JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ JEZIČNA I INTERKULTURALNA MEDIJACIJA:

UNWTO Affiliate Member


Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Jezična i interkulturalna medijacija

Komunikacija u višejezičnom i višekulturalnom okruženju zahtijeva visoku razinu interkulturalne komunikacijske kompetencije u različitim društvenim kontekstima i na različitim formalnim razinama. Upravo jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Jezične i interkulturalne medijacije odgovara tim zahtjevima pripremajući studente na posredovanje između jezika i kultura, na primjenu komunikacijske strategije primjerene socijalnom i kulturnom kontekstu te na prevođenje uz prikladnu primjenu prevoditeljskih tehnika i tehnologija. 

Upoznavanje s poslovnim procesima u jezičnoj industriji i u međunarodnim i višejezičnim organizacijama te uspostavljanje kontakata s tržištem rada, sastavni su dijelovi ovog studijskog preddiplomskog programa. U nastavi se koristi individualni pristup učenju te interdisciplinarni pristup nastavnim sadržajima, što je u skladu sa suvremenim promišljanjima o jeziku i kulturi općenito, odnosno o različitim jezicima i kulturama u novom dobu.


Jezična i interkulturalna medijacija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 1 (200754)
Tuksar, S.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
3.0 Engleski jezik: Prevođenje 1 (200756)
- 30
(10A+20S)
1 INFO
3.0 Film i interkulturalne kompetencije (200763)
Matošević, A.; Tuksar, S.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Kultura govorenja i pisanja hrvatskoga jezika (200764)
Martinović, B.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 1 (200758)
Poropat Jeletić, N.; Sinčić, T.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
3.0 Uvod u teorije prevođenja (200761)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P)
1 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 1.sem FITIKS
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Književnost i kultura (200768)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Osnove menadžerske ekonomije (200767)
Golja, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija (202414)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 2 (200769)
- 75
(15P+40A+20S)
2 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 2 (200770)
- 60
(30A+30S)
2 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (200773)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Svjetska književnost u prijevodima-uvod u prevođenje (200772)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 2 (200771)
Lalli-Paćelat, I.; Sinčić, T.
- 90
(30P+40A+20S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 2.sem FITIKS
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost (202410)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3.0 Jezične strategije u društvenoj komunikaciji (200775)
Scotti Jurić, R.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Sociologija kulture/ Sociologia della cultura (157918)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (169660)
- 40
(10S+30PK)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 1 (200754)
Tuksar, S.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
3.0 Engleski jezik: Prevođenje 1 (200756)
- 30
(10A+20S)
1 INFO
3.0 Film i interkulturalne kompetencije (200763)
Matošević, A.; Tuksar, S.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Kultura govorenja i pisanja hrvatskoga jezika (200764)
Martinović, B.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 1 (200758)
Poropat Jeletić, N.; Sinčić, T.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
3.0 Uvod u teorije prevođenja (200761)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P)
1 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 1.sem FITIKS
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Književnost i kultura (200768)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Osnove menadžerske ekonomije (200767)
Golja, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija (202414)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 2 (200769)
- 75
(15P+40A+20S)
2 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 2 (200770)
- 60
(30A+30S)
2 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (200773)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Svjetska književnost u prijevodima-uvod u prevođenje (200772)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 2 (200771)
Lalli-Paćelat, I.; Sinčić, T.
- 90
(30P+40A+20S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 2.sem FITIKS
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost (202410)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3.0 Jezične strategije u društvenoj komunikaciji (200775)
Scotti Jurić, R.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Sociologija kulture/ Sociologia della cultura (157918)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (169660)
- 40
(10S+30PK)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj