Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Objavljen prvi znanstveni rad na temu...

U okviru institucijskog znanstvenog projekta "Radio za mlade u Hrvatskoj" Fakulteta za inerdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, koji je trajao od prosinca 2019. do prosinca 2020. godine, nedavno je u novom broju, vol.15, no.1 (28), 2020., znanstvenog časopisa Metodički obzori - časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu objavljen izvorni znanstveni rad "Studentski radio u Hrvatskoj - Studija slučaja emisije Malo kulture, malo turizma" u koautorstvu voditeljice projekta doc. dr. sc. Tijane Vukić i članice projektnog tima Anite Šulentić, mag. nov. to je prvi znanstveni rad u Hrvatskoj koji problematizira i istražuje studentski radio. 

Stoga je svrha pokrenuti znanstvenu raspravu o studentskom radiju u Hrvatskoj, a središnji cilj je bio utvrditi je li, na primjeru studije slučaja studentske radijske emisije Malo kulture, malo turizma, radijska redakcija adekvatna metoda učenja radijskog novinarstva u okviru izvannastavne aktivnosti za studente koji se ne obrazuju za novinare.

Pri tome su korištene metodološka triangulacija, triangulacija podataka te teorijska i interdisciplinarna triangulacija. Pošlo se od teorijskog stajališta da je primarna misija studentskog radija obrazovna gdje je on definiran kao medij zajednice, a studentske su aktivnosti analizirane u okviru interpretativno-konstruktivističke pedagoške paradigme i medijskog obrazovanja. Podaci su prikupljeni različitim kvalitativnim znanstvenim metodama (sudioničko promatranje, intervjuiranje i analiziranje) iz različitih primarnih i sekundarnih izvora (mentori, studenti, medijski sadržaj i sadržaj znanstvenih radova).

Utvrđeno je da kultura studentskog radija u Hrvatskoj nije bogata te da, i za studente drugih profila, rad u radijskoj redakciji može rezultirati višestrukim obrazovnim ishodima, stjecanjem radijskih, medijskih i cjeloživotnih kompetencija te kvalitetnim medijskim sadržajima važnim za akademsku i lokalnu zajednicu zbog čega je važno nastaviti istraživati i unapređivati studentski radio u Hrvatskoj.

Više možete pročitati ovdje

 

Popis obavijesti