Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Funkcija:Predstojnica katedre za jezik
Lokacija: kabinet 28/3 Ronjgova,1
Telefon:052/377520
Interni telefon:520
E-mail: E-mail
URL službenih stranica na Webu: https://fitiks.unipu.hr/fitiks/o_fakultetu/nastavnici
Organizacijska jedinica: Odsjek za talijanistiku
Godina diplomiranja:1981.
Godina magistriranja:1993.
Godina doktoriranja:2000.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

poslijediplomski doktorski

Konzultacije

Utorkom od 10.30 do 11.30 kabinet 28/3, Ronjgova,1

Životopis

Rođena u Puli, diplomirala Talijanski jezik i književnost i Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2001. godine, 2006. izabrana je u znanstveno zvanje izvanrednog profesora, 2012. redovitog profesora a 2017 u redovitog profesora u trajnom zvanju. U više navrata bila je predstojnica Odjela za studij na talijanskom jeziku, a trenutno je voditeljica Katedre za jezik. Organizirala je nekoliko važnih međunarodnih konferencija na Sveučilištu u Puli: AISLLI (2006), Tridesetogodišnjica studija talijanskog jezika u Puli: prošlost, sadašnjost i budućnost, 2008., Višejezičnost i prevođenje, 2014. Od 2013. je ideatorica i voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija "Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanskoe dvojezičnosti". Dugi niz godina bila je voditeljica Seminara za stručno usavršavanje nastavnika talijanskog jezka kao L2 (do 2017.).

Izabrane publikacije

Autorica i urednica nekoliko monografija: Didattiche a confronto, 2002; Bilinguismo precoce: usi e funzioni linguistiche, 2003; Didattica della comunicazione in classi bilingui. Teorie e contesti sociali, 2008; L'italiano L2: studi sulla motivazione, 2010; Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una società in trasformazione, 2010; Studi interculturali: interferenze linguistiche, didattiche e culturali nel territorio istro-quarnerino, 2011; Traduzione e plurilinguismo, Significati ed equivalenze, 2016; Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo, 2016.

Profesionalni interesi i članstva

Bavi se istraživanjem novih interaktivnih strategija u dvojezičnoj komunikaciji učenika Istre i Rijeke, te obučavanjem nastavnika talijanskog jezika. Njezin znanstveni interes usmjeren je na pitanja vezana uz dvojezičnost, interkulturalizam i pragmalinguistiku, kao i uz tehnike prevođenja. Članica je sljedećih udruženja: Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana (A.I.S.L.L.I.), Associazione Internazionale Professori di Italiano (A.I.P.I.), članica Vijeća Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico (C.I.S.V.A.); Hrvatskog Društva Primjenjene Lingvistike (H.D.P.L.); Znanstvene udruge Pietas Iulia; Associazione Italianisti nei Balcani (A.I.B.A.), Mediterranian Studies Association (M.S.A.),  American Association Italian Studies (A.A.I.S.).

Izabrani projekti

Voditelj je i glavni istraživač projekta Interkulturalni pristup jezičnim, književnim i didaktičkim sadržajima koje je financiralo Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske (od 2006.-2011.).

Jedan je od dvaju voditelja i glavni istraživač projekta Motivazione all'insegnamento/apprendimento della lingua italiana in ambiente istroquarnerino koje je financiralo Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije, MAE (od 2006.-2010.).

Povijest zaposlenja

1979.-1981. Vanjska suradnica, nastavnica talijanskog jezika u Školi za strane jezike, Varšavska 14, Zagreb.

1981.-1988. Profesorica na Školi za strane jezike, Varšavska 14, Zagreb.

1988.-Profesorica na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (Pedagoška akademija, Pedagoški fakultet, Filozofski fakultet, Odjel za studij na talijanskom jeziku, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Casi di codeswitching di un bambino bilingue italo-croato: studio di un caso

Scotti Jurić, Rita ; Kauzlarić Ocovich, Arlene
Poglavlja u knjigama, 2021.

Apprendimento integrato di lingua e contenuto nelle scuole croate. Un concetto sfocato

Scotti Jurić, Rita ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
Convegno Internazionale della Lingua Italiana in onore della prof.ssa Radwa Zouchi Razgallah

Espressioni idiomatiche e proverbi nella comunicazione dei parlanti bilingui italo-croati

Scotti Jurić, Rita ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
Međunarodni znanstveni skup AATI “Fragments of Culture”

Essere italiani in Istria: prospettive e limiti

Rita Scotti Jurić
Poglavlja u knjigama, 2020.

TRADUZIONE E TRADIZIONE. ALCUNE RIFLESSIONI SULLA POESIA DI DANIEL NAČINOVIĆ

Scotti Jurić, Rita ; Lazarić, Lorena
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Folia Linguistica et Litteraria

Un contributo all'italianità di Vladimir Nazor: Analisi di due testi

Lazarić, Lorena ; Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu

Prefazione alla monografia "Curiosando nella vita. Giacomo Scotti, poliedrico intellettuale di frontiera"

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella
, 2019.

Un percorso letterario di cinquant’anni: analisi computazionale dei corpora letterari

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella
Poglavlja u knjigama, 2019.

Linguistic Politics and Linguistic Planning in the Education of the Republic of Croatia: The Multilingual Model in the County of Istria

Scotti Jurić, Rita ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
III Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию образования факультета сервиса, туризма и технологии продуктов общественного питания

La traduzione dei tempi passati dall'italiano in croato ne "L'assente" di Bruno Maier

Lazarić, Lorena ; Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Italoellenica. Incontri sulla lingua e la traduzione

CONSIDERAZIONI PRAGMALINGUISTICHE SU TRE DISCORSI DI POLITICI CROATI

Scotti Jurić, Rita ; Pokrajac, Renata
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Studia Polensia

Dal bilinguismo al plurilinguismo, dalla multiculturalità all'interculturalità. Essere italiani in Istria

Scotti Jurić, Rita ; Matticchio, Isabella
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Palimpsest

Aspetti linguistici e identitari dell'italianità in Istria

Matticchio, Isabella ; Scotti Juric, Rita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Giornate di studio "Nuovi aspetti linguistici e letterari dell’italianità"

La comprensione della lingua seconda. L’italiano quale materia opzionale nelle scuole croate dell’istroquarnerino

Scotti Jurić, Rita ; Lazarić, Lorena
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Italica Wratislaviensia. Grammatoca italiana fra teoria e diadttica.

LE ABILITÀ RICETTIVE DEGLI ALUNNI CROATOFONI NELLO STUDIO DELL’ITALIANO L2

Lazarić, Lorena ; Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
ASSESSMENT IN FOREIGN LANGUAGE & LITERATURE TEACHING

Approccio modulare all'insegnamento della lingua/cultura/letteratura italiana

Scotti Juric, Rita ; Matticchio, Isabella
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Seminar za stručno usavršavanje nastavnika talijanskog jezika (J2) / Seminario di aggiornmento per insegnanti di italiano L2

Analisi pragmatica dei litigi in parlanti bilingui

Matticchio, Isabella ; Scotti Juric, Rita
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Convegno scientifico internazionale "Immagini e immaginari della cultura italiana" in occasione del 40esimo anniversario degli studi di Italianistica a Pola

Curiosando nella vita. Giacomo Scotti, poliedrico intellettuale di frontiera


Uredničke knjige, 2016.

Learners of Italian as L2 and the Awarness of the Cultural Connotations of Words

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Studia Universitatis Hereditati

Gestire la cortesia linguistica: problemi e tentativi dei bilingui

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Letteratura, arte, cultura tra due sponde dell' adriatico ed oltre IV Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala jadrana i dalje od mora IV

Prefazione alla monografia "Traduzione e plurilinguismo. Significati ed equivalenze"

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella
, 2016.

Prefazione alla monografia "Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo"

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella
, 2016.

L’insegnamento della L2 a studenti universitari: dall’approccio grammaticale traduttivo a quello affettivo-comunicativo

Scotti Jurić, Rita ; Filiplić, Sara
Poglavlja u knjigama, 2016.

Paesaggio linguistico plurilingue urbano: il caso della città di Pola

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada
Poglavlja u knjigama, 2016.

Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo


Uredničke knjige, 2016.

Višejezični i multikulturalni odnosi na istarskom poluotoku: različiti jezični kodovi za izražavanje iste realnosti

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Tenth international scientific conference "The power of Knowledge"

Intercultural pragmatics: how do monolinguals and bilinguals interact in conflict situations

Scotti Jurić, Rita ; Matticchio, Isabella
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
2nd International Conference and 10th International Scientific and Practical Seminar Multilingualism and Intercultural Communication: Challenges of the 21st Century

Traduzione e plurilinguismo. Significati ed equivalenze


Uredničke knjige, 2016.

I mari del sud : problematiche traduttologiche della poesia di Cesare Pavese

Moscarda Mirković, Eliana ; Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2016.

Competenza comunicativa interculturale: alcuni esempi di interazioni plurilinguistiche in Istria

Scotti Jurić, Rita ; Brajković, Davorin
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Studia Polensia

La traduzione della poesia dialettale tra località e universalità

Scotti Jurić, Rita ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Convegno internazionale "Parallelismi linguistici, letterari e culturali" - 55 anni di studi italiani

La fortuna letteraria di Cesare Pavese in Croazia e nei paesi dell'ex Jugoslavia

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2015.

Usvajanje in učenje jezika dvojezičnih in večjezičnih otrok

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Branje združuje: z BDS že 20 let

Norma linguistica e miscuglio linguistico: I "Racconti di Guerra" di Nelida Milani

Scotti Jurić, Rita ; Matticchio, Isabella
Poglavlja u knjigama, 2015.

L'aspetto pragmatico nella competenza interculturale dei parlanti bilingui: l'analisi dei litigi

Matticchio, Isabella ; Scotti Juric, Rita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Est-ovest/Nord-Sud. Frontiere, passaggi, incontri culturali

Fulvio Tomizza. Le sfide della comunicazione interculturale

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2014.

Lingua minorizzata - individualità minorizzata?

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. - 2009.) Convegno internazionale in onore del Pro. Žarko Muljačić (1922 - 2009)

Motivazioni per l'uso della lingua madre nella classe di L2: analisi dell'interazione verbale

Matticchio, Isabella ; Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Ricerche sociali - Centro di ricerche storiche Rovigno

Didattiche implicite ed esplicite tra apprendimento e acquisizione

Scotti Jurić, Rita ; Lalli Paćelat, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Jezici i kulture u vremenu i prostoru

Identità linguistica e letteraria italiana in ambiente bilingue, tra speranze e realtà

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2013.

Il bilinguismo tardivo: Il caso delle bandanti

Benčić, Ana ; Scotti Jurić, Rita
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Studia Polensia: Rivista del dipartimento di studi in lingua italiana

The function of bilingual official policy and ideologies in formal interactions vs. the development of plurilingualism and interculturalism in informal interactions among young Croatians

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
International Conference for Academic Disciplines

Apporto glottodidattico allo studio linguistico di Josip Jernej

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Međunarodni znanstveni skup u spomen prof. dr. Josipa Jerneja (1909. - 2005.)

Competenza comunicativa plurilingue e interculturale tra apprendimento e acquisizione

Scotti Jurić, Rita ; Lalli Paćelat, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2

L'italiano adattato all'amministrazione croata: problemi interculturali e prospettive del bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana

Lalli Paćelat, Ivana ; Scotti Jurić, Rita
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell'italiano

Bilingual Official Policy and Ideologies in Formal Interactions and Development of Plurilingualism and Interculturalism in Informal Interactions Among the Young Croatian-Italian Bilinguals in Istria

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Journal of Teaching and Education

Competenza linguistica e coscienza linguistica quali elementi di identità implicita: Il caso degli italiani in Istria

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2011.

Studi Interculturali: Interferenze linguistiche didattiche e culturali nel territorio istroquarnerino


Uredničke knjige, 2011.

Bilingual Education in Italian Schools in Croatia. Diachronic and Synchronic Official Position and the New Linguistic Situation

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
National Association of Bilingual Education - NABE

L’implicito negli enunciati umoristici: prospettiva pragmalinguistica

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, God. 4 (2011), broj 4

Educazione linguistica interculturale nelle teorie implicite degli insegnanti

Scotti Jurić, Rita ; Štokovac, Tarita
Poglavlja u knjigama, 2011.

Awareness of Cultural Connotation of Words in Learners of Italian as L2: Semantic Approach

Scotti Jurić, Rita ; Štokovac, Tarita ; Lalli Paćelat, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Accross Languages and cultures ; 4th International Adriatic- Ionian Conference

Cosa resta dell' eredità linguistica italiana in Istria

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Adriatico, rivista di cultura tra le due sponde

Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una societa' in trasformazione


Uredničke knjige, 2010.

Atteggiamenti linguistici e interculturali degli insegnanti nell'insegnamento della lingua

Scotti Jurić, Rita ; Lalli Paćelat, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Tent'anni di studi di Italianistica a Pola: passato, presente, futuro

Fattori psicolinguistici in contesti plurilingui formali e informali nell'apprendimento/acquisizione delle lingue

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Trent'anni di studi di Italianistica a Pola: passato, presente, futuro

Lo studio delle barzellette: per una competenza pragmatica interculturale

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Ricerche sociali, Centro di ricerche storiche Rovigno, Trieste-Rovigno

Intercultural Communication in the Translation of History Texts

Scotti Jurić, Rita ; Zancovich, Sara
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Metodički obzori, časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu

Elementi formali/informali dell'apprendimento linguistico: per una continuita' dell'identita' italiana nell'Istria bilingue

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2010.

L`italiano L2 Indagini sulla motivazione

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2010.

Conoscenza delle lingue per una comunicazione interculturale nell’istroquarnerino

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
XIX Congresso Internazionale Civiltà Italiana e Geografie d'Europa

La scuola su misura delle classi multietniche e plurilingui: teorie linguistiche implicite

Scotti Jurić, Rita ; Štokovac, Tarita
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2009.
10. Dani Mate Demarina

Analisi pragmalinguistica: due situazioni comunicative a confronto

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Metodički obzori

Approccio interculturale allo studio del plurilinguismo in Istria

Scotti Jurić, Rita ; Lalli Paćelat, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Plurilinguisme, Diversité, Citoyenneté

Sociolinguistic elements / scopes in natural and institutional context of the Italian language in a Croatian sample

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi- Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
EUROSLA

Jezični identitet kroz kontekstualnu analizu istarsko-kvarnerskog književnog podneblja

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Riječki filološki dani

Analisi pragmalinguistica: due situazioni communicative a confronto

Scotti Jurić, Rita ; Nada Poropat
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Metodički obzori”

Didattica della comunicazione in classi bilingui. Teorie e contesti sociali.

Scotti Jurić, Rita
Autorske knjige, 2008.

Giacomo Scotti: un contributo all’interculturalità dell’Adriatico

Scotti-Jurić , Rita
Poglavlja u knjigama, 2007.

La realtà ; plurilinguistica dell’ Istria di Nelida Milani

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
La Battana

Interkulturalna komunikacija u Istri: koezistencija identiteta

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Jezik i identiteti

Strategije recipročno ugovorenih pravila u stvaranju demokratske interkulturalne škole

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Međunarodni znanstveni i stručni skup, VIII Dani Mate Demarina, Deontologija Učitelja

Deontological traits of intercultural communication as regards language teachers

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Međunarodni znanstveni i stručni skup, VI Dani Mate Demarina, Novi komunikacijski izazovi u obrazovanju

Competenza comunicativa interculturale in classi di lingua

Scotti Jurić, Rita
Stručni radovi, 2005.
Percorsi didattici. Strumenti per la scuola italiana in Croazia e Slovenia

Praktična pomagala za vrednovanje udžbenika stranog jezika

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2004.

Approccio funzionale all'analisi del parlato dei giovani

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2003.

Bilinguismo precoce: usi e funzioni linguistiche

Scotti Jurić, Rita
Autorske knjige, 2003.

Argomenti e didattiche a confronto : atti del Corso di aggiornamento e perfezionamento per docenti di italiano L2 : anni 2000, 2001, 2002.


Uredničke knjige, 2003.

L'immaginario e la creativita'

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2002.

L'approccio multimediale e l'approccio integrato nell'insegnamento /apprendimento della L2

Scotti Jurić, Rita
Stručni radovi, 1999.
SN. Scuola nostra

Incidenze sociolinguistiche sulla competenza linguistica dei bambini

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.
Ricerche sociali - Centro di ricerche storiche Rovigno

La didattica della Sezione Italiana della Facoltà di Pedagogia di Pola

Scotti Jurić, Rita ; Glavinić, Vera
Poglavlja u knjigama, 1997.

La lingua seconda attraverso unita' testuali televisive

Scotti Jurić, Rita
Stručni radovi, 1996.
SN. Scuola nostra

La competenza comunicativa

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.
La Battana

La competenza linguistica dei bambini a livello morfosintattico

Scotti Jurić, Rita
Drugi radovi u časopisima, 1995.
Ricerche sociali - Centro di ricerche storiche Rovigno

Forza ragazzi 2

Scotti Jurić, Rita ; Pučalka Biffel, Branka
Ostalo, 1989.

Forza ragazzi 1

Scotti Jurić, Rita ; Pučalka Biffel, Branka
Ostalo, 1987.