Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Jezična i interkulturalna medijacija

Komunikacija u višejezičnom i višekulturnom okruženju zahtijeva visoku razinu interkulturalne komunikacijske kompetencije u različitim društvenim kontekstima te na različitim formalnim razinama. 

Stoga je cilj ovoga studijskoga programa osposobiti studente za posredovanje između jezika i kultura, prevođenje uz prikladnu primjenu prijevodnih tehnika i postupaka te prevoditeljskih tehnologija, primjenu komunikacijskih strategija primjerenima u pojedinim socijalnim i kulturnim kontekstima te kritičko promišljanje o jeziku i kulturi općenito, odnosno o različitim jezicima i kulturama koristeći interdisciplinarni pristup.

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

Obvezni kolegiji

Engleski jezik[1]i kultura 1

30

40

20

6

O

Engleski jezik: Prevođenje 1

0

10

20

3

O

Talijanski jezik[2] i kultura 1

30

40

20

6

O

Uvod u teorije prevođenja

30

0

0

3

O

Film i interkulturalna kompetencija

15

0

15

3

O

Kultura govorenja i pisanja hrvatskoga jezika

15

15

0

3

O

Izborni

 

 

 

6

I

Ukupno

30

 

Izborni kolegiji

Sociologija

30

0

0

3

I

Osnove menadžerske ekonomije

15

0

15

3

I

Književnost i kultura

30

0

0

3

I

Njemački jezik i kultura I

15

15

0

3

I

 

Godina studija: 1

Semestar: 2

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

Obvezni kolegiji

Engleski jezik i kultura 2

15

40

20

6

O

Engleski jezik:  Prevođenje 2

0

30

30

6

O

Talijanski jezik i kultura 2

30

40

20

6

O

Svjetska književnost u prijevodima-uvod u književno prevođenje

15

0

15

3

O

Psihologija komuniciranja

15

15

0

3

O

Izborni

 

 

 

6

I

Ukupno

30

 

Izborni kolegiji

Jezične strategije u društvenoj komunikaciji

15

0

15

3

I

Dvojezičnost i višejezičnost

15

0

15

3

I

Sociologija kulture

30

0

0

3

I

Njemački jezik i kultura II

15

15

0

3

I

 Godina studija: 2

 

Semestar: 3

 

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Obvezni kolegiji

 

Engleski jezik i kultura 3

15

40

20

6

O

 

Engleski jezik: Prevođenje 3

0

30

30

6

O

 

Talijanski jezik i kultura 3

30

40

20

6

O

 

Talijanski jezik: Prevođenje 1

0

10

20

3

O

 

Uvod u prijevodne tehnologije

20

0

10

3

O

 

Izborni

 

 

 

6

I

 

Ukupno

30

 

 

Izborni kolegiji

 

Geografske osnove interkulturalizma

15

0

15

3

I

 

Kulturna antropologija i etnografija

30

0

0

3

I

 

Njemački jezik i kultura I

15

15

0

3

I

 

Njemački jezik i kultura III

15

15

0

3

I

 

                   

 

Godina studija: 2

Semestar: 4

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

Obvezni kolegiji

Engleski jezik i kultura 4

15

40

20

6

O

Engleski jezik:  Prevođenje 4

0

30

30

6

O

Talijanskii jezik i kultura 4

15

40

20

6

O

Talijanski jezik: Prevođenje 2

0

30

30

3

O

Interkulturalna kompetencija i komunikacija

30

0

0

3

O

Izborni

 

 

 

6

I

Ukupno

30

 

Izborni kolegiji

Korpusna lingvistika

30

0

0

3

I

Kultura poslovnoga govora

15

0

15

3

I

Terenska nastava 

0

60

 

3

I

Njemački jezik i kultura II

 

Njemački jezik i kultura IV

15

15

0

3

I

15

15

0

3

I

 

Godina studija: 3

Semestar: 5

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

Obvezni kolegiji

Engleski jezik i kultura 5

15

40

20

3

O

Engleski jezik:  Prevođenje 5

0

30

30

6

O

Talijanski jezik i kultura 5

15

40

20

3

O

Talijanski jezik: Prevođenje 3

0

30

30

6

O

Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup

30

0

0

3

O

Izborni kolegiji

Teorije identiteta i neidentiteta na granici

15

0

15

3

O

Poslovno komuniciranje

30

0

15

3

I

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo

15

0

15

3

I

Njemački jezik i kultura I

15

15

0

6

I

Njemački jezik i kultura III

15

15

0

6

I

 

Godina studija: 3

Semestar: 6

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

Obvezni kolegiji

Engleski jezik i kultura 6

10

40

10

3

O

Engleski jezik: Prevođenje 6

10

40

10

6

O

Talijanski jezik i kultura 6

10

40

10

3

O

Talijanski jezik: Prevođenje 4

10

40

10

6

O

Završni rad

 

 

 

6

O

Izborni

 

 

 

6

I

Ukupno

30

 

Izborni kolegiji

Komunikacija u međunarodnom okruženju

30

0

30

3

I

Terenska nastava 

0

60

0

3

I

Njemački jezik i kultura II

 

Njemački jezik i kultura IV

15

15

0

3

I

15

15

0

3

I


[1]Prvi strani jezik 

[2]Drugi strani jezik


Ispis predmeta

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj