Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Oglasna ploča - za studente
Rezultati ispita (i konačna postignuća) iz kolegija: Međunarodni turizam   Anja Pintar 98 92 Sanja Drandić Gorički 88 94 Lea Štimac 85 92 Natali Palko Zardum 82 91 Daria Dukić 68 74 Vedrana Gordić 67 73 Anita Bartolović 63 66 Ines Jurčec 60 68 Arijana Štambuk 60 71 Andrea Gavran 56 67 Andrej Oplanić 57 65 Iva Zvonar 56 71 Anđelina Horvat 50 66   Upis ocjene planiran je za srijedu 21.02. s početkom u 8:15 h.   Predmetni nastavnik: Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić  
Rezultati ispita (i konačno postignuće) iz kolegija: Turističko posredovanje i razvoj destinacija   Marija Rezo 59 70 Martina Ušić 55 65 Monika Tot 52 58 Ivana Bošković 46 Lucija Vadlja 33 Josip Ilijov 5   Upis ocjene planiran je za srijedu 21.02. s početkom u 8:15 h.   Predmetni nastavnik: Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić  
Rezultati ispita (i ukupno postignuće) iz kolegija Kulturni turizam   Katja Perica 76 79 Katarina Fumić 65 70   Upis ocjene planiran je za srijedu 21.02. s početkom u 8:15 h.   Predmetni nastavnik: Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Rezultati ispita (i ukupno postignuće) kolegija Uvod u turizam   Zadovoljili su: Sandi Milanović 52 68; Martina Mikulčić 63 74; Valentina Pongrac 61 72; Antonela Aleksić 55 67; Ana Bakač 54 63; Ivana Damjankov 52 73; Elena Klemenčić 51 66; Nina Pauletić 50 66; Anamarija Đelekovčan 50 65; Martina Mikulčić 63 74   Upis ocjene planiran je za srijedu 21.02. s početkom u 8:15 h. Studenti koji su ostvarili manje od 50 bodova mogu testove pogledati u vrijeme konzultacija 28.veljače. prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Pismeni dio ispita položili su slijedeći studenti:   ANĐELO MATEJ ŠARIĆ            4 IVAN CVEK                                  2 MONIKA TOT                               2 MARIJA LAKIĆ                            1/2   Usmeni dio ispita će se održavati u ponedjeljak,19/02/2018 u 9.00, kab. 30   Studenti koji ispit nisu položili svoje pisane radove mogu pogledati u vrijeme konzultacija.   Predmetna nastavnica: Izv. prof. dr. sc.  Kristina Afrić Rakitovac    
Ispiti predviđeni za 21. veljače 2018. održat će se u ponedjeljak, 26. veljače 2018. u 9 sati u Ronjgovoj 1. Vrijedi prijava u studomatu.
Poštovani studenti i studentice, na poveznici se nalaze rezultati ispita održanog 12.2.2018. Doc.dr.sc. Morena Paulišić
Dana 12. veljače Ivana Lalli Paćelat neće održati konzultacije. Sljedeći termini konzultacija bit će 19. od 14- 15h ili 20. veljače od 17-18h te svakodnevno putem e-maila.
Pismeni ispiti za drugi ispitni rok održat će se u srijedu, 14. veljače u 16 sati. Pozivaju se studenti koji planiraju izaći na ispitni rok da najkasnije do 12. veljače pošalju na uvid seminarske radove, istraživačke i projektne zadatke te eseje koji su uvjet za izlazak na ispit. U istom terminu održat će se i konzultacije i upis ocjena s prethodnih rokova. Studenti se za dodatne informacije mogu javiti mailom. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Rezultati ispita iz kolegija   Međunarodni turizam   Sanda Poropat 85 Ines Vincek 81 Iva Horvat 76 Nerea Cossutti 75 Kristina Kulišić 74 Monika Bojko 72 Klara Orban 72 Tena Tadijanović 70 Marin Ćavar 69 Loris Pilar 67 Sandi Lazarić 63 Lea Bratović 62 Sara Mužina 61 Anja Pintar 54 Nevia Ilijaš 52 Kristina Farena 51 Anđelina Horvat 42 Andrea Gavran 36 Ines Jurčec 29 Daria Dukić 7       Rezultati rada na kolegiju (ukupna ocjena) objavit će se naknadno. Upis ocjena izvršit će se  14.02. (srijeda) s početkom u 8:30 h.   Nositelj kolegija: Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Rezultati ispita iz kolegija: Turističko posredovanje i razvoj destinacija   Vedrana Knežević 65 Vedran Radolović 54 Nenad Duras 42 Ivana Bošković 27 Lucija Vadlja 23 Martina Ušić 15 Veronika Žiković 15 Marija Lakić 0   Upis ocjena izvršit će se  14.02. (srijeda) s početkom u 9:00 h.   Nositelj kolegija: Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Rezultati ispita iz kolegija   Uvod u turizam Lucija Herenčić 75, Sanja Goldin 68, Luka Turčinović 74, Josipa Bišof 66, Tea Ivić 70, Glorija Mrazović 68, Klara Rak 62, Martina Mikulčić 63, Andrea Peleš 64, Petra Zuban 59, Katarina Martinić 62, Dora Maroš 62, Tena Hofman 59, Marta Anđela Škugor 61, Mihaela Lukić 61, Toni Berač 60, Dunja Milin 56, Antonela Cidrić 57, Fani Nahtigal 59, Daria Buršić 57, Goran Korač 57, Mihael Stojanović 55, Darija Batinić 55, Ana Šagovac 53, Leonarda Vidić 52, Sandi Milanović 52, Marko Kuduz 52, Marko Orbanić 51, Josip Bukić 51, Ema Šoić 45, Ana Bakač 44, Anđela Aračić 43, Josip Zeman 40, Groucho Bono Štingl 40, Ana Kujundžić 40, Julijana Tomić 35, Sanjin Jahutka 34, Filip Leko 32, Tea Cukarić 30, Elena Klemenčić 29   Rezultati rada na kolegiju (ukupna ocjena) objavit će se naknadno. Upis ocjena izvršit će se  14.02. (srijeda) s početkom u 8:30 h.   Nositelj kolegija: Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Rezultati ispitnog roka 02.02.2018. nalaze se objavljeni na portalu e-ucenja.  
  Obavještavaju se studenti da se konzultacije  neće održati u srijedu (07.02.) radi službene spriječenosti nastavnika. Alternativni termin konzultacija je u utorak, 06.02.2018. u 11,00 sati.
Obavještavaju se studenti da se konzultacije  neće održati u srijedu (07.02.) radi službene spriječenosti.   Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Pismeni dio ispita položili su slijedeći studenti:   ANĐELO MATEJ ŠARIĆ            3 MATEO PUŠAR                          3 KARLA SILJAN                           2/3   Usmeni dio ispita će se održavati u petak, 02/02/2018 u 9.30, kab. 30   Studenti koji ispit nisu položili svoje pisane radove mogu pogledati u vrijeme konzultacija.   Predmetna nastavnica: Izv. prof. dr. sc.  Kristina Afrić Rakitovac    
Obavještavaju se studenti da će se ispitni rok 07.II., održati kako je planirano s početkom u 08.00 sati u dvorani 202.
Obavještavaju se studenti da se konzultacije planirane za ponedjeljak, 05.II., neće održati.  Iste će se održati u srijedu 07.II., u dvorani 202 u 08.00 sati
Pozivaju se studenti koji su prijavili prvi ispitni rok i moraju predati materijale koji su uvjet izlaska na ispit, koji žele odgovarati za višu ocjenu odnosno moraju doći na upis ocjene da se jave u terminu konzultacija u srijedu, 31. siječnja u 16 sati. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Studenti na e-učenju mogu naći rezultate provjere znanja (predrok) i privremenu tablicu. Pozivaju se studenti koji planiraju izaći na prvi ispitni rok da seminarske radove predaju odnosno prethodno pošalju na uvid mailom najkasnije do utorka 30. siječnja, prije pismenog ispita (17 sati, dvorana Pula). Upis ocjena održat će se u utorak. 30. siječnja u 16 odnosno u 18.30 sati. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Studenti na e-učenju mogu naći privremene rezultate nakon druge provjere znanja. Pozivaju se studenti koji to još nisu učinili, a žele izaći na prvi ispitni rok (1. veljače) da najkasnije do ponedjeljka, 29. siječnja pošalju mailom na uvid seminarski rad i esej (vrijednosti identiteta lokalne zajednice), dok ankete mogu predati i na konzultacijama u utorak, 30. siječnja u 16 sati. Ispravak kolokvija održat će se u terminu redovnog ispitnog roka, u utorak, 30. siječnja u 17 sati u dvorani Pula. Upis ocjena održat će se u utorak, 30. siječnja u 16 odnosno 18.30 sati. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Rezultate finalne provjere znanja s privremenim rezultatima studenti mogu naći na e-učenju. Pozivaju se studenti koji su prijavili odnosno žele izaći na prvi rok (prijavljuje se rok 1. veljače!) da najkasnije do ponedjeljka 29. siječnja pošalju mailom na uvid seminarske radove. Studenti koji moraju pisati neki od kolokvija odnosno žele pisati ispravak mogu to učiniti u terminu pismenog ispita prvog ispitnog roka, u utorak, 30. siječnja u 17 sati u dvorani Pula. Studenti se za dodatne informacije mogu javiti mailom. Upis ocjena održat će se u utorak, 30. siječnaj u 16 odnosno u 18.30 sati. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Noć muzeja - petak, 26. siječnja -...
Pozivaju se studenti da poprate bogat program Noći muzeja, u petak, 26. siječnja od 18 sati, u Sveučilišnoj i Mornaričkoj knjižnici, Povijesnom i pomorskom muzeju, Muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca, Amfiteatru, galeriji C8, Augustovom hramu te Muzeju suvremene umjetnosti Istre. Više informacija na progamu u prilogu .
Studenti koji su predavanja pohađali kod prof. dr. sc. Slavena Bertoše (zaključno do 2016./2017.) ispit polažu kod njega: rokovi su 31. I., 21. II., 25. IV. (sva tri u 9 sati, Ronjgova 1), 13. VI., 11. VII., 5. i 19. IX. (sva četiri u 8:00 sati, Ronjgova 1). Studenti koji su predavanja slušali kod doc. dr. sc. Nataše Urošević (od 2017./2018. dalje) ispite polažu kod nje i prijavljuju ispitni rok 1. i 15. veljače! Prvi ispitni rok (pismeni ispit) održat će se u utorak, 30. siječnja u 17 sati u dvorani Pula. Predrok (treći kolokvij) za studente koji su pratili nastavu održat će se 25. siječnja u 17 sati u dvorani Pula. Molimo studente da paze čiji rok prijavljuju.
Rezultati kolokvija II  Kolegij Uvod u turizam   Sanja Goldin 80 Tea Ivić 72 Glorija Mrazović 64 Dunja Milin 62 Fani Nahtigal 61 Lucija Herenčić 60 Martina Mikulčić 58 Tena Hofman 55 Antonela Cindrić 54 Marko Orbanić 52 Josipa Bišof 52 Klara Rak 52 Leonarda Vidić 51 Deni Valčić 51 Petra Zuban 50   Konzultacije će se u srijedu, 24.01. održati u periodu od 8:30-9:30 h.   Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Drugi kolokvij održat će se u posljednjem terminu nastave, u četvrtak, 25. siječnja u 18 sati u dvorani Pula. Studenti sve materijale potrebne za pripremu kolokvija mogu naći na e-učenju. Redovni ispitni rok (pismeni ispit) održat će se u utorak, 30. siječnja u 17 sati u dvorani Pula. doc. dr. sc. Nataša Urošević
U srijedu, 24. siječnja u 16 sati (u terminu odgođenog gostujućeg predavanja), u dvorani Pula, predviđene su prezentacije grupnih projektnih zadataka vezanih za valorizaciju pulskih fortifikacija. Studenti prethodno prezentacije mogu poslati na uvid mailom. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Kolokvij II iz kolegija "Uvod u turizam" održat će se 22.01., dv. Istra, 14:00 h (redoviti i studij uz rad). prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Kolokvij II održat će se 19.01.  s početkom u 11 h, dv. Pula prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Obavještavaju se studenti da će se ispit iz gore navedenih kolegija održati kako je planirano, 17.01. u 08.00 sati u dvorani 202.
Studenti u prilogu mogu naći rezultate druge provjere znanja. Ispravak kolokvija za studente koji nisu pisali prvi ili drugi kolokvij ili žele povećati broj bodova održat će se u četvrtak 18. siječnja u 17 sati. doc. dr. sc. Nataša Urošević
U narednom terminu nastave, u srijedu, 17. siječnja, održat će se posljednje prezentacije seminarskih radova, s početkom u 17 sati za obje seminarske grupe. Studenti koji planiraju izaći na prvi ispitni rok mogu finalne lektorirane verzije seminarskih radova, sastavljene prema uputama u prilogu poslati na uvid ili donijeti na konzultacije do 17. siječnja. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Sljedeći termin nastave je u utorak, 9. siječnja u 16 sati u plavoj vijećnici FET-a. Pozivaju se studenti da pripreme prezentacije i projektne zadatke ( Europljani: kultura i identitet ) prema dogovorenom rasporedu . doc. dr. sc. Nataša Urošević
Pisani dio ispita položili su: - DARIO KLEČINA (2) - JOSIP ILIJOV (2) Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 19/12/2017 u 14.00, kabinet 30. izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac
Obavještavaju se studenti da će se konzultacije u ponedjeljak, 18.12., održati u 17.20 sati u kabinetu 18
Nastava će se sljedeći tjedan održati u srijedu, 20. prosinca u 15 sati u dvorani Caster. Prezentacije se nastavljaju prema dogovorenom rasporedu . Studenti u prilogu mogu naći rezultate ispravka kolokvija . Pozivaju se studenti na studijski posjet izložbi   Pariški mirovni ugovori 1947., 70 godina - Trattati di Parigi 1947, 70 Anni u Gradsku knjižnicu u utorak, 19. prosinca u 13.30. Pošto je izložba otvorena zaključno s 19. prosinca, studenti koji su spriječeni u spomenutom terminu pozivaju se da izložbu posjete samostalno. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Nastava će se sljedeći tjedan održati u utorak, 19. prosinca u 16 sati u dvorani Caster. Pozivaju se studenti da pročitaju materijale s e-učenja (F. Braudel, Civilizacije kroz povijest, poglavlje o Europi) te da pripreme prezentacije po dogovoru. Prije toga održat će se terenska nastava - studijski posjet izložbi  Pariški mirovni ugovori 1947., 70 godina - Trattati di Parigi 1947, 70 Anni , sastanak je u Gradskoj knjižnici i čitaonici u 14 sati. Pošto je izložba postavljena zaključno s 19. prosinca, studenti koji su spriječeni pozivaju se da samostalno posjete izložbu prije toga. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Sljedeći tjedan nastava će se održati u utorak, 19. prosinca u 14.30 u dvorani Caster. Prije toga održat će se terenska nastava - studijski posjet izložbi  Pariški mirovni ugovori 1947., 70 godina - Trattati di Parigi 1947, 70 Anni , sastanak je u Gradskoj knjižnici i čitaonici u 13.45. U prilogu rezultati ispravka kolokvija . doc. dr. sc. Nataša Urošević  
Obavještavaju se studenti da će se nastava iz gore navedenog kolegija ipak održati prema rasporedu nastave u ponedjeljak, 18.12., radi održavanja gostujućeg predavanja, prisutvo je obavezno.
Zbog službene spriječenosti predmetne nastavnice odgađa se predavanje iz kolegija Njemački jezik i kultura 1.
Termini nastave za redovne studente prve godine preddiplomskog: 15. 12. u 14h, 19.12. u 15h, 9.1. u 15h, 16. 1. u 15h, 23.1. u 15h. Dvorane održavanja nastave definirat ce se naknadno. Susret prvog termina bit će u 28/1 (I. M. Ronjgova 1).
Podsjecaju se studenti da ce se 1. kolokvij iz kolegija "Visejezicnost i visekulturalnost u Eu" odrzati u petak 15.12. u 10.00 sati u dvorani 404.   
Studenti na e-učenju mogu naći informaciju o Europskog godini kulturne baštine te nove nastavne materijale (F. Braudel: Civilizacije kroz povijest - poglavlje o Europi) te se pozivaju da ih prouče do sljedećeg termina nastave. doc. dr. sc. Nataša Urošević
U ovotjednom terminu nastavljaju se seminarska izlaganja prema dogovorenom rasporedu: u obje seminarske grupe održat će se prezentacije vezane za kulturnu baštinu Zagreba i kontinentalne Hrvatske. Sljedeći tjedan održat će se prezentacije vezane za kulturnu baštinu Slavonije. Studenti se mogu međusobno dogovoriti ukoliko žele zamijeniti termin izlaganja. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Rezultati kolokvija I Kolegij Uvod u turizam   Lucija Herenčić 89 Andrea Peleš 86 Josipa Bišof 79 Martina Abaza 78 Dorotea Trančić 75 Frane Šugić 74 Katarina Martinić 73 Glorija Mrazović 72 Klara Rak 71 Petra Zuban 67 Martina Mikulčić 67 Daria Buršić 66 Luka Turčinović 65 Sandi Milanović 63 Tena Hofman 63 Đeni Valčić 62 Antonela Cindrić 60 Lana Abramović 60 Mihaela Lukić 59 Ivana Damjankov 59 Marta Anđela Škugor 57 Fani Nahtigal 56 Nia Banjeglav 56 Ana Drenjančević 55 Deni Havić 53 Leonarda Vidić 52 Antonio Čolo 52 Ana Martić 51 _________________________ Antonela Aleksić 46 Dorotea Marinović 46 Nina Pauletić 45 Irena Harmadi 45 Josip Bukić 45 Samanta Mulić 45 Ema Šoić 45 Ana Bakač 44 Darija Batinić 44 Antonija Češnjaj 43 Tea Cukarić 42 Filip Leko 42 Julijana Tomić 41 Leonarda Banović 41 Bono Štingl 40 Luka Borna Bošnjak 40 Ana Šagovac 40 Bekim Jakupi 40 Dino Dudaš 39 Katya-Ellena Stančić 38 Patricija Lozić 36 Josip Zeman 34 Matija Strnat 31 Mateo Lovrić 31 Marko Kuduz 30 Dea Dobrić 29 Anđela Aračić 28 Magdalena Šajnović 28 Vela Čihor 25 Ines Šincek 25 Mate Pervan 24 Asia Memić 24 Nikolina Gerić 23 Ivana Karlović 23 Josip Oršolić 20 Goran Martinović 19 Mihaela Hemperger 18 Mateo Blašković 15 Klaudija Nikolić 15 Anamarija Đelekovčan 11 Lucia Popović 10 Ana Kujundžić 10 Patrik Živić 9 Ivan Jurić 3 Renato Čihor 0   Prolaz na kolokviju ostvaruje se sa 50 i više bodova. U konačnom vrednovanju (excel tablica rada na kolegiju) se ostvareni bodovi ispod 50 svode na ocjenu 0 (nedovoljan). Studenti koji nisu ostvarili prolaz na kolokviju mogu izaći na kolokvij II (pojašnjeno syllabus-om kolegija).   Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Konzultacije predviđene  za  četvrtak, 14. prosinca  održat će se u ponedjeljak, 11.prosinca od 16.30 do 17.15 sati. Marieta Djaković
Kolokvij II iz kolegija "Uvod u turizam" održat će se 22.01., dv. Istra, 14 h. prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Izvanredni ispitni rok održat će se u četvrtak, 14. prosinca u 17 sati u dvorani 403. Pozivaju se studenti koji planiraju izaći na ispit da seminarske radove, eseje, istraživačke i projektne zadatke koji su preduvjet izlasku na ispit dostave mailom na uvid najkasnije do 12. prosinca odnosno u terminu redovnih konzultacija. doc. dr. sc. Nataša Urošević
U sljedećem terminu nastave, koji će se održati u srijedu, 13. prosinca u 15 sati u dvorani Caster, predviđene su teme: Europski programi i projekti valorizacije zajedničke europske baštine - 2018: Europska godina kulturne baštine . Detaljnije informacije o Europskoj godini kulturne baštine na sljedećem linku . European Year of Cultural Heritage. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Studenti u prilogu mogu naći rezultate prve provjere znanja. Studenti koji nisu pisali ili nisu prošli kolokvij ili žele povećati broj bodova mogu pisati ispravak kolokvija u četvrtak, 14. prosinca u 17 sati. Studenti svoje radove mogu pogledati u terminu konzultacija srijedom i četvrtkom. Podsjećaju se studenti da do sljedećeg termina nastave napišu kritički osvrt vezano za tri događanja po vlastitom izboru koja će posjetiti na Sajmu knjige. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Studenti u prilogu mogu naći rezultate prve provjere znanja. Studenti koji nisu pisali kolokvij ili žele povećati broj bodova mogu pisati ispravak u četvrtak, 14. prosinca u 14 ili 17 sati. Svoje radove studenti mogu pogledati u terminu konzultacija srijedom i četvrtkom. Prezentacije se nastavljaju prema dogovorenom rasporedu . Podsjećaju se studenti da do sljedećeg termina nastave predaju kritički osvrt vezano za tri događanja po vlastitom izboru na Sajmu knjige. doc. dr. sc. Nataša Urošević
  8.12.održat će se terenska nastava - studijski posjet Sajmu knjige, a vezano uz gostovanje austrijskog pisca Christopha Ransmayra. Sastanak je u 17.45 sati na ulazu u Dom hrvatskih branitelja.
Per tutti coloro che nel loro piano di studi hanno scelto l'insegnamento didattico Psicologia generale , vi informiamo che le lezioni dello stesso, tenute dalla prof.ssa Catina Feresin, avranno inizio il 12 dicembre c.a. alle 12.00 nell'aula 31/2. Proseguiranno poi ogni martedì a partire dalle ore 11.30 sempre nell'aula 31/2.
Pozivaju se studenti da u okviru nastavne jedinice o kulturnoj raznolikosti poprate bogat program Studijskih dana - Multikulturalizam i popis stanovništva: etnolinvističke, demografske i političke perspektive, koji se održavaju od 7. do 9. prosinca u Puli. Program u prilogu . doc. dr. sc. Nataša Urošević
Obavještavaju se redoviti studenti koji pohađaju kolegij Međunarodni turizam da dana 11.12.2017. seminarska nastava iznimno počinje u 08:00 h. Izlaganje studenata se nastavlja prema prethodno dogovorenom rasporedu. Sanja Dolenec, mag. oec. (predmetna asistentica)
Rezultati ispita objavljeni su na stranicama e-učenja (novo).
Giovedi, 7 dicembre non avranno luogo le lezioni di Nuove tendenze nelle pratiche traduttive.
Rezultati kolokvija I – Uvod u turizam   Tea Ivić 68 Sanja Goldin 54 Bojana Martinović 54 Dunja Milin 50 Loredana Šćević 29
Prva provjera znanja održat će se u utorak, 5. prosinca u 13 sati u dvorani Istra. Studenti sve nastavne materijale i informacije o literaturi potrebnoj za pripremu kolokvija mogu naći na e-učenju. Istoga dana u 17.30 predviđena je terenska nastava - studijski posjet Mornaričkoj knjižnici i Sajmu knjige. Sastanak je ispred Doma hrvatskih branitelja, a studenti program sajma mogu naći na linku u prilogu . Doc. dr. sc. Nataša Urošević
Poštovani, obavještavam da ćemo umjesto u 15.15, započeti s predavanjem u 16.15 u dv. 202. Molim da se pripremite na temu: Novac i funkcije novca, te središnja banka i njezina uloga.    
Obavještavaju se studenti da će se nastava za izvanredne studente održati u četvrtak , 14.12.2017. godine s početkom u 17.00 sati u informatičkom kabinetu 44 (II.kat upravne zgrade FET-a).
Nastava će se ovaj tjedan održati u srijedu, 29. studenog u 15 sati u dvorani Caster, a sljedeći u utorak, 4. prosinca u 15 sati, također u dvorani Caster. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Prvi kolokvij održat će se u ponedjeljak, 4. prosinca u 16 sati u dvorani 203. Studenti sve materijale potrebne za pripremu kolokvija mogu naći na e-učenju. Seminarska izlaganja nastavljaju se nakon toga prema dogovorenom rasporedu . doc. dr. sc. Nataša Urošević
Ovaj tjedan seminarska nastava neće se održati zbog službene odsutnosti predmetne nastavnice. Sljedeći tjedan održat će se terenska nastava - studijski posjet Mornaričkoj knjižnici i Sajmu knjige u utorak, 5. prosinca, u dvije grupe: - prezimena A-LJ: 11 sati - prezimena M-Ž: 12 sati Sastanak je na ulazu u Dom hrvatskih branitelja. Studenti na s ljedećem linku mogu naći program Sajma knjige. Dodatne konzultacije održat će se u ponedjeljak, 4. studenog u 15 sati. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Studenti u prilogu mogu naći raspored izlaganja . Sve materijale vezane za kolegij, uključujući syllabus , studenti mogu naći na e-učenju. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Obavještavaju se izvanredni studenti da će se održati još jedan dodatni termin nastave i to u srijedu, 29.11. u dv. 202 s početkom u 17.00h.  
Ispit će se održati 27.11.2017., ali u 17.00h u uredu br. 11.
Prva provjera znanja održat će se u utorak, 5. prosinca u 13 sati u dvorani Istra. Ispravak kolokvija piše se u četvrtak, 14. prosinca u 17 sati. Istog dana predviđena je i terenska nastava - studijski posjet Sajmu knjige. Sastanak je u 17.30 ispred ulaza u Dom hrvatskih branitelja. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Le lezioni del corso Tendenze recenti nelle pratiche traduttive non avra' luogo giovedi, 23 novembre, causa malattia della docente.
Sljedeci termin nastave iz kolegija "Visejezicnost i visekulturalnost u EU" predvidjen je za 29.11.2017. (nastava se 22.11. nece odrzati). Mole se kolegice koje su redovne studentice i koje za taj datum imaju zakazano izlaganje seminarskih radova da pripreme prezentacije. Slijedit ce obavijest o dvorani. 
Obavještavaju se studenti da će se nastava za izvanredne studente održati u utorak 28.11.2017. godine s početkom u 17.30 sati u dvorani 302.
Nastava će se u ponedjeljak, 20. studenog održati u redovnom terminu u 17 sati, u dvorani Istra. Predviđene su teme "Valorizacija industrijske baštine Hrvatske i Rijeke kroz projekt Europske prijestolnice kulture" te "Modeli valorizacije fortifikacijske baštine - europska iskustva i lokalne perspektive". doc. dr. sc. Nataša Urošević
Ovaj tjedan, osim redovnog termina nastave, održat će se i terenska nastava. Sastanak je u četvrtak, 23. studenog u 13.30 ispred galerijskog prostora Sveta Srca. Seminarska izlaganja nastavljaju se u redovnom terminu prema dogovorenom rasporedu . Prva provjera znanja održat će se u ponedjeljak, 4. prosinca u 16 sati, u dvorani 203. Studenti sve materijale potrebne za pripremu kolokvija mogu naći na e-učenju. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Zbog bolovanja otkazuju se konzultacije u ponedjeljak, 20. studenog.
Lunedi, 20 novembre, non avranno luogo le lezioni di Fonetica e fonologia e di Morfologia causa malattia della docente. 
U utorak, 21. studenog, nastave iz kolegija Višejezični pristup analizi kulturnih i turističkih sadržaja neće se održati zbog bolesti nastavnice. 
Sljedeći tjedan, u obje seminarske grupe, održat će se preostala seminarska izlaganja vezana za kulturno-povijesnu baštinu dalmatinskih gradova i otoka. Pozivaju se studenti da se pridržavaju dogovorenog rasporeda izlaganja. U ponedjeljak, 20. studenog u 15 sati održat će se dodatni termin konzultacija vezan za seminare. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Pozivaju se studenti da poprate bogat program Dana arhitekture u Istri, čija će se ovogodišnja tema RUŠEVINA/MEMORIJA/OBNOVA istražiti kroz seriju izložbi, predavanja i radionica. Detaljniji program na sljedećem linku: Dani arhitekture u Istr i. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Rezultati ispitnog roka – studeni 2017   Kolegij: Uvod u turizam Anamarija Radeljević – 53 Goran Korać – 23 Nikolina Flinčec –  (komisija)* Marija Rezo –  (komisija)*   Kolegij: Turističko posredovanje i razvoj destinacija Samanta Šehanović Janšić - 84   Upis ocjene planiran je za srijedu 22.11. u 9:00 h, kab. nastavnice. *studentice koje pristupaju komisijskom ispitu dužne su postupiti prema uputama danim na pisanom ispitu.     Nositelj kolegija: Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Zbog preklapanja termina s kolegijem Engleski jezik nastava iz kolegija Uvod u povijest glazbene umjetnosti  umjesto 17.11., 15.12., i 19.1.,  odvijat će se četvrtkom, 23.11., 14.12., i 18.1. s početkom u 17 sati, u učionici 34 - Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti - Ronjgova 1.
Dodatni termin nastave iz kolegija Kulturna povijest Hrvatske za izvanredne studente održat će se u petak, 17. studenog u 15 sati u dvorani 302. Studenti koji još nisu izabrali temu seminarskog rada pozivaju se da odaberu neku od slobodnih tema sa liste u prilogu te da se jave predmetnoj nastavnici. Syllabus i ostale nastavne materijale studenti mogu naći na e-učenju. doc. dr. sc. Nataša Urošević  
Zbog olujnog nevremena, terenska nastava dogovorena za danas (ponedjeljak, 13. studenog) prebacuje se za sutra (utorak, 14. studenog) u isto vrijeme. Sastanak je u 14.45 ispred Muzeja suvremene umjetnosti Istre. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Kulturno-povijesni spomenici,...
Pozivaju se studenti da poprate jednodnevnu izložbu "Enciklopedije Sveučilišne knjižnice u Puli" i predavanje koje će se održati u ponedjeljak, 13. studenog u 10.30 u Sveučilišnoj knjižnici. Prisustvovanje je obavezno za studente koji slušaju kolegij Kulturna povijest Hrvatske a preporuča se i ostalima. Cilj izložbe, koja će trajati samo jedan dan zbog rijetkosti i osjetljivosti izložene građe koja se inače čuva u trezoru je predstaviti razvoj znanstvene misli od 16. do 21. stoljeća, koji se može pratiti preko očuvane građe Pokrajinske knjižnice Istre, Mornaričke knjižnice i općeg fonda Sveučilišne knjižnice. Program i katalog u prilogu. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Poziv studentima i nastavnicima -...
Pozivaju se studenti i nastavnici da poprate jednodnevnu izložbu enciklopedija Sveučilišne knjižnice u Puli i predavanje u ponedjeljak, 13. studenog u 10.30 u Sveučilišnoj knjižnici. Katalog i pozivnica u prilogu.
Obavještavaju se studenti II godine studija Kulture i turizma da će se u ponedjeljak, 13.11. od 12:25-14:00 h, dv. Istra, održati još jedno u ciklusu gostujućih predavanja (Incoming turoperator Uniline) na kolegiju Uvod u turizam .  Dolazak je obvezan. Predavanja će se održati nakon gostujućeg predavanja u redovitom terminu.   Predmetni nastavnik: prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Obavještavaju se studenti da će se nastava iz gore navedenog kolegija održati u ponedjeljak, 13.11., s početkom u 12.25 sati u dvorani Istra
Gentili colleghe, vi informiamo che martedì 14.11.2017 alle 10.00, presso l'Aula Magna 'Tone Peruško' avrà luogo la Giornata informativa Erasmus Plus per studio - Istruzioni per la partecipazione al bando A.A. 2017-2018 e 2018-2019. Per tutti gli studenti interessati a quest'esperienza, l'iniziativa rappresenta un'occasione per ricevere spiegazioni e chiarimenti sul nuovo bando Erasmus e sulle modalità di presentazione della candidatura.  
Poštovane kolege, u utorak, 14. studenoga 2017. godine održat će se Erasmus informativni dan u dv. Tone Peruško (zgrada Filozofskog fakulteta) s početkom u 10:00h. Pozivaju se svi zainteresirani da se pridruže i čuju sve što ih zanima vezano uz Erasmus boravak (stipendija) na nekom sveučilištu u Europi, a posebno oni koji možda imaju interes da već sljedeći semestar (ljetni, 2018.) provedu u inozemstvu. Veselimo se Vašem dolasku!
U sljedećem terminu nastave, u ponedjeljak, 13. studenog, predviđena je terenska nastava - studijski posjet pulskim muzejima i galerijskim prostorima. Sastanak je u 14.45 ispred Muzeja suvremene umjetnosti. Prisustvovanje je obavezno za redovne, a preporučuje se i izvanrednim studentima. U narednom terminu, u ponedjeljak, 20. studenog u 17 sati (dvorana Istra) predviđene su teme: Modeli valorizacije fortifikacijske baštine Pule - europska iskustva i lokalne perspektive te Valorizacija industrijske baštine Hrvatske i Rijeke u okviru projekta Europske prijestolnice kulture . doc. dr. sc. Nataša Urošević
Ovaj tjedan nastava će iznimno započeti u 17 sati. Seminarska izlaganja nastavljaju se prema dogovorenom rasporedu . Studenti syllabus i sve ostale materijale potrebne za praćenje nastave i pripremu kolokvija mogu naći na e-učenju. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Obavještavaju se studenti da su dužni doći u utorak, 07.11. na predavanja povodom Svjetskog dana odgovornog turizma. Događanje započinje u 9:30 h.  Poželjno se smjestiti u dvoranu nešto ranije (dv. Istra). Nastava se kao i seminari 06.11. neće održati. prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Obavještavaju se studenti da ce se nastava iz navedenog kolegija u ponedjeljak, 06.11., odrzati prema rasporedu nastave.
Obaviještavaju se studenti da su termini održavanja nastave iz kolegija "Jezične strategije u društvenoj komunikaciji" koji su objavljeni na web stranicama Odjela izmijenjeni te da su novi termini sljedeći: 8.12.2017., 17.00 - 20.00, dvorana 202 15.12.2017., 17.00 - 20.00, dvorana 202 19.1.2018., 17.00 - 20.00, dvorana 202
Zbog sluzbene sprijecenosti nastavnika, odgadja se predavanje iz kolegija Uvod u povijest umjetnosti. Termin nadoknade dogovorit ce se na sljedecem predavanju.
Dana 8. i 15. studenoga 2017. u sklopu kolegija Višejezičnost i višekulturalnost u Europskoj Uniji (14.00-15.30) profesor Marini sa sveučilišta "Università per Stranieri di Perugia" održati će predavanja o sociologiji kulture u EU. Predavanja će se održati u dvorani Slavko Zlatić, koja se nalazi u prizemlju zgrade u Ronjgovoj 1 (pored knjižnice).
Si avvisano gli studenti che da lunedì 6 novembre le lezioni dei Laboratori linguistici si terranno secondo il seguente orario: Laboratorio linguistico 1, 3 e 5 (corso di laurea triennale) Lunedì: 8.00 - 9.30 (aula 5) e 12.30 - 14.00 (aula 5) Laboratorio linguistico 1 (corso di laurea magistrale) Lunedì: 9.45 - 11.15 (aula 5)  
Obavještavaju se studenti da će se nastava za studij uz rad održati u izmijenjenim terminima: 10.11., dv. Pula,  17.11. i 24.11.,  dv. 203., s početkom u 17:00 h.     prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Zbog bolesti predmetne nastavnice, odgađaju se predavanja i seminari iz kolegija Uvod u ekonomiju na studiju Kultura i turizam dana 2. listopada 2017. O terminu nadoknade bit ćete pravovremeno obavješteni.
U ponedjeljak, 30. listopada dogovoren je studijski posjet Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture. Sastanak je u 15.30 ispred Konzervatorskog odjela. Prisustvovanje je obavezno za redovne studente, a preporuča se i izvanrednima. U narednom terminu nastave, u ponedjeljak, 6. studenog u 17 sati (dvorana Caster) održat će se i prve prezentacije projektnih zadataka. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Studenti u prilogu mogu naći podijeljene teme i upute za izradu seminarskih radova . Pozivaju se studenti koji još nisu izabrali temu da to što prije učine i jave se predmetnoj nastavnici. Prva seminarska izlaganja održat će se u redovnom terminu nastave, u četvrtak, 26. listopada. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Kulturno-povijesni spomenici -...
Uz redovan termin nastave srijedom, ovaj tjedan, u četvrtak, 26. listopada predviđena je i terenska nastava - obilazak kulturno-povijesnih spomenika i kulturnih institucija - muzejskih i galerijskih prostora u pulskoj starogradskoj jezgri, u sljedećim terminima: - prezimena A-Lj: polazak ispred Arene u 10 sati - prezimena M-Ž: polazak ispred Arene u 11.30 Pozivaju se studenti da obuku sportsku obuću i da se drže dogovorenih termina. Nakon terenske nastave studenti će za sljedeći termin nastave (8. studenog) napisati zadaću "Antička Pula" i na 2-3 kartice teksta obraditi ključne spomenike uz prijedlog nove rute njihova obilaska. doc. dr. sc. Nataša Urošević  
Predavanja iz navedenog predmeta održat će se u konzultativnom obliku 8., 15. i 22. studenog 2017. od 17:00 do 20:00 sati u dv. 34 u Ronjgovoj 1.
Studenti će redovnu terensku nastavu odraditi u okviru manifestacije "Pazi što jedeš ". U sljedećem terminu nastave, u četvrtak, 26. listopada, održat će se i prva seminarska izlaganja prema   dogovorenom rasporedu . Sve informacije o kolegiju i literaturi studenti mogu naći u priloženom syllabusu . doc. dr. sc. Nataša Urošević
Dana 20. listopada o.g. predavanje iz Engleskog jezika za prvu godinu Preddiplomskog studija započet će u 16.00 sati, umjesto u 15.30, Dvorana Pula. Predmetna nastavnica: Sunčana Tuksar, prof.
Nastava će se dana 18.10.2017. održati u dvorani 303.
Pozivaju se studenti da u sklopu redovne nastave poprate gostujuće predavanje akademika Davorina Rudolfa "Granice Republike Hrvatske - mostovi suradnje ili prijepora sa susjedima" u četvrtak u 14 sati u dvorani Pula FET "Dr. Mijo Mirković". Doc. dr. sc. Nataša Urošević
U srijedu, 18. listopada od 10 do 12 sati u Sveučilišnoj knjižnici održat će se radionica "Stare istarske novine". Studenti će po projektnim timovima obraditi izabranu publikaciju i pripremiti prezentacije. U narednom terminu nastave, u četvrtak 26. listopada predviđene su prve prezentacije. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Konzultacije: četvrtkom od 17.30-18.15 sati, kab. 33, Preradovićeva 1 Marieta Djaković
Uvodni termin i dogovor o održavanju nastave održat će se u ponedjeljak, 16. listopada u 17 sati u dvorani 303, zajedno za redovne i izvanredne studente. doc. dr. sc. Nataša Urošević
Obavještavaju se izvanredni studenti da dosadašnji termini nastave prestaju važiti te su novi:  19.10. od 17:30, dv. Istra 02.11. od 17:30, dv. Istra izv.prof.dr.sc. Jasmina Gržinić  
Početak nastave iz kolegija...
2. listopada 2017. organizira se Orijentacijski dan za sve one koji prvi puta upisuju prvu godinu studija Kultura i turizam. Molimo Vas da se odazovete ovoj aktivnosti kako biste se upoznali s Odjelom za interdiciplinarne, talijanske i kulturološke službe, službama koje su Vama na raspolaganju i dobili sve ostale potrebne informacije koje će Vaše prve dane učiniti bezbrižnijima i omogućit Vam lakše snalaženje u novom okruženju...
Raspored preuzmite na stranici: https://oitiks.unipu.hr/oitiks/za_studente/raspored_nastave
Povodom obilježavanja Međunarodne godine održivog turizma za razvoj, Svjetska turistička organizacije (UNWTO) objavila je promotivni video te brošuru "Savjeti za odgovornog putnika".