Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O Fakultetu

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije osnovan je 2016. godine, na temeljima Odjela za studij na talijanskome jeziku i sveučilišnog studija Kultura i turizam. 

Cilj Fakulteta je osnaživanje postojećih studijskih programa kao i obogaćivanje ponude Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli suvremenim i interdisciplinarnim studijskim programima usklađenima s potrebama pojedinaca, tržišta rada, europskim razvojnim potrebama i potrebama društva znanja u njegovoj cjelini. Novim studijskim programima odgovara se na potrebe i zahtjeve suvremenog društva i doprinosi uravnoteženju ponude i potražnje na tržištu rada, kao i osiguravanju potrebnih kompetencija za zanimanja budućnosti.

Interdisciplinarnost i višejezičnost je njegovo temeljno obilježje koje se prvenstveno ogleda u nastavnim programima i nastavničkim resursima budući da pri njemu djeluju nastavnici iz različitih znanstvenih područja, polja i grana, a nastava se održava i na stranom jeziku.


Odluka o prelasku studijskih programa, zaposlenika i studenata FITIKS-a na FET

Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je 23. srpnja 2021. godine donio Odluku o prelasku studijskih programa, zaposlenika i studenata Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije na Fakultet ekonomije i turizma u Puli. Studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura (dvopredmetni), jednopredmetni preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji Talijanski jezik i književnost te poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti (i nastavnici tih studija) prethodno su već prešli na Filozofski fakultet u Puli.