Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost

Smjer: književno-kulturološki


Talijanski jezik i književnost; smjer: književno-kulturološki
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Glotodidaktika / Glottodidattica (201332)
- 60
(45P+15S )
1 INFO
3.0 Jezična analiza 1 / Laboratorio di analisi linguistica 1 (201326)
- 30
(15P+15S )
1 INFO
9.0 Moderna i suvremena talijanska književnost / Letteratura italiana moderna e contemporanea e laboratorio (201330)
- 90
(60P+30S )
1 INFO
4.0 Pravna obilježja višejezičnosti / Aspetti giuridici del multilinguismo (201323)
- 40
(20P+20S )
1 INFO
3.0 Talijanski jezik u medijima / Italiano mediatico (201331)
- 30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik 1/ Lingua inglese 1 (202335)
- 45
(30P+15SJ )
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1 INFO
3.0 Književnost i film / Letteratura e film (202334)
- 40
(30P+10S )
1 INFO
5.0 Njemački jezik 1/ Lingua tedesca 1 (202336)
- 45
(30P+15SJ )
1 INFO
6.0 Pedagogija / Pedagogia (202290)
- 45
(30P+15S )
1 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja/ Psicologia della comunicazione (51756)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave / Psicologia dell apprendimento e insegnamento (202302)
- 30
(30P )
1 INFO
5.0 Teorija standardnoga jezika (96945)
Martinović, B.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
3.0 Vulgarni latinitet / Latino volgare (146990)
Buršić Giudici, B.
- 45
(45P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezična analiza 2 / Laboratorio di analisi linguistica 2 (201339)
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Jezik struke i prevođenje / Lingue speciali e traduzione (201346)
- 30
(20P+10S )
2 INFO
6.0 Metodika nastave talijanske književnosti / Didattica della letteratura italiana (53216)
Scotti Jurić, R.
- 60
(45P+15A )
2 INFO
3.0 Multikulturalni aspekti književnosti / Gli aspetti multiculturali della letteratura (201340)
- 30
(20P+10S )
2 INFO
6.0 Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo (201334)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
3.0 Sinkronijski i dijakronijski razvoj talijanskog jezika / Cambiamenti sincronici a diacronici della lingua italiana (201342)
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Strategije učenja jezika/ Strategie di apprendimento linguistico (201343)
- 30
(15P+15S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 2 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik 2/ Lingua inglese 2 (202536)
- 45
(30P+15SJ )
2 INFO
3.0 Etimologija / Etimologia (146997)
Filipi, G.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Historijska gramatika / Gramamatica storica (146991)
Buršić Giudici, B.
- 45
(45P )
2 INFO
4.0 Hrvatski standardni jezik u 20. stoljeću (53078)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
2.0 Izvannastavna aktivnost/Esperienze formative universitarie (202519)
- 40
(20A+20S )
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (dipl.) (181415)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2 INFO
3.0 Kognitivna lingvistika / Linguistica cognitiva (146998)
Tamaro, S.
- 30
(30P )
2 INFO
5.0 Njemački jezik 2/ Lingua tedesca 2 (202537)
- 45
(30P+15SJ )
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (119162)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Psihogija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji/ Psicologia dei disturbi nell' infanzia e nell'adolescenza (202348)
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (157985)
- 40
(30A+10S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dimenzije talijanske književnosti / Dimensioni della letteratura italiana (201348)
- 60
(40P+20S )
3 INFO
6.0 Planiranje i priprema nastavnih materijala/Progettazione e construzione di materiali didattici (201353)
- 60
(30A+30S )
3 INFO
6.0 Računalni alati za jezičnu obradu / Strumenti computazionali per l'analisi linguistica (201349)
- 60
(30P+30S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa dipl. tal. kulturološki 3 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik 3/ Lingua inglese 3 (202532)
- 45
(30P+15SJ )
3 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija / Competenza e comunicazione interculturale (158003)
- 30
(30P )
3 INFO
4.0 Jezično savjetništvo (65043)
Martinović, B.
1,0,0
45
(15P+30S )
3 INFO
3.0 Kognitivna psihologija / Psicologia cognitiva (202524)
- 30
(15P+15A )
3 INFO
3.0 Metodična praksa / Tirocinio didattico (187484)
Scotti Jurić, R.
- 60
(60PK )
3 INFO
5.0 Njemački jezik 3/ Lingua tedesca 3 (202534)
- 45
(30P+15A )
3 INFO
3.0 Stručna praksa / Tirocinio pratico (202538)
- 60
(60PK )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad/Tesi di laura magistrale (201359)
- 900
(900PK )
4 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 4 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Erasmus stručna praksa / Tirocinio Erasmus (201484)
- 60
(60PK )
4 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima/ Alunni iperdotati (119160)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK )
4 INFO
2.0 Strategije aktivnog učenja / Strategie attive di apprendimento (119161)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Glotodidaktika / Glottodidattica (201332)
- 60
(45P+15S )
1 INFO
3.0 Jezična analiza 1 / Laboratorio di analisi linguistica 1 (201326)
- 30
(15P+15S )
1 INFO
9.0 Moderna i suvremena talijanska književnost / Letteratura italiana moderna e contemporanea e laboratorio (201330)
- 90
(60P+30S )
1 INFO
4.0 Pravna obilježja višejezičnosti / Aspetti giuridici del multilinguismo (201323)
- 40
(20P+20S )
1 INFO
3.0 Talijanski jezik u medijima / Italiano mediatico (201331)
- 30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik 1/ Lingua inglese 1 (202335)
- 45
(30P+15SJ )
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1 INFO
3.0 Književnost i film / Letteratura e film (202334)
- 40
(30P+10S )
1 INFO
5.0 Njemački jezik 1/ Lingua tedesca 1 (202336)
- 45
(30P+15SJ )
1 INFO
6.0 Pedagogija / Pedagogia (202290)
- 45
(30P+15S )
1 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja/ Psicologia della comunicazione (51756)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave / Psicologia dell apprendimento e insegnamento (202302)
- 30
(30P )
1 INFO
5.0 Teorija standardnoga jezika (96945)
Martinović, B.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
3.0 Vulgarni latinitet / Latino volgare (146990)
Buršić Giudici, B.
- 45
(45P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezična analiza 2 / Laboratorio di analisi linguistica 2 (201339)
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Jezik struke i prevođenje / Lingue speciali e traduzione (201346)
- 30
(20P+10S )
2 INFO
6.0 Metodika nastave talijanske književnosti / Didattica della letteratura italiana (53216)
Scotti Jurić, R.
- 60
(45P+15A )
2 INFO
3.0 Multikulturalni aspekti književnosti / Gli aspetti multiculturali della letteratura (201340)
- 30
(20P+10S )
2 INFO
6.0 Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo (201334)
- 60
(30P+30S )
2 INFO
3.0 Sinkronijski i dijakronijski razvoj talijanskog jezika / Cambiamenti sincronici a diacronici della lingua italiana (201342)
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Strategije učenja jezika/ Strategie di apprendimento linguistico (201343)
- 30
(15P+15S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 2 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik 2/ Lingua inglese 2 (202536)
- 45
(30P+15SJ )
2 INFO
3.0 Etimologija / Etimologia (146997)
Filipi, G.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Historijska gramatika / Gramamatica storica (146991)
Buršić Giudici, B.
- 45
(45P )
2 INFO
4.0 Hrvatski standardni jezik u 20. stoljeću (53078)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
2.0 Izvannastavna aktivnost/Esperienze formative universitarie (202519)
- 40
(20A+20S )
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (dipl.) (181415)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2 INFO
3.0 Kognitivna lingvistika / Linguistica cognitiva (146998)
Tamaro, S.
- 30
(30P )
2 INFO
5.0 Njemački jezik 2/ Lingua tedesca 2 (202537)
- 45
(30P+15SJ )
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (119162)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Psihogija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji/ Psicologia dei disturbi nell' infanzia e nell'adolescenza (202348)
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (157985)
- 40
(30A+10S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dimenzije talijanske književnosti / Dimensioni della letteratura italiana (201348)
- 60
(40P+20S )
3 INFO
6.0 Planiranje i priprema nastavnih materijala/Progettazione e construzione di materiali didattici (201353)
- 60
(30A+30S )
3 INFO
6.0 Računalni alati za jezičnu obradu / Strumenti computazionali per l'analisi linguistica (201349)
- 60
(30P+30S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa dipl. tal. kulturološki 3 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik 3/ Lingua inglese 3 (202532)
- 45
(30P+15SJ )
3 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija / Competenza e comunicazione interculturale (158003)
- 30
(30P )
3 INFO
4.0 Jezično savjetništvo (65043)
Martinović, B.
1,0,0
45
(15P+30S )
3 INFO
3.0 Kognitivna psihologija / Psicologia cognitiva (202524)
- 30
(15P+15A )
3 INFO
3.0 Metodična praksa / Tirocinio didattico (187484)
Scotti Jurić, R.
- 60
(60PK )
3 INFO
5.0 Njemački jezik 3/ Lingua tedesca 3 (202534)
- 45
(30P+15A )
3 INFO
3.0 Stručna praksa / Tirocinio pratico (202538)
- 60
(60PK )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad/Tesi di laura magistrale (201359)
- 900
(900PK )
4 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 4 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Erasmus stručna praksa / Tirocinio Erasmus (201484)
- 60
(60PK )
4 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima/ Alunni iperdotati (119160)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK )
4 INFO
2.0 Strategije aktivnog učenja / Strategie attive di apprendimento (119161)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj