Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Preddiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam

Preddiplomski studij Kultura i turizam traje tri godine ili ukupno 6 semestara. Završetkom studija student stječe akademski naziv prvostupnika (bacalaureus)  kulture i turizma – ukupno 180 ECTS bodova.

Preddiplomski studij omogućuje stjecanje kompetencija potrebnih za:

 • obavljanje jednostavnijih poslova u području kulture i turizma, 
 • razumijevanje dinamičnosti i interdisciplinarnosti sektora kulture i turizma, 
 • razumijevanje složene međuovisnosti turizma, društva i okoliša, polazeći od teorijskih osnova do empirijskih primjera na globalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 • uvažiti postojeće i nove odnose i odraze nastale u procesu prožimanja prirodnih i socioekonomskih obilježja prostora u kojem se turizam, kao vrlo heterogen sustav, razvija, 
 • razumijevanje konteksta nastanka, značenja i valorizacije kulturno-povijesnih spomenika,
 • jednostavnu analizu umjetničkog djela koristeći pojmove likovnog jezika,
 • za logičko proučavanje, planiranje i pojašnjavanje  turizma   (sadržaj,   procesi,   veze,  odnosi)   s   ciljem  otkrivanja, objašnjavanja i  predviđanja  funcioniranja  turizma na  regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini promatranja,
 • kreiranje novih kulturnih i turističkih proizvoda i usluga - inovativnih turističkih aranžmana, kulturnih itinerara i/ili izleta), kojima će stvoriti potpuno nove doživljaje za suvremenog gosta, 
 • razumijevanje koncepta ekonomije doživljaja i kreiranje doživljaja kojima se omogućuje turistima identifikacija s kulturnim resursima turističke destinacije
 • razumijevanje funkcioniranja turističkih atrakcija u skladu s postojećom organizacijom turističkog gospodarstva na lokalnoj i globalnoj razini, vrednovanje i upravljanje kvalitetom  turističkih atrakcija
 • rad u turističkoj agenciji i destinacijskoj menadžment kompaniji na poslovima organizacije izleta, osmišljavanje paket-aranžmana, posredovanja u pružanju usluga smještaja u hotelima i smještaju u domaćinstvu, online rezervacijskim sustavima i sl., 
 • za rad u interkulturalnom i raznolikom okruženju, 
 • poticanje razvoja posebnih oblika turizma za tržište posebnih interesa sa specifičnim naglaskom na kulturni turizam u svim njegovim pojavnim oblicima, 
 • razumijevanje vanjskog i unutarnjeg okruženja organizacija kulture i turizma u svrhu učinkovitijeg donošenja odluka, 
 • kreiranje, analizu i primjenu osnovnih instrumenata za odnošenje s masovnim medijima, 
 • razumijevanje uloge menadžera u organizacijama kulture i turizma i osnovnih funkcija menažmenta u organizacijama kulture i turizma,
 • promociju proizvoda i usluga organizacija kulture i turizma, 
 • izradu marketing plana organizacija kulture i turizma
 • uporabu računovodstvenih informacija sadržanih u temeljnim financijskim izvještajima kao onovu uspješnog odlučivanja u organizacijama kulture i turizma 
 • javna izlaganja tema iz kulture i turizma, 
 • razumijevanje radnog zakonodavstva i njegovog utjecaja na definiranje radnog odnosa u organizacijama kulture i turizma, 
 • analiziranje stanja i dinamike organizacija u kulturi i turizmu, 
 • razumijevanje načina integracije strategije, ljudskih resursa, veličine organizacije i tehnologije u razvoju organizacijske strukture organizacija u kulturi i turizmu, 
 • razumijevanje procesa budžetiranja u organizacijama kulture i turizma, 
 • usvajanje i razvijanje jezičnih kompetencija potrebnih za rad u međunarodnom okruženju na razini B1, B1+ prema B2, 
 • stjecanje funkcionalne komunikacijske kompetencije te interkulturalne i tekstualno-metodičke kompetencije.

Završetkom studija, prvostupnici kulture i turizma mogu se zaposliti u javnom, privatnom i civilnom sektoru na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj  razini, u raznim ustanovama i organizacijama u kulturi i turizmu, poput savjetodavnih i razvojnih turističkih agencija,  muzejima, destinacijskih menadžment kompanija (DMK), agencija, udruga i zaklada u kulturi, turističkih zajednica odnosno destinacijskih menadžment organizacija (DMO), zatim na jednostavnijim poslovima u suvremenom hotelijerstvu koji zahtjevaju interdisciplinarni pristup turizmu i u turističkom posredništvu. Završetkom studija prvostupnici mogu postati kreativni poduzetnici u sektoru kulture i turizma ili se pak nastaviti školovati na diplomskoj razini.