Preddiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam

Preddiplomski studij Kultura i turizam traje tri godine ili ukupno 6 semestara. Završetkom studija student stječe akademski naziv prvostupnika (bacalaureus)  kulture i turizma – ukupno 180 ECTS bodova.

Prijediplomski studij omogućuje stjecanje KOMPETENCIJA potrebnih za:

 • obavljanje poslova u interdisciplinarnom području kulture i turizma, 
 • razumijevanje dinamičnosti sektora turizma i kulture, 
 • razumijevanje složene međuovisnosti turizma, društva i okoliša, polazeći od teorijskih osnova do empirijskih primjera na globalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini uvažavajući postojeće i nove odnose i odraze nastalih u procesu prožimanja prirodnih i socioekonomskih obilježja prostora u kojem se turizam razvija, 
 • kreiranje novih kulturnih i turističkih proizvoda i usluga (inovativnih turističkih aranžmana i/ili izleta), kojima će stvoriti potpuno nove doživljaje za novog gosta, 
 • rad u turističkoj agenciji i destinacijskoj menadžment kompaniji na poslovima organizacije izleta, paket-aranžmana, posredovanja u pružanju usluga smještaja u hotelima i obiteljskom smještaju, online rezervacijskim sustavima, ugovaranju prodaje smještajnih kapaciteta i dr. 
 • za rad u interkulturalnom i raznolikom okruženju, 
 • poticanje razvoja posebnih oblika turizma za tržište posebnih interesa sa specifičnim naglaskom na kulturni turizam, 
 • analiziranje vanjskog okruženja organizacija kulture i turizma u svrhu učinkovitijeg donošenja odluka, 
 • razumijevanje i primjenu odgovarajućih strategija kojima se postižu ciljevi organizacija kulture i turizma, 
 • kreiranje, analizu i primjenu osnovnih instrumenata za odnošenje s masovnim medijima, 
 • razumijevanje uloga i procesa koje koriste menadžeri u organizacijama kulture i turizma, 
 • oblikovanje vlastitog animacijskog programa u turizmu kojim se utječe na motivaciju turista za dolazak, 
 • promociju proizvoda organizacija kulture i turizma, 
 • javna izlaganja tema iz kulture i turizma, 
 • razumijevanje radnog zakonodavstva i njegovog utjecaja na definiranje radnog odnosa u organizacijama kulture i turizma, 
 • analiziranje stanja i dinamike organizacija u kulturi i turizmu, 
 • razumijevanje načina integracije strategije, ljudskih resursa, veličine organizacije i tehnologije u razvoju organizacijske strukture organizacija u kulturi i turizmu, 
 • razumijevanje procesa budžetiranja u organizacijama kulture i turizma, 
 • usvajanje i razvijanje jezičnih kompetencija potrebnih za rad u međunarodnom okruženju na razini B1, B1+ prema B2, 
 • stjecanje funkcionalne komunikacijske kompetencije te interkulturalne i tekstualno-metodičke kompetencije.

Završetkom studijaprvostupnici kulture i turizma mogu se zaposliti u javnom i privatnom sektoru na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, od institucija u kulturi i turizmu, savjetodavnih i razvojnih agencija, turističkih zajednica i lokalne samouprave, preko gospodarskih subjekata u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turističkom posredništvu do ustanova i organizacija. Po završetku studija moći će raditi na nacionalnim i međunarodnim projektima iz područja kulture i turizma, zaposliti se u međunarodnih i domaćim poduzećima, biti poduzetnici u kulturi i turizmu, konzultanti, inovatori i kreatori novih doživljaja.