Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Preddiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam

Sveučilišni preddiplomski studij Kultura i turizam pruža sveučilišne interdisciplinarne teorijske osnove o kulturi i turizmu i temeljne praktične kompetencije za rad u različitim djelatnostima koje udružuju te dvije domene. Interdisciplinarni sadržajni koncept i pristup odraz je takvih sveprisutnih suvremenih promišljanja razvoja turizma u novom dobu i izazova održive valorizacije kulturne baštine u turističke svrhe. Tematska je okosnica ovoga studija suvremeni čovjek koji svoj odmor želi oplemeniti upoznavanjem ljudi, kulture, kulturno-povijesnih spomenika, književnosti, gospodarstva, gastronomije i ostalih oblika identiteta prostora u kojem provodi godišnji odmor. Studij se izvodi za redovne i izvanredne studente i mogu ga upisati kandidati različite životne dobi. Završetkom studija u trajanju od tri godine (6 semestara) stječe se naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) kulture i turizma.


Ispis predmeta

Kultura i turizam
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove teorije jezika (201508)
Moretti, V.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Zgrablić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (74275)
Škare, M.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti I semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I1 (39206)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Hrvatski jezik u poslovnom pismu (218114)
Moretti, V.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
4.0 Talijanski jezik I1 (39209)
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Uvod u masovne medije (84834)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Uvod u povijest glazbene umjetnosti (116413)
Gortan-Carlin, I.; Marić, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Metodologija znanstveno istraživačkog rada (132125)
Benazić, A.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Osnove računovodstva (85332)
Mošnja Škare, L.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
6.0 Turistička geografija svijeta (185707)
Vojnović, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti II semestar
=> Obavezno izabrati 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I2 (39232)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Kultura poslovnog govora (59041)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Njemački jezik I2 (39233)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Prirodna osnova u turizmu (185859)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Talijanski jezik I2 (39234)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Odnosi s medijima (74542)
Vukić, T.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Osnove prava u turizmu (85328)
Radolović, O.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (85326)
Gržinić, J.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS KIT strani jezik III semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i na I. godini
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I3 (52375)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Talijanski jezik I3 (52376)
- 45
(30P+15A)
3 INFO
ECTS Kultura i turizam 3 semestar izborni
=> Obavezno odabrati 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Društvena povijest medija (85329)
Bertoša, M.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Književnost i film (157141)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija (52402)
Matošević, A.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura III (169794)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
3 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (85331)
Floričić, T.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Osnove organizacije (85333)
Križman Pavlović, D.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Posebni oblici turizma (201510)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS KIT strani jezik IV semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u III. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I4 (52390)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Njemački jezik I4 (78190)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Talijanski jezik I4 (52391)
Milovan, V.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura IV (169795)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
6.0 Regionalna ekonomika (23794)
Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Sociologija turizma (185709)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antropologija turizma (157147)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
6.0 Marketing inovacija u kulturi i turizmu (169797)
Slivar, I.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
6.0 Menadžment u kulturi i turizmu (85357)
Golja, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Upravljanje atrakcijama u turizmu (173109)
Gržinić, J.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti V. semestar
=> Izabrati obavezno 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I5 (63521)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Njemački jezik I5 (63523)
Djaković, M.; Djaković, K.
0,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura V (169798)
Djaković, M.
1,0,0
30
(15P+15SJ)
5 INFO
3.0 Osnove EU (85360)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Talijanski jezik I5 (63522)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Održivi razvoj turističkih destinacija (169799)
Vojnović, N.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Praktikum (185711)
Golja, T.
- 60
(60A)
6 INFO
3.0 Turizam u prostornom planiranju (169915)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Turoperatori i destinacijske menadžment kompanije (169810)
Gržinić, J.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
6.0 Završni rad (74722)
1,1,1
30
(30S)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti VI. semestar
=> Izabrati obavezno 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomija doživljaja (132134)
Vitasović, A.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Engleski jezik I6 (63538)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
4.0 Njemački jezik I6 (63540)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Talijanski jezik I6 (63539)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove teorije jezika (201508)
Moretti, V.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Zgrablić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (74275)
Škare, M.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti I semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I1 (39206)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Hrvatski jezik u poslovnom pismu (218114)
Moretti, V.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
4.0 Talijanski jezik I1 (39209)
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Uvod u masovne medije (84834)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Uvod u povijest glazbene umjetnosti (116413)
Gortan-Carlin, I.; Marić, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Metodologija znanstveno istraživačkog rada (132125)
Benazić, A.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Osnove računovodstva (85332)
Mošnja Škare, L.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
6.0 Turistička geografija svijeta (185707)
Vojnović, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti II semestar
=> Obavezno izabrati 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I2 (39232)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Kultura poslovnog govora (59041)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Njemački jezik I2 (39233)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Prirodna osnova u turizmu (185859)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Talijanski jezik I2 (39234)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Odnosi s medijima (74542)
Vukić, T.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Osnove prava u turizmu (85328)
Radolović, O.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (85326)
Gržinić, J.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS KIT strani jezik III semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i na I. godini
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I3 (52375)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Talijanski jezik I3 (52376)
- 45
(30P+15A)
3 INFO
ECTS Kultura i turizam 3 semestar izborni
=> Obavezno odabrati 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Društvena povijest medija (85329)
Bertoša, M.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Književnost i film (157141)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija (52402)
Matošević, A.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura III (169794)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
3 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (85331)
Floričić, T.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Osnove organizacije (85333)
Križman Pavlović, D.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Posebni oblici turizma (201510)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS KIT strani jezik IV semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u III. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I4 (52390)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Njemački jezik I4 (78190)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Talijanski jezik I4 (52391)
Milovan, V.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura IV (169795)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
6.0 Regionalna ekonomika (23794)
Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Sociologija turizma (185709)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antropologija turizma (157147)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
6.0 Marketing inovacija u kulturi i turizmu (169797)
Slivar, I.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
6.0 Menadžment u kulturi i turizmu (85357)
Golja, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Upravljanje atrakcijama u turizmu (173109)
Gržinić, J.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti V. semestar
=> Izabrati obavezno 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I5 (63521)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Njemački jezik I5 (63523)
Djaković, M.; Djaković, K.
0,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura V (169798)
Djaković, M.
1,0,0
30
(15P+15SJ)
5 INFO
3.0 Osnove EU (85360)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Talijanski jezik I5 (63522)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Održivi razvoj turističkih destinacija (169799)
Vojnović, N.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Praktikum (185711)
Golja, T.
- 60
(60A)
6 INFO
3.0 Turizam u prostornom planiranju (169915)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Turoperatori i destinacijske menadžment kompanije (169810)
Gržinić, J.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
6.0 Završni rad (74722)
1,1,1
30
(30S)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti VI. semestar
=> Izabrati obavezno 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomija doživljaja (132134)
Vitasović, A.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Engleski jezik I6 (63538)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
4.0 Njemački jezik I6 (63540)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Talijanski jezik I6 (63539)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove teorije jezika (201508)
Moretti, V.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Zgrablić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (74275)
Škare, M.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti I semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I1 (39206)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Hrvatski jezik u poslovnom pismu (218114)
Moretti, V.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
4.0 Talijanski jezik I1 (39209)
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Uvod u masovne medije (84834)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Uvod u povijest glazbene umjetnosti (116413)
Gortan-Carlin, I.; Marić, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove teorije jezika (201508)
Moretti, V.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Zgrablić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (74275)
Škare, M.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti I semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I1 (39206)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Hrvatski jezik u poslovnom pismu (218114)
Moretti, V.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
4.0 Talijanski jezik I1 (39209)
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Uvod u masovne medije (84834)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Uvod u povijest glazbene umjetnosti (116413)
Gortan-Carlin, I.; Marić, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Metodologija znanstveno istraživačkog rada (132125)
Benazić, A.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Osnove računovodstva (85332)
Mošnja Škare, L.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
6.0 Turistička geografija svijeta (185707)
Vojnović, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti II semestar
=> Obavezno izabrati 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I2 (39232)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Kultura poslovnog govora (59041)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Njemački jezik I2 (39233)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Prirodna osnova u turizmu (185859)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Talijanski jezik I2 (39234)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Metodologija znanstveno istraživačkog rada (132125)
