Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Funkcija:Predstojnica katedre za jezik
Lokacija: kabinet 28/3 Ronjgova,1
Telefon:052/377520
Interni telefon:520
E-mail: E-mail
URL službenih stranica na Webu: https://fitiks.unipu.hr/fitiks/o_fakultetu/nastavnici
Organizacijska jedinica: Odsjek za talijanistiku
Godina diplomiranja:1981.
Godina magistriranja:1993.
Godina doktoriranja:2000.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

poslijediplomski doktorski

Konzultacije

Utorkom od 10.30 do 11.30 kabinet 28/3, Ronjgova,1

Životopis

Rođena u Puli, diplomirala Talijanski jezik i književnost i Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2001. godine, 2006. izabrana je u znanstveno zvanje izvanrednog profesora, 2012. redovitog profesora a 2017 u redovitog profesora u trajnom zvanju. U više navrata bila je predstojnica Odjela za studij na talijanskom jeziku, a trenutno je voditeljica Katedre za jezik. Organizirala je nekoliko važnih međunarodnih konferencija na Sveučilištu u Puli: AISLLI (2006), Tridesetogodišnjica studija talijanskog jezika u Puli: prošlost, sadašnjost i budućnost, 2008., Višejezičnost i prevođenje, 2014. Od 2013. je ideatorica i voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija "Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanskoe dvojezičnosti". Dugi niz godina bila je voditeljica Seminara za stručno usavršavanje nastavnika talijanskog jezka kao L2 (do 2017.).

Izabrane publikacije

Autorica i urednica nekoliko monografija: Didattiche a confronto, 2002; Bilinguismo precoce: usi e funzioni linguistiche, 2003; Didattica della comunicazione in classi bilingui. Teorie e contesti sociali, 2008; L'italiano L2: studi sulla motivazione, 2010; Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una società in trasformazione, 2010; Studi interculturali: interferenze linguistiche, didattiche e culturali nel territorio istro-quarnerino, 2011; Traduzione e plurilinguismo, Significati ed equivalenze, 2016; Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo, 2016.

Profesionalni interesi i članstva

Bavi se istraživanjem novih interaktivnih strategija u dvojezičnoj komunikaciji učenika Istre i Rijeke, te obučavanjem nastavnika talijanskog jezika. Njezin znanstveni interes usmjeren je na pitanja vezana uz dvojezičnost, interkulturalizam i pragmalinguistiku, kao i uz tehnike prevođenja. Članica je sljedećih udruženja: Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana (A.I.S.L.L.I.), Associazione Internazionale Professori di Italiano (A.I.P.I.), članica Vijeća Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico (C.I.S.V.A.); Hrvatskog Društva Primjenjene Lingvistike (H.D.P.L.); Znanstvene udruge Pietas Iulia; Associazione Italianisti nei Balcani (A.I.B.A.), Mediterranian Studies Association (M.S.A.),  American Association Italian Studies (A.A.I.S.).

Izabrani projekti

Voditelj je i glavni istraživač projekta Interkulturalni pristup jezičnim, književnim i didaktičkim sadržajima koje je financiralo Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske (od 2006.-2011.).

Jedan je od dvaju voditelja i glavni istraživač projekta Motivazione all'insegnamento/apprendimento della lingua italiana in ambiente istroquarnerino koje je financiralo Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije, MAE (od 2006.-2010.).

Povijest zaposlenja

1979.-1981. Vanjska suradnica, nastavnica talijanskog jezika u Školi za strane jezike, Varšavska 14, Zagreb.

1981.-1988. Profesorica na Školi za strane jezike, Varšavska 14, Zagreb.

1988.-Profesorica na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (Pedagoška akademija, Pedagoški fakultet, Filozofski fakultet, Odjel za studij na talijanskom jeziku, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

IL CLIL NELL'INSEGNAMENTO DELLA L2: PROSPETTIVE E IMPLEMENTAZIONE

Lazarić, Lorena ; Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Research and Practice

Casi di codeswitching di un bambino bilingue italo-croato: studio di un caso

Scotti Jurić, Rita ; Kauzlarić Ocovich, Arlene
Poglavlja u knjigama, 2021.

Gianni Rodari: parole per pensare, parole per amare

Scotti Jurić, Rita ; Lazarić, Lorena
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

TRADUZIONE E TRADIZIONE. ALCUNE RIFLESSIONI SULLA POESIA DI DANIEL NAČINOVIĆ

Scotti Jurić, Rita ; Lazarić, Lorena
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Essere italiani in Istria: prospettive e limiti

Rita Scotti Jurić
Poglavlja u knjigama, 2020.

Espressioni idiomatiche e proverbi nella comunicazione dei parlanti bilingui italo-croati

Scotti Jurić, Rita ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
Međunarodni znanstveni skup AATI “Fragments of Culture”

Apprendimento integrato di lingua e contenuto nelle scuole croate. Un concetto sfocato

Scotti Jurić, Rita ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
Convegno Internazionale della Lingua Italiana in onore della prof.ssa Radwa Zouchi Razgallah

La traduzione dei tempi passati dall'italiano in croato ne "L'assente" di Bruno Maier

Lazarić, Lorena ; Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Italoellenica. Incontri sulla lingua e la traduzione

Linguistic Politics and Linguistic Planning in the Education of the Republic of Croatia: The Multilingual Model in the County of Istria

Scotti Jurić, Rita ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
III Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию образования факультета сервиса, туризма и технологии продуктов общественного питания

Un contributo all'italianità di Vladimir Nazor: Analisi di due testi

Lazarić, Lorena ; Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Un percorso letterario di cinquant’anni: analisi computazionale dei corpora letterari

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella
Poglavlja u knjigama, 2019.

Prefazione alla monografia "Curiosando nella vita. Giacomo Scotti, poliedrico intellettuale di frontiera"

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella
, 2019.

La comprensione della lingua seconda. L’italiano quale materia opzionale nelle scuole croate dell’istroquarnerino

Scotti Jurić, Rita ; Lazarić, Lorena
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

CONSIDERAZIONI PRAGMALINGUISTICHE SU TRE DISCORSI DI POLITICI CROATI

Scotti Jurić, Rita ; Pokrajac, Renata
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Aspetti linguistici e identitari dell'italianità in Istria

Matticchio, Isabella ; Scotti Juric, Rita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Giornate di studio "Nuovi aspetti linguistici e letterari dell’italianità"

Dal bilinguismo al plurilinguismo, dalla multiculturalità all'interculturalità. Essere italiani in Istria

Scotti Jurić, Rita ; Matticchio, Isabella
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

LE ABILITÀ RICETTIVE DEGLI ALUNNI CROATOFONI NELLO STUDIO DELL’ITALIANO L2

Lazarić, Lorena ; Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
ASSESSMENT IN FOREIGN LANGUAGE & LITERATURE TEACHING

Analisi pragmatica dei litigi in parlanti bilingui

Matticchio, Isabella ; Scotti Juric, Rita
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Convegno scientifico internazionale "Immagini e immaginari della cultura italiana" in occasione del 40esimo anniversario degli studi di Italianistica a Pola

Approccio modulare all'insegnamento della lingua/cultura/letteratura italiana

Scotti Juric, Rita ; Matticchio, Isabella
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Seminar za stručno usavršavanje nastavnika talijanskog jezika (J2) / Seminario di aggiornmento per insegnanti di italiano L2

Višejezični i multikulturalni odnosi na istarskom poluotoku: različiti jezični kodovi za izražavanje iste realnosti

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Tenth international scientific conference "The power of Knowledge"

L’insegnamento della L2 a studenti universitari: dall’approccio grammaticale traduttivo a quello affettivo-comunicativo

Scotti Jurić, Rita ; Filiplić, Sara
Poglavlja u knjigama, 2016.

Gestire la cortesia linguistica: problemi e tentativi dei bilingui

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Letteratura, arte, cultura tra due sponde dell' adriatico ed oltre IV Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala jadrana i dalje od mora IV

Learners of Italian as L2 and the Awarness of the Cultural Connotations of Words

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Paesaggio linguistico plurilingue urbano: il caso della città di Pola

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada
Poglavlja u knjigama, 2016.

Motivazione nell'apprendimento / insegnamento della lingua italiana

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi Randić, Neala
Poglavlja u knjigama, 2016.

Traduzione e plurilinguismo. Significati ed equivalenze


Uredničke knjige, 2016.

Intercultural pragmatics: how do monolinguals and bilinguals interact in conflict situations

Scotti Jurić, Rita ; Matticchio, Isabella
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
2nd International Conference and 10th International Scientific and Practical Seminar Multilingualism and Intercultural Communication: Challenges of the 21st Century

Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo


Uredničke knjige, 2016.

Prefazione alla monografia "Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo"

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella
, 2016.

Prefazione alla monografia "Traduzione e plurilinguismo. Significati ed equivalenze"

Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella
, 2016.

Curiosando nella vita. Giacomo Scotti, poliedrico intellettuale di frontiera


Uredničke knjige, 2016.

I mari del sud : problematiche traduttologiche della poesia di Cesare Pavese

Moscarda Mirković, Eliana ; Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2016.

Usvajanje in učenje jezika dvojezičnih in večjezičnih otrok

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Branje združuje: z BDS že 20 let

La fortuna letteraria di Cesare Pavese in Croazia e nei paesi dell'ex Jugoslavia

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2015.

La traduzione della poesia dialettale tra località e universalità

Scotti Jurić, Rita ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Convegno internazionale "Parallelismi linguistici, letterari e culturali" - 55 anni di studi italiani

Competenza comunicativa interculturale: alcuni esempi di interazioni plurilinguistiche in Istria

Scotti Jurić, Rita ; Brajković, Davorin
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Norma linguistica e miscuglio linguistico: I "Racconti di Guerra" di Nelida Milani

Scotti Jurić, Rita ; Matticchio, Isabella
Poglavlja u knjigama, 2015.

Lingua minorizzata - individualità minorizzata?

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. - 2009.) Convegno internazionale in onore del Pro. Žarko Muljačić (1922 - 2009)

Fulvio Tomizza. Le sfide della comunicazione interculturale

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2014.

Motivazioni per l'uso della lingua madre nella classe di L2: analisi dell'interazione verbale

Matticchio, Isabella ; Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

L'aspetto pragmatico nella competenza interculturale dei parlanti bilingui: l'analisi dei litigi

Matticchio, Isabella ; Scotti Juric, Rita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Est-ovest/Nord-Sud. Frontiere, passaggi, incontri culturali

Il bilinguismo tardivo: Il caso delle bandanti

Benčić, Ana ; Scotti Jurić, Rita
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Identità linguistica e letteraria italiana in ambiente bilingue, tra speranze e realtà

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2013.

Didattiche implicite ed esplicite tra apprendimento e acquisizione

Scotti Jurić, Rita ; Lalli Paćelat, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Jezici i kulture u vremenu i prostoru

Apporto glottodidattico allo studio linguistico di Josip Jernej

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Međunarodni znanstveni skup u spomen prof. dr. Josipa Jerneja (1909. - 2005.)

Bilingual Official Policy and Ideologies in Formal Interactions and Development of Plurilingualism and Interculturalism in Informal Interactions Among the Young Croatian-Italian Bilinguals in Istria

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

The function of bilingual official policy and ideologies in formal interactions vs. the development of plurilingualism and interculturalism in informal interactions among young Croatians

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
International Conference for Academic Disciplines

L'italiano adattato all'amministrazione croata: problemi interculturali e prospettive del bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana

Lalli Paćelat, Ivana ; Scotti Jurić, Rita
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell'italiano

Competenza comunicativa plurilingue e interculturale tra apprendimento e acquisizione

Scotti Jurić, Rita ; Lalli Paćelat, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2

Educazione linguistica interculturale nelle teorie implicite degli insegnanti

Scotti Jurić, Rita ; Štokovac, Tarita
Poglavlja u knjigama, 2011.

Studi Interculturali: Interferenze linguistiche didattiche e culturali nel territorio istroquarnerino


Uredničke knjige, 2011.

Competenza linguistica e coscienza linguistica quali elementi di identità implicita: Il caso degli italiani in Istria

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2011.

Predgovor i Uvod: Studi interculturali: interferenze linguistiche, didattiche e culturali nel territorio istroquarnerino

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2011.

L’implicito negli enunciati umoristici: prospettiva pragmalinguistica

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Bilingual Education in Italian Schools in Croatia. Diachronic and Synchronic Official Position and the New Linguistic Situation

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Awareness of Cultural Connotation of Words in Learners of Italian as L2: Semantic Approach

Scotti Jurić, Rita ; Štokovac, Tarita ; Lalli Paćelat, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Accross Languages and cultures ; 4th International Adriatic- Ionian Conference

Conoscenza delle lingue per una comunicazione interculturale nell’istroquarnerino

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
XIX Congresso Internazionale Civiltà Italiana e Geografie d'Europa

Elementi formali/informali dell'apprendimento linguistico: per una continuita' dell'identita' italiana nell'Istria bilingue

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2010.

Intercultural Communication in the Translation of History Texts

Scotti Jurić, Rita ; Zancovich, Sara
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Fattori psicolinguistici in contesti plurilingui formali e informali nell'apprendimento/acquisizione delle lingue

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi-Randić, Neala
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Trent'anni di studi di Italianistica a Pola: passato, presente, futuro

Cosa resta dell' eredità linguistica italiana in Istria

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Lo studio delle barzellette: per una competenza pragmatica interculturale

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

L`italiano L2 Indagini sulla motivazione

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi-Randić, Neala
Autorske knjige, 2010.

Atteggiamenti linguistici e interculturali degli insegnanti nell'insegnamento della lingua

Scotti Jurić, Rita ; Lalli Paćelat, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Tent'anni di studi di Italianistica a Pola: passato, presente, futuro

Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una societa' in trasformazione


Uredničke knjige, 2010.

La scuola su misura delle classi multietniche e plurilingui: teorie linguistiche implicite

Scotti Jurić, Rita ; Štokovac, Tarita
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2009.
10. Dani Mate Demarina

Pragmatica della comunicazione spontanea: analisi di un caso

Scotti Jurić, Rita
Stručni radovi, 2009.

Didattica della comunicazione in classi bilingui. Teorie e contesti sociali.

Scotti Jurić, Rita
Autorske knjige, 2008.

Analisi pragmalinguistica: due situazioni communicative a confronto

Scotti Jurić, Rita ; Nada Poropat
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Jezični identitet kroz kontekstualnu analizu istarsko-kvarnerskog književnog podneblja

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Riječki filološki dani

Jezični identitet u kontekstualnoj analizi istarsko-kvarnerskog književnoj podneblja

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2008.

Hrvatski za strance (Vesna Požgaj-Hadži, Marija Smolić, Mirjana Benjak, Hrvatski izvana, Školska knjiga, Zagreb)

Scotti Jurić, rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Analisi pragmalinguistica: due situazioni comunicative a confronto

Scotti Jurić, Rita ; Poropat, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Sociolinguistic elements / scopes in natural and institutional context of the Italian language in a Croatian sample

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi- Randić, Neala
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
EUROSLA

Sociolinguistic elements/scopes in natural and Eurosla 18. Institutional context of the Italian Language in a Croatian sample

Scotti Jurić, Rita ; Ambrosi Randić, Neala
Prošireni sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
, La recherche sur l’acquisition des langues et ses contextualisations. Second language Acquzisition Research in Context

Approccio interculturale allo studio del plurilinguismo in Istria

Scotti Jurić, Rita ; Lalli Paćelat, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Plurilinguisme, Diversité, Citoyenneté

Strategije recipročno ugovorenih pravila u stvaranju demokratske interkulturalne škole

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Međunarodni znanstveni i stručni skup, VIII Dani Mate Demarina, Deontologija Učitelja

Interkulturalna komunikacija u Istri: koezistencija identiteta

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Jezik i identiteti

La realtà ; plurilinguistica dell’ Istria di Nelida Milani

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Giacomo Scotti: un contributo all’interculturalità dell’Adriatico

Scotti-Jurić , Rita
Poglavlja u knjigama, 2007.

Deontological traits of intercultural communication as regards language teachers

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Međunarodni znanstveni i stručni skup, VI Dani Mate Demarina, Novi komunikacijski izazovi u obrazovanju

Conversazione in classe: la strategia educativa delle domande e del silenzio

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Interkulturna komunikacija u Istri: koegzistencija identiteta

Scotti Jurić, Rita
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
20. znanstveni skup Jezik i Identiteti

Competenza comunicativa interculturale in classi di lingua

Scotti Jurić, Rita
Stručni radovi, 2005.

Il silenzio ricettivo ovvero l'ascolto comunicativo

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2005.

La funzione ricreativa della lingua: invenzioni ed effetti poetici nel discorso dei bambini bilingui,

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Praktična pomagala za vrednovanje udžbenika stranog jezika

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2004.

Jezik i komunikacija u dvojezičnoj Istri i Rijeci

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2004.

Dalla linearita' del libro alla multimedialita' del computer

Scotti Jurić, Rita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Seminario di aggiornamento per insegnanti di italiano come lingua seconda

Bilinguismo precoce: usi e funzioni linguistiche

Scotti Jurić, Rita
Autorske knjige, 2003.

Approccio funzionale all'analisi del parlato dei giovani

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2003.

Analisi dei testi orali e scritti: a livello intermedio e superiore

Scotti Jurić
Poglavlja u knjigama, 2003.

Per una didattica nuova: strumenti e metodi a confronto

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2003.

Importanza e articolazione del sillabo lessicale nelle unità didattiche

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2003.

Il silenzio ricettivo e l'ascolto comunicativo

Scotti Jurić, Rita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Corso di aggiornamento e perfezionamento per docenti di italiano l2

Argomenti e didattiche a confronto : atti del Corso di aggiornamento e perfezionamento per docenti di italiano L2 : anni 2000, 2001, 2002.


Uredničke knjige, 2003.

L'immaginario e la creativita'

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 2002.

Il valore del libro di testo nella didattica moderna

Scotti Jurić, Rita
Stručni radovi, 2002.

Importanza e articolazione del sillabo lessicale nell'apprendimento della L2

Scotti Jurić, Rita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Corso di aggiornamento e perfezionamento per docenti di italiano L2

Il dialetto istroveneto: può diventare un problema?

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Strumenti e metodi per una glottodidattica nuova

Scotti Jurić, Rita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
Corso di aggiornamento e perfezionamento per docenti di italiano L2

Fattori linguistici, concettuali e sociali in un approccio comunicativo alla definizione della programmazione

Scotti Jurić, Rita
Stručni radovi, 2000.

Funzioni linguistiche e tipi di testo

Scotti Jurić, Rita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2000.
Corso di aggiornamento e perfezionamento per docenti di italiano

L'approccio multimediale e l'approccio integrato nell'insegnamento /apprendimento della L2

Scotti Jurić, Rita
Stručni radovi, 1999.

Problemi di bilinguismo nel territorio istro- quarnerino

scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 1998.

., L’individuale, il locale e gli stereotipi universali nell’analisi semantica del linguaggio infantile

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 1998.

La didattica della Sezione Italiana della Facoltà di Pedagogia di Pola

Scotti Jurić, Rita ; Glavinić, Vera
Poglavlja u knjigama, 1997.

Incidenze sociolinguistiche sulla competenza linguistica dei bambini

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

La lingua seconda attraverso unita' testuali televisive

Scotti Jurić, Rita
Stručni radovi, 1996.

La competenza linguistica dei bambini a livello morfosintattico

Scotti Jurić, Rita
Drugi radovi u časopisima, 1995.

La competenza comunicativa

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Analisi della competenza comunicativa dei bambini a livello pragmatico

Scotti Jurić, Rita
Poglavlja u knjigama, 1993.

La competenza linguistica e la competenza comunicativa dei bambini delle prime e delle seconde classi delle scule elementari

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.

Forza ragazzi 2

Scotti Jurić, Rita ; Pučalka Biffel, Branka
Ostalo, 1989.

Nastava jezika i kulture

Scotti Jurić, Rita
Znanstveni i pregledni radovi, 1989.

Forza ragazzi 1

Scotti Jurić, Rita ; Pučalka Biffel, Branka
Ostalo, 1987.