Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odluka o prelasku studijskih...

Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je 23. srpnja 2021. godine donio Odluku o prelasku studijskih programa, zaposlenika i studenata Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije na Fakultet ekonomije i turizma u Puli. Studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura (dvopredmetni), jednopredmetni preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji Talijanski jezik i književnost te poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti (i nastavnici tih studija) prethodno su već prešli na Filozofski fakultet u Puli.

Sukladno Odluci Senata studijski programi preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Kultura i turizam tako s početkom ak. godine prelaze na Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli:

Studenti upisani na 1. (prvu), 2. (drugu) i 3. (treću) godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Kultura i turizam, studenti upisani na 1. (prvu) i 2. (drugu) godinu diplomskog sveučilišnog studija Kultura i turizam, te studenti koji će se upisati na 1. (prvu) godinu u akademskoj 2021./2022. godini prelaze i postaju studenti Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli.

Studenti upisani na 1. (prvu) i 2. (drugu) godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura (dvopredmetni), te studenti koji će se upisati na 1. (prvu) godinu u akademskoj 2021./2022. godini prelaze i postaju studenti Filozofskog fakulteta u Puli.

FITIKS web-stranice se više neće ažurirati pa vas molimo da ubuduće posjećujete:

odnosno

Popis obavijesti