Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Suradnja Fakulteta s partnerskim organizacijama

ISTARSKA ŽUPANIJA https://www.istra-istria.hr
JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI http://www.np-brijuni.hr
UNILINE D.O.O. http://www.uniline.hr/hrvatska/
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE http://www.ami-pula.hr
GRAD POREČ - PARENZO / CITTÀ DI POREČ - PARENZO http://www.porec.hr
GRAD VODNJAN http://www.vodnjan.hr/gradska-uprava
OPĆINA FAŽANA https://www.fazana.hr
OPĆINA SVETVINČENAT http://svetvincenat.hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE https://www.istra.hr/hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KASTVA https://www.kastav-touristinfo.hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POREČA https://www.myporec.com/hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BARBAN https://tz-barban.hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FAŽANA https://www.infofazana.hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETVINČENAT http://tz-svetvincenat.hr
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ https://www.knjiznicaporec.hr
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ http://www.poup.hr
KAMPING UDRUŽENJE HRVATSKE  https://www.camping.hr/hr
UDRUGA INFORMO https://informo.hr/hr/
UDRUGA ISTRA INSPIRIT https://www.istrainspirit.hr
UDRUGA ISTARSKO - EKOMUZEJ http://www.istrian.org/hr/
UDRUGA METAMEDIJ http://metamedia.hr
POLIDOR CAMPING PARK FUNTANA https://www.campingpolidor.com/hr/
C.M.G.C. D.O.O. PULA  https://convergent-usa.com
CONSONNA D.O.O.  PULA https://www.consonna.com/
ECO MUSEUM VODNJAN  
LABUSKA D.O.O. PULA  
Savičenta D.O.O. http://svetvincenat.hr/savicenta-d-o-o/