Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Misija, vizija, ciljevi i vrijednosti

MISIJA

Kvalitetnim, aktualnim, konkurentnim, tržišno prepoznatljivim interdisciplinarnim studijskim i cjeloživotnim obrazovnim programima, u suradnji s lokalnom i regionalnom zajednicom te domaćim i međunarodnim znanstvenim institucijama, nudimo najmoderniji pristup stjecanju znanja na nacionalnoj razini. Stručni i motivirani nastavnici i znanstvenici domaćim i međunarodnim studentima omogućuju učinkovitu organizaciju u provođenju visokoškolskog i cjeloživotnog obrazovnog procesa u ugodnom okruženju. Znanstveno-istraživačkim aktivnostima aktivno doprinosimo razvoju novih spoznaja u raznorodnim znanstvenim područjima i poljima.  

VIZIJA

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije jedinstveni je, otvoreni, kreativni regionalni centar razvoja interdisciplinarnosti u nastavi, znanstvenom istraživanju i stručnim aktivnostima koji, u cilju osnaživanja održivog razvoja društvene zajednice i prirodnog okruženja,  suvremenim pristupom znanju predviđa, stvara i uvodi visokoobrazovne, cjeloživotne i istraživačke trendove što mu omogućava nacionalnu i međunarodnu prepoznatljivost. 

OPĆI CILJEVI

1.     Konkretnije pozicioniranje Fakulteta na Sveučilištu, jačanje integracije s ostalim sveučilišnim sastavnicama te poboljšanje konkurentnosti na državnoj i međunarodnoj razini.

2.     Unapređenje nastavnog procesa redovitom revizijom postojećih studijskih programa,  uvođenjem novih interdisciplinarnih studijskih i cjeloživotnih programa na preddiplomskoj diplomskoj i doktorskoj razini, osmišljavanjem i realizacijom ostalih oblika formalnog i neformalnog obrazovanje te ulaganjem u stručno napredovanje nastavnika. 

3.     Razvoj znanstvene i stručne djelatnosti Fakulteta.

4.     Osnaživanje Fakultetskih resursa.

5.     Snažnije povezivanje s tržištem na svim razinama, posebno redovitim unapređenjem, redefiniranjem i promocijom kompetencija i deficitarnih zanimanja koje studenti stječu na našim studijima iz interdisciplinarnih i kulturoloških područja.

VRIJEDNOSTI

Funkcioniranje Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, u svim se njegovim djelatnostima: upravnoj, nastavnoj, znanstvenoj i stručnoj, temelji na humanističkim, građanskim i demokratskim vrijednosnim načelima: 

  1. Zakonitosti i pravne sigurnosti,
  2. Slobode mišljenja, izražavanja i stvaranja,
  3. Međusobnog uvažavanja, jednakosti i suradnje,
  4. Nepristranosti i pravičnosti, 
  5. Snažne motivacije i proaktivnosti, 
  6. Njegovanja kulture i etike javne riječi i
  7. Pridržavanja profesionalnih etičkih načela.