Ustroj

Uprava

Obnašatelj dužnosti dekana:

Fakultetsko vijeće

Izvanredni profesori:

 • izv. prof. dr. sc. Tea Golja
 • izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško

Docenti: 

 • doc. dr. sc. Nataša Urošević
 • doc. dr. sc. Nikola Vojnović
 • doc. dr. sc. Tijana Vukić

Predstavnica nastavnika u nastavnom zvanju:

 • dr. sc. Sunčana Tuksar

Predstavnik asistenata i viših asistenata:

 • Sanja Dolenec, dipl. oec.

Predstavnica studenata:

 • Katarina Bratulić

Odsjek za kulturu i turizam

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Tea Golja

    Email   11   052 377 086

  Docent

  doc. dr. sc. Nataša Urošević

    Email    

  doc. dr. sc. Nikola Vojnović

    Email   Kabinet 10; Preradovićeva 1/1  

  doc. dr. sc. Tijana Vukić

    Email   Kabinet 10, Preradovićeva 1/1   +385 52 377 040

  Viši predavač

  Marieta Djaković, v. pred.

    Email    

  Sunčana Tuksar, v. pred.

    Email   br. 12  

  Asistent

  Sanja Dolenec, dipl. oec.

    Email