Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Završni rad

Završni rad

Završni rad


OSNOVNI PODACI

Šifra:

74722

ECTS:

6.0

Nositelji:

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac - Seminar
prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić - Seminar
prof. dr. sc. Miroslav Bertoša - Seminar
prof. dr. sc. Slaven Bertoša - Seminar
izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić - Seminar
prof. dr. sc. Marija Bušelić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Igor Duda - Seminar
izv. prof. dr. sc. Mauro Dujmović - Seminar
doc. dr. sc. Tamara Floričić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Tea Golja - Seminar
prof. dr. sc. Jasmina Gržinić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Andrea Matošević - Seminar
doc. dr. sc. Marlena Plavšić - Seminar
doc. dr. sc. Iva Slivar - Seminar
prof. dr. sc. Marinko Škare - Seminar
doc. dr. sc. Nataša Urošević - Seminar
izv. prof. dr. sc. Aljoša Vitasović - Seminar
izv. prof. dr. sc. Nikola Vojnović - Seminar
doc. dr. sc. Tijana Vukić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Izrada završnog rada predstavlja kombinaciju interesa studenta/studentice i ponude kolegija iz psihologije.

LITERATURA:


NASTAVA

6. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Kultura i turizam
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Kultura i turizam


TERMINI KONZULTACIJA