O djelatniku

Sunčana Tuksar, v. pred.

Zvanje: viši predavač

Funkcija: viši predavač

Lokacija:
br. 12
Konzultacije:

 Poštovani studenti, s obzirom na izvanrednu situaciju, molim vas da redovno pratite e-učenje i zadatke iz svojeg kolegija te da me po potrebi kontaktirate putem e-maila: stuksar@unipu.hr.

 

Katedra/služba:
Odsjek za kulturu i turizam
Godina diplomiranja:
1996.
Godina magistriranja:
2000.
Godina doktoriranja:
2020.

Nastava

Životopis

dr. sc. Sunčana Tuksar rođena je 22. studenog 1972. Magistrirala je jednopredmetni studij na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te završila Emerson College, East Sussex u Engleskoj. Doktorirala je pri Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u znanstvenom području informacijskih i komunikacijskih znaosti (masovni mediji i komunikologija). Znanstveno istraživanje provela je u Engleskoj (University of London) i Danskoj (University of Southern Denmark). Stručne nastavne kompetencije stekla je pri usavršavanju u Engleskoj, Škotskoj, Danskoj i Češkoj te kao gošća održala brojna predavanja na domaćim i inozemnim sveučilištima.  

Od 2010. godine radi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, gdje predaje kolegije Engleski jezik, Engleski jezik i kultura te Film i interkulturalne kompetencije. Kolegiji engleskog jezika na Kulturi i turizmu nužno prožimaju transmedijsku, odnosno digitalnu kulturu, komunikaciju, interkulturalne kompetencije i multimediju  (Engleski jezik, komunikacija i digitalna kultura na Preddiplomskome studiju te Engleski jezik i multimedija na Poslijediplomskome studiju). 

Autorica je znanstvenih i stručnih radova i prijevoda knjiga, bavi se publicistikom, piše književne osvrte, priče i eseje. Suautorica je elaborata za studijski program Jezična i kulturna medijacija te koautorica silabusa za studijski program Anglistika pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Kreira autorske nastavne materijale i silabuse za navedene kolegije, koje pri Sveučilištu izvodi u zvanju višeg predavača. 

Obrazovanje: 

 •  prosinac 2014. – 2020.

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni doktorski studij Komunikologija

Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Osijek (Republika Hrvatska)

 2018. 

University of Southern Denmark, Centre for Multimodal Communication

Traineeship Agreement Erasmus+ Exchange Student and Researcher

Odense (Danska)

 • 16.06. - 20.06.2014.

MODE Summer School, Institute of Education, University of London

Sudionica ljetne škole “MODE – Multimodal Methods for Analysing Communication and Learning with Digital Technologies” 

Skupina predmeta iz područja komunikologije, multimodalne analize teksta, digitalne filmske produkcije, interakcije i internetskih platformi te alata

London (Velika Britanija)

 • 02.09.1991. – 20.10.2000.

Odsjek za anglistiku

Filozofski fakultet u Zagrebu

Profesorica engleskoga jezika i književnosti

MA (Magistra edukacije) engleskog jezika i književnosti

Sveučilište u Zagrebu (Republika Hrvatska)

 • 09.06.2003. – 11.07.2003.

Summer School Hornby Trust, British Council Prague

Sudionica ljetne škole na temu „Using Computers in the Intercultural Studies Classroom“

Skupina predmeta iz informatike i kulturologije

Pardubice (Republika Češka)

 • 06.07.1997. – 01.08.1997.

Service for Open Learning

Sudionica stručnog seminara na temu „A Course of Study in English“

Metodika nastave engleskog jezika

Sudionica ljetne škole stručnog usavršavanja profesora engleskog jezika

Barnstaple, Devon (Velika Britanija)

 • 25.09.1995. – 28.06.1996.

Emerson College

Foundation and First Year Education Studies

Skupina predmeta iz waldorfske pedagogije, metodike nastave engleskog jezika, storytellinga te kulturološka i komunikološka skupina predmeta

East Grinstead, East Sussex (Velika Britanija)

 • 25.09.1995. – 28.06.1996.

University of Cambridge, England (ESOL)

“Certificate of Proficiency in English”

East Grinstead, East Sussex (Velika Britanija)

 • 11.02.1995.

Montessori Associates and Institute for Guided Studies

Filozofski fakultet u Zagrebu

Certifikat stručnog seminara na temu Uvod u Montessori pedagogiju

Zagreb (Republika Hrvatska)


 

Izabrane publikacije

 Novije publikacije: 

1. Tuksar, S. (2020/21) Michel Houellebecq: otmica događajaHrvatski filmski ljetopis.

http:/www.bib.irb.hr/1073667

(u postupku objavljivanja)

2. Tuksar, S. i Ostrički Gerber, I. (2020/21) Identitetsko-kulturalne funkcije filmskih stilskih figura i jezičnih odstupanja od norme u informativnim televizijskim emisijama. Suvremene teme. 

(u postupku objavljivanja) 

3.  Tuksar, S. (2019) Film Text in the Classroom: Exploring the theme of Branding the Identity. Reaching Horizons in the Contemporary Education.

http:/www.bib.irb.hr/1073660.

4. Tuksar, S. (2018) Film, interkulturalne vježbe i usvajanje vokabulara u nastavi engleskog jezika. Mediji i medijska kultura – europski realiteti

http:/www.bib.irb.hr/1073653.

5.   Tuksar, S. (2017) Film i usputno usvajanje vokabulara engleskog jezikaVišejezičnost i višekulturalnost u obrazovanju danas i sutra.

http:/www.bib.irb.hr/1073682.

6.  Tuksar, S. (2017) Multimodalnost i usvajanje engleskog jezika.   http://stilistika.org/stiloteka/rasprave/251-multimodalnost-i-usvajanje-engleskog-jezika (ur. Krešimir Bagić).

7. Tuksar, S. (2016) Edward Bernays – psihologija masa i odnosi s javnošćuZbornik Sveučilišta u Dubrovniku Vol. 3 No. 3.

http:/www.bib.irb.hr/1072646.

8. Tuksar, S. (2015) Intercultural Perspectives of the English Language in Europe

Metodički obzori: Vol. 10(2015) No.2.

 https://hrcak.srce.hr/148517

9. Tuksar, S. (2015) Visual Literacy: Modes and Media. Reconciling the Traditional and Contemporary - The New Integrated Communication, Communication Management Forum.

http:/www.bib.irb.hr/1073701

10. Tuksar, S. (2015) Multimodality and (Moving) Image. Center for Culture and Cultural Studies

http://journals.cultcenter.net/index.php/investigating/issue/view/16   

Profesionalni interesi i članstva

I. Članica uredništva časopisa Libra Libera, autorica temata stručnog časopisa o književnosti i kulturi, Autonomna tvornica kulture, Zagreb, ISSN 1331-9868:

1) Tuksar, Sunčana (2017): „Opsjednutost znanjem i pitanje uporišta“, Libra Libera (40): str. 146. – 164., URL: https://issuu.com/libralibera/docs/libra_40

2) Tuksar, Sunčana (2016): „Internet i engleski jezik: mehanika kauzalnih zbivanja, azijski primjer i edukacija forever“, Libra Libera, (38/39): str. 89.-105, URL: http:/www.bib.irb.hr/1073700.

3) Tuksar, Sunčana (2015): "Edupunk", Libra Libera, (36): 103 - 141, svibanj 2015., URL: https://issuu.com/libralibera/docs/libralibera36.

4) Tuksar, Sunčana (2005): „Moda izvan kontrole“, Libra Libera, (16): str. 56.-65., URL: http:/www.bib.irb.hr/1073814.

II. Prevođenje, pisanje književnih osvrta, kulturno-teorijskih i komunikoloških analiza i kritika: Treći program hrvatskog radija, Libra Libera, Zarez i dr.:

1)Tuksar, Sunčana (2006): "Paco Underhill: The Science of Shopping (Zašto kupujemo: znanost kupnje)", URL: https://katalog.kgz.hr/pagesresults/bibliografskiZapis.aspx?&currentPage=1&searchById=1&sort=0&spid0=1&spv0=kupci&xm0=1&selectedId=284002490https://mvinfo.hr/knjiga/2446/zasto-kupujemo-znanost-kupnjehttp://library.foi.hr/lib/knjiga.php?sqlx=51414&sqlid=20&B=20&H=.

3) Tuksar, Sunčana (2005): "Glamorama", Libra Libera, (16): str. 56.-65., URL: http:/www.bib.irb.hr/1073817.

3) Tuksar, Sunčana (2004): “Iskupljenje u kaosu”, Zarez, URL: http://www.zarez.hr/clanci/iskupljenje-u-kaosu

4) Tuksar, Sunčana (2004): “Šiznuto, erotično, ljubavno, histerično”, Zarez, URL: http://www.zarez.hr/clanci/siznuto-eroticno-ljubavno-histericno

5) Tuksar, Sunčana (2004): "Nevina samoubojstva", Zarez, URL: http:/www.bib.irb.hr/1073848.

6) Tuksar, Sunčana (2002): “Uho, grlo, nož”, Zarez, URL: http:/www.bib.irb.hr/1073846

7) Tuksar, Sunčana (2002): “Spleen odrastanja”, Zarez, URL: http:/www.bib.irb.hr/1073847.

8) Tuksar, Sunčana (2002): "Pozdravite svi Nove puritance", URL: http:/www.bib.irb.hr/1073849.  

9) Tuksar, Sunčana: "Erik Davis: Don’t Look Back in Anger" (2000), Zbornik Trećeg programa hrvatskoga radija (57): str. 93.-96, 2000.; ISSN 0353-9873, URL: http://www.katalog.kgz.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?&currentPage=1&searchById=1&sort=0&spid0=1&spv0=ep&xm0=1&nbf=1&selectedId=248000248.

 

 

 

 

 

Povijest zaposlenja

Radno iskustvo: 

 • svibanj 2018. -  

Viša predavačica engleskog jezika 

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Republika Hrvatska)

 • veljača 2016. - svibanj 2018.

Predavačica engleskog jezika

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Republika Hrvatska)

 • listopad 2010. – veljača 2016.

Predavačica engleskog jezika

Predavačica prijevodnih vježbi

Interdisciplinarni studij Kultura i turizam

Pedagoški fakultet

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Republika Hrvatska)

 • 01.10.2009. – 27.10.2010.

Profesorica engleskog jezika

Srednja škola Sesvete

Sesvete, Zagreb (Republika Hrvatska)

 • rujan 2002. – rujan 2008.

Srednja škola Sesvete:

- Mentorica u nastavi engleskog jezika

- Mentorica profesorima engleskog jezika pri državnom ispitu

- Voditeljica jezičnih projekata, stučnih skupova i projekata pilotiranja udžbenika u suradnji s Britanskim konzulatom u Zagrebu 

- Mentorica u nastavi studentima engleskog jezika Filozofskog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (Republika Hrvatska)

 • 25.05.2005. – 25.08.2005.

Voditeljica i članica Međunarodnog odbora za organizaciju ljetne škole za nastavnike engleskog jezika

Britanski savjet

Podebrady (Republika Češka)

 

Hobiji i osobni interesi

Iz medija: film, književnost, komunikologija i kultura: 

1) Tuksar, Sunčana (2020), područje komunikologije - koronavirus, kultura i turizam, URL: https://www.glas-slavonije.hr/439014/11/Prica-produzenog-trajanja-ciji-je-svrsetak-nedokuciv

2) Tuksar, Sunčana (2020), područje komunikologije - koronavirus i mediji, URL: https://www.glasistre.hr/pula/u-ovo-vrijeme-je-i-to-moguce-profesorica-s-pulskog-sveucilista-postala-doktorica-videolinkom-634523

3) Tuksar, Sunčana (2018): područje psihologije i komunikologije, URL: http://glas.hr/378579/11/Suncana-Tuksar-Prosvjedi-gotovo-da-su-norma-kao-i-afere-koje-im-prethode

4) Tuksar, Sunčana (2017): područje komunikolgije i retorike, URL: http://www.glas-slavonije.hr/345279/3/Pulskim-studentima-na-engleskome-o-tajnama-uspjesnog-javnog-nastupa.

5) Tuksar, Sunčana (2017): „Pula, povijest, razglednica“, H-Alter – Udruga za medijsku kulturu, URL: https://www.h-alter.org/vijesti/pula-povijest-razglednica.

6) Tuksar, Sunčana (2017): „A zašto ste vi ovdje?“, H-Alter – Udruga za medijsku kulturu, URL: https://www.h-alter.org/vijesti/why-are-you-here.

7) Tuksar, Sunčana (2017): „Multimodalnost i usvajanje engleskog jezika“, ur. Krešimir Bagić, URL: http://stilistika.org/stiloteka/rasprave/251-multimodalnost-i-usvajanje-engleskog-jezika.

8) Tuksar, Sunčana (2016): „Slavoj Žižek – dekonstrukcija razumnog čovjeka“, 

URL: http://www.zarez.hr/clanci/dekonstrukcija-razumnog-covjeka.