Preddiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura (dvopredmetni)

Ispis predmeta

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj