Diplomski sveučilišni studij Kultura i turizam

Diplomski studij traje dvije godine ili ukupno 4 semestra. Završetkom studija student stječe ukupno 120 ECTS bodova i akademski naziv magistra kulture i turizma.

Diplomski studij omogućuje stjecanje KOMPETENCIJA potrebnih za:

 • obavljanje složenijih poslova u interdisciplinarnom području kulture i turizma, 
 • za rad u interkulturalnom i raznolikom okruženju, 
 • analiziranje turističkog tržišta,
 • kritičko promišljanje i rad na istraživačkim projektima u kulturi i turizmu,
 • provođenje istraživanja makro i mikrookruženja u svrhu održive valorizacije kulturne baštine u turističke svrhe, 
 • društveno-odgovorno upravljanje kulturnom baštinom, 
 • implementaciju društveno-odgovornih aktivnosti u poslovne strategije organizacija kulture i turizma, 
 • rad na izradi strateških dokumenata razvoja kulture i turizma, 
 • rad na izradi komunikacijske strategije u organizacijama kulture i turizma, 
 • izradu planova u organizacijama kulture i turizma,
 • uspješno upravljanje komunikacijskim procesom uporabom suvremenih informacijsko-komunikacijskih rješenja, 
 • osmišljavanje i realizaciju kulturnih ruta i itinerara,
 • upravljanje posjetiteljima kulturnih atrakcija,
 • vrednovanje složenosti nacionalnog turističkog razvoja i posljedica razvoja na prostor velikih turističkih regija, mikroregija i turističkih mjesta uvažavajući obilježja kulturnog krajolika,
 • usvajanje i razvijanje jezičnih kompetencija potrebnih za rad u međunarodnom okruženju na razini B2, B2+ prema C1 i
 • stjecanje funkcionalne komunikacijske kompetencije, interkulturalne i tekstualno-metodičke kompetencije.

Završetkom studijamagistri kulture i turizma mogu se zaposliti u javnom i privatnom sektoru na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, od institucija u kulturi i turizmu, savjetodavnih i razvojnih agencija, turističkih zajednica i lokalne samouprave, preko gospodarskih subjekata u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turističkom posredništvu do ustanova i organizacija. Po završetku studija moći će raditi na nacionalnim i međunarodnim projektima iz područja kulture i turizma, zaposliti se u međunarodnih i domaćim poduzećima, biti poduzetnici u kulturi i turizmu, konzultanti, inovatori i kreatori novih doživljaja.