Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Marketing inovacija u kulturi i turizmu

Marketing inovacija u kulturi i turizmu

Marketing inovacija u kulturi i turizmu


OSNOVNI PODACI

Šifra:

169797

ECTS:

6.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Iva Slivar

Izvođači:

Sanja Dolenec , dipl. oec. - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Sanja Radolović , pred. - Vježbe u praktikumu

dr. sc. Sanja Radolović , pred. - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Vježbe u praktikumu 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

5. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Kultura i turizam
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Kultura i turizam
Obavezni predmet - Redovni studij - Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura


TERMINI KONZULTACIJA