O djelatniku

Sunčana Tuksar, v. pred.

Zvanje: viši predavač

Lokacija:
br. 12
Konzultacije:

Konzultacije u rujnu održavat će se 19., 20., 23. i 24. rujna od 9:00 do 10.00. sati. Eventualne promjene termina konzultacija kaoi ispitnih rokova iz kolegija Engleski jezik za redovne i izvanredne studente, kao i za studentsko savjetovanje za treću godinu Preddiplomskoga studija redovno će biti ažurirani na stranicama e-učenja.

 

Katedra/služba :
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski