize hrvatskih spa destinacija i njihovih publicističkih i književnih reprezentacija kroz putopise i turističke vodiče, svoja istraživanja predstaviti na studentskoj konferenciji i virtualnoj izložbi. To će biti najbolja priprema za finalnu konferenciju projekta, koja će se održati na pulskom Sveučilištu i NP Brijuni, s izložbom u opatijskom Muzeju turizma, zaključili su sudionici radionice.

O atmosferi s predstavljanja projekta više u galeriji:

Nataša Urošević

Popis obavijesti