Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski rad

Diplomski rad

Diplomski rad


OSNOVNI PODACI

Šifra:

94839

ECTS:

30.0

Nositelji:

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac - Seminar
prof. dr. sc. Slaven Bertoša - Seminar
prof. dr. sc. Marija Bušelić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Igor Duda - Seminar
izv. prof. dr. sc. Mauro Dujmović - Seminar
doc. dr. sc. Tamara Floričić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Tea Golja - Seminar
prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović - Seminar
izv. prof. dr. sc. Andrea Matošević - Seminar
doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković - Seminar
izv. prof. dr. sc. Morena Paulišić - Seminar
prof. dr. sc. Marinko Škare - Seminar
doc. dr. sc. Nataša Urošević - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Kultura i turizam
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Kultura i turizam


TERMINI KONZULTACIJA