Benazić, A.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Osnove računovodstva (85332)
Mošnja Škare, L.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
6.0 Turistička geografija svijeta (185707)
Vojnović, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti II semestar
=> Obavezno izabrati 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I2 (39232)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Kultura poslovnog govora (59041)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Njemački jezik I2 (39233)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Prirodna osnova u turizmu (185859)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Talijanski jezik I2 (39234)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Odnosi s medijima (74542)
Vukić, T.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Osnove prava u turizmu (85328)
Radolović, O.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (85326)
Gržinić, J.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS KIT strani jezik III semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i na I. godini
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I3 (52375)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Talijanski jezik I3 (52376)
- 45
(30P+15A)
3 INFO
ECTS Kultura i turizam 3 semestar izborni
=> Obavezno odabrati 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Društvena povijest medija (85329)
Bertoša, M.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Književnost i film (157141)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija (52402)
Matošević, A.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura III (169794)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
3 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Odnosi s medijima (74542)
Vukić, T.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Osnove prava u turizmu (85328)
Radolović, O.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (85326)
Gržinić, J.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS KIT strani jezik III semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i na I. godini
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I3 (52375)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Talijanski jezik I3 (52376)
- 45
(30P+15A)
3 INFO
ECTS Kultura i turizam 3 semestar izborni
=> Obavezno odabrati 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Društvena povijest medija (85329)
Bertoša, M.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Književnost i film (157141)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija (52402)
Matošević, A.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura III (169794)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
3 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (85331)
Floričić, T.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Osnove organizacije (85333)
Križman Pavlović, D.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Posebni oblici turizma (201510)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS KIT strani jezik IV semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u III. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I4 (52390)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Njemački jezik I4 (78190)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Talijanski jezik I4 (52391)
Milovan, V.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura IV (169795)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
6.0 Regionalna ekonomika (23794)
Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Sociologija turizma (185709)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
4 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (85331)
Floričić, T.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Osnove organizacije (85333)
Križman Pavlović, D.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Posebni oblici turizma (201510)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS KIT strani jezik IV semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u III. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I4 (52390)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Njemački jezik I4 (78190)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Talijanski jezik I4 (52391)
Milovan, V.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura IV (169795)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
6.0 Regionalna ekonomika (23794)
Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Sociologija turizma (185709)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antropologija turizma (157147)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
6.0 Marketing inovacija u kulturi i turizmu (169797)
Slivar, I.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
6.0 Menadžment u kulturi i turizmu (85357)
Golja, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Upravljanje atrakcijama u turizmu (173109)
Gržinić, J.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti V. semestar
=> Izabrati obavezno 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I5 (63521)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Njemački jezik I5 (63523)
Djaković, M.; Djaković, K.
0,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura V (169798)
Djaković, M.
1,0,0
30
(15P+15SJ)
5 INFO
3.0 Osnove EU (85360)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Talijanski jezik I5 (63522)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antropologija turizma (157147)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
6.0 Marketing inovacija u kulturi i turizmu (169797)
Slivar, I.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
6.0 Menadžment u kulturi i turizmu (85357)
Golja, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Upravljanje atrakcijama u turizmu (173109)
Gržinić, J.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti V. semestar
=> Izabrati obavezno 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I5 (63521)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Njemački jezik I5 (63523)
Djaković, M.; Djaković, K.
0,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura V (169798)
Djaković, M.
1,0,0
30
(15P+15SJ)
5 INFO
3.0 Osnove EU (85360)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Talijanski jezik I5 (63522)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Održivi razvoj turističkih destinacija (169799)
Vojnović, N.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Praktikum (185711)
Golja, T.
- 60
(60A)
6 INFO
3.0 Turizam u prostornom planiranju (169915)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Turoperatori i destinacijske menadžment kompanije (169810)
Gržinić, J.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
6.0 Završni rad (74722)
1,1,1
30
(30S)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti VI. semestar
=> Izabrati obavezno 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomija doživljaja (132134)
Vitasović, A.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Engleski jezik I6 (63538)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
4.0 Njemački jezik I6 (63540)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Talijanski jezik I6 (63539)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Održivi razvoj turističkih destinacija (169799)
Vojnović, N.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Praktikum (185711)
Golja, T.
- 60
(60A)
6 INFO
3.0 Turizam u prostornom planiranju (169915)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Turoperatori i destinacijske menadžment kompanije (169810)
Gržinić, J.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
6.0 Završni rad (74722)
1,1,1
30
(30S)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti VI. semestar
=> Izabrati obavezno 2 izborna predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomija doživljaja (132134)
Vitasović, A.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Engleski jezik I6 (63538)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
4.0 Njemački jezik I6 (63540)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Talijanski jezik I6 (63539)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15A)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj