O djelatniku

dr. sc. Tanja Habrle

Zvanje: poslijedoktorand

Lokacija:
kab 28/3, I. M. Ronjgova 1
Konzultacije:

prema dogovoru putem e-maila: tanja.habrle@gmail.com

Telefon:
+385 52 377 527
Telefon kućni:
527

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Habrle, Tanja.
Personaggi femminili di Bianca Pitzorno .
Pula : KIT GRM, 2004 (ostalo).
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Šečerov, Neva; Mihalič Birsa, Polona; Grbas, Tamara; Hervatič, Barbara; Tratnik, Svetlana; Habrle, Tanja.
Avventura.it 7, Učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 7. razredu osnovne šole na narodno mešanem območju Slovenske Istre / Kepic Mohar, Alenka (ur.).
Ljubljana, Slovenija : Mladinska knjiga Trgovina, Center Oxford, 2010.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Moscarda Mirković, Eliana; Habrle, Tanja.
Gli scrittori della ‘Fionda’: considerazioni sull’editoria della letteratura per ragazzi in Croazia. // Italica Wratislaviensia. 8 (2017) , 1; 121-135 (članak, znanstveni).

2. Habrle, Tanja; Moscarda, Debora.
Le inette. Analisi di alcune protagoniste dell'immaginazione letteraria di Alberto Moravia. // Studia Polensia. 5 (2016) , 1; 38-57 (pregledni rad, znanstveni).

3. Habrle, Tanja; Popović, Martina.
Il tema della violenza in Buio, di Dacia Maraini. // Studia Polensia. IV (2015) , 4; 23-32 (članak, znanstveni).

4. Matković, Roberta; Habrle, Tanja.
Female Authors under the Mask of a Male Pseudonym – some Approaches to Revealing Authors’Gender. // European Journal of Language and Literature Studies. 3 (2015) , 1; 69-76 (članak, znanstveni).

5. Habrle, Tanja.
Il feuilleton di Bianca Pitzorno. // Studia Polensia. 1 (2012) , 1; 90-100 (pregledni rad, znanstveni).

6. Acquavita, Vlada; Habrle, Tanja.
Percorsi di lettura per il piacere di leggere. // Percorsi didattici ; Quaderni scuola, Settore educazione ed istruzione, Unione Italiana. 1 (2003) , 3; 129-138 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Habrle, Tanja.
Le fiabe italiane nella tradizione popolare e la loro funzione di intermedialità e di relazione. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 1 (2010) , 8; 74-83 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Matković, Roberta; Habrle, Tanja.
The Figure of Mother in Italian Cultural Image // IMAGES (V) Images of (Cultural) Values / Veronika Bernard (ur.).
Frankfurt a M. : Peter Lang Verlag, 2016. 95-102 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Habrle, Tanja.
The Fire in Venice – Gabriele D'Annunzio's Experience of the Laguna // IMAGES (IV) Images of the Other, Istanbul-Vienna- Venice / Bernard, Veronika (ur.) (ur.).
Zurich : LIT VerlaGmbh&Co., 2015. 183-192 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Habrle, Tanja.
Il mondo femminile nell'opera di Bianca Pitzorno // Susret Kultura / Subotić, Ljiljana ; Živančević-Sekeruš Ivana, editor(s) (ur.).
Novi Sad : Filozofski fakultet Novi Sad, 2013. 1081-1089 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Habrle, Tanja; Borovac, Laura.
L’educazione civica nell'opera di Gianni Rodari // Jezik, umjetnost i tradicija u građanskom odgoju i obrazovanju / Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Bančić Čupić, Ivana (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. 53-66 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Habrle, Tanja.
Žensko tijelo: pubertet, identitet, menstruacija // "Šegrt Hlapić" Od čudnovatog do čudesnog / Majhut, Berislav ; Narančić Kovač, Smiljana ; Lovrić Kralj, Smiljana (ur.).
Slavonski Brod : Ogranak Matice hrvatske, 2015. 755-766 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Habrle, Tanja; Samuele Ban, Tatjana.
Il tema della morte nell'opera di Roberto Piumini // Immagini e immaginari della cultura italiana / Moscarda Mirković, Eliana (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017. 65-65 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

2. Habrle, Tanja.
Ženski svijet Biance Pitzorno // Drugi asistentski dan, Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli / Diković, Marina ; Vitković, Vanessa (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. 23-23 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Habrle, Tanja.
Narodna tradicija u talijanskim bajkama // Znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti i Odjela za studij na talijanskom jeziku Asistentski dan 2009 / Duda, Igor ; Matošević, Andrea (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2010. 15-15 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Habrle, Tanja.
L'intertesualita' nell'opera di Bianca Pitzorno // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Habrle, Tanja.
Il romanzo di Bianca Pitzorno // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Habrle, Tanja.
Le avventure di Hocus e Lotus // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Habrle, Tanja.
Il mondo femminile nell'opera di Bianca Pitzorno / doktorska disertacija.
Pula : Filozofski fakultet u Rijeci, 25.07. 2012, 252 str. Voditelj: Matković, Roberta.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Moscarda, Debora.
Le figure femminili nell'opera di Alberto Moravia / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 16.12. 2017, 89 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis ; Habrle, Tanja.

2. Ivančić, Kristina.
Il rapporto madre - figlia nelle opere di Dacia Maraini, Lalla Romano e Francesca Sanvitale / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 21.04. 2016, 94 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis ; Habrle, Tanja.

3. Putigna, Massimo.
Il tema della morte negli illuministi lombardi: Cesare Beccaria e Pietro Verri / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 19.09. 2016, 46 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis ; Habrle, Tanja.

4. Samuele Ban, Tatjana.
Tra realta' e immaginazione nell'opera di Roberto Piumini / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 19.09. 2016, 53 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis ; Habrle, Tanja.

5. Borovac, Laura.
L'educazione civica nelle opere di Bianca Pitzorno / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 15.09. 2015, 50 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis ; Habrle, Tanja.

6. Popović, Martina.
La vita narrata attraverso le protagoniste delle opere di Dacia Maraini / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 17.07. 2015, 94 str. Voditelj: Deghenghi Olujić, Elis ; Habrle, Tanja.