Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na online-panelu predstavljeni...

U ponedjeljak, 26. travnja, studenti preddiplomskog i diplomskog Interdisciplinarnog studija Kultura i turizam prisustvovali su panel raspravi na temu Vrsar kao destinacija turizma posebnih interesa - Projekt ArcheoCulTour, na kojem su predstavnici partnerskih institucija na projektu ArchaeoCultour prezentirali rezultate trogodišnjih projektnih istraživanja i predstavili Vrsar kao destinaciju turizma posebnih interesa. Gostujući predavači bili su arheologinja dr.sc. Katarina Gerometta iz Centra za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika, predstavnice Turističke zajednice Općine Vrsar Natalija Vugrinec i Tea Štifanić, izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac i doc. dr. sc. Nataša Urošević s našeg Sveučilišta te Sandra Bravar, predstavnica Maistre. 

Glavni cilj aktualnog Projekta ArcheoCulTour - Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar 2018.-2021. je sustavno istraživanje, prezentacija i valorizacija arheološke baštine u svrhu razvoja održivog kulturnog turizma. Arheologinja Katarina Gerometta, koja se javila s terena u Vrsaru, predstavila je pet ključnih lokaliteta odabranih za prezentaciju: kompleks rimske rustikalne vile Monte Ricco, antički kamenolom Biškupovi vrhi, gradinsko naselje Mukaba, samostan Sv. Mihovila u Kloštru te tumul Milovići. Navedeni lokaliteti povezat će se kulturnim itinererom te, primjenom inovativnih modela valorizacije arheološke baštine i razvojem arheoloških parkova, predstaviti široj javnosti. Kako povezati arheologiju i održivi turizam u neizvjesnim pandemijskim uvjetima, pišu u izvještaju s panela na studentskom blogu KulTurizam studenti diplomskog studija Kulture i turizma Bruna Kurka i Matteo Legović:

Popis obavijesti