Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost

Smjer: književno-kulturološki


Talijanski jezik i književnost; smjer: književno-kulturološki
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Glotodidaktika / Glottodidattica (157980)
Scotti Jurić, R.
- 60
(45P+15A )
1 INFO
3.0 Jezične vježbe 1 / Laboratorio linguistico 1 (157977)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(30A )
1 INFO
3.0 Književnost i film / Letteratura e film (158007)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Kontrastivna ligvistika / Lingvistica contrastiva (157976)
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Kriminalistički roman u suvremenoj tal. književnosti na primjeru L. Sciascie / Ilpoliziesco nella letteratura italiana del novecento: l'esempio di L. Sciascia (169743)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Marginalna književnost i njeni žanrovi / La letteratura "marginale" ed i suoi generi (169688)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Poetski imaginariji XX. stoljeća / Immaginari poetici del Novecento (169687)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik I-1 (88903)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
1 INFO
6.0 Glotodidaktika / Glottodidattica (179497)
Scotti Jurić, R.
- 60
(45P+15S )
1 INFO
6.0 Književnost talijanske etničke zajednice na istarsko-kvarnerskom području / La letteratura della comunita' nazionale italiana nell'istro-quarnerino (157989)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
1 INFO
5.0 Njemački jezik I-1 (88904)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
1 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja/ Psicologia della comunicazione (51756)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave/ Psicologia dell'apprendimento e insegnamento (42653)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Romanska lingvistika / Linguistica romanza (133419)
Buršić Giudici, B.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju/ Introduzione alla pedagogia (51557)
Piršl, E.
- 30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Vulgarni latinitet / Latino volgare (146990)
Buršić Giudici, B.
- 45
(45P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 2 / Laboratorio linguistico 2 (157982)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(30A )
2 INFO
3.0 Jezik struke i prevođenje / Lingue speciali e traduzione (187482)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P )
2 INFO
6.0 Metodika nastave talijanske književnosti / Didattica della letteratura italiana (53216)
Scotti Jurić, R.
- 60
(45P+15A )
2 INFO
6.0 Multikulturalni aspekti književnosti / Gli aspetti multiculturali della letteratura (187481)
Adamo, S.
- 60
(30P+15A+15S )
2 INFO
6.0 Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo (157981)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(45P+15S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 2 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik I-2 (88917)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
3.0 Etimologija / Etimologia (146997)
Filipi, G.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Historijska gramatika / Gramamatica storica (146991)
Buršić Giudici, B.
- 45
(45P )
2 INFO
3.0 Kognitivna lingvistika (157282)
Tamaro, S.
1,1,1
30
(30P )
2 INFO
3.0 Multimedijsko računarstvo / Informatica multimediale (169678)
Mazzoli, T.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
5.0 Njemački jezik I-2 (88918)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (119162)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (157985)
- 40
(30A+10S )
2 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju/ Introduzione alla pedagogia (51557)
Piršl, E.
- 30
(30P )
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborna grupa dipl. tal. kulturološki 3 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik I-3 (94828)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija / Competenza e comunicazione interculturale (158003)
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Istriotsko pjesničko stvaralaštvo / La produzione poetica in istrioto (169692)
Cergna, S.
- 30
(30P )
3 INFO
2.0 Izvannastavna aktivnost / Esperienze formative universitarie (187491)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(40A+20S )
3 INFO
3.0 Književna kritika/ Critica letteraria (157991)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Književnost talijanske etničke zajednice na istarsko-kvarnerskom području / La letteratura della comunita' nazionale italiana nell'istro-quarnerino (169691)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Kognitivna psihologija / Psicologia cognitiva (187835)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Metodična praksa / Tirocinio didattico (187484)
Scotti Jurić, R.
- 60
(60PK )
3 INFO
5.0 Njemački jezik I-3 (94829)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
3.0 Sociolingvistika manjskih zajednica u Europi / Sociolinguistica delle comunita minoritarie europee (187834)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(30P )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Izrada diplomskog rada / Stesura della tesi di laurea (66210)
- 900
(900S )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Glotodidaktika / Glottodidattica (157980)
Scotti Jurić, R.
- 60
(45P+15A )
1 INFO
3.0 Jezične vježbe 1 / Laboratorio linguistico 1 (157977)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(30A )
1 INFO
3.0 Književnost i film / Letteratura e film (158007)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Kontrastivna ligvistika / Lingvistica contrastiva (157976)
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Kriminalistički roman u suvremenoj tal. književnosti na primjeru L. Sciascie / Ilpoliziesco nella letteratura italiana del novecento: l'esempio di L. Sciascia (169743)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Marginalna književnost i njeni žanrovi / La letteratura "marginale" ed i suoi generi (169688)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Poetski imaginariji XX. stoljeća / Immaginari poetici del Novecento (169687)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik I-1 (88903)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
1 INFO
6.0 Glotodidaktika / Glottodidattica (179497)
Scotti Jurić, R.
- 60
(45P+15S )
1 INFO
6.0 Književnost talijanske etničke zajednice na istarsko-kvarnerskom području / La letteratura della comunita' nazionale italiana nell'istro-quarnerino (157989)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
1 INFO
5.0 Njemački jezik I-1 (88904)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
1 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja/ Psicologia della comunicazione (51756)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave/ Psicologia dell'apprendimento e insegnamento (42653)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Romanska lingvistika / Linguistica romanza (133419)
Buršić Giudici, B.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju/ Introduzione alla pedagogia (51557)
Piršl, E.
- 30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Vulgarni latinitet / Latino volgare (146990)
Buršić Giudici, B.
- 45
(45P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 2 / Laboratorio linguistico 2 (157982)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(30A )
2 INFO
3.0 Jezik struke i prevođenje / Lingue speciali e traduzione (187482)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P )
2 INFO
6.0 Metodika nastave talijanske književnosti / Didattica della letteratura italiana (53216)
Scotti Jurić, R.
- 60
(45P+15A )
2 INFO
6.0 Multikulturalni aspekti književnosti / Gli aspetti multiculturali della letteratura (187481)
Adamo, S.
- 60
(30P+15A+15S )
2 INFO
6.0 Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo (157981)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(45P+15S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 2 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik I-2 (88917)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
3.0 Etimologija / Etimologia (146997)
Filipi, G.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Historijska gramatika / Gramamatica storica (146991)
Buršić Giudici, B.
- 45
(45P )
2 INFO
3.0 Kognitivna lingvistika (157282)
Tamaro, S.
1,1,1
30
(30P )
2 INFO
3.0 Multimedijsko računarstvo / Informatica multimediale (169678)
Mazzoli, T.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
5.0 Njemački jezik I-2 (88918)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (119162)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (157985)
- 40
(30A+10S )
2 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju/ Introduzione alla pedagogia (51557)
Piršl, E.
- 30
(30P )
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborna grupa dipl. tal. kulturološki 3 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik I-3 (94828)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija / Competenza e comunicazione interculturale (158003)
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Istriotsko pjesničko stvaralaštvo / La produzione poetica in istrioto (169692)
Cergna, S.
- 30
(30P )
3 INFO
2.0 Izvannastavna aktivnost / Esperienze formative universitarie (187491)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(40A+20S )
3 INFO
3.0 Književna kritika/ Critica letteraria (157991)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Književnost talijanske etničke zajednice na istarsko-kvarnerskom području / La letteratura della comunita' nazionale italiana nell'istro-quarnerino (169691)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Kognitivna psihologija / Psicologia cognitiva (187835)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Metodična praksa / Tirocinio didattico (187484)
Scotti Jurić, R.
- 60
(60PK )
3 INFO
5.0 Njemački jezik I-3 (94829)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
3.0 Sociolingvistika manjskih zajednica u Europi / Sociolinguistica delle comunita minoritarie europee (187834)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(30P )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Izrada diplomskog rada / Stesura della tesi di laurea (66210)
- 900
(900S )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj