Preddiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura (dvopredmetni)

Godina studija: I.

I. semestar/I semestre

Predmet/Insegnamento didattico

 

P

V

S

ECTS

Uvod u ekonomiju

 

30

0

30

6

Uvod u povijest umjetnosti

 

30

15

0

4

Strani jezik I

Engleski jezik I-1

ili

Njemački Jezik I-1

 

30

15

0

4

Povijesni pregled talijanske književnosti/Profilo storico della letteratura italiana

 

30

0

0

3

Lingvističke teorije i strukture 1/Teorie e strutture linguistiche 1

 

30

0

0

3

Jezične vježbe 1 /Laboratorio linguistico 1

 

0

60

0

3

Izborni predmeti/Corsi facoltativi (2)

 

 

 

 

6

Ukupno

 

 

 

 

29

Izborni predmeti/Corsi facoltativi 

Predmet

 

P

V

S

ECTS

Uvod u masovne medije

 

15

0

15

3

Književnost i multimedialnost/Letteratura e film

 

30

0

0

3

 

II. semestar/II semestre

Predmet / Insegnamento didattico

 

P

V

S

ECTS

Kulturno-povijesni spomenici 

 

30

0

30

6

Turistička geografija svijeta

 

30

0

30

6

Osnove računovodstva 

 

30

0

15

4

Počeci talijanske književnosti i XIII. Stoljeće/Letteratura italiana dalle origini al Duecento

 

30

0

0

3

Varijacija i uporaba suvremenog talijanskog jezika/Variazione e usi nella lingua italiana contemporanea

 

30

0

0

3

Jezične vježbe 2/Laboratorio linguistico 2

 

0

60

0

3

Dvojezičnost i višejezičnost/Bilinguismo e plurilinguismo

 

30

0

0

3

Izborni predmet/Corso facoltativo (1)

 

 

 

 

3

Ukupno

 

 

 

 

31

Izborni predmeti/Corsi facoltativi

Predmet/Corso

 

P

V

S

ECTS

Turistička animacija

 

15

0

15

3

Književni seminar 2/Seminario di letteratura 2

 

0

0

30

3

Godina studija: II.

III. semestar/III semestre

Predmet/ Insegnamento didattico

 

P

V

S

ECTS

Uvod u turizam 

 

30

0

30

6

Selektivni oblici turizma 

 

 

30

0

15

4

Strani jezik I

Engleski jezik I-3

ili

Njemački jezik I-3

 

30

15

0

4

Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento

 

45

0

15

6

Lingvističke teorije i strukture 2/Teorie e strutture linguistiche 2

 

30

0

0

3

Jezične vježbe 3/Laboratorio linguistico 3

 

0

60

0

3

Izborni predmet/Corso facoltativo (1)

 

 

 

 

3

Ukupno

 

 

 

 

29

Izborni predmeti/Corsi facoltativi

Predmet/Corso

 

P

V

S

ECTS

Kulturna baština Mediterana

 

15

0

15

3

Sociologija književnosti/Sociologia della letteratura

 

30

0

0

3

IV. semestar/IV semestre

Predmet/ Insegnamento didattico

 

P

V

S

ECTS

Povijest dokolice i turizma 

 

30

0

30

6

Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća/La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento

 

45

0

15

6

Jezične vježbe 4/Laboratorio linguistico 4

 

0

60

0

3

Antropologija suvremene talijanske kulture/Antropologia della cultura  italiana contemporanea

 

30

0

0

3

Lingvističke teorije i strukture 3/Teorie e strutture linguistiche 3

 

30

0

0

3

Izborni predmeti/Corsi facoltativi (2)

 

 

 

 

7

Ukupno

 

 

 

 

28

Izborni predmeti/Corsi facoltativi

Predmet

 

P

V

S

ECTS

Upravljanje atrakcijama u turizmu

 

30

15

0

4

Putopisi i turistički itinerari

 

15

0

30

3

Sociologija kulture/Sociologia della cultura

 

30

0

0

3

Godina studija: III.

V. semestar/V semestre

Predmet/ Insegnamento didattico

 

P

V

S

ECTS

Menadžment u kulturi i turizmu 

 

30

0

30

6

Marketing inovacija u kulturi i turizmu 

 

30

30

0

6

Strani jezik I

Engleski jezik I-5

ili

Njemački jezik I-5

 

30

15

0

4

Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento

 

45

0

15

6

Jezične vjezbe 5/Laboratorio linguistico 5

 

0

60

0

3

Uvod u pragmalingvistiku/Introduzione alla pragmalinguistica 

 

30

0

0

3

Izborni predmet/Corso facoltativo (1)

 

 

 

 

4

Ukupno

 

 

 

 

32

Izborni predmeti/Corsi facoltativi

Predmet

 

P

V

S

ECTS

Osnove ugostiteljstva 

 

15

15

0

4

Antropologija turizma

 

30

0

15

4

VI. semestar/VI semestre

Predmet/ Insegnamento didattico

 

P

V

S

ECTS

Održivi razvoj turističkih destinacija

 

30

0

30

6

Turoperatori i destinacijske menadžment kompanije 

 

15

0

15

3

Praktikum 

 

0

45

0

4

Talijanska književnost XIX. stoljeća/La letteratura italiana dell’Ottocento

 

30

0

0

3

Korpusna lingvistika /Linguistica dei corpora

 

30

0

0

3

Jezične vježbe 6/Laboratorio linguistico 6 

 

0

60

0

3

Završni ispit/Prova finale

 

 

 

 

6

Izborni predmet/Corso facoltativo (1)

 

 

 

 

3

Ukupno

 

 

 

 

31

Izborni predmeti/Corsi facoltativi

Predmet

 

P

V

S

ECTS

Sociolingvistika/Sociolinguistica 

 

30

0

0

3

Inovacije i kvaliteta u turizmu 

 

15

15

0

3

UKUPNO ECTS: 180