Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Preddiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura (dvopredmetni)


Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico 1 (169656)
- 60
(60SJ)
1 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
Damiani, M.; Fioretti, F.
- 30
(30P)
1 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 1 (200758)
Lalli-Paćelat, I.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (74275)
Škare, M.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa I. semestar
=> Obavezno izabrati oba ponuđena izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' (169654)
- 30
(30P)
1 INFO
4.0 Povijest i temelji prevođenja/ Storia e fondamenti della traduzione (201010)
Scotti Jurić, R.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Uvod u masovne medije (84834)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa strani jezik I. sem
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se učio ranije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I1 (39206)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija suvremene talijanske kulture / Antropologia della cultura italiana contemporanea (201163)
Matošević, A.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3.0 Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico 2 (169657)
Zancovich, S.
- 60
(60SJ)
2 INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 1/ Teorie e strutture linguistiche 1 (201162)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
4.0 Osnove računovodstva (85332)
Mošnja Škare, L.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Milovan, V.
- 30
(30P)
2 INFO
6.0 Turistička geografija svijeta (185707)
Vojnović, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa II. semestar
=> Izabrati minimalno 1. izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Prirodna osnova u turizmu (185859)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Teorije prevođenja/ Teoria della traduzione (201164)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico 3 (169665)
Sinčić, T.
- 60
(60SJ)
3 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 2 / Teorie e strutture linguistiche 2 (201168)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (201165)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (85326)
Gržinić, J.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa KIT i TJIK 3 sem.
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kulturna baština Mediterana (201534)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Sociologija književnosti/ Sociologia della letteratura (201171)
Štifanić, M.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa strani jezik 3. sem
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se učio ranije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I3 (52375)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (201192)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 (169668)
- 60
(60SJ)
4 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 3 / Teorie e strutture linguistiche 3 (201189)
Damiani, M.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (201180)
Cergna, S.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa KIT i TJIK 4 sem.
=> Obrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Posebni oblici turizma (201510)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S)
4 INFO
4.0 Sociologia kulture / Sociologia della cultura (201761)
Štifanić, M.
- 40
(20P+20S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 5/ Laboratorio linguistico 5 (169675)
- 60
(60SJ)
5 INFO
6.0 Marketing inovacija u kulturi i turizmu (169797)
Slivar, I.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
6.0 Menadžment u kulturi i turizmu (85357)
Golja, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (201194)
Matković, R.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
3.0 Uvod u pragmalingvistiku / Introduzione alla pragmalinguistica (201267)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
5 INFO
ECTS IZBORNA GRUPA KiT - TJK V. semestar
=> Izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antropologija turizma (215330)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS KIT strani jezik V. semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u prethodnim godinama
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I5 (63521)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Njemački jezik I5 (63523)
Djaković, M.; Djaković, K.
0,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Talijanski jezik I5 (63522)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 6/ Laboratorio linguistico 6 (169677)
- 60
(60SJ)
6 INFO
3.0 Korpusna lingvistika / Linguistica dei corpora (201270)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
6 INFO
6.0 Održivi razvoj turističkih destinacija (169799)
Vojnović, N.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Praktikum (85372)
Golja, T.
- 45
(45A)
6 INFO
3.0 Talijanska književnost XIX. stoljeća / La letteratura italiana dell'Ottocento (201268)
Fioretti, F.
- 30
(20P+10S)
6 INFO
3.0 Turoperatori i destinacijske menadžment kompanije (169810)
Gržinić, J.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
6.0 Završni ispit / Prova finale (215328)
- 60
(60A)
6 INFO
ECTS Kultura i turizam - Takijanski jezik i književnost VI. semestar izborni kolegiji
=> Obavezno izabrati 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Inovacije i kvaliteta u turizmu (215329)
Šugar, V.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
3.0 Noviji trendovi u prevoditeljstvu / Nuove tendenze nelle pratiche traduttive (201272)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico 1 (169656)
- 60
(60SJ)
1 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
Damiani, M.; Fioretti, F.
- 30
(30P)
1 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 1 (200758)
Lalli-Paćelat, I.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (74275)
Škare, M.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa I. semestar
=> Obavezno izabrati oba ponuđena izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' (169654)
- 30
(30P)
1 INFO
4.0 Povijest i temelji prevođenja/ Storia e fondamenti della traduzione (201010)
Scotti Jurić, R.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Uvod u masovne medije (84834)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa strani jezik I. sem
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se učio ranije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I1 (39206)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija suvremene talijanske kulture / Antropologia della cultura italiana contemporanea (201163)
Matošević, A.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3.0 Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico 2 (169657)
Zancovich, S.
- 60
(60SJ)
2 INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 1/ Teorie e strutture linguistiche 1 (201162)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
4.0 Osnove računovodstva (85332)
Mošnja Škare, L.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Milovan, V.
- 30
(30P)
2 INFO
6.0 Turistička geografija svijeta (185707)
Vojnović, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa II. semestar
=> Izabrati minimalno 1. izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Prirodna osnova u turizmu (185859)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Teorije prevođenja/ Teoria della traduzione (201164)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico 3 (169665)
Sinčić, T.
- 60
(60SJ)
3 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 2 / Teorie e strutture linguistiche 2 (201168)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (201165)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (85326)
Gržinić, J.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa KIT i TJIK 3 sem.
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kulturna baština Mediterana (201534)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Sociologija književnosti/ Sociologia della letteratura (201171)
Štifanić, M.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa strani jezik 3. sem
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se učio ranije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I3 (52375)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (201192)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 (169668)
- 60
(60SJ)
4 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 3 / Teorie e strutture linguistiche 3 (201189)
Damiani, M.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (201180)
Cergna, S.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa KIT i TJIK 4 sem.
=> Obrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Posebni oblici turizma (201510)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S)
4 INFO
4.0 Sociologia kulture / Sociologia della cultura (201761)
Štifanić, M.
- 40
(20P+20S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 5/ Laboratorio linguistico 5 (169675)
- 60
(60SJ)
5 INFO
6.0 Marketing inovacija u kulturi i turizmu (169797)
Slivar, I.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
6.0 Menadžment u kulturi i turizmu (85357)
Golja, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (201194)
Matković, R.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
3.0 Uvod u pragmalingvistiku / Introduzione alla pragmalinguistica (201267)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
5 INFO
ECTS IZBORNA GRUPA KiT - TJK V. semestar
=> Izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antropologija turizma (215330)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS KIT strani jezik V. semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u prethodnim godinama
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I5 (63521)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Njemački jezik I5 (63523)
Djaković, M.; Djaković, K.
0,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Talijanski jezik I5 (63522)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 6/ Laboratorio linguistico 6 (169677)
- 60
(60SJ)
6 INFO
3.0 Korpusna lingvistika / Linguistica dei corpora (201270)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
6 INFO
6.0 Održivi razvoj turističkih destinacija (169799)
Vojnović, N.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Praktikum (85372)
Golja, T.
- 45
(45A)
6 INFO
3.0 Talijanska književnost XIX. stoljeća / La letteratura italiana dell'Ottocento (201268)
Fioretti, F.
- 30
(20P+10S)
6 INFO
3.0 Turoperatori i destinacijske menadžment kompanije (169810)
Gržinić, J.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
6.0 Završni ispit / Prova finale (215328)
- 60
(60A)
6 INFO
ECTS Kultura i turizam - Takijanski jezik i književnost VI. semestar izborni kolegiji
=> Obavezno izabrati 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Inovacije i kvaliteta u turizmu (215329)
Šugar, V.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
3.0 Noviji trendovi u prevoditeljstvu / Nuove tendenze nelle pratiche traduttive (201272)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj