Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost

Smjer: književno-kulturološki


Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico 1 (169656)
Scotti Jurić, R.
- 60
(60SJ )
1 INFO
3.0 Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' (169654)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 1/ Teorie e strutture linguistiche 1 (169655)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P )
1 INFO
6.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (187431)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(45P+15S )
1 INFO
3.0 Povijest i temelji prevođenja/ Storia e fondamenti della traduzione (157820)
Scotti Jurić, R.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Stilistika i metrika / Stilistica e metrica (157816)
Cergna, S.
- 30
(30P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 1 semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I1 (39206)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja/ Filosofia dell'educazione (63655)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
1 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju/ Introduzione alla pedagogia (51557)
Piršl, E.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija suvremene talijanske kulture / Antropologia della cultura italiana contemporanea (157844)
Matošević, A.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (169659)
Scotti Jurić, R.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico 2 (169657)
Scotti Jurić, R.
- 60
(60SJ )
2 INFO
3.0 Osnove lingvistike / Fondamenti di linguistica (187463)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(30P )
2 INFO
6.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (187437)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(45P+15S )
2 INFO
3.0 Teorije prevođenja/ Teoria della traduzione (157865)
Scotti Jurić, R.
- 30
(30P )
2 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 2 semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I2 (39232)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
4.0 Njemački jezik I2 (39233)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
6.0 Opća lingvistika/ Linguistica generale (51575)
Tamaro, S.
1,0,0
60
(60P )
2 INFO
3.0 Opća pedagogija/ Pedagogia generale (51578)
Piršl, E.
- 30
(15P+15A )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija/ Psicologia evolutiva (51577)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (169660)
Cergna, S.
- 40
(10S+30PK )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Danteova Božanstvena komedija: Pakao/ Filologia dantesca: Inferno (187465)
Moscarda Mirković, E.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
3.0 Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico 3 (169665)
Lalli-Paćelat, I.
- 60
(60SJ )
3 INFO
3.0 Komunikacija i govorne interakcije u didaktičkoj sredini/Comunicazione e interazione verbale nei contesti didattici (169666)
Scotti Jurić, R.
- 30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 2 / Teorie e strutture linguistiche 2 (169664)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Noviji trendovi u prevoditeljstvu / Nuove tendenze nelle pratiche traduttive (157877)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Sociologija književnosti/ Sociologia della letteratura (157875)
Šuran, F.
- 30
(30P )
3 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (157868)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(45P+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 3. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I3 (52375)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 Estetika komunikacije (39229)
- 45
(15P+30S )
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave / Psicologia dell apprendimento e insegnamento (53229)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(20P+10A )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku / Introduzione alla didattica (159038)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju/ Introduzione alla pedagogia (51557)
Piršl, E.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Danteova Božanstvena komedija: Čistilište/ Filologia dantesca: Purgatorio (187466)
Cergna, S.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 (169668)
Lalli-Paćelat, I.
- 60
(60SJ )
4 INFO
3.0 Korpusna lingvistika / Linguistica dei corpora (169671)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P )
4 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 3 / Teorie e strutture linguistice 3 (169673)
Scotti Jurić, R.
- 30
(30P )
4 INFO
3.0 Sociologija kulture/ Sociologia della cultura (157918)
Šuran, F.
- 30
(30P )
4 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (157913)
Cergna, S.
- 60
(45P+15S )
4 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 4. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I4 (52390)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Njemački jezik I4 (78190)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
3.0 Opća didaktika/ Didattica generale (51644)
Piršl, E.
- 30
(15P+15A )
4, 6 INFO
3.0 Opća pedagogija/ Pedagogia generale (51578)
Piršl, E.
- 30
(15P+15A )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psiho. poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji/ Psico. dei disturbi nel comportamento nell' infanzia e adol (187869)
- 30
(30P )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija/ Psicologia evolutiva (51577)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (157920)
Cergna, S.
- 40
(10S+30PK )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Danteova Božanstvena komedija: Raj / Filologia dantesca: Paradiso (187467)
Cergna, S.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
6.0 Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia (157924)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
3.0 Jezične vježbe 5/ Laboratorio linguistico 5 (169675)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(60SJ )
5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(45P+15S )
5 INFO
6.0 Uvod u pragmalingvistiku / Introduzione alla pragmalinguistica (157956)
Scotti Jurić, R.
- 60
(60P )
5 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 5. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I5 (63521)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
4.0 Njemački jezik I5 (63523)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja / Psicologia della comunicazione (53336)
- 30
(20P+10A )
5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave / Psicologia dell apprendimento e insegnamento (53229)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(20P+10A )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku / Introduzione alla didattica (159038)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju/ Introduzione alla pedagogia (51557)
Piršl, E.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 6/ Laboratorio linguistico 6 (169677)
Cergna, S.
- 60
(60SJ )
6 INFO
6.0 Metologija znanstvenog istraživanja / Metodologia di ricerca scientifica (187471)
- 45
(15P+15A+15S )
6 INFO
3.0 Sociolingvistika / Sociolinguistica (169676)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(30P )
6 INFO
3.0 Talijanska književnost XIX. stoljeća / La letteratura italiana dell'Ottocento (169703)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
6 INFO
3.0 Teorija književnosti/ Teoria della letteratura (157970)
Cergna, S.
- 30
(30P )
6 INFO
6.0 Završni rad / Tesi di laurea triennale (157974)
- 30
(30A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 6. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I6 (63538)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
3.0 Multimedijsko računarstvo / Informatica multimediale (169678)
Mazzoli, T.
- 30
(15P+15A )
6 INFO
4.0 Njemački jezik I6 (63540)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
3.0 Opća didaktika/ Didattica generale (51644)
Piršl, E.
- 30
(15P+15A )
4, 6 INFO
3.0 Opća pedagogija/ Pedagogia generale (51578)
Piršl, E.
- 30
(15P+15A )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psiho. poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji/ Psico. dei disturbi nel comportamento nell' infanzia e adol (187869)
- 30
(30P )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija/ Psicologia evolutiva (51577)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (169686)
- 40
(10S+30PK )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico 1 (169656)
Scotti Jurić, R.
- 60
(60SJ )
1 INFO
3.0 Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' (169654)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 1/ Teorie e strutture linguistiche 1 (169655)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P )
1 INFO
6.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (187431)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(45P+15S )
1 INFO
3.0 Povijest i temelji prevođenja/ Storia e fondamenti della traduzione (157820)
Scotti Jurić, R.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Stilistika i metrika / Stilistica e metrica (157816)
Cergna, S.
- 30
(30P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 1 semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I1 (39206)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja/ Filosofia dell'educazione (63655)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
1 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju/ Introduzione alla pedagogia (51557)
Piršl, E.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija suvremene talijanske kulture / Antropologia della cultura italiana contemporanea (157844)
Matošević, A.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (169659)
Scotti Jurić, R.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico 2 (169657)
Scotti Jurić, R.
- 60
(60SJ )
2 INFO
3.0 Osnove lingvistike / Fondamenti di linguistica (187463)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(30P )
2 INFO
6.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (187437)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(45P+15S )
2 INFO
3.0 Teorije prevođenja/ Teoria della traduzione (157865)
Scotti Jurić, R.
- 30
(30P )
2 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 2 semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I2 (39232)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
4.0 Njemački jezik I2 (39233)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
6.0 Opća lingvistika/ Linguistica generale (51575)
Tamaro, S.
1,0,0
60
(60P )
2 INFO
3.0 Opća pedagogija/ Pedagogia generale (51578)
Piršl, E.
- 30
(15P+15A )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija/ Psicologia evolutiva (51577)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (169660)
Cergna, S.
- 40
(10S+30PK )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Danteova Božanstvena komedija: Pakao/ Filologia dantesca: Inferno (187465)
Moscarda Mirković, E.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
3.0 Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico 3 (169665)
Lalli-Paćelat, I.
- 60
(60SJ )
3 INFO
3.0 Komunikacija i govorne interakcije u didaktičkoj sredini/Comunicazione e interazione verbale nei contesti didattici (169666)
Scotti Jurić, R.
- 30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 2 / Teorie e strutture linguistiche 2 (169664)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Noviji trendovi u prevoditeljstvu / Nuove tendenze nelle pratiche traduttive (157877)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Sociologija književnosti/ Sociologia della letteratura (157875)
Šuran, F.
- 30
(30P )
3 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (157868)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(45P+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 3. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I3 (52375)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 Estetika komunikacije (39229)
- 45
(15P+30S )
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave / Psicologia dell apprendimento e insegnamento (53229)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(20P+10A )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku / Introduzione alla didattica (159038)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju/ Introduzione alla pedagogia (51557)
Piršl, E.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Danteova Božanstvena komedija: Čistilište/ Filologia dantesca: Purgatorio (187466)
Cergna, S.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 (169668)
Lalli-Paćelat, I.
- 60
(60SJ )
4 INFO
3.0 Korpusna lingvistika / Linguistica dei corpora (169671)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P )
4 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 3 / Teorie e strutture linguistice 3 (169673)
Scotti Jurić, R.
- 30
(30P )
4 INFO
3.0 Sociologija kulture/ Sociologia della cultura (157918)
Šuran, F.
- 30
(30P )
4 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (157913)
Cergna, S.
- 60
(45P+15S )
4 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 4. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I4 (52390)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Njemački jezik I4 (78190)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
3.0 Opća didaktika/ Didattica generale (51644)
Piršl, E.
- 30
(15P+15A )
4, 6 INFO
3.0 Opća pedagogija/ Pedagogia generale (51578)
Piršl, E.
- 30
(15P+15A )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psiho. poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji/ Psico. dei disturbi nel comportamento nell' infanzia e adol (187869)
- 30
(30P )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija/ Psicologia evolutiva (51577)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (157920)
Cergna, S.
- 40
(10S+30PK )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Danteova Božanstvena komedija: Raj / Filologia dantesca: Paradiso (187467)
Cergna, S.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
6.0 Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia (157924)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
3.0 Jezične vježbe 5/ Laboratorio linguistico 5 (169675)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(60SJ )
5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(45P+15S )
5 INFO
6.0 Uvod u pragmalingvistiku / Introduzione alla pragmalinguistica (157956)
Scotti Jurić, R.
- 60
(60P )
5 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 5. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I5 (63521)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
4.0 Njemački jezik I5 (63523)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja / Psicologia della comunicazione (53336)
- 30
(20P+10A )
5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave / Psicologia dell apprendimento e insegnamento (53229)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(20P+10A )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku / Introduzione alla didattica (159038)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju/ Introduzione alla pedagogia (51557)
Piršl, E.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 6/ Laboratorio linguistico 6 (169677)
Cergna, S.
- 60
(60SJ )
6 INFO
6.0 Metologija znanstvenog istraživanja / Metodologia di ricerca scientifica (187471)
- 45
(15P+15A+15S )
6 INFO
3.0 Sociolingvistika / Sociolinguistica (169676)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(30P )
6 INFO
3.0 Talijanska književnost XIX. stoljeća / La letteratura italiana dell'Ottocento (169703)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
6 INFO
3.0 Teorija književnosti/ Teoria della letteratura (157970)
Cergna, S.
- 30
(30P )
6 INFO
6.0 Završni rad / Tesi di laurea triennale (157974)
- 30
(30A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 6. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I6 (63538)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
3.0 Multimedijsko računarstvo / Informatica multimediale (169678)
Mazzoli, T.
- 30
(15P+15A )
6 INFO
4.0 Njemački jezik I6 (63540)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
3.0 Opća didaktika/ Didattica generale (51644)
Piršl, E.
- 30
(15P+15A )
4, 6 INFO
3.0 Opća pedagogija/ Pedagogia generale (51578)
Piršl, E.
- 30
(15P+15A )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psiho. poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji/ Psico. dei disturbi nel comportamento nell' infanzia e adol (187869)
- 30
(30P )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija/ Psicologia evolutiva (51577)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (169686)
- 40
(10S+30PK )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj