Studijski programi

Sveučilišni studij kulture i turizma

Sveučilišni studij kulture i turizma, kojemu je u temelju interdisciplinarnost, idejno i programski proistekao je iz neprijeporne svrhovitosti povezivanja kulture i turizma. Kulturu i turizam povezuje sinergija razvojnog potencijala u jačanju konkurentnosti i atraktivnosti destinacija kroz održivu valorizaciju kulturnih dobara. Kulturni resursi osiguravaju turizmu autentičnost dok turizam, s druge strane, omogućava ulaganja u materijalnu i nematerijalnu baštinu, potiče kreiranje dodane vrijednosti i pozitivnih društvenih promjena. Budući da je Istra turistički najpoznatija i najrazvijenija regija u Republici Hrvatskoj, njezino turističko i kulturno tržište potražuje kompetentne kandidate koji se obrazuju upravo na ovom studiju.


Sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti

Interkulturalnost i višejezičnost posebnost su i prepoznatljivost Istarske županije koja je oduvijek bila raskrižje kultura. Radi njihovog značaja u povijesti, Istarska županija i grad Pula idealno su mjesto za doživljaj iskustva interkulturalnosti, hrvatsko-talijanske dvojezičnosti, odnosno istarske višejezičnosti u skladu s teritorijalnom i etnolingvističkom posebnošću, koja čini težište duge i uspješne tradicije Odsjeka u nastavi talijanskog jezika, književnosti te kulture u širem smislu. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, javila se povećana potražnja za stručnim kadrovima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru – koordinatorima, savjetnicima i voditeljima u posredničkim, savjetodavnim i razvojnim agencijama te u okviru poslovnih međunarodnih suradnji i projekata. U kulturnom i poslovnom predstavljanju i posredništvu, sve je značajnija uloga višejezičnih i višekulturnih djelatnika, odnosno specijalista za prevođenje s hrvatskog na talijanski i druge službene jezike EU-a i obrnuto, osobito u institucijama EU-a, državnim institucijama, tijelima Istarske županije koja je po svojem statutu službeno dvojezična te u dvojezičnim institucijama lokalne samouprave.

Preddiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura (dvopredmetni)

Ovaj jedinstveni preddiplomski studijski program u Republici Hrvatskoj predstavlja kombinaciju društvenih i humanističkih znanosti te je prilagođen suvremenim potrebama društva i tržištu rada.

Kreiranje i promocija inovativnih kulturnih i turističkih doživljaja i iskustava s posebnim naglaskom na poznavanje talijanske kulturne baštine i jezika zahtjeva visoku razinu interdisciplinarnih teorijskih osnova o kulturi i turizmu te praktičnih kulturoloških kompetencija povezanih sa sektorima kulture i turizma, te interkulturalne komunikacijske kompetencije i uporabu talijanskog suvremenog jezika.

Stoga je cilj ovoga studijskoga programa osposobiti studente za korištenje stečenih komunikacijskih i jezičnih kompetencija potrebnih za rad u međunarodnoj sredini, na poslovima u poticajnim okruženjima kreativnih industrija, u ustanovama u kulturi i organizacijama u kulturnom turizmu te za interpretaciju i analizu temeljnih pojmova talijanske književne i kulturne baštine.