PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KULTURA I TURIZAM I TALIJANSKI JEZIK I KULTURA (DVOPREDMETNI):

UNWTO Affiliate Member


Preddiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura (dvopredmetni)

Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico 1 (169656)
Blasina Miseri, A.
- 60
(60SJ)
1 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 1/ Teorie e strutture linguistiche 1 (169655)
Lalli-Paćelat, I.; Moscarda Mirković, E.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
- 30
(30P)
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (74275)
Škare, M.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa I. semestar
=> Obavezno izabrati oba ponuđena izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' (169654)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P)
1 INFO
4.0 Povijest i temelji prevođenja/ Storia e fondamenti della traduzione (201010)
Scotti Jurić, R.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Uvod u masovne medije (84834)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa strani jezik I. sem
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se učio ranije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I1 (39206)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (169659)
Scotti Jurić, R.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico 2 (169657)
Sinčić, T.
- 60
(60SJ)
2 INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
Bertoša, S.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Osnove računovodstva (85332)
Mošnja Škare, L.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Deghenghi Olujić, E.; Milovan, V.
- 30
(30P)
2 INFO
6.0 Turistička geografija svijeta (185707)
Vojnović, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
3.0 Varijacija i uporaba suvremenog talijanskog jezika/ Variazioni e usi della lingua italiana contemporanea (157823)
Blagoni, R.
- 30
(30P)
2 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa II. semestar
=> Izabrati minimalno 1. izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Prirodna osnova u turizmu (185859)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Seminar talijanske književnosti 2/Seminario di letteratura italiana 2 (201161)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico 3 (169665)
Lalli-Paćelat, I.
- 60
(60SJ)
3 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 2 / Teorie e strutture linguistiche 2 (201168)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (201165)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (85326)
Gržinić, J.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa KIT i TJIK 3 sem.
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kulturna baština Mediterana (201534)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Sociologija književnosti/ Sociologia della letteratura (201171)
Štifanić, M.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa strani jezik 3. sem
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se učio ranije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I3 (52375)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (201192)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 (169668)
Blasina Miseri, A.
- 60
(60SJ)
4 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 3 / Teorie e strutture linguistice 3 (201189)
Scotti Jurić, R.; Moscarda Mirković, E.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (201180)
Cergna, S.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa KIT i TJIK 4 sem.
=> Obrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Posebni oblici turizma (201510)
Urošević, N.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S)
4 INFO
4.0 Sociologia kulture / Sociologia della cultura (201761)
Štifanić, M.
- 40
(20P+20S)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico 1 (169656)
Blasina Miseri, A.
- 60
(60SJ)
1 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 1/ Teorie e strutture linguistiche 1 (169655)
Lalli-Paćelat, I.; Moscarda Mirković, E.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
- 30
(30P)
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (74275)
Škare, M.; Golja, T.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa I. semestar
=> Obavezno izabrati oba ponuđena izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' (169654)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P)
1 INFO
4.0 Povijest i temelji prevođenja/ Storia e fondamenti della traduzione (201010)
Scotti Jurić, R.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Uvod u masovne medije (84834)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa strani jezik I. sem
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se učio ranije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I1 (39206)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (169659)
Scotti Jurić, R.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico 2 (169657)
Sinčić, T.
- 60
(60SJ)
2 INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
Bertoša, S.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Osnove računovodstva (85332)
Mošnja Škare, L.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Deghenghi Olujić, E.; Milovan, V.
- 30
(30P)
2 INFO
6.0 Turistička geografija svijeta (185707)
Vojnović, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
3.0 Varijacija i uporaba suvremenog talijanskog jezika/ Variazioni e usi della lingua italiana contemporanea (157823)
Blagoni, R.
- 30
(30P)
2 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa II. semestar
=> Izabrati minimalno 1. izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Prirodna osnova u turizmu (185859)
Vojnović, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Seminar talijanske književnosti 2/Seminario di letteratura italiana 2 (201161)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico 3 (169665)
Lalli-Paćelat, I.
- 60
(60SJ)
3 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 2 / Teorie e strutture linguistiche 2 (201168)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (201165)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (85326)
Gržinić, J.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa KIT i TJIK 3 sem.
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kulturna baština Mediterana (201534)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Sociologija književnosti/ Sociologia della letteratura (201171)
Štifanić, M.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
ECTS KITTJK Izborna grupa strani jezik 3. sem
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se učio ranije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I3 (52375)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (201192)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 (169668)
Blasina Miseri, A.
- 60
(60SJ)
4 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 3 / Teorie e strutture linguistice 3 (201189)
Scotti Jurić, R.; Moscarda Mirković, E.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (201180)
Cergna, S.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa KIT i TJIK 4 sem.
=> Obrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Posebni oblici turizma (201510)
Urošević, N.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S)
4 INFO
4.0 Sociologia kulture / Sociologia della cultura (201761)
Štifanić, M.
- 40
(20P+20S)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj